Посилкіна Ольга Вікторівна

Посылкина О. В.Посилкіна Ольга Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, кандидат економічних наук, професор , завідувач кафедри управління та економіки підприємства

Адреса: Україна, Харків -140, вул. О. Невського, 18

Тел.: 8 (057) 771-81-47

Е-mail: o.рosilkina@gmail.com

Науковий профіль:

 

Автобіографія:
Посилкіна Ольга Вікторівна народилася 07.05.1956 р. у м. Харкові в сім’ї службовців. Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальніcтю економіка і організація промисловості, кваліфікація інженер-економіст (1978). Працювала: старший науковий співробітник науково дослідного сектору Харківського інженерно-економічного інституту (1983-1984), доцент кафедри суспільних наук Харківського фармацевтичного інституту (1984–1995); доцент кафедри економіки промислової фармації (1995–1998); з 1998 р. завідувач кафедри економіки промислової фармації, яка в цьому ж році була перейменована у кафедру «Економіка підприємства». У 1983 захистила кандидатську дисертацію на ступінь кандидата економічних наук, з 1988 р. – доцент. У 2003 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення», з 2004 р. – професор. Автор понад 800 наукових і навчально-методичних праць, з них 10 монографій; 4 підручника з грифами МОН і МОЗ України; 37 навчальних посібників; енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів; 10 навчальних типових програм; понад 200 методичних рекомендацій; 66 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України і узгоджених в Укрмедпатентінформ, 2 інформаційних листи; понад 200 наукових статей, з них понад 60 – в зарубіжних виданнях; має патент; 25 авторських свідоцтв на твір; автор 34 нововведень, внесених у реєстр нововведень Укрмедпатентінформ.

Громадська діяльність:

Проф. Посилкіна О.В.– головний редактор фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», член редакційних колегій наукових журналів «Фармацевтичний часопис», «Соціальна фармація», «Рецепт» (Республіка Білорусь). З 2008 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64. 605 01 при НФаУ; а з 2016 року – вченим секретарем цієї спеціалізованої вченої ради, входила до складу спеціалізованої вченої ради Д 17.600.03 Запорізького державного медичного університету (2011-2015 рр.), член ради факультету промислової фармації, менеджменту і адміністрування. Є членом Асоціації «Український логістичний альянс»; член Українського товариства з фармакоекономічних досліджень, а також член Технічного Комітету з «Логістики», затвердженого Національним органом стандартизації.

Нагороди:

 • Звання «Абсолютний переможець» кафедра управління та економіки підприємства в номинації «Краща кафедра НФаУ» (2017 р.);
 • Лауреат іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. Валяшко М.О в галузі науки у номінації «Фармація» для видатних науковців (2017 р.);
 • Звання «Заслуженого професора НФаУ» (2017 р.);
 • Почесна грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2016 р.);
 • Диплом ІІІ ступеня НФаУ «Переможець у номінації «Кращий завідувач кафедри» (2016 н.р.);
 • Ім’я професора Посилкіної О.В. внесено в Золоту Книгу Пошани НФаУ (2010 р.);
 • Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Фармацевтична логістика» (2008 р.);
 • Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Економіка підприємства» (2008 р.);
 • Звання «Кращий завідувач кафедри» (2007 р.) в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена»;
 • Почесні грамоти НФаУ (2002 р., 2006 р., 2011 р., 2015 р.);
 • Почесна грамота МОЗ України (2006 р., 2011 р.);
 • Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти» (2004 р.);
 • Диплом ІІ ступеню Харківської облдержадміністрації у номінації «Підручники» (2002 р.);
 • Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України (2000 р.).

Наукова школа:

Керівництво докторантами та пошукувачами на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук:

 1. Літвінова О.В.
 2. Братішко Ю.С.
 3. Кайдалова А.В.
 4. Деренська Я.М.

Керівництво аспірантами і пошукувачами на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук:

 1. Чечотка О.В.
 2. Мала Ж.В.
 3. Кубасова Г.В.

Захищені під керівництвом докторські дисертації:

1. Сагайдак-Нікітюк Р.В. «Науково-практичні та організаційно-правові засади управління ресурсами фармацевтичної галузі в умовах її реструктуризації».

Захищені під керівництвом кандидатські дисертації:

 1. Сагайдак Рита Василівна, канд. фарм. наук «Організаційно-економічний механізм управління логістичними процесами в умовах реструктуризації фармацевтичної галузі».
 2. Тіманюк Валерія Миколаївна, канд. фарм. наук «Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармації».
 3. Братішко Юлія Сергіївна, канд. фарм. наук «Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості».
 4. Мусієнко Наталія Миколаївна, канд. фарм. наук «Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах».
 5. Костюк Григорій Вікторович, канд. фарм. наук «Науково-практичні засади розробки і реалізації інноваційних проектів у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження інтегрованих систем управління якістю».
 6. Світлична Карина Станіславівна, канд. фарм. наук «Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах».
 7. Горбунова Оксана Юріївна, канд. фарм. наук «Формування та розвиток логістичного обслуговування клієнтів в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств».
 8. Хромих Анастасія Геннадіївна, канд. фарм. наук «Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації».
 9. Новицька Юлія Євгеніївна, канд. фарм. наук «Науково-практичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних компаній в умовах менеджменту якості».

 Підручники:

 1. Посилкіна, О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : підручник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного і медичного профілю / О. В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.С. Братішко, Я.М. Деренська, К.С. Світлична, Г.В. Кубасова. – Харків: НФаУ, 2016. – 528 с.
 2. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Козирєва О. В., Латін П. Д. Економіка підприємства. – Х.: Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.
 3. Посилкіна О. В., Толочко В. М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. – Х.: Золоті сторінки, 2001. – 430 с.
 4. Посылкина О. В., Бандурка А. М., Червяков И. М. Финансово-экономический анализ. – Х., 1999. – 393 с.

Навчальні посібники:

 1. Посилкіна, О. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посібник / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2018. – 197 с.
 2. Посилкіна, О. В. Фінанси (макро та макрорівень). Частина 1. Фінанси макрорівня : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 250 с.
 3. Посилкіна, О. В. Конкурентоспроможність. Частина 2 : навч. посібник / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 218 с.
 4. Посилкіна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум для студентів економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 186 с.
 5. Посилкіна, О. В. Глобальна економіка : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, О. В. Гладкова, Н. В. Демченко. – Х. : НФаУ, 2017. – 216 с.
 6. Посилкіна, О. В. Планування хіміко-фармацевтичного виробництва : навч. посібник / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, В. Г. Котлярова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2017. – 306 с.
 7. Посилкіна, О. В. Конкурентоспроможність. Частина 1 : навч. посібник / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, О.В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2017. – 180 с.
 8. Посилкіна, О. В. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НфаУ, 2016. – 210 с.
 9. Посилкіна, О. В. Інвестиційні інструменти управління якістю : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НфаУ, 2016. – 152 с.
 10. Посилкіна, О. В. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко., В. Г. Котлярова – Х. : НфаУ, 2016. – 186 с.
 11. Посилкіна, О. В. Історія економіки та економічної думки : збірник тестових завдань / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 134 с.
 12. Посилкіна, О. В. Управління персоналом. Навчальний посібник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 517 с.
 13. Посилкіна, О. В. Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 332 с.
 14. Посилкіна, О. В. Інноваційний розвиток підприємства : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова. – Х. : НфаУ, 2015. –  276 с.
 15. Посилкіна О. В., Доровський О.В., Баран Н. Й., Літвінова О. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Х.: НФаУ, 2014. – 238 с.
 16. Посилкіна О. В., Доровський О. В., Братішко Ю. С., Кубасова Г. В., Бабіченко Ю. А., Мусієнко Н. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей – Х.: НФаУ, 2014. – 346 с.
 17. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Доровський О. В., Хромих А. Г. Логістика. – Х.: НФаУ, 2014. – 208 с.
 18. Посилкіна О.В., Світлична К.С. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. екон. спец. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 333 с.
 19. Посилкіна О.В., Демченко Н.В. Гроші та кредит: конспект лекцій для студентів спеціальностей денної форми навчання «Економіка підприємства», «Маркетинг». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 178 с.
 20. Посилкіна, О. В. Патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т. А. Грошовий. – Х. : НФаУ, 2013. – 272 с..
 21. Posylkina O. V., Litvinova E. V. Patent science. Manual (abstract of lectures) for foreign students in speciality 8.110201 «Pharmacy». – Kharkiv: NUPh «Golden Pages», 2012. – 164 p.
 22. Літвінова О. В., Онищенко Я. Г., Баран Н. Й., Тіманюк В. М. Екологія. – Х.: НФаУ ; Золоті сторінки, 2011. – 192 с.
 23. Сумець О. М., Огієнко С. О., Письмак В. О., Бєляєва Н. Є., Білоцерківський О. Б. Стратегічний маркетинг : 2-е вид., перероб. та доповн. – Х.: Міськдрук, 2011. – 248 с.
 24. Посилкіна О. В., Костюк Г. В., Тіманюк В. М. Економіка і організація інноваційної діяльності. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 272 с.
 25. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Доровський О. В., Кубасова Г. В. Виробнича логістика. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
 26. Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Доровський О. В., Кубасова Г. В. Практикум з економіки підприємства. – Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2008. – 208 с.
 27. Посилкіна О. В., Доровський О. В., Латін П. Д. Промисловий маркетинг. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 224 с.
 28. Посилкіна О. В., Яремчук О. А., Братішко Ю. С., Понтелеєв Г. Х. Фінансовий менеджмент. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2008. – 234 с.
 29. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Яремчук О. О., Кубасова Г. В. Фармацевтична логістика. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2007. – 232 с.
 30. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Зверева К. Ю. Організація виробництва. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2006. – 152 с.
 31. Черних В.П., Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Козирєва О. В. та ін. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 050100 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства». – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 268 с.
 32. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2004 р. – 158 с.
 33. Посилкіна О. В., Євтушенко В. А., Єгорова О. Ю. Економіка праці. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 208 с.
 34. Посилкіна О. В, Деренська Я. М. Практикум з фінансового менеджменту. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 120 с.
 35. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Планування діяльності підприємства. – Х.: Вид-во НФАУ, Золоті сторінки, 2002. – 190 с.
 36. Посилкіна О. В., Євтушенко В. А., Піскун О. І. Сучасна економіка та бізнес. – Х. : Видавництво НФАУ, 2000. – 191 с.
 37. Основы экономической теории. Часть 2: учебное пособ. / О.Д. Борович, О.В. Посылкина, О.П. Гетманец, В.М. Филатов. – Х.: 1995. 288 с.

Монографії:

 1. Історичний нарис кафедри Управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (до 20-річчя створення): монографія /О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська,     Я. Г. Онищенко. – Х., 2015. – 304 с.
 2. Братішко, Ю. С. Сучасні методичні підходи до оцінки сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Бра-тішко, О. В. Посилкіна // Пространственные аспекты развития социально-экономических систем: экономика, образование и здравоохранение: моногр. – Ополе, Польша, 2015. – 296 с.
 3. Історичний нарис кафедри Управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (до 20-річчя створення): монографія /О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська, Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х., 2015. – 304 с.
 4. Братішко, Ю. С. Формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada – -370 р.
 5. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Загорій Г. В., Горбунова О. Ю., Юрченко А. П. Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва. – Х.: НФаУ, 2011. – 772 с.
 6. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Управління проектами у фармацевтичному виробництві. – Х.: НФАУ, 2010. – 543 с.
 7. Посилкіна О. В., Доровський О. В., Братішко Ю. С., Сидоренко М. І. Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. – Х.: НФАУ, 2010. – 415 с.
 8. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Громовик Б. П. Фармацевтична логістика. – Х.: Вид-во НФАУ: «Золоті сторінки», 2004. – 319 с.
 9. Посилкіна О. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 528 с.
 10. Посилкіна О. В. Пути повышения эффективности труда на предприятиях черной металлургии / О.В. Посылкина, В.А. Миненко, Ю.В. Донец. –Киев «Техника», 1982. – 135 с.

Науково-методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України:

 1. Посилкіна О.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж / О.В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х.: НФаУ, 2018. – 22 с.
 2. Посилкіна О.В. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
 3. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
 4. Посилкіна О.В. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів : наук.-метод. рек. / О.В. Посилкіна, А.М. Гой, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
 5. Посилкіна О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
 6. Посилкіна О.В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова.– Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
 7. Посилкіна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки споживачів лікарської косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
 8. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку лікувальної косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
 9. Посилкіна О. В. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
 10. Кайдалова А.В. Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : наук. метод. рек. / А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
 11. Посилкіна О. В. Регламентація процесів запобігання проникнення фальсифікованих лікарських засобів у ланцюги постачань : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 30 с.
 12. Посилкіна О. В. Науково-практичні засади формування інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 43 с.
 13. Літвінова О. В. Методичні підходи до формування належної системи управління інтелектуальними ресурсами вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 30 с.
 14. Посилкіна О.В. Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 28 с.
 15. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві     : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
 16. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 44 с.
 17. Посилкіна О. В. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
 18. Посилкіна О. В. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
 19. Посилкіна О. В. Методичні підходи формування товарних запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, В. Г. Котлярова – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
 20. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
 21. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Григорак М. Ю., Новіцька Ю. Є. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 76 с.
 22. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : НФаУ, 2014. – 34 с.
 23. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів. – Х. : НФаУ, 2014. – 26 с.
 24. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Впровадження системи збалансованих показників для стратегічного управління інтегрованими фармацевтичними логістичними ланцюгами. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
 25. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 34 с.
 26. Посилкіна, О. В. Галузевий стандарт вищої освіти України / О. В. Посилкіна, В. І. Городецька, Т. В. Крутських, В. О. Лебединець, А. С. Немченко, С. М. Коваленко – К.: 2014. – С.196.
 27. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
 28. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 33 с.
 29. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Морозов А. М., Ніколаєва В. В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 30. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2013. – 30 с.
 31. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження процесних технологій в управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
 32. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Новицька Ю. Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 31 с.
 33. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 32 с.
 34. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 35. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 26 с.
 36. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
 37. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Методичні підходи до управління якістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 26 с.
 38. Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Методичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 33 с.
 39. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2012. – 30 с.
 40. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – К, 2012. – 23 с/
 41. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В., Онищенко Я. Г. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу. – К., 2012. – 20 с.
 42. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2011. – 23 с.
 43. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
 44. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 26 с.
 45. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2010. – 22 с.
 46. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
 47. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин в логістичному фармацевтичному ланцюгу. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
 48. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 49. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 50. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 24 с.
 51. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 27 с.
 52. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Яремчук О. А. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 25 с.
 53. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 54. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 55. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 56. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Визначення ціни ліцензії у фармації. – Х. : НФаУ, 2006. – 22 с.
 57. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі. – Х. : НФаУ, 2005. – 22 с.
 58. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
 59. Посилкіна О. В. Упровадження менеджменту витрат на хіміко-фарма-цевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 20 с.
 60. Посилкіна О. В. Управління запасами на фармацевтичних підприємствах. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
 61. Посилкіна О. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів у фармацевтичному виробництві. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
 62. Посилкіна О. В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фарма-евтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
 63. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
 64. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу хіміко-фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 49 с.
 65. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 32 с.
 66. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах. – К., 2002. – 19 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75481 на брошуру «Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж» / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва// дата реєстрації 12.2017.
 2. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75622 Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О. В. Посилкіна, А. М. Гой, Я. М. Деренська // дата реєстрації 28.12.2017.
 3. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75623 Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій  / О. В. Посилкіна,   О. В. Літвінова, // дата реєстрації 28.12.2017.
 4. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75624 Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів  / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 28.12.2017.
 5. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63810 на брошуру «Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
 6. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63811 на брошуру «Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
 7. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63809. «Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 29.01.2016.
 8. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63814. «Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів» / О. В. Літвінова, О.В. Посилкіна // дата реєстрації 29.01.2016.
 9. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63808. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька // дата реєстрації 29.01.2016.
 10. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53752. «Навчальний посібник «Патентознавство» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т.А. Грошовий // дата реєстрації 18.02.2014.
 11. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53753. «Науково-методичні рекомендації «Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 18.02.2014.
 12. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53755. «Брошура «Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.02.2014.
 13. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56362. «Брошура «Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 05.09.2014.
 14. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56363. «Брошура «Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новіцька
 15. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56364. «Брошура «Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. // дата реєстрації 05.09.2014.
 16. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50391 «Брошура «Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходи» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко // дата реєстрації 23.07.2013.
 17. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 50389. «Брошура «Керівництво процессу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 23.07.2013.
 18. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48717. «Науково-методичні рекомендації «Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 11.04.2013.
 19. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 51300. «Науково-методичні рекомендації «Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва // дата реєстрації 18.09.2013.
 20. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48436. «Науково-методичні рекомендації «Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації
 21. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39549. «Монографія «Управління проектами у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 09.08.2011.
 22. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39398. «Монографія «Фармацевтична логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Б. П. Громовик // дата реєстрації 27.07.2011.
 23. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39402. «Монографія «Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, О.Ю. Горбунова, А.П. Юрченко // дата реєстрації 28.07.2011.
 24. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39358. «Методичні рекомендації «Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 26.07.2011.
 25. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39548. «Методичні рекомендації «Методика управління логістичним витратами на підприємствах фармацевтичної галузі» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 09.08.2011.

Патент:

 1. Патент 67416, Україна, МКІ G05B 19/00. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства / Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В.; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № U201107055; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 27.02.2012. – 6 с.

Нововведення:

 1. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр. 649/2/15
 2. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр 650/2/15
 3. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. реєстр 661/2/15
 4. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Оцінка результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві. Реєстр 664/2/15
 5. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Процесна модель управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва. Реєстр 666/2/15
 6. Посилкіна О.В., Сидоренко М.І. Впровадження процесних технологій в управління науковими-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 178/1/14.
 7. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи збалансованих показників для стратегічного управління інтегрованими фармацевтичними логістичними ланцюгами // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 179/1/14.
 8. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 180/1/14.
 9. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії складування медичних імунобіологічних препаратів // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. №  181/1/14.
 10. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 183/1/14.
 11. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. №  184/1/14.
 12. Посилкіна О.В., Хромих А.Г. Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 185/1/14.
 13. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 186/1/14.
 14. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Новицька Ю.Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 187/1/14.
 15. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Морозов А.М., Ніколаєва В.В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 188/1/14.
 16. Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 189/1/14.
 17. Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Онищенко Я.Г. Управління відходами фармацевтичного підприємства в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 197/1/14.
 18. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Механізм забезпечення якості управління проектами на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2010. – № 32-33. – С. 210-211.
 19. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Методика впровадження системи збалансованих показників ефективності з врахуванням специфіки діяльності фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 220.
 20. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Методика обґрунтування та вибору оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 221.
 21. Посилкіна О. В., Костюк Г. В., Деренська Я. М. Методика оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 222.
 22. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Яремчук О. А. Методика оцінки трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 222.
 23. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Методика проведення контролю за виконанням бюджетів на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 223.
 24. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 223-224.
 25. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Розробка бюджетного регламенту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів якості щодо впровадження процесного підходу в управлінні фармацевтичними підприємствами // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 226.
 26. Посилкіна О. В., Костюк Г. В., Деренська Я. М. Структурна модель управління проектними роботами з використанням процесних технологій // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 230.
 27. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу і вимог GSP // Реєстр галузевих нововведень. – 2007. – № 26-27. – С. 134-135.
 28. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Визначення ціни ліцензії у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2007. – № 26-27. – С. 134.
 29. Посилкіна О. В. Методика оцінки ефективності інноваційно інвестиційних проектів у фармацевтичному виробництві // Реєстр галузевих нововведень. – 2004. – № 20-21. – С. 73.
 30. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2004. – № 20-21. – С. 74.
 31. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 63.
 32. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика фінансового аналізу і діагностики діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 63-64.
 33. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу фармацевтичних підприємств і його впливу на ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 64-65.
 34. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика оцінки інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 65-64.

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Посилкіна О. В. Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2018. – 61 с.
 2. Посилкіна О. В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2018. – 65 с.
 3. Посилкіна О. В. Проектування логістичних систем. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2018. – 87 с.
 4. Посилкіна О. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2018. – 44 с.
 5. Посилкіна О. В. Макроекономіка. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2018. – 51 с.
 6. Посилкіна О. В. Економічна діагностика. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 38 с.
 7. Посилкіна О. В. Маркетинг у промисловій сфері. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во, 2018. – 15 с.
 8. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х.: НФаУ. – 2017. – 25 с.
 9. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації для практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х.: НФаУ. – 2017. – 68 с.
 10. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 34 с.
 11. Посилкіна О. В. Промислова екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, що навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, Я.Г. Онищенко, О.В. Літвінова. – Х.: НФаУ. – 2017. – 16 с.
 12. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів, що навчаються за освітньою кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітніми програмами «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2017. – 24 с.
 13. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», що навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 106 с.
 14. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», що навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.
 15. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 37 с.
 16. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
 17. Посилкіна О. В. Маркетинг у промисловій сфері. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 30 с.
 18. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 52 с.
 19. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.
 20. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до практичної роботи для студентів, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 87 с.
 21. Посилкіна О. В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 98 с.
 22. Посилкіна О. В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 68 с.
 23. Посилкіна О. В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 30 с.
 24. Посилкіна О. В. Фінанси підприємства. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 91 с.
 25. Посилкіна О. В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів, що навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 42 с.
 26. Посилкіна О. В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, що навчаються за освітньою програмою «ЕП» денної та заочної форм навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 46 с.
 27. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 32 с.
 28. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 43 с.
 29. Посилкіна О. В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні рекомендації для контрольних завдань для студентів заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 104 с.
 30. Посилкіна О. В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 42 с.
 31. Посилкіна О. В. Управління проектами. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 38 с.
 32. Посилкіна О. В. Економіка якості. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 42 с.
 33. Посилкіна О. В. Економічна діагностика. Методичні рекомендації для семінарських занять для студентів, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична.  – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017. – 44 с.
 34. Посилкіна О. В. Економіка логістики. Контрольні роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП» заочної форми навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
 35. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання «Розробка плану собівартості продукції витрат підприємства» для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 44 с.
 36. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 55 с.
 37. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, В.Г. Котлярова.  – Х.: НФаУ, 2017. – 36 с.
 38. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація ХФВ. Модуль І Економіка хіміко-фармацевтичного виробництва. Методичні рекомендації щодо практичної роботи студентів за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 139 с.
 39. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою економіка підприємства. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 156 с.
 40. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні рекомендації для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» заочної форми навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 20 с.
 41. Посилкіна О. В. Економіка та організація БТ. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «БТ». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 27 с.
 42. Посилкіна О. В. До проведення розрахунків до економічної частини випускової кваліфікаційної бакалаврської роботи. Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за освітньою програмою «БТ». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017. – 24 с.
 43. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2016. – 33 с.
 44. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2016. – 41 с.
 45. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 37 с.
 46. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2016. – 49 с.
 47. Посилкіна О.В. Економічне управління підприємством. Методичні реко-мендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова,   Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 48. Посилкіна О.В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 24 с.
 49. Посилкіна О.В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 50 с.
 50. Посилкіна О.В. Економічна теорія. Методичні рекомендації до самос-тійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 71 с.
 51. Посилкіна О.В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 111 с.
 52. Посилкіна О.В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 47 с.
 53. Посилкіна О. В. Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямків підготовки «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2016. – 81 с.
 54. Посилкіна О. В. Політична економія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямків підготовки «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2016. – 81 с.
 55. Посилкіна О. В. Інформаційна підтримка управління проектами. Методичні рекомендації до тренінг-курсу для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, А. Г. Лісна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 44 с.
 56. Посилкіна, О. В. Державний іспит за фахом : методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту за фахом для студентів спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Харків: НФаУ, 2015. – 44 с.
 57. Посилкіна О.В. Проходження виробничої практики. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова , В. Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 49 с.
 58. Посилкіна, О. В. Управління персоналом : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Харків: НФаУ, 2015. – 28 с.
 59. Посилкіна, О. В. Управління персоналом. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 52 с.
 60. Посилкіна, О. В. Інноваційний розвиток підприємства : методичні рекомендації для практичних робіт для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства» та 8.03050701 «Маркетинг» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 100 с.
 61. Посилкіна, О. В. Інноваційний розвиток підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 60 с.
 62. Посилкіна, О. В. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства» та 8.03050701 «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 28 с.
 63. Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Демченко Н. В., Котлярова В. Г. Економіка і фінанси підприємства. Контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 119 с.
 64. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : метод. рек. до проведення e-learning study для студ. спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 65. Посилкіна О. В., Онищенко Я. Г. Промислова екологія. Методичні рекомендації до виконання аудиторних контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 32 с.
 66. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 16 с.
 67. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, М. К. Коноваленко. О. В. Літвінова,– Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 40 с.
 68. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес. Методичні рекомендаціях до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401. / О. В. Посилкіна, М. К. Коноваленко, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 75 с.
 69. Посилкіна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей «ЕП», «М» та «МО» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 28 с.
 70. Посилкіна О. В. Макроекономіка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, А. Г. Хромих. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 135 с.
 71. Посилкіна О. В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 102 с.
 72. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «ЕП» денної та заочної форми навчання. / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 43 с.
 73. Посилкіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства. Контрольні завдання для студентів заочної форми навч спец «ЕП». / О. В.Посилкіна, О. В. Козирєва, К. С. Світлична, А. Г. Хромих. – Х.: НФаУ, 2015. – 50 с.
 74. Посилкіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форми навч спец «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва, К. С. Світлична, А. Г. Хромих. – Х.: НФаУ, 2015. – 94 с.
 75. Посилкіна О. В. Інвестування. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 35 с.
 76. Посилкіна О. В. Інвестування. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальностей «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2015. – 52 с.
 77. Посилкіна О. В. Інвестування. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студ денної та заочної форм навч спец «ЕП», «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, А. Г. Хромих, Г. В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 81 с.
 78. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спец «ЕП» /   О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: НФаУ, 2015. – 48 с.
 79. Посилкіна О. В. Формування бізнес-моделі підприємства. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навч спец «ЕП» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 33 с.
 80. Посилкіна О. В. Глобальна економіка. Контрольні завдання для студентів заочної форми навч спец «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко. – Х.: НФаУ, 2015. – 43 с.
 81. Посилкіна О. В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навч. спец «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко. – Х.: НФаУ, 2015. – 88 с.
 82. Посилкіна О. В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навч. спец. «ЕП» та «М» / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко. – Х.: НФаУ, 2015. – 107 с.
 83. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів-магістрів заочної форм навч. спец. «ЕП» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 28 с.
 84. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів-магістрів денної та заочної форм навч спец «ЕП» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 54 с.
 85. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів-магістрів денної та заочної форм навч спец «ЕП» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 39 с.
 86. Посилкіна О. В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студ. денної та заочної форм навч. спец. «МО» / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко, О. В. Козирєва. – Х.: НФаУ, 2015. – 135 с.
 87. Посилкіна О. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 82 с.
 88. Посилкіна О. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання. / О. В.Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 63 с.
 89. Посилкіна О. В. Економіка та організація інноваційної діяльності. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.05030401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Ю. С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 56 с.
 90. Посилкіна О. В. Економіка та організація інноваційної діяльності Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальності 6.05030401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Ю. С. Братішко, О. Ю. Шуть. – Х.: НФаУ, 2015. – 76 с.
 91. Посилкіна О. В. Економіка та організація інноваційної діяльності. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Ю. С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 35 с.
 92. Посилкіна О. В. Політекономія. Методичні рекомендації для виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спец 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030507 «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, О. І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 108 с.
 93. Посилкіна О. В. Політекономія. Методичні рекомендації виконання самостійної роботи ля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спец 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030507 «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 47 с.
 94. Посилкіна О. В. Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства». / О. В.Посилкіна, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 30 с.
 95. Посилкіна О. В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 94 с.
 96. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з економічної теорії для студентів спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства» та 6.03050701 «Маркетинг». Х.: НФаУ, 2014. – 71 с.
 97. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Хромих А. Г. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». – Х. : НФаУ, 2014. – 52 с.
 98. Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Котлярова В. Г. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». – Х.: НФаУ, 2014. – 51 с.
 99. Посилкіна О. В. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 114 с.
 100. Посилкіна О. В., Літвінова О. В., Баран Н. Й. Патентознавство : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання «Технологія парфюмерно-косметичних засобів». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 48 с.
 101. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Управління персоналом : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 8.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 40 с.
 102. Posilkina O. V., Litvinova E. V. Fundamentals of ecology. Collection of practice tests for the individual work of foreign students on specialty «Pharmacy». – Kharkiv : NUPh, 2014. – 29 p.
 103. Посилкіна О. В., Козирєва Е. В. Робочий зошит по економіці для студентів, спеціальності 7.12020101 «Фармація». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 108 с.
 104. Посилкіна О. В., Світлична К. С., Котлярова В. Г. Управління та економіка якості у фармації : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 92 с.
 105. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Економіка якості : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів 8.03050401 «Економіка підприємства». – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 100 с.
 106. Посилкіна О. В., Демченко Н. В. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг». – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 98 с.
 107. Посилкіна О. В. Гроші та кредит : метод. рек. для самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко // Х. : НФаУ, 2014. – 98 с.
 108. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві : метод. рек. до індивідуальної роботи студ. спец. 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, В. Г. Котлярова // Х. : НФаУ, 2014. – 79 с.
 109. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // Х. : НФаУ, 2014. – 42 с.
 110. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до навчальної практики спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // Х. : НФаУ, 2014. – 20 с.
 111. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства «Вдосконалення організаційної структури управління підприємством» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // Х. : НФаУ, 2014. – 37 с.
 112. Посилкіна, О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до викон. самост. роб. для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 25 с.
 113. Посилкіна О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 36 с.
 114. Посилкіна, О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до викон. практ. роб. для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 43 с.
 115. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Бабіченко Ю. А. Управління трудовими ресурсами: методичні рекомендації до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 44 с.
 116. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М., Баран Н. Й. Економіка та організація інноваційної діяльності: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 28 с.
 117. Посилкіна О. В., Бабіченко Ю. А. Екологія: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт самостійної роботи для студентів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» денної та вечірньої форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 72 с.
 118. Посилкіна О. В., Бабіченко Ю. А. Управління біотехнологічним виробництвом: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт самостійної роботи для студентів спеціальності 7.092901 «Промислова біотехнологія» заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 119. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Методологія та організація наукових досліджень: методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 52 с.
 120. Посылкина О. В., Литвинова Е. В., Баран Н. Й. Патентоведение: методические рекомендации для выполнения практических работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация». – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 40 с.
 121. Посылкина О. В., Литвинова Е. В., Баран Н. Й. Патентоведение: методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация». – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 34 с.
 122. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Виробнича логістика : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 123. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Логістичний менеджмент: програма та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 48 с.
 124. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Х.: НФаУ, 2013. – 68 с.
 125. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Деренська Я. М., Деркач Н. Ю. Організація і проектування логістичних систем: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 52 с.
 126. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Горбунова О. Ю. Фармацевтична логістика: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Х.: НФаУ, 2013. – 52 с.
 127. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Козирєва О. В. Аналіз ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.

Участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти МОН України:

 1. Галузевий стандарт вищої освіти України / В. І. Городецька, О. В. Посилкіна, Т. В. Крутських, В. О. Лебединець, А. С. Немченко, С. М. Коваленко. – К. : 2014. – 196 с.
 2. Галузевий стандарт вищої освіти: програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». – К., 2011. – 359 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 • Член Асоціації «Український логістичний альянс»;
 • Член Українського товариства з фармакоекономічних досліджень України
 • Член Технічного Комітету з «Логістики», затвердженого Національним органом стандартизації

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Posilkina O.V. Antiretroviral drugs: analysis of Ukrainian pharmaceutical market and intellectual property/ Posylkina O.V., Litvinova E.V. // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2017. – 10. – № 7. – Р. 1-6.
 2. Посылкина О.В. Совершенствование методических подходов к выкладке лечебно-косметических средств в аптеках / О.В. Посылкина, Е.В. Чечотка, В.Г. Котлярова // Рецепт. – Минск: Полипринт. – 2017. – №2. – С. 230-239.
 3. Братішко, Ю. С. Аналіз сучасних тенденцій в управлінні соціальною відповідальністю фармацевтичних компаній України / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова // SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary  – Ukraine, Kyiv, 22 December 2017  [Electronic  resource] / Editors prof.  P.Klimov,  I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron.  txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5. – Р. 136-146.
 4. Posilkina O.V. Research existing organizational structure and personnel provision of pharmacy chains in Ukraine under implementation of good pharmaceutical practice / O.V. Posilkina, Zh. Mala // Рецепт. -Минск: 2016. т.Т. 19. – № 1.-С.72-79.
 5. Litvinova, E.V. Features of the patent researches of nanotechnologybased drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2016. – V. 13 (1). – P. 121-134. 
 6. Litvinova, E.V. Comparative analysis of intellectual resources commercialization models in universities and research institutes of medical and pharmaceutical profile in Ukraine and abroad / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща). – 2016. – № 1. – Р. 123-127. 
 7. Posylkina O. V. Scientific and practical approaches to the development and implementation of the integrated pharmaceutical logistics chains // O. V. Posylkina, A. Khromykh, N. Demchenko // Forum scientiae economia. – 2015. – V. 3. – N 2. – Р. 29-42. 
 8. Посилкіна О.В. Аналіз положень державної політики в сфері інтеграційних процесів в системі вищої фармацевтичної освіти / О.В. Посилкіна, А.В. Кайдалова // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – С. 140-148.
 9. Посылкина О. В. Направления повышения качества и эффективности процессов управления запасами в оптовых фармацевтических компаниях / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. – 2015. – № 4 (201), вып. 29. – C. 202-210.
 10. Литвинова, Е. В. Методические подходы к формированию эффективной системы управления интеллектуальными ресурсами в вузах медицинского и фармацевтического профиля / Е. В. Литвинова, О. В. Посылкина // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 453-458.
 11. Litvinova, E.V. Special aspects of patent research for the drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 201-208.
 12. Литвинова Е.В. Управление интеллектуальными ресурсами в Вузах медицинского и фармацевтического профиля как фактор инновационного развития фармации / Е.В. Литвинова, О.В. Посылкина // «Вестник ЮКГФА» (Шымкент. Казахстан). – № 4 (73). – 2015. – с. 120-124.
 13. Братішко, Ю. С. Формування системи показників оцінки соціально-економічного розвитку фармацевтичних компаній / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 184–189. 
 14. Посылкина О.В. Relevance of the process approach implementation to prevent counterfeit medicines circulation / О.В. Посылкина, А.Г. Хромых, Н.В. Демченко // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 206-211.
 15. Посылкина О.В. Актуальность внедрение системы контроллинга запасов в оптовых фармацевтических компаниях/ О. В. Посылкина, А.Г. Хромых, Ю.Е. Новицкая // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 357-368.
 16. Litvinova,V. Management of intellectual resources as an indicator of the competitiveness of the pharmaceutical industry / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy, Opole, Poland). – 173-178 p. 
 17. Litvinova, E.V. Intellectual risk management in pharmaceutical company / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 311-317 р. 
 18. Посылкина О. В., Кайдалова А.В. Компетентностный подход в системе высшего образования фармацевтического (медицинского) профиля в условиях внедрения системы менеджмента качества // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Витебск: ВГМУ, 2014. – с. 72-74.
 19. Посылкина, О. В. Сравнительный анализ патентного законодательства Украины, Российской Федерации, Европы и США в сфере фармации / О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова // Научные ведомости БелГу, серия «Медицина, фармация». – 2014. – № 1. – С. 150-157.
 20. Посилкіна, О. В. Актуальність формування товарних запасів оптового фармацевтичного підприємства / Посилкіна О.В., Новицька Ю.Є. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland), 2014 – 181-187 с.
 21. Bratishko, Yu. S. The mechanism of formation pharmaceuticals social responsibility / Yu. S. Bratishko, О. V. Posylkina, G. V. Kubasova // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 182–188.
 22. Братишко Ю. С. Диагностика и управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий / Ю. С. Братишко, О. В. Посылкина // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 149–159 с.
 23. Bratishko, S. The mechanism of formation pharmaceuticals social responsibility / Yu. S. Bratishko, O. V. Posylkina, A. V. Kubasova // Экономика и управление : теория и практика: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 182–188.
 24. Посылкина О. В., Литвинова Е. В. Особенности патентного сопровождения при создании препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции // Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации». – Ташкент, 2013. – С. 160-165.
 25. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Управление профессиональным и квалификационным развитием логистического персонала на фармацевических предприятиях // III научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики» – Владикавказ, – С. 53-58.
 26. Посылкина О. В., Хромых А. Г. Внедрение эффективных систем защиты фармацевтических логистических цепей от проникновения фальсифицированной продукции // Научные ведомости БелГу. – Серия «Медицина, фармация». – 2013. – № 18 (Выпуск 23). – С. 240-246.
 27. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Организационное обеспечение системы управления развитием персонала фармацевтического предприятия // Сб. трудов V Международной научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ». – Воронеж : Воронежский государственный університет, 2013. – С. 77-85.
 28. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Управление социальными рисками на фармацевтических предприятиях // Сб. научных трудов IX Международной научно-методической конференции «Стратегические и тактические особенности развития национальной экономики». – Санкт-Петербург, 2013. – С. 25-31.
 29. Посылкина О. В., Хромых А. Г. Имплементация процессных технологий как фактор повышения качества и эффективности управления логистикой клинических исследований // Сб. материалов международной научной конференции «Клиническая и профилактическая медицина : опыт и новые открытия» – Москва, 2013. –С. 221-
 30. Посылкина О. В., Литвинова Е. В. Патентно-лицензионное сопровождение фармацевтической разработки // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2013». – Díl Ekonomické vědy. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – С. 80-89.
 31. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Управление потенциалом корпоративной социальной ответственности фармацевтических компаний Украины // Сб. материалов международной научной конференции «Современные тенденции развития экономики, управления и права» – Санкт-Петербург ; Киров : МЦНИЛ, 2013. – С. 27-34.
 32. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Корпоративная социальная ответственность фармацевтических компаний в Украине // Материалы международной научной конференции «Современная фармацевтика: потенциал роста в долгосрочной перспективе» – Киров : Международный центр научно-исследовательских проектов, 2013. – С. 10-18.
 33. Посылкина О. В., Братишко Ю. С., Кубасова А. В. Управление профессиональным и квалификационным развитием логистического персонала на фармацевических предприятиях // Сб. научных трудов III научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики». – Владикавказ, 2013. – С. 53-58.
 34. Посылкина О. В., Хромых А. Г., Сагайдак-Никитюк Р. В. Организация подготовки специалистов по логистике для потребностей фармацевтической отрасли // Сб. научных трудов III научно-практической конференции с международым участием «Проблемы фармацевтической науки и практики». – Владикавказ, 2013. – С. 74-79.
 35. Посылкина О. В., Хромых А. Г. Технологии идентификации фальсифицированных лекарственных средств в цепи поставок фармацевтической продукции // Сб. трудов V Международной научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ». – Воронеж, – С. 582-586. 
 36. Posilkina O. V., Litvinova E.V. Intellectual resources: essence, actuality and special aspects in pharmacy // Collections of materials of the international scientific conference – Poland : Opole, 2013. – P. 59-65. 
 37. Khromykh A. G., Posilkina O. V. Urgency of development logistics of clinical trials in Ukraine // Collections of materials of the international scientific conference – Poland : Opole, 2013. – P. 53-59.
 38. Khromykh A. G., Posilkina O. V. Forming of the process model of cro logistic activity in clinical trials area // Actual Questions of development of new drugs: abstracts of international scientific and practical conference of young scientists and student – Kh.: Publishing Office, 2013. – 239-247.
 39. Posylkina O. V., Bratishko Y. S., Kubasova A. V. Actual aspects of corporate social responsibility in pharmaceutical companies of Ukraine // Proceedings of the International Conference «Problems and trends of economics and management in the modern world» – Bulgaria, Sofia. – Kirov: MCNIP, 2013. – С. 18-23.
 40. Posilkina O. V., Sidorenko M. I. Pharmaceutical R&D management concept as key enabler of ukrainian pharmaceutical industry’s innovative development // Сб. трудов XIII Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых «Оценка экономической векторности развития субъектов рынка в XXI веке». – Москва, 2013. – С.121-126. 
 41. Посылкина О. В., Литвинова Е. В. Актуальность перехода украинских фармацевтических компаний на инновационную модель развития в условиях глобализации фармацевтического рынка // Сб. Международной научно-практической конференции «Маркетинг на международных рынках товаров и услуг: глобальные аспекты». – Словакия, 2012. – С. 112-119.
 42. Посилкіна О. В., Литвинова Е. В. Сравнительный анализ защиты данных клинических испытаний орфанных препаратов в Евросоюзе, США и Украине // Сб. XVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство», Москва, 2011. – С. 566-604.
 43. Sagaidak-Nikituk R. V., Posilkina O. V., Afanasyeva D. E. Calculation technique wastes of regional pharmaceutical industry // Nauka i studia. – 2011. – N 10 (41) – Р. 22-28.
 44. Посилкіна О. В., Литвинова Е. В. Анализ моделей коммерциализации инновационных препаратов на основе триметазидина в Украине // Материалы за VI научна практична конференция «Бъдещи изследвания – 2010» – Т.4 «Икономики» – София : «Бял Град-БГ» ООД – С. 14-20.
 45. Посилкина О. В., Литвинова Е.В. Исследование фармацевтического рынка интеллектуальной собственности в Украине на основе патентной информации // Сб. XVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство», Москва, 2010. – С. 705-710.
 46. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Дослідження синергізму трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Materialy iv miepzynaropowej navkowi-praktycznej conferences «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2008». – Ekonomiczne nauki. Tym 1. Pizemysl nauka i studia 2008. – Р. 94-98.
 47. Посилкіна О. В., Яремчук А. А., Дегальцев Д. В. Анализ процессов концентрации и консолидации фармацевтического бизнеса в государствах СНГ // Ремедиум. – 2006. – № 10. – С. 34-37.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Посилкіна О. В. Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів / О. В Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка// Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 4. – С. 69-75.
 2. Посилкіна О. В. Обґрунтування науково-методичних підходів до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О. В. Посилкіна, А. М. Гой, Я. М. Деренська, М. І. Борщевська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 3(51). – С. 25-32.
 3. Посилкіна О. В. Науково-практичні підходи до мінімізації ризиків перехресної контамінації в умовах сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О.В. Посилкіна, А.М. Гой, Я.М. Деренська // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – № 3. – С. 49-57.
 4. Посилкіна О.В. Аналіз факторів впливу на динаміку конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їх типу / О. В. Посилкіна, Ж. В. Мала, М. М. Нессонова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 1. – С. 57-65. 
 5. Посилкіна О.В. Методичні підходи до аналізу й оцінки маркетингових конкурентних переваг аптечних мереж / О. В. Посилкіна, Ж. В. Мала,  М. М. Нессонова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – № 1.–С.41-51.
 6. Посилкіна О.В. Prediction of the competitiveness dynamics of pharmacy networks / О. В. Посилкіна, Ж. В. Мала, М. М. Нессонова // ScienceRise. – 2017. – № 2 (6). – С. 47-52.
 7. Посилкіна О. В. Аналіз особливостей сегментації ринку засобів для вирішення дерматологічних проблем шкіри / О. В Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – №4 (52). – С. 76-79.
 8. Посилкіна О. В. Науково-практичні засади розробки процесної моделі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у фармації / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 2. – С. 37-45.
 9. Посилкіна О. В. Аналіз стратегій інноваційного розвитку в фармації / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2017. –№ 6. – С. 17-20.
 10. Посилкіна О.В. Оцінка й рейтингування науково-педагогічних працівників ВНЗ як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / О. В. Посилкіна, А. В. Кайдалова // Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 28-36.
 11. Посилкіна О.В. Понятійно-термінологічні основи формування системи якості вищої фармацевтичної освіти / О. В. Посилкіна, А. В. Кайдалова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 3. – С. 16-22.
 12. Посилкіна, О. В. Аналіз сучасних тенденцій в управлінні соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, № 3. – С. 5-17.
 13. Посилкіна О.В. Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань // О. В. Посилкіна, М.К. Коноваленко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –Випуск 5. – 2016. – С. 58-63.
 14. Посилкіна О.В. Дослідження характеристик споживачів лікувальної косметики в Україні / О. В. Посилкіна, О.В. Чечотка // ScienceRise. – 2016. – № 5. – С. 53-60.
 15. Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 4-8.
 16. Посилкіна О.В Розробка методичних засад нормування запасів ЛЗ у фармацевтичній дистрибуції //О.В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // Вісник фармації. – 2015. – № 2. – С. 49-54.
 17. Посилкіна О.В. Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях // О.В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 62-69.
 18. Посылкина О.В. Нужен ли в аптеках мерчандайзер / О. В. Посылкина // Современная фармация. – 2015.  – № 10. – С. 36-39.
 19. Посылкина, О. В. Актуальні проблеми наукових досліджень у фармації / Збірник матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції / О. В. Посылкина, Е.В. Литвинова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – C. 53–59.
 20. Літвінова О.В. Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів // О.В. Літвінова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 76-81.
 21. Новицька Ю.Є. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / Ю.Є. Новицька, О. В.Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2(40). – С. 47-52.
 22. Новицька Ю.Є. Методичні підходи до логістизації управління запасами у фармацевтичній дистрибуції // Ю. Новицька, О. Посилкіна, В. Котлярова. // Ліки України плюс – 2015. – № 1. – С. 65-68.
 23. Посилкіна О.В. Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях / О. В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є Новицька // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 98-104.
 24. Посилкіна О.В. Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахуванням надійності процессу постачання / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, Ю.Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 1. – 2015. – С. 80-84.
 25. Посилкіна О.В. Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, Ю.Є Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015.  – № 1. – С. 80-84.
 26. Посилкіна, О. В. Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, К. С. Світлична // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3. – С. 21–26.
 27. Посилкіна, О. В. Теоретико-методологічні засади впровадження соціального контролінгу на фармацевтичних підприємствах / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 6. – 2015. – С. 78-86.
 28. Новіцька Ю.Є., Посилкіна О.В., Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях // Фармацевтичний часопис № 1 (33), 2015. С. 98-104.
 29. Посилкіна О.В., Новіцька Ю.Є., В.Г. Котлярова Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахувагнням надійності процессу постачання // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 (39), 2015 р. С. 80-84.
 30. Посилкіна, О. В. Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, О. В. Козирєва, Ю. Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №5. – C. 48-55.
 31. Posylkina,V., Litvinova E.V. Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model // Вісник «Проблеми економіки та управління». – 2014. – № 799. – С.95-101.
 32. Посилкіна, О. В. Інтелектуальні ресурси як фактор інноваційного розвитку фармації /О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –  – № 6. – С. 52-59.
 33. Літвінова, О. В. Перспективи розробки і клінічного використання біосімілярів| в Україні / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна // Клінічна фармація. – 2014. – № 1. – С. 11-17.
 34. Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу /  О. В. Посилкіна, Ю. С. Братишко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VІІ науково-практичної конференції, 20 листопада 2014 р. : Збірник. Х.: Вид-во НфаУ, 2014. – С. 118–123
 35. Посилкіна, О.В. Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 2. – 2014. – С. 26-33.
 36. Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти // Науково-практичний журнал № 3 (63). 2014 р. – с. 64-67.
 37. Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні // Фармацевтичний часопис. – 2014. – №2 (30). – С. 112-117.
 38. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Діагностика актуальних проблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпеченя якості в фармації – 2014. – № 1 (33) с. 16-23.
 39. Посилкіна, О. В Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні / О. В. Посылкина, А. В. Кайдалова // Науково-практичний часопис. – 2014. – №2 (30) –  С. 112-117.
 40. Посилкіна О. В. Шляхи реалізації інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України // Вчені записки Харківського інститут управління. – 2013. – № 34. – С. 127-136.
 41. Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Впровадження процесних технологій в управління клінічною логістикою // Військова медицина України. – 2013. – № – С. 83-90.
 42. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження сучасних підходів в управління НДДКР у фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 17-23.
 43. Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Діагностика потенціалу внутрішньологістичної інтеграції процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 90-99.
 44. Новицька Ю. Є., Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Хромих А. Г. Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах // Український Медичний Альманах. – 2013. – № – С. 112-116.
 45. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 33-40.
 46. Khromykh A. G., Posylkina O. V., Sydorenko M. I. Methodological approaches to estimation and management of contract research organizations’ logistic risks in clinical trials sphere // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1. – С. 36-44.
 47. Сидоренко М.І., Посилкіна О.В. Імплементація процесного підходу як фактор підвищення ефективності управління клінічними випробуваннями нових лікарських засобів // Клінічна фармація. – 2013. – №3 (17) – с.21-29.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • «Економіка, планування, організація хіміко-фармацевтичного виробництва»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Інвестування»;
 • «Фармацевтична логістика»;
 • «Фінансові потоків логістичних системах»;
 • «Економічне управління»;
 • «Управління ризиками в наукових дослідженнях».

 Хобі: Література, туризм, театр.