Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12
Тел/факс. +38(057)706-30-73
E-mail: physio@nuph.edu.ua

Завідувач лабораторії:

Малоштан Людмила Миколаївна, доктор біологічних наук, професор.

При кафедри біології, фізіології та анатомії людини створена Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень Національного фармацевтичного університету (далі ПЛМД НФаУ).

Штат лабораторії складається з досвідчених фахівців, серед яких доктори і кандидати фармацевтичних, біологічних і медичних наук.

ПЛМД є структурним підрозділом НФаУ, створена наказом ректора Національної фармацевтичної академії № 165-к від 27.06.2002 р. та діє на підставі законодавства України, Положення про ПЛМД НФаУ, статуту державного вищого навчального закладу «Національний фармацевтичний університет».

У 2012 р. ПЛМД НФаУ переакредитована Національною агенцією з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005).

Атестат акредитації № 2Н502.

Напрямками діяльності лабораторії згідно галузі акредитації є: токсикологічні випробування побутової хімії та парфумерно-косметичної продукції, визначення біологічних показників дії спеціальних харчових продуктів та лікарських засобів.

На базі лабораторії проводяться дослідження щодо визначення токсичності і специфічної активності лікарських і косметичних засобів in vivo та in vitro.

Крім токсикологічних випробувань (засобів побутової хімії, автокосметики, парфумерно-косметичних засобів, спеціальних харчових продуктів (дієтичних добавок), засобів медичного призначення тощо) напрямками досліджень є:

визначення цитотоксичності і генотоксичності на клітинному рівні;

визначення специфічної дії дієтичних добавок та лікарських засобів за наступними видами активності:

  • гепатопротекторна;
  • антиоксидантна;
  • гіпоглікемічна;
  • діуретична;
  • протизапальна;
  • репаративна;
  • анаболічна;
  • гемостатична;
  • антикоагулянтна тощо.