Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів галузей знань “Економіка та підприємство”

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050601 «Прикладна статистика», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050601 «Прикладна статистика», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Маркетинг»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050601 «Прикладна статистика», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Менеджмент»