Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів галузі знань “Фармація”

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12020102 «Фармація» і вступають для здобуття ступеня «магістра» фармацевтичного спрямування за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона здоров’я»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», 5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів» і вступають для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона здоров’я»