Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Медицина»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010103 «Медико-профілактична справа», 5.12010104 «Стоматологія», 5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична», 5.12010107 «Стоматологічна справа», 5.12010201 «Лабораторна діагностика» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» та освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12010201 «Лабораторна діагностика» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика»