Програми фахових вступних випробувань до магістратури

Програма розрахована на осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» спеціальності 6.120201 «Фармація» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Фармація»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.12020101 «Фармація» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Фармація»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» і вступають на навчання для здобуття освітнього рівня «магістр» за освітньою програмою «Клінічна фармація»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія»; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітній ступінь «магістр» спеціальностей 7(8).12020101 «Фармація» та 7(8).12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія»

Програма додаткового випробування для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія»; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітній ступінь «магістр» спеціальностей 7(8).12020101 «Фармація» та 7(8).12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Промислова біотехнологія»

Програма додаткового випробування для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія»; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітній ступінь «магістр» спеціальностей 7(8).12020101 «Фармація» та 7(8).12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Фармацевтична біотехнологія».

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітні ступені «бакалавр», «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» зі спеціальностей 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030506 «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Економіка підприємства»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» спеціальностей 6.030601 «Менеджмент», 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030506 «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою «Маркетинг»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» спеціальностей 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030506 «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Логістика»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент», 6.030506 «Прикладна статистика», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітні ступені «бакалавр», «магістр» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «спеціаліст», «магістр» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітні ступені «бакалавр», «магістр» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

Програма додаткового випробування для осіб, які мають освітні ступені «бакалавр», «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент» та «Якість, стандартизація і сертифікація»

Програма додаткового випробування для осіб, які мають освітні ступені «бакалавр», «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальностей будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Педагогіка вищої школи»

Програма іспиту з іноземної мови для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»