Промислова біотехнологія

Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія». Освітня програма «Промислова біотехнологія» покликана забезпечувати кваліфікованими науковими та інженерними кадрами біотехнологічні, біохімічні виробництва; підприємства харчової промисловості; заклади санітарного і екологічного нагляду; установи, що займаються випуском харчових добавок, препаратів для ветеринарії, біодобрив тощо; контрольно-виробничі лабораторії; центри сертифікації продукції; науково-дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи).

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Промислова біотехнологія» ґрунтується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в галузі наукоємних біотехнологій та біоінженерій. Тому наші магістри-біотехнологи проходять стажування на провідних сучасних біотехнологічних, харчових, фармацевтичних підприємствах, а також у провідних науково-дослідних установах («САНІнБев Україна», ФП «Біофарма», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України тощо).

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

image_pdfimage_print