Психологічна діагностика

Психодіагностика (грецьк. ψυχή душа + διαγνωστικός — здатний розпізнавати) галузь психологічної науки, яка розробляє методи виявлення та вимірювання індивідуально-психологічних характеристик особистості.

Психодіагностичні дослідження орієнтовані на вивчення та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти.

Метою психологічної діагностики є визначення потенційних можливостей особистості, що забезпечують ефективність її професійного саморозвитку та соціально-психологічної адаптації до нових умов освітнього процесу.

Завдання психологічної діагностики полягає у зборі інформації про індивідуально-психічні властивості здобувачів освіти.

За допомогою сучасних психологічних методик Сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України здійснює діагностику:

  • рівня соціально-психологічної адаптації до умов освітнього процесу;
  • мотивації, спрямованості та цінностей особистості;
  • особистісних та комунікативних якостей особистості;
  • психічних станів і властивостей особистості тощо.
 

Діагностика здійснюється за попереднім записом, записатись можна:

за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4 каб. 212

телефон: 050-64-38-272

e-mail:  psc@nuph.edu.ua