Рекомендована процедура щодо апеляцій

Подати апеляцію щодо тестового балу можуть особи, які екзаменувалися. Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування не розглядаються.

Апеляція щодо тестового балу (далі – апеляція) повинна подаватися не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня проведення ліцензійного іспиту екзаменованим особисто або надсилатися рекомендованим листом.

Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім`я директора Центру тестування при МОЗ України. Апеляційна заява повинна містити щонайменше наступні відомості: прізвище екзаменованого, адресу і місце проживання; навчальний заклад, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника навчального закладу в аудиторії; аргументацію причин, що дають підставу для подачі заяви про апеляцію. Бланк апеляційної заяви розміщено на сайті Центру тестування при МОЗ України (http://testcentr.org.ua/).

Апеляційна заява до Центру тестування повинна бути завірена ректором університету.

Усі апеляції мають бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня про ведення ліцензійного іспиту в присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат.

Після проведення апеляції екзаменований підписує акт звірки результатів, який є остаточним.