Ректорська рада НФаУ

Голова

Черних Валентин Петрович, ректор Національного фармацевтичного університету, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки УРСР, заслужений винахідник УРСР, лауреат Державної премії України, повний кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, V ступеня, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, Почесний громадянин м. Харкова.

Заступники голови:

Котвіцька Алла Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Секретаріат

Подстрелова Зоя Федорівна, заступник ректора з питань кадрової роботи.

Журенко Вікторія Віталіївна, помічник ректора.

Головне завдання ректорату – координація діяльності структурних підрозділів, ефективна організація та оперативний контроль за виконанням планів і завдань з усіх напрямків діяльності університету

Проблематика засідань

Навчальний процес

Створення належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, забезпечення якості освітніх послуг, зміст та технології навчання;  впровадження новітніх методик, контроль якості знань; організація і контроль за навчальною та трудовою дисципліною; чітка і прозора процедура освітнього процесу, інноваційні та дистанційні технології навчання, удосконалення рівня англомовної підготовки викладачів, проведення виробничої практики студентів

Профорієнтаційна робота

Стратегія та алгоритм проведення профорієнтаційної роботи приймальною комісією, кафедрами та підрозділами

Наукова діяльність

Науково-навчальний центр ЛЗ, науково-дослідні роботи, акредитація лабораторій, оновлення обладнання, участь у виставках, отримання грантів, СНТ, проведення конференцій

Кадрова робота

Підвищення якісного рівня кадрового складу науково-педагогічного персоналу, створення резерву керівного складу, стан виконання кандидатських і докторських дисертацій аспірантів та докторантів університету

Фінансово-господарська діяльність

Бюджет університету, збереження та розвиток матеріально-технічної бази і соціальної структури, забезпечення соціальних виплат та гарантій співробітникам та студентам, охорона праці та техніка безпеки

Виховна робота

Патріотичне виховання студентів, забезпечення умов проживання у гуртожитках, розвиток студентського самоврядування, культурно-масові та спортивні заходи, волонтерський рух

Міжнародна діяльність

Ефективна зовнішня політика, участь у міжнародних організаціях, конференціях, академічні обміни, міжнародні зв’язки, профорієнтаційна робота

Інноваційна діяльність

Створення новітніх інноваційних технологій

Комп’ютеризація

Розвиток інформаційної інфраструктури університету, створення єдиного інформаційного простору, єдиної інформаційної бібліотечної системи.

 

Положення про ректорську раду

Список членів ректорської ради

Наказ №505 від 06.10.2016 “Про реалізацію завдань постановчої доповіді ректора університету на 2016/2017 н.р.”

 

06 лютого 2017 р. засідання Ректорської ради НФаУ