Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Освітній ступінь «магістр»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФф)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФм)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Клінічна Фармація» (дКф)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Клінічна Фармація» (дКм)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Технології парфумерно-косметичнх засобів» (дПм)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (дТт)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів»

Освітній ступінь «бакалавр»

  • Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

освітня програма «Лабораторна діагностика» (дЛл)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Лабораторна діагностика»

  • Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

освітня програма «Лабораторна діагностика» (дЛм)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

  • Спеціальність 051 «Економіка»

освітня програма «Економіка підприємства» (дЕс)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Соціальні та поведінкові науки»

  • Спеціальність 073 «Менеджмент»

освітня програма «Менеджмент» (дМОс)
особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Управління та адміністурвання»