Результати вступних випробувань (заочна форма)

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФ2в)

заочна форма навчання

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

Спеціальність «226 Фармація»

освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (зТ2в)

заочна форма навчання

 вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

Спеціальність «226 Фармація»

освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зП2в)

заочна форма навчання

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

Спеціальність «075 Маркетинг» освітня програма «Маркетинг» (зМ2в)

заочна форма навчання

 вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФм)

заочна форма навчання

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

спеціальностей галузі знань «Медицина»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФ2м)

заочна форма навчання

вступ на основі спеціалісти спеціальностей галузі знань «Медицина»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФ2т)

заочна форма навчання

вступ на основі спеціалісти, магістри спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»

Спеціальність «7.12020101 «Фармація» (зФ2кп)

заочна форма навчання

вступ на старші курси на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація»/ 7.12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів

Спеціальність «226 Фармація»

освітня програма «Клінічна Фармація» (зКм)

заочна форма навчання

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

спеціальностей галузі знань «Медицина»

Спеціальність «226 Фармація»

освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зПм)

заочна форма навчання

абітурієнтів, які вступають на основі

молодший спеціаліст спеціальностей галузі знань «Медицина»

Спеціальність 7.12020101 «Фармація» (зФб)

заочна форма навчання

вступ на старші курси на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (ступеня бакалавра) за спеціальностями галузі знань «Фармація»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФф)

заочна форма навчання

абітурієнтів, які вступають на основі

молодший спеціаліст спеціальності «Фармація»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Фармація» (зФт)

заочна форма навчання

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальностей «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Клінічна Фармація» (зКф)

заочна форма навчання

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста молодший спеціаліст спеціальності  «Фармація»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зПф)

заочна форма навчання

абітурієнтів, які вступають на основі молодший спеціаліст спеціальності «Фармація»

Спеціальність «226 Фармація» освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (зТт)

заочна форма навчання

абітурієнтів, які вступають на основі

молодший спеціаліст спеціальностей «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»