Результати з іноземної мови

 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
  Освітня програма «Клінічна Фармація» (8вК)
  вечірня форма навчання
 • Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
  Освітня програма  «Лабораторна діагностика» (8дЛД)
  денна форма навчання
 •  Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія
  Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8дБП)
  денна форма навчання
 • Спеціальність 051 Економіка
  Освітня програма «Економіка підприємства» (8дЕ)
  денна форма навчання
 •  Спеціальність 073 Менеджмент
  Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» (8дМО)
  денна форма навчання
 • Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування
  Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8дА)
  денна форма навчання
 • Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування
  Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8вА)
  вечірня форма навчання
 • Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування
  Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8зА)
  заочна форма навчання
 • Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
  Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8дШ)
  денна форма навчання
 • Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
  Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8вШ)
  вечірня форма навчання
 • Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
  Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8зШ)
  заочна форма навчання