Журнал «Клиническая фармация» т.13 №4, 2009 год

СТАН ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
Т.І.Єрмоленко
3
ВКЛЮЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ У НАВЧАННЯ, КВАЛІФІКАЦІЮ І ФУНКЦІЇ МАГІСТРІВ-ФАРМАЦЕВТІВ У БОЛГАРІЇ
Зл.Дiмiтрова, В.Маджаров, Ст.Георгiєв, М.Стойчева, В.Петкова
8
НАНОНАУКА: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
І.С.Чекман
11
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ ПРОТИГРИБКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ ОНІХОМІКОЗІВ
О.О.Ващенко, Т.Г.Калинюк, О.І.Зайченко
17
РОЗЛАДИ ЛЕГЕНЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ СЕПСИСІ У ДІТЕЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФУЗІЇ АРГІНІНУ
В.А.Корсунов
23
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГІНЕКОЛОГІЇ
Ю.В.Левачкова
28
СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНОСИМОСТІ ПРЕПАРАТУ “АЛЬТАБОР”
В.Є.Доброва, М.Г.Старченко, Т.В.Саєнко
31
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Т.І.Єрмоленко
35
ХАРАКТЕРИСТИКА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТІВ ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНУ
М.Я.Головенко, І.Ю.Борисюк
40
ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ПІРАЗИДОЛОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
С.В.Баюрка, С.А.Карпушина
45
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ АМІНОЦУКРІВ — ПОХІДНИХ ГЛЮКОЗАМІНУ ТА ФЛАВОНОЇДУ КВЕРЦЕТИНУ
К.О.Зупанець, С.Б.Попов, В.Ф.Усенко, І.А.Отрішко
50
ВПЛИВ ПРИРОДНОГО АДСОРБЕНТУ ЦЕОЛІТУ НА ВИРАЗНІСТЬ ГІПЕРАЗОТЕМІЇ У ЩУРІВ
Л.В.Яковлєва, Є.О.Ковальова, Ю.Б.Лар’яновська
54
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИБОЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО ПРЕПАРАТУ “МІГРЕПІН”
Г.О.Сирова
58
ВПЛИВ ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН
Л.M.Малоштан, Б.M.Медведєв, В.П.Хіля
62
ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Л.В.Яковлєва, Н.Я.Музика
65
РЕФЕРАТИ 72
ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” 80