Журнал органической и фармацевтической химии 2010 ТОМ 8 ВИПУСК 3(31)

СОДЕРЖАНИЕ

ЗВЕРНЕННЯ ЧЕРНИХ В.П.

СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 4-АМІНОМЕТИЛПІРАЗОЛІВ
В.О.Чорноус, О.І.Панімарчук, М.К.Братенко, М.В.Вовк

5

СИНТЕЗИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАМІЩЕНИХ 5-АМІНО- І 5-ГІДРАЗИНО-1,3-ОКСАЗОЛІВ
О.В.Шабликін, О.П.Козаченко, В.С.Броварець, Б.С.Драч

24

ЕФЕКТИВНИЙ СИНТЕЗ 3-R-6-ТІО-6,7-ДИГІДРО-2H-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-c]-ХІНАЗОЛІН-2-OНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТА АНТИФУНГІЦИДНА АКТИВНІСТЬ
Г.Г.Берест, О.Ю.Воскобойнік, С.І.Коваленко, Р.С.Синяк, І.В.Омельченко, О.В.Шишкін, О.З.Комаровська-Порохнявець, В.П.Новиков

42

СИНТЕЗ 2H,6H-ПІРИМІДО[2,1-b][1,3,4]ТІАДІАЗИН-6-ОНІВ З КУМАРИНОВИМ ФРАГМЕНТОМ ТА ЇХ АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ
С.М.Коваленко, С.В.Власов, А.І.Федосов, І.О.Журавель, В.В.Казмірчук, В.П.Черних, Ю.Л.Волянський

52

СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 2-(4-АЛКОКСИФЕНІЛАМІНО)ТІАЗОЛ-4(5Н)-ОНІВ
І.Ю.Субтельна, Б.С.Зіменковський, Р.Б.Лесик

58

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ N-[(1Z)-2-АРИЛАМІНО-2-ОКСО-1-(2-ОКСО- 1,2-ДИГІДРО-3H-ІНДОЛ-3-ІЛІДЕН)ЕТИЛ]БЕНЗАМІДІВ
С.В.Колісник, В.В.Болотов, О.О.Алтухов, С.В.Шишкіна

65

4-АРИЛАЛКІЛАМІНОЗАМІЩЕНІ ПІРАЗОЛО[3,4-d]ПІРИМІДИНИ: ІНГІБУВАННЯ КСАНТИНОКСИДАЗИ І НУКЛЕОТИДПІРОФОСФАТАЗИ/ ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ 1
Л.П.Приказчикова, О.В.Музичка, А.І.Вовк, С.В.Ключко, Б.М.Хутова

71

СИНТЕЗ ПІРОЛЬНИХ АНАЛОГІВ ХАЛКОНУ НА ОСНОВІ 4-АЦЕТИЛ-3,5-ДИМЕТИЛ-1Н-ПІРОЛ-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ АКТИВНОСТІ ЯК СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
О.С.Билина, О.Й.Міхедькіна, О.В.Бібік, В.Г.Діндорого, Л.А.Луценко, Д.Т.Кожич

76