Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки

Шановний випускник!

    Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів фармацевтичних  вищих  закладів  освіти  III-IV рівнів акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація провізора по спеціальності «Загальна фармація» та видається відповідний сертифікат. Без наявності такого документу випускник ВУЗу не має права на самостійну провізорську діяльність.
Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету міністрів України №96 від 27.02.1992 р. «Про зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних та фармацевтичних інститутів», «Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затверджених Наказом МОЗ України №291 від 19 вересня 1996 р., «Переліком спеціальностей та строками навчання в інтернатурі випускників медичних  (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», затверджених Наказом МОЗ України №81 від 9.03.2005 р.
Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих фармацевтичних ВУЗів, їх професійної готовності до самостійної провізорської діяльності.
Випускники спеціальностей напряму «Фармація»: «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» можуть поєднувати навчання в інтернатурі і магістратурі за відповідними спеціальностями.
В інтернатуру зараховуються випускники вищих фармацевтичних учбових закладів після здачі державних іспитів та отримання диплома за провізорським фахом.
Інтернатура складається з заочної (7 місяців) та очної частин (4 місяця). Інтернатуру проходять тільки в базових аптеках, перелік яких знаходиться в обласних ПО «Фармація» (облздраввідділах, облдержфармінспекціях). Молоді фахівці повинні влаштуватися на посаду провізора-інтерна не пізніше 1 серпняпоточного року.
Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру на посади  провізорів-інтернів здійснюється  наказом  МОЗ України. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом  провізора з  провізорської спеціальності, посвідчення  про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.
Випускники,  які  з поважних причин не можуть своєчасно з 1 серпня поточного року приступити до навчання в інтернатурі, зобов`язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби МОЗ   України. Випускники,  які  прибули  на навчання в інтернатуру із запізненням, подають Міністерству охорони здоров`я документи, що пояснюють причину запізнення.  За  результатами  їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі. Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури.  У цьому випадку він може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу МОЗ України.

Права та обов`язки провізорів-інтернів

    Провізори-інтерни мають право: користуватися  лабораторіями,   аудиторіями, читальними   залами,   бібліотеками   та   іншими   навчальними  і допоміжними підрозділами вищого закладу освіти; на забезпечення  проживання  в  гуртожитку вищого закладу освіти  під  час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу  охорони здоров`я під час стажування.
Провізори-інтерни зобов`язані: набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики; у  повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план інтернатури; виконувати  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку в установах де працюють, правила  проживання  в гуртожитках.
По закінченні терміну підготовки  в  інтернатурі  провізори-інтерни  підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з   присвоєнням  звання провізора-спеціаліста з конкретної спеціальності.

Перелік документів, які необхідно надати у ВО «Фармація»

(облздраввідділи, облдержфармінспекції).

 • Копія диплому.
 • Копія свідоцтва про шлюб.
 • Копія паспорта.
 • Копія трудової книжки або лист базової фармацевтичної установи про працевлаштування на посаду провізора-інтерна.

Очну частину проходять в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) НФаУ за адресою: м.Харків, площа Повстання, 17, тел.: 8(057)732-58-53.

Директор —  Пімінов Олександр Хомич
Декан –  Великий Дмитро Львович тел.: 8(057)731-98-06
Декан —  Гарна Світлана Василівна тел.: 8(057)731-92-76

 

Перелік документів, які необхідно надати ІПКСФ НФаУ

 • Копія диплому.
 • Копія свідоцтва про шлюб.
 • Копія паспорта.
 • Копія трудової книжки.
 • Направлення для проходження очної частини інтернатури.
 • Реферати.
 • Щоденник.