Украинский биофармацевтический журнал № 2 (37) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КОМБИНАЦИИ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ С МЕТИОНИНОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
А. Л. Загайко, Т. А. Брюханова

Обгрунтування раціональності комбінації есенціальних фосфоліпідів з метіоніном для високої ефективності терапії захворювань печінки
А. …

Управление, экономика и обеспечение качества в фармации №6 (44) 2015

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

МАСШТАБУВАННЯ ПРИ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД РОЗРОБКИ ДО ВИРОБНИЦТВА ТАБЛЕТОК КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В ВКРИТИХ ОБОЛОНКОЮ
Т. М. Жидкова, Т. В. Крутських

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ МОНОГРАФІЇ «ПИЖМО КВІТКИ» ДО ДФУ
М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, …

Управление, экономика и обеспечение качества в фармации №4 (42) 2015

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІЙ МОНОПЕРОК-СИФТАЛАТУ У СУБСТАНЦІЇ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНОМУ ЗАСОБІ «ДИСМОЗОН ПУР»
М. Є. Блажеєвський, О. О. Мозгова

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ГЕЛЮ З ТІОКТОВОЮ КИСЛОТОЮ І АЛАНТОЇНОМ
Св. М. Коваленко

ПІДХІД ДО АТЕСТАЦІЇ ТЕСТОВОГО ЗРАЗКА ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Управление, экономика и обеспечение качества в фармации №3 (41) 2015

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

РАЗРОБКА СКЛАДУ АДГЕЗИВНОГО МАТРИКСУ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТИРЯ З ТІАМАЗОЛОМ
А. Бакит, У. М. Датхаєв, З. Б. Сакіпова, Р. М. Абдуллабєкова, Т. А. Шитєєва, Е. Н. Капсалямова

ПРОТОКОЛИ ПРОВІЗОРА (ФАРМАЦЕВТА) — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
І. А. Зупанець, …

Управление, экономика и обеспечение качества в фармации №2 (40) 2015

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ В СУХИХ ЭКСТРАКТАХ СЕМЯН И КОРНЕЙ ЛЮПИНА МНОГОЛИСТНОГО МЕТОДОМ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ
Х. П. Акритиду, В. В. Бойник, Н. Е. Блажеевский

ВИКОРИСТАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СУБСТАНЦІЇ ТОРАСЕМІД
С. М. Гуреєва, І. В. Завалько

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Управление, экономика и обеспечение качества в фармации №1 (39) 2015

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

КВАЛІФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАЗЕЙ В УМОВАХ АПТЕКИ ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
Л. П. Савченко

ВИБІР ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ УМОВ СЕЛЕКТИВНОГО РОЗДІЛЕННЯ ГЛІБЕНКЛАМІДУ, ГЛІКЛАЗИДУ ТА ГЛІМЕПІРИДУ В ТОНКОМУ ШАРІ СОРБЕНТУ
Т. В. Кучер, С. І. …

Журнал органической и фармацевтической химии том 13, 4 (52), 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

THE SYNTHESIS OF 1,5-DIARYL-4-ARYLTHIOPYRROLIDIN-2-ONES BY ARYLSULFЕNYLATION OF STYRYL ACETIC ACID N-ARYLAMIDES
N.M.Tsyzoryk, I.Yu.Danyliuk, A.I.Vaskevych, R.I.Vaskevych, M.V.Vovk
Cинтез 1,5-діарил-4-арилтіопіролідин-2-онів реакцією арилсульфенілювання N-ариламідів стирилоцтової кислоти
Н.М.Цизорик, І.Ю.Данилюк, А.І.Васькевич, Р.І.Васькевич, М.В.Вовк
Синтез 1,5-диарил-4-арилтиопирролидин-2-онов реакцией арилсульфенилирования N-ариламидов стирилуксусной кислоты…

Украинский биофармацевтический журнал № 5 (40) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОХІДНОГО КСАНТИНУ АЛ-12 – ПОТЕНЦІЙНОГО КАРДІОПРОТЕКТОРА

К. В. Александрова, С. В. Левіч, О. Б. Макоїд

Исследование энерготропных свойств производного ксантина АЛ-12 – потенциального кардиопротектора
Е. В. Александрова, С. В. Левич, О. Б. …

Украинский биофармацевтический журнал № 4 (39) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИВЧЕННЯ ВИВІЛЬНЕННЯ СУБСТАНЦІЇ АЛЬТАБОР З ГЕЛЕВИХ ОСНОВ
Т. В. Крутських, А. С. Шаламай, Г. П. Кухтенко

Изучение высвобождения субстанции альтабор из гелевых основ
Т. В. Крутских, А. С. Шаламай, Г. П. Кухтенко

The …