Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Біотехнологія» (укр.)

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.12020101«Фармація», 5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів», 5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою програмою «Біотехнологія»

Програма фахових

image_pdfimage_print