Списки рекомендованных к зачислению

Списки рекомендованных к зачислению на базе полного общего среднего образования (заочная форма обучения)

Списки рекомендованных к зачислению на базе полного общего среднего образования

Специальность: 226 Фармация

Образовательная программа:

  • Фармация
  • Клиническая фармация
  • Технологии фармацевтических препаратов
  • Технологии парфюмерно-косметических средств

Специальность: 162 Биотехнологии и биоинженерия

Образовательная программа: Биотехнология

Специальность: 051 Экономика

Образовательная программа: Экономика предприятия

Специальность:

Дневная форма обучения

Освітній ступінь «магістр»

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФф)

абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

Спеціальність 226«Фармація»

освітня програма «Фармація» (дФт)

абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого …

Магистратура

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8зФб)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8дФ)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8вФ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова