Заседание Проблемной комиссии «Фармация» в 2010 году.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №62 від 17.02.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Щокіна Катерина Геннадіївна «Експериментальне обгрунтування органотропної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1» (НФаУ)

2. Гудзенко Андрій Вікторович «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів»  (ІФТ)

3. Гордієнко Анатолій Дмитрович «Експериментальне обґрунтування створення нових гепатопротекторів на основі ессенціальних фосфоліпідів та поліфенолів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Ратушний Сергій Володимирович «Наукова розробка складу та технології лікарського препарату у формі трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом»  (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

2. Ривак Тетяна Богданівна «Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі раціональної фармакотерапії в охороні здоров`я України»  (ЛНМУ імені Данила Галицького)

3. Напраснікова Ганна Сергіївна «Науково-теоретичні підходи до стандартизації лікарської рослинної сировини, що містить дубільні речовини» (НФаУ)

4. Бердей Тетяна Степанівна «Фармакогностичне вивчення рослин роду Чорнобривці з метою створення нових лікарських засобів» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)

5. Рудика Марина Петрівна «Судово-фармацевтичні підходи до профілактики скоєння правопорушень у стані алкогольного сп`яніння»  (НФаУ)

6. Курижева Оксана Олександрівна «Судово-фармацевтичне попередження розвитку адитивної залежності та наркозлочинності серед неповнолітніх»  (НФаУ)

7. Гусаров Віктор Ігорович «Синтез та шляхи практичного використання оптично-активних похідних холевої кислоти з функціоналізованою карбоксильною групою»  (НФаУ)

8. Спиридонова Наталія Віталіївна «Розробка методів синтезу та вивчення біологічної активності сульфопохідних 6-фтор-хінолонів-4» (НФаУ)

9. Хмельова Арина Олександрівна «Науково-теоретичне обґрунтування контролю якості екстемпоральних лікарських форм, які застосовуються при лікуванні дерматологічних захворювань» (НФаУ)

10. Марченко Михайло Володимирович «Розробка складу та технології препарату цукрознижуючої дії у вигляді капсул» (НФаУ)

11. Андронова Анна Ігорівна «Синтез похідних циклопентанових іридоїдів і оцінка їх біологічної активності» (НФаУ)

12. Зеленець Вікторія Іванівна «Фармакогностичне вивчення Galinsoga Cav і Galinsoga ciliate (Rafin.) Blake.» (НФаУ)

13. Абдулкафарова Ельміра Рамізівна «Фармакогностичне дослідження Potentilla anserine L. та Potentilla alba l.» (НФаУ)

14. Адонкіна Вікторія Юріївна «Оптимізація лікування хворих цереброваскулярними захворюваннями на основі результатів фармакоекономічних досліджень» (НФаУ)

15. Гаркавцева Ольга Анатоліївна «Розробка складу та технології мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань» (НФаУ)

16. Чинуш Інна Валеріївна «Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка раціонального використання лікарських засобів у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з ішемічною хворобою серця в умовах впровадження Формулярної системи в Україні» (НФаУ)

17. Мирошниченко Юлія Олександрівна «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу кетотифену» (НФаУ)

18. Степанова Катерина Олександрівна «Експериментальне обґрунтування використання нових комбінованих супозиторієв «Клімедекс» при лікуванні вагінітів» (НФаУ)

19. Грудько Ірина Володимирівна «Фармакогностичне дослідження видів роду Milelotus L. флори України» (НФаУ)

20. Малик Вікторія Олексіївна «Удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства» (НФаУ)

21. Басакіна Ірина Іванівна «Розробка складу та технології шипучих таблеток комплексної дії для лікування захворювань органів дихання» (НФаУ)

22. Тарасенко Вікторія Олександрівна “Розробка складу та технології стоматологічних м`яких лікарських форм з німесулі­дом та цефтриаксоном” (НМУ)

23. Алтухов Олександр Олександрович «Синтез, властивості і перетворення a-ариламідо-a-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтових кислот» (НФаУ)

24. Олексієнко Тетяна Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-R-4-метил-6-R`-сульфонілхінолінів» (НФаУ)

25. Рущак Надія Іванівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-(4-гідрокси-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот та їх похідних» (НФаУ)

26. Люханова К.А. «Науково-теоретичні підходи до забезпечення маркетингової доступності антитромботичних препаратів» (НФаУ)

27. Новицька Ю.Є. «Науково-методичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості» (НФаУ)

28. Ткаченко М.Ф. «Фармакогностичне вивчення ендоспермальних мутантів кукурудзи» (НФаУ)

Методичні рекомендації

1. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу зі змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ВНМУ імені М.І. Пирогова)

2. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості. Автори: Посилкіна О.В., Деренська Я.М., Костюк Г.В. (НФаУ).

3. Оцінка експортного потенціалу фармацевтичної галузі. Автори: Мнушко З.М., Карам Ахмед (НФаУ).

4. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на кропив`янку та алергійний набряк Квінке. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

5. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на атопічний дерматит. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

6. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на цілорічний алергійний риніт та поліноз. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

7. Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії невідкладених станів на до госпітальному етапі і вмовах впровадження сімейної медицини. Автори: Мнушко З.М., Кабачний О.Г., Матюха Л.Ф. (НФаУ-НМАПО ім. П.Л. Шупика).

Інформаційні листи

1. Профілактичне застосування глюкозаміну гідрохлориду при неінфекційних запальних процесах у передміхуровій залозі. Автори: Яковлєва Л.В., Зупанець І.А., Зайченко Г.В., Бондаренко В.О., Коренєва Є.М., Бречка Н.М. (НФаУ, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. І.Я. Данилевського АМН України»).

2. Спосіб синтезу g-(R-оксамідо)-бутанових кислот на основі g-амінобутанової кислоти та похідних щавлевої кислоти. Автри: Георгіянц В.А., Банний І.П., Банная І.П. НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №63 від 22.04.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Бердей Ігор Іванович «Розробка складу та технології очної мазі на основі таурину» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).

2. Юрченко Іван Олексійович «Хіміко-токсикологічне вивчення німесуліду»

(ЗДМУ).

3. Коваленко Оксана Вікторівна «Науково-методичне обґрунтування сучасних функцій управління системою цін на лікарські засоби» (НФаУ).

4. Водославський Василь Мирославович «Фармакогностичне вивчення рослини Зірочник середній» (НФаУ).

5. Бочерикова Євгенія Сергіївна «Науково-практичні підходи, методи та форми вдосконалення медикаментозного обслуговування населення України через кур`єрські послуги» (НМАПО ім.. П.Л. Шупика).

6. Ель Аараж Ахмад «Фармакологічне дослідження кардіопротекторних властивостей комбінації на сонові кверцетину та похідних глюкозаміну» (НФаУ).

7. Жиляєв Станіслав Олександрович «Експериментальне обґрунтування використання препаратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі» (НФаУ).

8. Пересипкін Олександр Васильович «Судово-фармацевтичне обґрунтування обігу лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп» (НФаУ).

9. Вороніна Юлія Василівна «Похідні хінолін-2-карбонової кислоти як потенційні антигіпертензивні засоби з діуретичною дією» (НФаУ).

10. Негрецький Сергій Миколайович «Судово-фармацевтичне обґрунтування організаційних заходів реабілітації наркохворих з залежністю від каннабіоїдів (F12)» (НФаУ).

11. Алексєєва Ірина Миколаївна «Професійний термінологічно-понятійний апарат: першооснова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності» (НМАПО ім. П.Л. Шупика).

12. Дорофеєва Тетяна Вікторівна «Фармакологічні властивості біофлавоноїдів гранульованого порошку горобини чорноплідної» (ДДМА).

13. Роїк Олена Миколаївна «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю» (НФаУ).

14. Вашкеба Евеліна Михайлівна «Фармакологічне та фармакогностичне дослідження надземної частини хрону звичайного» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).

15. Маркіна Анна Юріївна «Фармакологічна активність та механізми діуретичної дії ацильованих похідних 2-оксоіндоліну» (НФаУ).

16. Гаман Діна Володимировна «Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості похідних a-ариламідо-a-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти» (НФаУ).

17. Скорина Дмитро Юрійович «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]тріазино[2,3-с]-хіназолін-6-іл)карбонових кислот» (НФаУ).

18. Воронін Сергій Миколайович «Пошук та експериментальне вивчення потенційних анальгетичних засобів серед алкіламідів дигідрохінолін-3-карбонової кислоти» (НФаУ).

19. Гевоян Сусанна Рафаельєна «Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного екстракту поліфлерного пилку» (НФаУ).

20. Колос Олександр Миколайович «Фармакологічне дослідження ефективності нового гомеопатичного засобу «Циклорин» при алергічних захворюваннях» (НФаУ).

21. Дроговоз Катерина Володимирівна «Експериментальне обґрунтування доцільності використання ліпосомальних композицій у гінекології» (НФаУ).

22. Поліщук Юлія Петрівна «Фармацевтична розробка вагінальних лікарських засобів з метронідазолом і хінозолом» (НМАПО ім. П.Л.Шупика).

23. Курінний Антон Валерійович «Обґрунтування складу, технології та дослідження стоматологічних лікарських форм з полігексаметиленгуанідіну фосфатом» (ЗДМУ).

24. Фаді Ал Зедан «Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів антигіпертензивної дії з амлодипіном» (ЗДМУ).

25. Алмохамада Жумаа Абдуллах «Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів з каптоприлом для терапії артеріальної гіпертензії» (ЗДМУ).

26. Борисенко Тетяна Анатоліївна «Фармацевтична розробка полііонних глюкозо-малатних розчинів для інфузійної терапії» (НМАПО ім. П.Л.Шупика) – зміна теми.

27. Шувера Олена Володимирівна «Судово-фармацевтичні основи удосконалення заходів протидії при алкогольній залежності (F 10.2)» (НФаУ).

28. Черчесова Олександра Юріївна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-b-гідрокси-g-(4¢-хлорофенокси)­пропілксан­тинів» (ЗДМУ).

29. Монатко Катерина Віталіївна «Аналіз фармакологічної активності сухої мікстури на основі сублімованого порошка кавуна звичайного» (ДДМА).

Методичні рекомендації

1. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Світлична К.С. (НФаУ).

2. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю.  (НФаУ).

3. Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні: лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (НФаУ).

4. Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В. (НФаУ)

5.Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку країни експорту. Автори: Мнушко З.М., Карам Ахмед (НФаУ).

6.Маркетинговий, нормативно-правовий, ціновий, експертний та фармакоекономічний аналіз гепатопротекторних препаратів групи А05В. Автори: Немченко А.С., Федяк І.О., Грицик А.Р.

Інформаційні листи

1. Контроль якості мазі від геморою аптечного виготовлення, що містить настойки арніки та календули. Автори: Євтіфєєва О.А., Здорик О.А., Георгіянц В.А., Бурд Н.Б., Гарна С.В.

2. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки рослин роду Чемериця. Автори: Мельник Г.І., Грицик А.Р. (ІФНМУ)

3. Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.)». Автори: проф. Мазулін О.В. та співавтори (ЗДМУ)

4. Оптимальні умови сушіння заготовленої лікарської рослинної сировини чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) і кримського (Thymus tauricus Klok. Et Shost.)». Автори: проф. Мазулін О.В. та співавтори (ЗДМУ)

5. Кількісне визначення ампіциліну тригідрату кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ).

6. Кількісне визначення натрій оксациліну у порошку кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ)

7. Кількісне визначення натрій ампіциліну у порошку для приготування розчину для ін`єкцій кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ)

8. Дослідження фармакокінетики лізіноприлу (біоеквівалентність Ліпрілу та Ацербону. Автори: Зупанець І.А., Попов С.Б., Подпружніков Ю.В., Грінцов Є.Ф., Шаломай А.С. (НФаУ)

9. Методика кількісного визначення парацетамолу в екстемпоральних супозиторіях на основі вітепсолу спектрофотометричним методом. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Лисогор Ю.С. (НФаУ)

10. Склад та технологія приготування екстемпоральних супозиторіїв з парацетамолом на основі вітепсолу. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Лисогор Ю.С. (НФаУ)

11. Виготовлення та контроль якості ін’єкційних комбінованих розчинів бупівакаїну в умовах аптеки. Автори: проф. В.В. Гладишев, к.м.н. Курочкін М.Ю., к.ф.н. Пухальська І.О. (ЗДМУ).

12. Спосіб синтезу g-(R-оксамідо)-бутанових кислот на основі g-амінобутанової кислоти та похідних щавелевої кислоти. Автори: Георгіянц В.А., Банний І.П., Банна Н.І. (НФаУ)

Різне 1. Тема НДР «Фармакологічний аналіз дії лікарських засобів природного походження» (ДДМА)

Рецензент: проф. Дроговоз С.М.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №64 від 16.06.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Доброво Вікторія Євгенівна «Наукове обґрунтування методології планування та оцінки до клінічних та клінічних досліджень лікарських засобів» (НФаУ)

2. Бушуєва Інна Володимирівна «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні аспекти створення та дослідження лікарських засобів для ветеринарної медицини» (ЗДМУ)

3. Назаркіна Вікторія Миколаївна «Теоретично-методологічні засади державного регулювання та контролю фармацевтичної діяльності» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Маційцук Оксана Петровна «Порівняльне фармакогностичне дослідження подорожнику великого та подорожнику ланцетолистого» (НМУ ім. О.О. Богомольца).

2. Клименко Ірина Володимирівна «Фармакоекономічні критерії комплексної оцінки та науково обґрунтованого вибору сучасних антисептичних та дезінфекційних засобів для використання на фармпідприємствах, аптеках та медичній практиці» (НМАПО ім. П.Л. Шупика).

3. Гринків Ярина Орестівна «Інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги при епілепсії» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

4. Прилипко Наталія Анатоліївна «Системний підхід до вивчення інтеграції регіональної медичної та фармацевтичної допомоги хворих на туберкульоз» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

5. Вітохіна Наталія Володимировна «Пошук нових ефективних засобів лікарської профілактики гіпоксичного синдрому в ряду координаційних сполук германію з біолігандами» (ЛугДМУ).

6. Зарівна Надія Орестівна «Створення і стандартизація твердого лікарського засобу на основі густого екстракту та ефірної олії чебрецю» (ТДМУ).

7. Тетерич Наталія  Володимировна «Наукове обґрунтування соціально-психологічних та етичних принципів діяльності фармацевтичних працівників»  (НФаУ) – зміна теми.

8. Лисянська Г.П. «Розробка складу та технології м`яуих лікарських засобів з еналаприлу мале атом для терапії АГ» (ЗДМУ).

9. Бабічева Г.С. «Науково-методичні підходи до вирішнення маркетингових функцій аптечних мереж» (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

1. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Світлична К.С. (НФаУ)

2. Впровадження процесорної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В., Горбунова О.Ю.  (ЛугДМУ)

3. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу за змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ВНМУ)

4. Клініко-економічний аналіз етіотропної противірусної та патогенетично-симптоматичної фармакотерапії стаціонарних хворих з хронічними вірусними гепатитами». Автори: Немченко А.С., Федяк І.О. (НФаУ)

5. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. (НФаУ)

6. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Юрченко А.П. (НФаУ)

7. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу за змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)

8. Фармакоекономічне моделювання ступеневої терапії бронхіальної астми з використанням напівмарківських ланцюгів. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А.

Інформаційні листи

1. Технологія виготовлення капсул «Апінін» андрогенної дії в умовах аптек. Автори: Тихонов О.І., Ромась К.П. (НФаУ).

2. Застосування методу високоефективної рідинної хроматографії для аналізу блокаторів a1-адренорецепторів. Автори: Ковальська О.В., Безуглий П.О., Маміна О.О. (НФаУ).

3. Кіількісне визначення дубільних речовин в листках скумпії звичайної. Автори: Бензель І.Л. та ін. (ЛНМУ).

4. Викокистання ліофілізованої фіто субстанції із листків скумпії звичайної для розробки ЛЗ з інтерфероніндукуючою дією. Автори: Бензель І.Л. та ін. (ЛНМУ).

5. Методика нормування діяльності з контролю якості ЛЗ на регіональному рівні. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФАУ).

6. Методика визначення ліофілізованого гемоглобіну на тлі експериментального алоксанового діабету у щурів. Автори: Малоштан Л.М., Медведєв Б.М., Степанова К.О., Щербак О.А. (НФаУ).

Нововведення

1. Спосіб кількісного визначення флуконазолу в капсулах. Автор: Васюк С.О. (ЗДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №65 від 20.10.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Голембіовська Олена Ігорівна Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.)» (ІФТ).

2. Дуб Любов Романівна «Наукове обґрунтування впровадження моделі якості фармацевтичної діяльності на прикладі приватного роздрібного фармацевтичного підприємства»  (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

3. Борецька Ольга Богданівна «Модель діяльності клінічного провізора на етапах надання медичної (фармацевтичної) допомоги в умовах розвитку та впровадження фармацевтичного страхування в Україні» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

4. Ковальова О.О. «Розробка складу та технології ветеринарних паличок з настойкою прополісу та ципрофлоксацином гідрохлоридом» (НФаУ) – зміна теми.

5. Шинкаренко П.Є. «Синтез ансамблів гетероциклів, що містять остов -1-бензопірану, шляхом рециклізації похідних 2-імідокумарин-3-карбонових кислот» (НФаУ) – зміна теми.

6. Єрещенко О.А. «Розробка складу та технології піни медичної з комплексом бактеріофагів» (НФаУ) – зміна теми.

7. Олмесекова Адема Турсынбаевна «Розробка складу та технології супозиторіїв андрогенної дії» (НФаУ).

8. Бондаренко Лариса Олексіївна «Розробка складу та технології ветеринарної мазі для лікування уражень шкіри бактеріальної етіології» (НФаУ).

Методичні рекомендації

1. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання препаратів для етіотропної терапії хронічних вірусних гепатитів. Автори: Немченко А.С., Федяк І.О.

2. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію I стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

3. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

4. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію III стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

5. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин у логістичному фармацевтичному ланцюгу. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. (НФаУ).

6. Нормування контролю якості ЛЗ на обласному рівні. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ).

Інформаційні листи

 1.  Спосіб біотестування на основі іммобілізованих світних бактерій. Автори: Кацев А.М., Абдураманова Е.Р. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 2.  Біотестування водо нерозчинних речовин з використовуванням світних бактерій. Автори: Кацев А.М., Шандровська О.С. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 3.  Спосіб визначення токсичності біотестуванням за допомогою світних бактеріц, виділених з Чорного і Азовського морів. Автори: Кацев А.М., Абдураманова Е.Р. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 4.  Класифікація обласних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів за обсягом діяльності. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ).
 5.  Оптимізація пошуку біологічно активних субстанцій серед похідних орто-галогенбензойних кислот. Автори: Ісаєв С.Г., Бризицький О.А., Сирова Г.О., Близнюк О.А., Сулейман М.М., Мамедова Д.О. (НФаУ).
 6.  Метод одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів похідними 9-аміноакридину. Автори: Ісаєв С.Г., Кругленко Н.В., Сумська О.П., Бризицький О.А., Близнюк О.А., Палій Г.К., Шевельова Н.Ю. (НФаУ).

Інше

1. Тема НДР «Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин». (КДМУ імені С.І. Георгієвського). Рецензенти: проф. Філімонова Н.І., проф. Яковлєва Л.В.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №66 від 15.12.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Бондаренко Наталія Юріївна «Застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі» (НФаУ).

2. Вельчинська Олена Василівна «Синтез та протипухлинна активність похідних п`яти- і шестичленних з одним/двома атомами азоту гетероциклів, їх молекулярних комплексів з бактерійними лектинами» (НМУ імені О.О. Богомольця).

3. Куценко Сергій Анатолійович «Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен» (НФаУ).

4. Клименко Ліна Юріївна «Застосування деривативної (реакційної) хроматографії і хіміко-токсикологічному аналізі» (НФаУ).

5. Журавель Ірина Олександрівна «Фармакогностичне вивчення родин Імбирні, Асклепієві, Айстрові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі» (НФаУ) – зміна теми.

6. Коваленко Світлана Миколаївна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» (НФаУ).

7. Лебединець Вячеслав Олександрович «Методологічні та практичні аспекти формування систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах» (НФаУ).

8. Семенів Дмитро Васильович «Обґрунтування створення та використання препаратів з противиразковою та репаративної дією на основі аронії чорноплідної» (НФаУ) — зміна теми.

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Гоцуля Тетяна Сергіївна «Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 4-бензиламіно-1R-4H-1,2,4-тріазол-1-іум галогенідів» (ЗДМУ).

3. Кальницька  Юлія Вікторівна «Синтез, хімічні властивості та біологічна дія похідних 1,1-діоксид-2Н-1,2,4-бензотіадіазин-3-іл-карбонових кислот» (НФаУ).

4.Завада Оксана Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N1-алкіл-2-(w-аміно­алкіл)імідахолінів» (НФаУ).

5. Жук Олена Вікторовна «Розробка складу та технології піно мийного гелю з комплексною антимікробною дією» (НФаУ).

6. Баєв Олексій Олександрович (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

«Фармакогностичний аналіз трави настурції великої (Tropaeolum majus L.)»

7. Рак Тетяна Миколаївна «Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-(2¢-оксопропіл)8-бромоксантинів» (КДМУ імені С.І. Георгієвського).

8. Байва Павел Петрович «Розробка складу та технології офтальмологічного гелю регідратантної дії» (НФаУ).

9. Івахненко Олена Леонідівна «Розробка складу та технології м`якої лікарської форми з катіазином» (НФаУ).

10. Ветрова Катерина Вікторівна «Експериментальне дослідження коригуючих властивостей похідних глюкозаміну та їх комбінацій під час проведення протипухлинної терапії» (НФаУ).

11. Толочко Катерина Валентинівна «Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів» (НФаУ).

12. Березняков Андрій Володимирович «Фармакологічне вивчення нової комбінованої мазі «Глітацид»  на основі сухого екстракту солодки» (НФаУ).

13. Лебедин Алла Миколаївна «Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропіраміну» (НФаУ).

14. Рогачов Ілля Олегович «Розробка складу, технології та дослідження м`яких лікарських засобів нейропротективної дії з німодипіном» (ЗДМУ).

15. Омельченко Павло Сергійович «Розробка складу та технології таблеток з рослинними екстрактами» (НФаУ).

16. Хохлова Катерина Олександрівна «Розробка складу та технології комбінованої настойки для терапії ішемічної хвороби серця» (НФаУ).

17. Бондаренко Альона Сергіївна «Розробка складу та технології рослинного сиропу для лікування застудних захворювань» (НФаУ).

18. Тартинська Ганна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L.» (НФаУ).

19. Зінченко Ірина Геннадіївна «Фармакогностичне вивчення тифону» (НФаУ).

20. Кисличенко Олександра Анатоліївна «Фітохімічне та технологічне вивчення деревію звичайного та створення лікарських засобів на його основі» (НФаУ).

21. Зотікова Ольга Анатоліївна «Фармакогностичне вивчення Petroselinum sativum» (НФаУ).

22. Сущук Наталя Анатоліївна «Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки рослинної сировини Ribes nigrum та створення лікарських засобів на її основі» (НФаУ).

23. Кацуба Ігор Костянтинович «Фармакогностичне вивчення Tussilago farfara»

(НФаУ).

24. Портянко Вікторія Сергіївна «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування стоматологічних захворювань» (НФаУ).

25. Гулмуродов Ісоміддин Сафарович «Розробка складу та технології м`яких лікарських форм з ефірною олією Іссопу для лікування дерматологічних захворювань» (НФаУ).

26. Карпенко Ірина Анатоліївна «Розробка складу, технології та дослідження протигемороїдальних супозиторіїв на основі рослинних екстрактів» (ВНМУ).

27. Городецька Вікторія Іванівна «Науково-методичне обґрунтування підготовки фахівців з управління якістю для вітчизняної фармацевтичної галузі» (НФаУ).

28. Безценна Тетяна Сергіївна «Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу» (НФаУ).

29. Солдатова Єлизавета Олександрівна «Фармакологічне дослідження супозиторіїв з екстрактом чистотілу (Chelidonium)» (НФаУ).

30. Андріяненков Олексій Вікторович «Експериментальне обґрунтування використання Талабану польового, як коректора репродуктивних функцій» (НФаУ).

31. Горяча Ольга Володимирівна «Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори України» (НФаУ).

32. Ромась Катерина Петрівна «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та продуктів бджільництва» (НФаУ) – зміни у назві теми.

33. Бевз Ольга Валеріївна «Синтез нових біологічно активних речовин на основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів» (НФаУ).

34. Рускін Олександр Сергійович «Експериментальне обґрунтування застосування препарату Диклокор у лікуванні запальних уражень міокарду» (НФаУ).

35. Мамедова Діана Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних» (НФаУ).

36. Сулейман Маргарита Мохеддінівна «Синтез, фізико-хімічні, фармакологічні властивості з-оксамоїл(сукциноїл)заміщених орто-хлорбензойної, N-фенілантранілових кислот та їх похідних» (НФаУ).

37. Цурікова Оксана Володимировна «Організаційно-економічне обґрунтування підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворих на лейкози» (НФаУ).

38. Сімонян Люсіне Сандроївна «Науково-економічне обґрунтування підходів до удосконалення фармацевтичної допомоги хворих грип та пневмонію» (НФаУ).

39. Тучак Наталя Ігоревна «Фармакогностичне дослідження роду рослини Приворотень» (ІФНМА).

40. Стремоухов Олександр Олександрович «Порівняльне дослідження фракцій жовчі тварин та створення субстанцій на їх основі» (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

1. Методичні рекомендації з проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Коваленко О.В., Кубарєва І.В. (НФаУ)

2. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда. Автори: Котвіцька А.А., Красуля О.І. (НФаУ)

3. Удосконалення діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ)

4. Методи оцінки ринкових позицій торговельних марок лікарських препаратів із застосуванням складових капіталу бренду. Автори: Слободянюк М.М., Самборський О.С. (НФаУ)

5. Оцінка інноваційного потенціалу лікарських засобів на прикладі протиалергічних. Автори: Автори: Слободянюк М.М., Самборський О.С. (НФаУ).

6. Методика проведення клініко-економічного аналізу закупівель лікарських засобів за державними цільовими програмами. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Панфілова Г.Л. (НФаУ)

Інформаційні листи

1. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в сировині валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

2. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в таблетках валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

3. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в настоянках валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

Інше

1. Словник фармацевтичних термінів. Укладачі: Перцев І.М., Рибачук Д.В., Світлична Є.І., Рубан О.А., Рибачук В.Д., Кумкова О.В.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації, положень та стандартних робочих методик. Автори: під ред. Пономаренко М.С. (НМАПО імені П.Л. Шупика)

3. Тема НДР «Пошук біологічно активних сполук в ряді 1,2,4-тріазолу та його галоген-, аміно- і тіопохідних з метою створення нових оригінальних лікарських засобів» (ЗДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №62 від 17.02.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Щокіна Катерина Геннадіївна «Експериментальне обгрунтування органотропної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1» (НФаУ)

2. Гудзенко Андрій Вікторович «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів»  (ІФТ)

3. Гордієнко Анатолій Дмитрович «Експериментальне обґрунтування створення нових гепатопротекторів на основі ессенціальних фосфоліпідів та поліфенолів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Ратушний Сергій Володимирович «Наукова розробка складу та технології лікарського препарату у формі трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом»  (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

2. Ривак Тетяна Богданівна «Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі раціональної фармакотерапії в охороні здоров`я України»  (ЛНМУ імені Данила Галицького)

3. Напраснікова Ганна Сергіївна «Науково-теоретичні підходи до стандартизації лікарської рослинної сировини, що містить дубільні речовини» (НФаУ)

4. Бердей Тетяна Степанівна «Фармакогностичне вивчення рослин роду Чорнобривці з метою створення нових лікарських засобів» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)

5. Рудика Марина Петрівна «Судово-фармацевтичні підходи до профілактики скоєння правопорушень у стані алкогольного сп`яніння»  (НФаУ)

6. Курижева Оксана Олександрівна «Судово-фармацевтичне попередження розвитку адитивної залежності та наркозлочинності серед неповнолітніх»  (НФаУ)

7. Гусаров Віктор Ігорович «Синтез та шляхи практичного використання оптично-активних похідних холевої кислоти з функціоналізованою карбоксильною групою»  (НФаУ)

8. Спиридонова Наталія Віталіївна «Розробка методів синтезу та вивчення біологічної активності сульфопохідних 6-фтор-хінолонів-4» (НФаУ)

9. Хмельова Арина Олександрівна «Науково-теоретичне обґрунтування контролю якості екстемпоральних лікарських форм, які застосовуються при лікуванні дерматологічних захворювань» (НФаУ)

10. Марченко Михайло Володимирович «Розробка складу та технології препарату цукрознижуючої дії у вигляді капсул» (НФаУ)

11. Андронова Анна Ігорівна «Синтез похідних циклопентанових іридоїдів і оцінка їх біологічної активності» (НФаУ)

12. Зеленець Вікторія Іванівна «Фармакогностичне вивчення Galinsoga Cav і Galinsoga ciliate (Rafin.) Blake.» (НФаУ)

13. Абдулкафарова Ельміра Рамізівна «Фармакогностичне дослідження Potentilla anserine L. та Potentilla alba l.» (НФаУ)

14. Адонкіна Вікторія Юріївна «Оптимізація лікування хворих цереброваскулярними захворюваннями на основі результатів фармакоекономічних досліджень» (НФаУ)

15. Гаркавцева Ольга Анатоліївна «Розробка складу та технології мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань» (НФаУ)

16. Чинуш Інна Валеріївна «Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка раціонального використання лікарських засобів у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з ішемічною хворобою серця в умовах впровадження Формулярної системи в Україні» (НФаУ)

17. Мирошниченко Юлія Олександрівна «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу кетотифену» (НФаУ)

18. Степанова Катерина Олександрівна «Експериментальне обґрунтування використання нових комбінованих супозиторієв «Клімедекс» при лікуванні вагінітів» (НФаУ)

19. Грудько Ірина Володимирівна «Фармакогностичне дослідження видів роду Milelotus L. флори України» (НФаУ)

20. Малик Вікторія Олексіївна «Удосконалення маркетингових складових конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства» (НФаУ)

21. Басакіна Ірина Іванівна «Розробка складу та технології шипучих таблеток комплексної дії для лікування захворювань органів дихання» (НФаУ)

22. Тарасенко Вікторія Олександрівна “Розробка складу та технології стоматологічних м`яких лікарських форм з німесулі­дом та цефтриаксоном” (НМУ)

23. Алтухов Олександр Олександрович «Синтез, властивості і перетворення a-ариламідо-a-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтових кислот» (НФаУ)

24. Олексієнко Тетяна Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-R-4-метил-6-R`-сульфонілхінолінів» (НФаУ)

25. Рущак Надія Іванівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-(4-гідрокси-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот та їх похідних» (НФаУ)

26. Люханова К.А. «Науково-теоретичні підходи до забезпечення маркетингової доступності антитромботичних препаратів» (НФаУ)

27. Новицька Ю.Є. «Науково-методичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості» (НФаУ)

28. Ткаченко М.Ф. «Фармакогностичне вивчення ендоспермальних мутантів кукурудзи» (НФаУ)

Методичні рекомендації

1. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу зі змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ВНМУ імені М.І. Пирогова)

2. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості. Автори: Посилкіна О.В., Деренська Я.М., Костюк Г.В. (НФаУ).

3. Оцінка експортного потенціалу фармацевтичної галузі. Автори: Мнушко З.М., Карам Ахмед (НФаУ).

4. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на кропив`янку та алергійний набряк Квінке. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

5. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на атопічний дерматит. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

6. Мінімальний перелік лікарських засобів з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю при лікуванні стаціонарних хворих на цілорічний алергійний риніт та поліноз. Автори: Гудзенко О.П., Козицька К.І. (ЛугДМУ).

7. Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії невідкладених станів на до госпітальному етапі і вмовах впровадження сімейної медицини. Автори: Мнушко З.М., Кабачний О.Г., Матюха Л.Ф. (НФаУ-НМАПО ім. П.Л. Шупика).

Інформаційні листи

1. Профілактичне застосування глюкозаміну гідрохлориду при неінфекційних запальних процесах у передміхуровій залозі. Автори: Яковлєва Л.В., Зупанець І.А., Зайченко Г.В., Бондаренко В.О., Коренєва Є.М., Бречка Н.М. (НФаУ, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. І.Я. Данилевського АМН України»).

2. Спосіб синтезу g-(R-оксамідо)-бутанових кислот на основі g-амінобутанової кислоти та похідних щавлевої кислоти. Автри: Георгіянц В.А., Банний І.П., Банная І.П. НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №63 від 22.04.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Бердей Ігор Іванович «Розробка складу та технології очної мазі на основі таурину» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).

2. Юрченко Іван Олексійович «Хіміко-токсикологічне вивчення німесуліду»

(ЗДМУ).

3. Коваленко Оксана Вікторівна «Науково-методичне обґрунтування сучасних функцій управління системою цін на лікарські засоби» (НФаУ).

4. Водославський Василь Мирославович «Фармакогностичне вивчення рослини Зірочник середній» (НФаУ).

5. Бочерикова Євгенія Сергіївна «Науково-практичні підходи, методи та форми вдосконалення медикаментозного обслуговування населення України через кур`єрські послуги» (НМАПО ім.. П.Л. Шупика).

6. Ель Аараж Ахмад «Фармакологічне дослідження кардіопротекторних властивостей комбінації на сонові кверцетину та похідних глюкозаміну» (НФаУ).

7. Жиляєв Станіслав Олександрович «Експериментальне обґрунтування використання препаратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі» (НФаУ).

8. Пересипкін Олександр Васильович «Судово-фармацевтичне обґрунтування обігу лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп» (НФаУ).

9. Вороніна Юлія Василівна «Похідні хінолін-2-карбонової кислоти як потенційні антигіпертензивні засоби з діуретичною дією» (НФаУ).

10. Негрецький Сергій Миколайович «Судово-фармацевтичне обґрунтування організаційних заходів реабілітації наркохворих з залежністю від каннабіоїдів (F12)» (НФаУ).

11. Алексєєва Ірина Миколаївна «Професійний термінологічно-понятійний апарат: першооснова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності» (НМАПО ім. П.Л. Шупика).

12. Дорофеєва Тетяна Вікторівна «Фармакологічні властивості біофлавоноїдів гранульованого порошку горобини чорноплідної» (ДДМА).

13. Роїк Олена Миколаївна «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю» (НФаУ).

14. Вашкеба Евеліна Михайлівна «Фармакологічне та фармакогностичне дослідження надземної частини хрону звичайного» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).

15. Маркіна Анна Юріївна «Фармакологічна активність та механізми діуретичної дії ацильованих похідних 2-оксоіндоліну» (НФаУ).

16. Гаман Діна Володимировна «Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості похідних a-ариламідо-a-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти» (НФаУ).

17. Скорина Дмитро Юрійович «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]тріазино[2,3-с]-хіназолін-6-іл)карбонових кислот» (НФаУ).

18. Воронін Сергій Миколайович «Пошук та експериментальне вивчення потенційних анальгетичних засобів серед алкіламідів дигідрохінолін-3-карбонової кислоти» (НФаУ).

19. Гевоян Сусанна Рафаельєна «Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного екстракту поліфлерного пилку» (НФаУ).

20. Колос Олександр Миколайович «Фармакологічне дослідження ефективності нового гомеопатичного засобу «Циклорин» при алергічних захворюваннях» (НФаУ).

21. Дроговоз Катерина Володимирівна «Експериментальне обґрунтування доцільності використання ліпосомальних композицій у гінекології» (НФаУ).

22. Поліщук Юлія Петрівна «Фармацевтична розробка вагінальних лікарських засобів з метронідазолом і хінозолом» (НМАПО ім. П.Л.Шупика).

23. Курінний Антон Валерійович «Обґрунтування складу, технології та дослідження стоматологічних лікарських форм з полігексаметиленгуанідіну фосфатом» (ЗДМУ).

24. Фаді Ал Зедан «Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів антигіпертензивної дії з амлодипіном» (ЗДМУ).

25. Алмохамада Жумаа Абдуллах «Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів з каптоприлом для терапії артеріальної гіпертензії» (ЗДМУ).

26. Борисенко Тетяна Анатоліївна «Фармацевтична розробка полііонних глюкозо-малатних розчинів для інфузійної терапії» (НМАПО ім. П.Л.Шупика) – зміна теми.

27. Шувера Олена Володимирівна «Судово-фармацевтичні основи удосконалення заходів протидії при алкогольній залежності (F 10.2)» (НФаУ).

28. Черчесова Олександра Юріївна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-b-гідрокси-g-(4¢-хлорофенокси)­пропілксан­тинів» (ЗДМУ).

29. Монатко Катерина Віталіївна «Аналіз фармакологічної активності сухої мікстури на основі сублімованого порошка кавуна звичайного» (ДДМА).

Методичні рекомендації

1. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Світлична К.С. (НФаУ).

2. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю.  (НФаУ).

3. Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні: лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (НФаУ).

4. Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В. (НФаУ)

5.Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку країни експорту. Автори: Мнушко З.М., Карам Ахмед (НФаУ).

6.Маркетинговий, нормативно-правовий, ціновий, експертний та фармакоекономічний аналіз гепатопротекторних препаратів групи А05В. Автори: Немченко А.С., Федяк І.О., Грицик А.Р.

Інформаційні листи

1. Контроль якості мазі від геморою аптечного виготовлення, що містить настойки арніки та календули. Автори: Євтіфєєва О.А., Здорик О.А., Георгіянц В.А., Бурд Н.Б., Гарна С.В.

2. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки рослин роду Чемериця. Автори: Мельник Г.І., Грицик А.Р. (ІФНМУ)

3. Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.)». Автори: проф. Мазулін О.В. та співавтори (ЗДМУ)

4. Оптимальні умови сушіння заготовленої лікарської рослинної сировини чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) і кримського (Thymus tauricus Klok. Et Shost.)». Автори: проф. Мазулін О.В. та співавтори (ЗДМУ)

5. Кількісне визначення ампіциліну тригідрату кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ).

6. Кількісне визначення натрій оксациліну у порошку кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ)

7. Кількісне визначення натрій ампіциліну у порошку для приготування розчину для ін`єкцій кінетичним методом. Автори: Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. (НФаУ)

8. Дослідження фармакокінетики лізіноприлу (біоеквівалентність Ліпрілу та Ацербону. Автори: Зупанець І.А., Попов С.Б., Подпружніков Ю.В., Грінцов Є.Ф., Шаломай А.С. (НФаУ)

9. Методика кількісного визначення парацетамолу в екстемпоральних супозиторіях на основі вітепсолу спектрофотометричним методом. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Лисогор Ю.С. (НФаУ)

10. Склад та технологія приготування екстемпоральних супозиторіїв з парацетамолом на основі вітепсолу. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Лисогор Ю.С. (НФаУ)

11. Виготовлення та контроль якості ін’єкційних комбінованих розчинів бупівакаїну в умовах аптеки. Автори: проф. В.В. Гладишев, к.м.н. Курочкін М.Ю., к.ф.н. Пухальська І.О. (ЗДМУ).

12. Спосіб синтезу g-(R-оксамідо)-бутанових кислот на основі g-амінобутанової кислоти та похідних щавелевої кислоти. Автори: Георгіянц В.А., Банний І.П., Банна Н.І. (НФаУ)

Різне 1. Тема НДР «Фармакологічний аналіз дії лікарських засобів природного походження» (ДДМА)

Рецензент: проф. Дроговоз С.М.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №64 від 16.06.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Доброво Вікторія Євгенівна «Наукове обґрунтування методології планування та оцінки до клінічних та клінічних досліджень лікарських засобів» (НФаУ)

2. Бушуєва Інна Володимирівна «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні аспекти створення та дослідження лікарських засобів для ветеринарної медицини» (ЗДМУ)

3. Назаркіна Вікторія Миколаївна «Теоретично-методологічні засади державного регулювання та контролю фармацевтичної діяльності» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Маційцук Оксана Петровна «Порівняльне фармакогностичне дослідження подорожнику великого та подорожнику ланцетолистого» (НМУ ім. О.О. Богомольца).

2. Клименко Ірина Володимирівна «Фармакоекономічні критерії комплексної оцінки та науково обґрунтованого вибору сучасних антисептичних та дезінфекційних засобів для використання на фармпідприємствах, аптеках та медичній практиці» (НМАПО ім. П.Л. Шупика).

3. Гринків Ярина Орестівна «Інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги при епілепсії» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

4. Прилипко Наталія Анатоліївна «Системний підхід до вивчення інтеграції регіональної медичної та фармацевтичної допомоги хворих на туберкульоз» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

5. Вітохіна Наталія Володимировна «Пошук нових ефективних засобів лікарської профілактики гіпоксичного синдрому в ряду координаційних сполук германію з біолігандами» (ЛугДМУ).

6. Зарівна Надія Орестівна «Створення і стандартизація твердого лікарського засобу на основі густого екстракту та ефірної олії чебрецю» (ТДМУ).

7. Тетерич Наталія  Володимировна «Наукове обґрунтування соціально-психологічних та етичних принципів діяльності фармацевтичних працівників»  (НФаУ) – зміна теми.

8. Лисянська Г.П. «Розробка складу та технології м`яуих лікарських засобів з еналаприлу мале атом для терапії АГ» (ЗДМУ).

9. Бабічева Г.С. «Науково-методичні підходи до вирішнення маркетингових функцій аптечних мереж» (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

1. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Світлична К.С. (НФаУ)

2. Впровадження процесорної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В., Горбунова О.Ю.  (ЛугДМУ)

3. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу за змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ВНМУ)

4. Клініко-економічний аналіз етіотропної противірусної та патогенетично-симптоматичної фармакотерапії стаціонарних хворих з хронічними вірусними гепатитами». Автори: Немченко А.С., Федяк І.О. (НФаУ)

5. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. (НФаУ)

6. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Юрченко А.П. (НФаУ)

7. Розробка переваго-зважувального інструменту оцінки якості життя хворих на гіпертонічну хворобу за змішаними моделями рандомізованих та фіксованих ефектів. Автори: Очередько О.М., Баліцька О.П. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)

8. Фармакоекономічне моделювання ступеневої терапії бронхіальної астми з використанням напівмарківських ланцюгів. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А.

Інформаційні листи

1. Технологія виготовлення капсул «Апінін» андрогенної дії в умовах аптек. Автори: Тихонов О.І., Ромась К.П. (НФаУ).

2. Застосування методу високоефективної рідинної хроматографії для аналізу блокаторів a1-адренорецепторів. Автори: Ковальська О.В., Безуглий П.О., Маміна О.О. (НФаУ).

3. Кіількісне визначення дубільних речовин в листках скумпії звичайної. Автори: Бензель І.Л. та ін. (ЛНМУ).

4. Викокистання ліофілізованої фіто субстанції із листків скумпії звичайної для розробки ЛЗ з інтерфероніндукуючою дією. Автори: Бензель І.Л. та ін. (ЛНМУ).

5. Методика нормування діяльності з контролю якості ЛЗ на регіональному рівні. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФАУ).

6. Методика визначення ліофілізованого гемоглобіну на тлі експериментального алоксанового діабету у щурів. Автори: Малоштан Л.М., Медведєв Б.М., Степанова К.О., Щербак О.А. (НФаУ).

Нововведення

1. Спосіб кількісного визначення флуконазолу в капсулах. Автор: Васюк С.О. (ЗДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №65 від 20.10.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Голембіовська Олена Ігорівна Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.)» (ІФТ).

2. Дуб Любов Романівна «Наукове обґрунтування впровадження моделі якості фармацевтичної діяльності на прикладі приватного роздрібного фармацевтичного підприємства»  (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

3. Борецька Ольга Богданівна «Модель діяльності клінічного провізора на етапах надання медичної (фармацевтичної) допомоги в умовах розвитку та впровадження фармацевтичного страхування в Україні» (ЛНМУ ім. Данила Галицького).

4. Ковальова О.О. «Розробка складу та технології ветеринарних паличок з настойкою прополісу та ципрофлоксацином гідрохлоридом» (НФаУ) – зміна теми.

5. Шинкаренко П.Є. «Синтез ансамблів гетероциклів, що містять остов -1-бензопірану, шляхом рециклізації похідних 2-імідокумарин-3-карбонових кислот» (НФаУ) – зміна теми.

6. Єрещенко О.А. «Розробка складу та технології піни медичної з комплексом бактеріофагів» (НФаУ) – зміна теми.

7. Олмесекова Адема Турсынбаевна «Розробка складу та технології супозиторіїв андрогенної дії» (НФаУ).

8. Бондаренко Лариса Олексіївна «Розробка складу та технології ветеринарної мазі для лікування уражень шкіри бактеріальної етіології» (НФаУ).

Методичні рекомендації

1. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання препаратів для етіотропної терапії хронічних вірусних гепатитів. Автори: Немченко А.С., Федяк І.О.

2. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію I стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

3. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

4. Мінімальний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування хворих на есенціальну гіпертензію III стадії з урахуванням потреб та фінансових витрат на їх закупівлю. Автори: Гудзенко О.П., Зобова І.О. (ЛугДМУ).

5. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин у логістичному фармацевтичному ланцюгу. Автори: Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. (НФаУ).

6. Нормування контролю якості ЛЗ на обласному рівні. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ).

Інформаційні листи

 1.  Спосіб біотестування на основі іммобілізованих світних бактерій. Автори: Кацев А.М., Абдураманова Е.Р. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 2.  Біотестування водо нерозчинних речовин з використовуванням світних бактерій. Автори: Кацев А.М., Шандровська О.С. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 3.  Спосіб визначення токсичності біотестуванням за допомогою світних бактеріц, виділених з Чорного і Азовського морів. Автори: Кацев А.М., Абдураманова Е.Р. (КДМУ ім. С.І. Георгієвського).
 4.  Класифікація обласних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів за обсягом діяльності. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ).
 5.  Оптимізація пошуку біологічно активних субстанцій серед похідних орто-галогенбензойних кислот. Автори: Ісаєв С.Г., Бризицький О.А., Сирова Г.О., Близнюк О.А., Сулейман М.М., Мамедова Д.О. (НФаУ).
 6.  Метод одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів похідними 9-аміноакридину. Автори: Ісаєв С.Г., Кругленко Н.В., Сумська О.П., Бризицький О.А., Близнюк О.А., Палій Г.К., Шевельова Н.Ю. (НФаУ).

Інше

1. Тема НДР «Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин». (КДМУ імені С.І. Георгієвського). Рецензенти: проф. Філімонова Н.І., проф. Яковлєва Л.В.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №66 від 15.12.10 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Бондаренко Наталія Юріївна «Застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі» (НФаУ).

2. Вельчинська Олена Василівна «Синтез та протипухлинна активність похідних п`яти- і шестичленних з одним/двома атомами азоту гетероциклів, їх молекулярних комплексів з бактерійними лектинами» (НМУ імені О.О. Богомольця).

3. Куценко Сергій Анатолійович «Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен» (НФаУ).

4. Клименко Ліна Юріївна «Застосування деривативної (реакційної) хроматографії і хіміко-токсикологічному аналізі» (НФаУ).

5. Журавель Ірина Олександрівна «Фармакогностичне вивчення родин Імбирні, Асклепієві, Айстрові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі» (НФаУ) – зміна теми.

6. Коваленко Світлана Миколаївна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» (НФаУ).

7. Лебединець Вячеслав Олександрович «Методологічні та практичні аспекти формування систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах» (НФаУ).

8. Семенів Дмитро Васильович «Обґрунтування створення та використання препаратів з противиразковою та репаративної дією на основі аронії чорноплідної» (НФаУ) — зміна теми.

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Гоцуля Тетяна Сергіївна «Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 4-бензиламіно-1R-4H-1,2,4-тріазол-1-іум галогенідів» (ЗДМУ).

3. Кальницька  Юлія Вікторівна «Синтез, хімічні властивості та біологічна дія похідних 1,1-діоксид-2Н-1,2,4-бензотіадіазин-3-іл-карбонових кислот» (НФаУ).

4.Завада Оксана Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N1-алкіл-2-(w-аміно­алкіл)імідахолінів» (НФаУ).

5. Жук Олена Вікторовна «Розробка складу та технології піно мийного гелю з комплексною антимікробною дією» (НФаУ).

6. Баєв Олексій Олександрович (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

«Фармакогностичний аналіз трави настурції великої (Tropaeolum majus L.)»

7. Рак Тетяна Миколаївна «Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-(2¢-оксопропіл)8-бромоксантинів» (КДМУ імені С.І. Георгієвського).

8. Байва Павел Петрович «Розробка складу та технології офтальмологічного гелю регідратантної дії» (НФаУ).

9. Івахненко Олена Леонідівна «Розробка складу та технології м`якої лікарської форми з катіазином» (НФаУ).

10. Ветрова Катерина Вікторівна «Експериментальне дослідження коригуючих властивостей похідних глюкозаміну та їх комбінацій під час проведення протипухлинної терапії» (НФаУ).

11. Толочко Катерина Валентинівна «Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів» (НФаУ).

12. Березняков Андрій Володимирович «Фармакологічне вивчення нової комбінованої мазі «Глітацид»  на основі сухого екстракту солодки» (НФаУ).

13. Лебедин Алла Миколаївна «Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропіраміну» (НФаУ).

14. Рогачов Ілля Олегович «Розробка складу, технології та дослідження м`яких лікарських засобів нейропротективної дії з німодипіном» (ЗДМУ).

15. Омельченко Павло Сергійович «Розробка складу та технології таблеток з рослинними екстрактами» (НФаУ).

16. Хохлова Катерина Олександрівна «Розробка складу та технології комбінованої настойки для терапії ішемічної хвороби серця» (НФаУ).

17. Бондаренко Альона Сергіївна «Розробка складу та технології рослинного сиропу для лікування застудних захворювань» (НФаУ).

18. Тартинська Ганна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L.» (НФаУ).

19. Зінченко Ірина Геннадіївна «Фармакогностичне вивчення тифону» (НФаУ).

20. Кисличенко Олександра Анатоліївна «Фітохімічне та технологічне вивчення деревію звичайного та створення лікарських засобів на його основі» (НФаУ).

21. Зотікова Ольга Анатоліївна «Фармакогностичне вивчення Petroselinum sativum» (НФаУ).

22. Сущук Наталя Анатоліївна «Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки рослинної сировини Ribes nigrum та створення лікарських засобів на її основі» (НФаУ).

23. Кацуба Ігор Костянтинович «Фармакогностичне вивчення Tussilago farfara»

(НФаУ).

24. Портянко Вікторія Сергіївна «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування стоматологічних захворювань» (НФаУ).

25. Гулмуродов Ісоміддин Сафарович «Розробка складу та технології м`яких лікарських форм з ефірною олією Іссопу для лікування дерматологічних захворювань» (НФаУ).

26. Карпенко Ірина Анатоліївна «Розробка складу, технології та дослідження протигемороїдальних супозиторіїв на основі рослинних екстрактів» (ВНМУ).

27. Городецька Вікторія Іванівна «Науково-методичне обґрунтування підготовки фахівців з управління якістю для вітчизняної фармацевтичної галузі» (НФаУ).

28. Безценна Тетяна Сергіївна «Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу» (НФаУ).

29. Солдатова Єлизавета Олександрівна «Фармакологічне дослідження супозиторіїв з екстрактом чистотілу (Chelidonium)» (НФаУ).

30. Андріяненков Олексій Вікторович «Експериментальне обґрунтування використання Талабану польового, як коректора репродуктивних функцій» (НФаУ).

31. Горяча Ольга Володимирівна «Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори України» (НФаУ).

32. Ромась Катерина Петрівна «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та продуктів бджільництва» (НФаУ) – зміни у назві теми.

33. Бевз Ольга Валеріївна «Синтез нових біологічно активних речовин на основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів» (НФаУ).

34. Рускін Олександр Сергійович «Експериментальне обґрунтування застосування препарату Диклокор у лікуванні запальних уражень міокарду» (НФаУ).

35. Мамедова Діана Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних» (НФаУ).

36. Сулейман Маргарита Мохеддінівна «Синтез, фізико-хімічні, фармакологічні властивості з-оксамоїл(сукциноїл)заміщених орто-хлорбензойної, N-фенілантранілових кислот та їх похідних» (НФаУ).

37. Цурікова Оксана Володимировна «Організаційно-економічне обґрунтування підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворих на лейкози» (НФаУ).

38. Сімонян Люсіне Сандроївна «Науково-економічне обґрунтування підходів до удосконалення фармацевтичної допомоги хворих грип та пневмонію» (НФаУ).

39. Тучак Наталя Ігоревна «Фармакогностичне дослідження роду рослини Приворотень» (ІФНМА).

40. Стремоухов Олександр Олександрович «Порівняльне дослідження фракцій жовчі тварин та створення субстанцій на їх основі» (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

1. Методичні рекомендації з проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Коваленко О.В., Кубарєва І.В. (НФаУ)

2. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда. Автори: Котвіцька А.А., Красуля О.І. (НФаУ)

3. Удосконалення діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів. Автори: Шишкіна І.В., Толочко В.М. (НФаУ)

4. Методи оцінки ринкових позицій торговельних марок лікарських препаратів із застосуванням складових капіталу бренду. Автори: Слободянюк М.М., Самборський О.С. (НФаУ)

5. Оцінка інноваційного потенціалу лікарських засобів на прикладі протиалергічних. Автори: Автори: Слободянюк М.М., Самборський О.С. (НФаУ).

6. Методика проведення клініко-економічного аналізу закупівель лікарських засобів за державними цільовими програмами. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Панфілова Г.Л. (НФаУ)

Інформаційні листи

1. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в сировині валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

2. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в таблетках валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

3. Методика кількісного визначення складних ефірів біологічно активних речовин в настоянках валеріани лікарської. Автори: Шкроботько П.Ю., Доля В.С., Фурса М.С. (ЗДМУ)

Інше

1. Словник фармацевтичних термінів. Укладачі: Перцев І.М., Рибачук Д.В., Світлична Є.І., Рубан О.А., Рибачук В.Д., Кумкова О.В.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації, положень та стандартних робочих методик. Автори: під ред. Пономаренко М.С. (НМАПО імені П.Л. Шупика)

3. Тема НДР «Пошук біологічно активних сполук в ряді 1,2,4-тріазолу та його галоген-, аміно- і тіопохідних з метою створення нових оригінальних лікарських засобів» (ЗДМУ).