Заседание Проблемной комиссии «Фармация» в 2009 году

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №56 від 18.02.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1.       Сліпченко Галина Дмитрівна “Наукове та експериментальне обгрунтування створення твердих лікарських засобів на основі рослинної сировини зокрема шоломниці байкальської” (НФаУ)
 2.       Вишневська Лілія Іванівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології настойок та їх стандартизація» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Лобурцова Марія Сергіївна “Фармакогностичне вивчення медунки темної та створення субстанцій на її основі”  (НФаУ)
 2. Рядних Катерина Сергіівна “Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 2-заміщених 5-меркапто-1,3,4-оксадіазолів” (НФаУ)
 3. Затильнікова Ольга Олександрівна “Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L.”  (НФаУ)
 4. Карпова Світлана Павлівна “Реакції пероксомоносульфатної кислоти з сульфурвмісними сполуками та їх застосування у фармацевтичному аналізі”  (НФаУ)
 5. Черкашина Аліна Вікторівна “Фармакогностичне вивчення трави Cicer arientinum L.”  (НФаУ)
 6. Сергеєва Ольга Юріївна “Створення та дослідження нового гомеопатичного комплексного засобу протиалергічної дії у формі гранул”  (НФаУ)
 7. Шишкіна Лариса Костянтинівна “Наукове обгрунтування сучасних підходів до управління системою цін на лікарські засоби в Україні” (НФаУ-ДніпрДМА)
 8. Тахтаулова Наталія Олексіївна “Організація валідаційної діяльності на фармацевтичному підприємстві” (НФаУ)
 9. Жадько Світлана Вікторівна “Науково-практичне обгрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств”  (НФаУ)
 10. Шкроботько Павел Юрійович “Дослідження елементного складу та біологічно активних речовин різних видів роду валеріана” (ЗДМУ)
 11. Репетєва Олена Валеріївна “Спіроциклічні оксиіндольні похідні 2-аміно-4Н пірану – потенційні антигипоксанти з антиоксидантними властивостями”  (НФаУ)
 12. Шенгоф Юлія Олександрівна “Синтез, хімічні властивості та біологіна активність похідних бензо- і тієно[2,3-d]-3,4-дигідропіримідин-4-онів”  (НФаУ)
 13. Бульда Євгенія Ігоревна “Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних 2-R-3-карбетоксі-1,2,4-бензотіадіазин-1,1-діоксиду” (НФаУ)
 14. Басакіна Ірина Іванівна “Обгрунтування складу та розробка технології мазі з рослинними екстрактами та ефірними оліями для лікування ран та опіків”  (НФаУ)
 15. Конюхов Ігор Васильович “Розробка складу і технології виробництва гранульованої лікарської форми детоксикаційної дії на основі природного мінералу”  (НФаУ)
 16. Шаповалова Анастасія Володимирівна “Синтез та біологічна активність похідних 3-аміно-2-тіофенкарбонової кислоти”  (НФаУ)
 17. Місюрьова Валерія Олександрівна “Фармакологічне обгрунтування комплексного пробіотико- та антибіотикотерапії експериментальних дисбактеріозів кишечника” (НФаУ)
 18. Альхуссейн Вікторія Валеріївна “Розробка складу та технології мазі з екстрактом кори Populus tremula для лікування інфекційних захворювань шкіри та м`яких тканин” (НФаУ)
 19. Міщенко Ірина Олександрівна “Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування дегенеративних захворювань суглобів та хребта” (НФаУ)
 20. Спиридонов Дмитро Андрійович “Технологічні принципи створення фармакосом антиінфекційного призначення” (НФаУ)
 21. Рибалкін Микола Вікторович  “Біотехнологічні аспекти розробки алергодіагностикума кандидозної інфекції” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ)
 2. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Оніщенко Я.Г. (НФаУ)
 3. Методика управління логістичними витратами фармацевтичної галузі. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ)
 4. Оцінка раціональної складової потенціалу торговельних марок лікарських препаратів за допомогою індексного методу. Автори: Слободянюк М.М.. Івченко А.В. (НФаУ)
 5. Методика оцінки потенціалу ринку ліків на прикладі антигельмінтних препаратів. Автори: Мнушко З.М., Попова Ю.В. (НФаУ)
 6. Наукове обгрунтування та розробка моделей компетенцій спеціалістів фармації. Автори: Толочко В.М., Галій Л.В. (НФаУ)
 7. Науково-методичне обгрунтування комунікативної компоненти збалансованої системи показників аптечного закладу. Автори: Мнушко З.М., Тутутченко О.В., Пестун І.В. (НФаУ)
 8. Методика використання прогнозування ємкості фармацевтичного ринку з використанням методу нейронних мереж”. Автори: Мнушко З.М., Тіманюк І.В., Попова Ю.В. (НФаУ)
 9. Застосування антигіпоксантів у медичній практиці. Автори: Цубагова Н.А.. Репетєва О.В., Нікітенко А.О. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Судово-хімічне дослідження міансерину. Автори: Галькевич І.Й., Гончарук Н.В. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Метод використання нового лікарського препарату «Пікосен». Автори: Вишневський І.А., Яковенко В.К. та ін.. (НФаУ)
 3. Метод використання крапель «Клімасед». Автори: Вишневський І.А., Вишневська М.С. та ін.. (НФаУ)
 4. Оптимізація пошуку ефективних ЛЗ серед похідних 5-метил-1,2,3-триазолу (1Н). Автори: Геогріянц В.А. та ін.. (НФаУ)
 5. Спосіб синтезу похідних 1,4-дигідропіразин-2,3-діону». Автори: Геогріянц В.А. та ін.. (НФаУ)

Різне

 1. Матеріали “Тимчасового глосарію базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності (поглиблений співставлювальний аналіз чинного законодавства з охорони здоров`я)”. Автори: Алєксєєва І.М., Книш Є.Г., Пономаренко М.С., Рижов О.А. (ЗДМУ)

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №57 від 15.04.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Бабський Андрій Анатолійович «Комплексне теоретичне та науково-практичне обгрунтування закономірностей ретроспективного, сучасного та проспективного розвитку фармації України з емерджментних та нооетичних позицій» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 2. Каплаушенко Андрій Григорович «Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону» (ЗДМУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Старченко Марія Георгіївна “Науково-методичні підходи до організацій та проведення клінічних випробувань і роль клінічної фармації” (НФаУ)
 2. Бурлака Юлія Віталіївна “Застосування сульфофталеїнових барвників у спектрофотометричному аналізі лікарських засобів” (ЗДМУ)
 3. Мухамед Мофтах Елааті  “Мікробіологічне обгрунтування принципу створення імунопрофілактичних препаратів на основі бактеріофагів” (НФаУ)
 4. Ніколаєв Владислав Олександрович “Дослідження фармакологічної активності похідних ерізіміну, цимаріну та камфорної кислоти” (НФаУ)
 5. Пласконіс Юлія Юріївна “Розробка складу та технології настоянки із листя шовковиці методом гідродинамічної кавітації” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Заяць Марта Мирославівна «Раціональний фармацевтичний менеджмент у хворих на метаболічний синдром» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 7. Бензель Ігор Леонідович «Пошук, одержання та фітохімічне дослідження рослинних індукторів інтерферону» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 8. Ващенко Оксана Олександрівна «Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських засобів для місцевої терапії оніхомікозів» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 9. Зеліско Наталія Іванівна «Синтез, перетворення та біологічна активність тіопірано[2,3-d]тіазолкарбонових кислот» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 10. Олійник Ірина Іванівна «Вивчення зв`язку «структура-дія» сполук з протираковою активністю похідних тіазолідину сучасними методами і пошук нових фізіологічно активних речовин» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 11. Амброзюк Ольга Богданівна «Фармакологічне та фітохімічне обґрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого (Potentilla anserine (L.))» (ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського)
 12. Шишкіна Ірина Володимирівна «Оптимізація діяльності територіальних органів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів» (НФаУ)
 13. Пуртов Олексій Вікторович «Фармацевтична розробка та стандартизація рідких лікарських засобів з бензалконію хлоридом» (ДНЦЛЗ)
 14. Жидкова Тетяна Миколаївна «Розробка складу та технології таблеток з комплексом вітамінів групи В» (НФаУ)
 15. Завада Оксана Олександрівна «Шляхи хімічної модифікації синтетичних та природних полі фенолів ряду 7-окси-рутинозидів» (НФаУ)
 16. Дячук Костянтин Миколайович «Розробка складу та технології м`яких лікарських засобів з клотримазолом, бетаметазоном, сечовиною та стрептоцидом» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 17. Оліфірова Тетяна Федорівна «Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження м`яких лікарських засобів з еритроміцином, стрептоцидом та метилурацилом» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 18. Романова Світлана Вікторівна «Фармакогностичне дослідження Lens culinaris M.» (НФаУ)
 19. Наріжна Ольга Борисівна «Фармакогностичне дослідження черемхи звичайної та черемхи віргінської» (НФаУ)
 20. Маліцька Марина Іванівна «Фармакогностичне дослідження рослин родини Plantaginaceae» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 21. Абудеійх Зеад Хільмі «Фармакогностичне дослідження Chamerionum angustofolium (кіпрей вузьколистий)» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 22. Цимбаліста Юлія Андріївна «Порівняльне фармакогностичне дослідження представників роду Helianthus: соняшника однорічного та соняшника бульбастого» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 23. Красуля Оксана Іванівна «Науково-методичні підходи до організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування» (НФаУ)
 24. Синицина І.В. «Фармакогностичне дослідження айстри ново англійської та айстри ново бельгійської» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 25. Білоус М.В. «Науково-практичне обґрунтування активно впливаючих факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників» (ЗДМУ)

Методичні рекомендації

 1. Фармацевтичне законодавство: використання інформаційних технологій для судово-фармацевтичної кваліфікації режиму контролю лікарських засобів. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Ніконов М.М. (НФаУ)
 2. Судово-фармацевтичний аналіз нелегального споживання психоактивних речовин серед молоді. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О.,Васіна Ю.В. (НФаУ)
 3. Методологія дослідження національної лікарської політики з використанням індикаторів ВООЗ. Автори: Пестун І.В., Толочко В.М.
 4. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки Робіні звичайної та гледичії звичайної. Автори: Ковальов С.В., Дученко М.А., Гамуля О.В., Демешко О.В. (НФаУ)
 5. Спосбі визначення адаптогенної активності. Автори: Брунь Л.В., Доброво В.Є., Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В. (НФаУ)
 6. Визначення ризиків в системі взаємовідносин «оптове фармацевтичне підприємство – лікувально-профілактичний заклад». Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ).
Інформаційні листи
 1. Інформаційний лист – Виготовлення мазі «Філетол» в умовах аптеки. Автори: Ковальов В.В., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 2.  Інформаційний лист  — Методика інформаційного забезпечення про лікарські засоби для дітей при впровадженні формулярів». Автори: Майнич Ю.В., Заліська О.М., Парновський Б.Л. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3.  Інформаційний лист – Методика кількісного визначення дубильних речовин в корі дуба. Автори: Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Чушенко В.М., Буряк М.В. (НФаУ)
 4.  Інформаційний лист – Склад і технологія виготовлення екстемпоральної мазі для лікування дерматологічних захворювань. Автори: Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А. (НФаУ)
 5.  Інформаційний лист —  Технологія виготовлення екстемпоральної мазі з мезатоном для лікування аденоїдів у дітей. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Кривохижа І.Ю. (НФаУ)
 6. Інформаційний лист —  Методика кількісного визначення дубильних речовин в корі дуба спектрофотометричним методом. Автори: Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Чушенко В.М., Буряк М.В. (НФаУ)

Нововведення

 1. Нововведення — Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової. Автори: О.В. Тригубчак, Л.В. Вронська, Т.А. Грошовий  (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Нововведення – Методика кількісного визначення цинку аспарагінату в складі комплексних лікарських засобів. Автори: Л.В. Вронська, В.М. Коваль (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 3. Нововведення – Спосіб одержання таблетованого лікарського засобу магнію аспарагінату з вітаміном В6. Автори: Т.А. Грошовой, М.М. Васенда (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 4. Нововведення – N-(гідроксифеніл)-4-(5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-іл)бутанаміди, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Горішний В.Я., Кудрявець Ю.Й., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 5. Нововведення – Дигідрохлорид ди-(2-діетиламіноетилового естру)2,2`-дитіоксо-4,4`-діоксо-[5.5`]-бітіазолідинілідендиіл-3,3`-дибутанової кислоти, що виявляє протипухлинну активність. Автори: Демчук І.Л., Горішний В.Я., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 6. Нововведення – 4-(2-Діетиламіноетоксикарбоніл)феніламіди 5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-ілалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Автори: Демчук І.Л., Зіменковський Б.С. Кудрявец. Ю.Й., Горішний В.Я. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 7. Нововведення – N-1,5-диметил-3-оксо-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-іл)-4-(5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-іл)алканаміди, що виявляють антиексудативну дію. Автори: Демчук І.Л., Нєктєгаєв І.О., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 8. Нововведення – Діариламіди 2,2`-дитіоксо-4,4`-діоксо-[5.5`]-бітіазолідинілідендиіл-3,3`діалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Горішній В.Я., Демчук І.Л., Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б. та інші.  (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 9. Нововведення – Спосіб кількісного визначення амлодипіну бесилату у таблетках. Автори: Тимошик Ю.В., Петренко В.В. (ЗДМУ)
 10. Нововведення – Спосіб кількісного визначення дилтіазему у таблетках. Автори: Тимошик Ю.В., Петренко В.В. (ЗДМУ)
Різне
 1. Матеріали “Тимчасового глосарію базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності (поглиблений співставлювальний аналіз чинного законодавства з охорони здоров`я)”. Автори: Алєксєєва І.М., Книш Є.Г., Пономаренко М.С., Рижов О.А. (ЗДМУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №58 від 17.06.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Ткачова Оксана Віталіївна «Перспективи клінічного використання нових ранозагоювальних мазей, створених на основі природних субстанцій» (НФаУ)
 2. Зубков Вадим Олексійович «Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолінів і піролонів» (НФаУ)
 3. Дем`яненко Дмитро Вікторович «Науково-практичне обґрунтування нових технологій фітохімічних препаратів та їх стандартизація» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Деніс Антоніна Ігорівна «Розробка складу, технології та стандартизація таблеток на основі фіто екстракту кори тополі китайської» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Горбунова Оксана Юріївна «Формування та розвиток логістичного обслуговування пацієнтів в системі партнерських відносин тпромислових фармацевтичних підприємств» (НФаУ)
 3. Берест Галина Григорівна «3-R-6-тіо 6,7-дигідро-2[1,2,4]тріазино-[2,3-с]хіназолін-2-они: синтез, функціоналізація, фізико-хімічні та біологічні властивості» (ЗДМУ)
 4. Вдовікова Світлана Юріївна «Гематотоксичні ефекти протизапальних засобів та ненаркотичних анальгетиків» (ДніпрДМА)
 5. Коваль Василь Миколайович «Розробка складу, технології та стандартизація таблеток, що містять цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та екстракт ехинацеї» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Юрченко Альона Павлівна «Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах в умовах системи управління якістю» (НФаУ)
 7. Карпенко Наталія Володимирівна «Фармакологічна експертиза магістральних прописів засобів проти рецидивної терапії псоріазу» (ДніпрДМА)
 8. Курт-Аметова Ганна Сергіївна «Пошук та експериментальне вивчення комбінацій фітоанальгетиків» (ДніпрДМА)
 9. Ковальський Олексій Володимирович «Порівняльне фармакогностичне дослідження кизилу звичайного Cornus mas L. та його культивованих сортів» (МІ УАНМ)
 10. Аносова Людмила Сергіївна «Хіміко-токсикологічне дослідження клопідогрелю» (НФаУ-ДонДМУ)
 11. Волоцька Надія Анатоліївна «Фармакоекономічні та маркетингові дослідження лікарських засобів для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки» (ВНМУ ім. М.І. Пирогова)
 12. Жаркова Світлана Олексіївна «Розробка та дослідження нового полімерного матеріалу з метою виготовлення нових видів тари для лікарських засобів» (НФаУ)
 13. Ахмад Ібрагім Солейман «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування нової мазі «Філетол» для лікування ран та опіків» (НФаУ)
 14. Фуклєва Л.А. «Фармакогностичне дослідження чебреців звичайного та кримського та отримання субстанцій на їх основі» (ХДМУ)

Методичні рекомендації

 1. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М. (НФаУ).
 2. Методика оцінки стратегічного ринкового розвитку торговельних марок лікарських препаратів. Автори: Слободянюк М.М., Івченко А.В. (НФаУ).
 3. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів. Автори: Котвіцька А.А., Тетерич Н.В. (НФаУ).
 4. Сучасні підходи до підвищення комплаєнтності при фармацевтичній опіці застосування невідкладної контрацепції. Автори: Крайдашенко О.В., Трубачова О.А., Бойко А.І., Осташко В.Ф., Воробйова О.О. (ЗДМУ, ЛНМУ ім. ДАНИЛА Галицького).
 5. Управління відходами фармацевтичного підприємства. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ).
 6. Створення холодового ланцюга. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Гладух Є.В. (НФаУ).
 7. Посадові інструкції працівників з управління потоками в умовах фармацевтичної галузі. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В.  (НФаУ).
 8. Доказова медицина та фармація в Україні: дослідження біоеквівалентності Вазонату та Мілдронату. Автори: Зупанець І.А., Попов С.Б., Подпружніков Ю.В., Безугла Н.П. (НФаУ).

Інформаційні листи

1.           Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів серед похідних g-(R-бензосульфонілоксамідо)-бутанових кислот. Автори: Георгіянц В.А., Банна Н.І., Савченко В.М., Банний І.П.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №59 від 21.10.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Соколова Людмила Володимирівна «Експериментальне та теоретичне обґрунтування технології отримання фітосубстанцій методом ліофілізації для антиейджинг терапії» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Грубник Ігор Михайлович «Розробка складу та технології м`яких лікарських засобів на основі екстрактів з рослинної сировини» (НФаУ)
 3. Кутова Ольга В`ячеславовна «Моделювання режимів гранулювання для виготовлення твердих лікарських форм» (НФаУ)
 4. Пестун Ірина Володимирівна «Теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в вистемі лікарського забезпечення населення» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Винницька Рената Богданівна «Виділення та аналіз природних шиконінів та синтез і біологічна активність їх аналогів» (Львівська політехніка)
 2. Струк Оксана Анатоліївна «Фармакогностичне дослідження видів роду Гадючник західного регіону України» (ІФДМА)
 3. Манжура Олександр Іванович «Експериментальне обґрунтування простатопротекторної дії супозиторіїв на основі екстракту з кори осики» (НФаУ)
 4. Башура Андрій Олександрович «Розробка складу та технології гелю з настойкою листя каштану кінського» (НФаУ)
 5. Медвідь Ірина Ігоревна «Експериментальне обґрунтування можливості використання лікарських форм з різних видів шовковиці в якості антиоксидантних та цукрознижуючих засобів» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Повстенко Світлана Юріївна «Синтез, хімічна модифікація та дослідження біологічної активності циннаміл­глікозидів Rhodiola rosea L.» (НФаУ)
 7. Струк О.Е. «Розробка складу та технології лікувально-косметичного засобу на основі каротину мікробіологічного» (НФаУ)
 8. Чернов С.О. «Кардіотропні властивості НПЗЗ та застосування препаратів кверцетину за умов некоронарогенних захворювань міокарду (в експерименті)» (ДніпрДМА)
 9. Луценко Н.О. «Знеболююча активність не стероїдних протизапальних засобів за умов артеріальної гіпертензії (в експериментальних умовах)» (ДніпрДМА)
 10. Пругло Є.С. «»Гіполіпідемічна активність солей 20(4-R-5R1-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їх похідних при експериментальній гіперліпідемії» (ЗДМУ).

Методичні рекомендації

 1. Фармакоекономічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на остеоартроз. Автори: Панфілова Г.Л., Заріцька Г.М. (НФаУ)
 2. Методика статистичного моделювання та прогнозування захворюваності на туберкульоз. Автори: Садова Д.Т., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів. Автори: Котвіцька А.А., Тетерич Н.В. (НФаУ).
 4. Фармакоекономічний аналіз та моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції лікарських препаратів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М., Вельма С.В. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з визначення цін реалізації на лікарські препарати під впливом ринкових факторів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М., Вельма С.В. (НФаУ)
 6. Аналіз та моделювання витрат робочого часу фахівців аптечних мереж на маркетингову діяльність. Автори: Мнушко З.М., Бабічева Г.С. (НФаУ)
 7. Контроль маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств. Автори: Пестун І.В., Дорохова Л.П., Мнушко З.М. (НФаУ)
 8. Фармакоекономічне обґрунтування ефективних напрямків забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Нововведення – «Заміщені (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[4,3-С]хіназолін-4-іл)-оцтової кислоти». Автор: проф. Коваленко С.І., Кривошей О.В., Карпенко О.В. (ЗДМУ) Рецензент: проф. Болотов В.В.
 2. Інформаційний лист – «Метод використання N-фенілантранілатів 9-аміноакридинію в якості мікродобавки до бензилпеніциліну натрієвої солі з метою підвищення специфічної активності антибіотика». Автори: Ісаєв С.Г., Шевельова Н.Ю., Бризицький О.А., Мамедова Д.О., Близнюк О.А., Сулейман М.М., Павлій О.О. (НФаУ)
 3. Інформаційний лист – «Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів на основі акридину». Автори: Ісаєв С.Г., Бризицький О.А., Близнюк О.А., Свєчнікова О.М., Сулейман М.М., Мамедова Д.О., Павлій О.О., Шевельова Н.Ю. (НФаУ)
 4. Інформаційний лист – «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії». Автори: Малоштан Л.М., Кононенко А.Г. (НФаУ)
 5. Інформаційний лист – «Оптимізація  методики розрахунку потреби в протитуберку­льозних препаратах». Автори: Гром О.Л., Садова Д.Т. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 6. Інформаційний лист – «Застосування препарату «Мерадазол» в антибактеріальній терапії». Автори: Дмитрієвський Д.І., Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. (НФаУ)
 7. Інформаційний лист – «Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій». Автори: Дмитрієвський Д.І., Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. (НФаУ)
 8. Інформаційний лист – «Технологія виготовлення лікувально-косметичного засобу для лікування целюліту в умовах аптек». Автори: Соколова Л.В., Гавкалюк М.І. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, ІФНМА).
 9. Інформаційний лист – «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії». Автори: Малоштан Л.М., Кононеко А.Г., Ковальов В.М., Ткаченко М.Ф. (НФаУ).
 10. Інформаційний лист – «Технологія виготовлення супозиторіїв ректальних з діакамфом для застосування у проктологічній практиці в умовах аптек». Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А., Куценко Т.О., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

Різне

1.       Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації. Автори: Пономаренко М.С., Толочко В.М., Бабський А.А., Білоус М.В.. Вовк К.В., Галій Л.В., Горбань О.В., Дьякова Л.Ю. та інші (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №61 від 16.12.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Парченко Володимир Володимирович «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряді 5-фурилза­міщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів» (ЗДМУ)
 2. Левачкова Юлія Валентинівна «Теоретичне обґрунтування та розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань» (НФаУ)
 3. Власов Сергій Віталійович «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів” (НФаУ)
 4. Куценко Тетяна Олександрівна «Фармакологічні властивості та механізми дії нових противиразкових засобів природного та синтетичного походження» (НФаУ)
 5. Владимирова Інна Миколаївна «Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози» (НФаУ)
 6. Панфілова Ганна Леонидівна «Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні» (НФаУ)
 7. Гарна Світлана Василівна «Науково-теоретичне обґрунтування технології переробки лікарської рослинної сировини та створення комбінованих лікарських фітозасобів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Сушарина Ірина Вікторовна «Науково-методичні засади державного та суспільного регулювання у фармацевтичній галузі» (ДонДМУ ім. М. Горького)
 2. Мохамад Махмуд Ассаф «Експериментальне вивчення протизапальної активності  препаратів лопуха великого» (НФаУ)
 3. Позднякова Анастасія Юріївна «Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть липи серцелистої (Tilia cordata) як противиразкового засобу» (НФаУ)
 4. Ковальська Олена Василівна «Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину» (НФаУ)
 5. Левашова Ольга Леонидівна «Валідація аналітичних методів контролю якості мультивітамінних комплексів» (НФаУ)
 6. Буряк Марина Валеріївна «Розробка технології густого екстракту кори дуба і мазі на його основі» (НФаУ)
 7. Бурда Надія Євгенівна «Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria L.» (НФаУ)
 8. Миронюк Петро Лук`янович «Хемілюмінесцентні реакції солей акридинію з лікарськими та біологічно активними речовинами і їх застосування у хімічному аналізі»  (НФаУ)
 9. Купріянова Ольга Миколаївна «Розробка антисептичних перев`язу вальних засобів на основі сировини природного походження» (НФаУ)
 10. Лой Тетяна Олександрівна (НФаУ) «Протизапальні властивості похідних N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінокислот та ефективність експериментальної терапії запальних захворювань легень»
 11. Маркін Павло Миколайович (НФаУ) «Експериментальне обґрунтування застосування нового похідного (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти при захворюваннях передміхурової залози»
 12. Боровська Ірина Миколаївна (НФаУ) «Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст важких металів»
 13. Анацька Яна Юріївна (НФаУ) «Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування в фармацевтичному аналізі»
 14. Шлюсар Оксана Іванівна (НФаУ-БДМУ) «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фенотіазіну та їх застосування у фармацевтичному аналізі»
 15. Владимиров Олександр Юрійович (НФаУ) «Наукове обгрунтування та створення лікарських засобів на основі рослинних джерел дигідрокверцетину»
 16. Бурлака Ірина Сергіївна (НФаУ) «Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) Roth. і Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.»
 17. Целюба Юлія Сергіївна (НФаУ) «Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla»
 18. Аверіна Тетяна Вікторівна (НФаУ) «Протизапальні та репаративні властивості нових ректальних супозиторіїв «Ліпопрост» на основі продуктів бджільництва»
 19. Білошицька Ірина Вікторівна (НФаУ) «Розробка складу та технології антигістамінних супозиторіїв з лоратадином гідро хлоридом для дітей»
 20. Мельник Ольга Анатоліївна (ОДМУ) «Розробка складу, технології та методів саналізу таблеток, що містять кислоту хлорогенову та гесперидин»
 21. Лендяк Артур Альбертович (ЛНМУ ім. Данила Галицького) «Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих на остеопороз з використанням Інтернет-технологій»
 22. Здрайковська Магдалена Володимирівна (НМАПО ім. П.Л. Шупика) «Розробка технології поліелектролітних інфузійних розчинів з солями цинку»

Методичні рекомендації

 1. Методичні підходи до оцінки факторів впливу на рішення про призначення лікарських засобів в отоларингологічній практиці. Автори: Пономаренко М.С.,  Бабський А.А., Олійник Н.М. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 2. Оцінювання ефективності управління аптечними підприємствами та оптовими фармацевтичними фірмами. Автори: Пестун І.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. Методичні підходи до розробки клієнтської бази даних аптечних підприємств. Автори: Пестун І.В., Бабічева Г.С. (НФаУ)
 4. Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М., Нессонова М.М. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Нововведення – «Спосіб кількісного визначення цефалексину в капсулах». Автори: Бурлака Ю.В., Тарханова О.О., Васюк С.О. (ЗДМУ)
 2. Інформаційний лист – «Розробка технології вітамінних очних крапель з консервантами». Автори: Орловецька Н.Ф., Гладух Є.В., Данькевич О.С. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №56 від 18.02.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1.       Сліпченко Галина Дмитрівна “Наукове та експериментальне обгрунтування створення твердих лікарських засобів на основі рослинної сировини зокрема шоломниці байкальської” (НФаУ)
 2.       Вишневська Лілія Іванівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології настойок та їх стандартизація» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Лобурцова Марія Сергіївна “Фармакогностичне вивчення медунки темної та створення субстанцій на її основі”  (НФаУ)
 2. Рядних Катерина Сергіівна “Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 2-заміщених 5-меркапто-1,3,4-оксадіазолів” (НФаУ)
 3. Затильнікова Ольга Олександрівна “Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L.”  (НФаУ)
 4. Карпова Світлана Павлівна “Реакції пероксомоносульфатної кислоти з сульфурвмісними сполуками та їх застосування у фармацевтичному аналізі”  (НФаУ)
 5. Черкашина Аліна Вікторівна “Фармакогностичне вивчення трави Cicer arientinum L.”  (НФаУ)
 6. Сергеєва Ольга Юріївна “Створення та дослідження нового гомеопатичного комплексного засобу протиалергічної дії у формі гранул”  (НФаУ)
 7. Шишкіна Лариса Костянтинівна “Наукове обгрунтування сучасних підходів до управління системою цін на лікарські засоби в Україні” (НФаУ-ДніпрДМА)
 8. Тахтаулова Наталія Олексіївна “Організація валідаційної діяльності на фармацевтичному підприємстві” (НФаУ)
 9. Жадько Світлана Вікторівна “Науково-практичне обгрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств”  (НФаУ)
 10. Шкроботько Павел Юрійович “Дослідження елементного складу та біологічно активних речовин різних видів роду валеріана” (ЗДМУ)
 11. Репетєва Олена Валеріївна “Спіроциклічні оксиіндольні похідні 2-аміно-4Н пірану – потенційні антигипоксанти з антиоксидантними властивостями”  (НФаУ)
 12. Шенгоф Юлія Олександрівна “Синтез, хімічні властивості та біологіна активність похідних бензо- і тієно[2,3-d]-3,4-дигідропіримідин-4-онів”  (НФаУ)
 13. Бульда Євгенія Ігоревна “Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних 2-R-3-карбетоксі-1,2,4-бензотіадіазин-1,1-діоксиду” (НФаУ)
 14. Басакіна Ірина Іванівна “Обгрунтування складу та розробка технології мазі з рослинними екстрактами та ефірними оліями для лікування ран та опіків”  (НФаУ)
 15. Конюхов Ігор Васильович “Розробка складу і технології виробництва гранульованої лікарської форми детоксикаційної дії на основі природного мінералу”  (НФаУ)
 16. Шаповалова Анастасія Володимирівна “Синтез та біологічна активність похідних 3-аміно-2-тіофенкарбонової кислоти”  (НФаУ)
 17. Місюрьова Валерія Олександрівна “Фармакологічне обгрунтування комплексного пробіотико- та антибіотикотерапії експериментальних дисбактеріозів кишечника” (НФаУ)
 18. Альхуссейн Вікторія Валеріївна “Розробка складу та технології мазі з екстрактом кори Populus tremula для лікування інфекційних захворювань шкіри та м`яких тканин” (НФаУ)
 19. Міщенко Ірина Олександрівна “Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування дегенеративних захворювань суглобів та хребта” (НФаУ)
 20. Спиридонов Дмитро Андрійович “Технологічні принципи створення фармакосом антиінфекційного призначення” (НФаУ)
 21. Рибалкін Микола Вікторович  “Біотехнологічні аспекти розробки алергодіагностикума кандидозної інфекції” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ)
 2. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Оніщенко Я.Г. (НФаУ)
 3. Методика управління логістичними витратами фармацевтичної галузі. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ)
 4. Оцінка раціональної складової потенціалу торговельних марок лікарських препаратів за допомогою індексного методу. Автори: Слободянюк М.М.. Івченко А.В. (НФаУ)
 5. Методика оцінки потенціалу ринку ліків на прикладі антигельмінтних препаратів. Автори: Мнушко З.М., Попова Ю.В. (НФаУ)
 6. Наукове обгрунтування та розробка моделей компетенцій спеціалістів фармації. Автори: Толочко В.М., Галій Л.В. (НФаУ)
 7. Науково-методичне обгрунтування комунікативної компоненти збалансованої системи показників аптечного закладу. Автори: Мнушко З.М., Тутутченко О.В., Пестун І.В. (НФаУ)
 8. Методика використання прогнозування ємкості фармацевтичного ринку з використанням методу нейронних мереж”. Автори: Мнушко З.М., Тіманюк І.В., Попова Ю.В. (НФаУ)
 9. Застосування антигіпоксантів у медичній практиці. Автори: Цубагова Н.А.. Репетєва О.В., Нікітенко А.О. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Судово-хімічне дослідження міансерину. Автори: Галькевич І.Й., Гончарук Н.В. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Метод використання нового лікарського препарату «Пікосен». Автори: Вишневський І.А., Яковенко В.К. та ін.. (НФаУ)
 3. Метод використання крапель «Клімасед». Автори: Вишневський І.А., Вишневська М.С. та ін.. (НФаУ)
 4. Оптимізація пошуку ефективних ЛЗ серед похідних 5-метил-1,2,3-триазолу (1Н). Автори: Геогріянц В.А. та ін.. (НФаУ)
 5. Спосіб синтезу похідних 1,4-дигідропіразин-2,3-діону». Автори: Геогріянц В.А. та ін.. (НФаУ)

Різне

 1. Матеріали “Тимчасового глосарію базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності (поглиблений співставлювальний аналіз чинного законодавства з охорони здоров`я)”. Автори: Алєксєєва І.М., Книш Є.Г., Пономаренко М.С., Рижов О.А. (ЗДМУ)

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №57 від 15.04.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Бабський Андрій Анатолійович «Комплексне теоретичне та науково-практичне обгрунтування закономірностей ретроспективного, сучасного та проспективного розвитку фармації України з емерджментних та нооетичних позицій» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 2. Каплаушенко Андрій Григорович «Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону» (ЗДМУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Старченко Марія Георгіївна “Науково-методичні підходи до організацій та проведення клінічних випробувань і роль клінічної фармації” (НФаУ)
 2. Бурлака Юлія Віталіївна “Застосування сульфофталеїнових барвників у спектрофотометричному аналізі лікарських засобів” (ЗДМУ)
 3. Мухамед Мофтах Елааті  “Мікробіологічне обгрунтування принципу створення імунопрофілактичних препаратів на основі бактеріофагів” (НФаУ)
 4. Ніколаєв Владислав Олександрович “Дослідження фармакологічної активності похідних ерізіміну, цимаріну та камфорної кислоти” (НФаУ)
 5. Пласконіс Юлія Юріївна “Розробка складу та технології настоянки із листя шовковиці методом гідродинамічної кавітації” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Заяць Марта Мирославівна «Раціональний фармацевтичний менеджмент у хворих на метаболічний синдром» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 7. Бензель Ігор Леонідович «Пошук, одержання та фітохімічне дослідження рослинних індукторів інтерферону» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 8. Ващенко Оксана Олександрівна «Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських засобів для місцевої терапії оніхомікозів» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 9. Зеліско Наталія Іванівна «Синтез, перетворення та біологічна активність тіопірано[2,3-d]тіазолкарбонових кислот» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 10. Олійник Ірина Іванівна «Вивчення зв`язку «структура-дія» сполук з протираковою активністю похідних тіазолідину сучасними методами і пошук нових фізіологічно активних речовин» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 11. Амброзюк Ольга Богданівна «Фармакологічне та фітохімічне обґрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого (Potentilla anserine (L.))» (ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського)
 12. Шишкіна Ірина Володимирівна «Оптимізація діяльності територіальних органів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів» (НФаУ)
 13. Пуртов Олексій Вікторович «Фармацевтична розробка та стандартизація рідких лікарських засобів з бензалконію хлоридом» (ДНЦЛЗ)
 14. Жидкова Тетяна Миколаївна «Розробка складу та технології таблеток з комплексом вітамінів групи В» (НФаУ)
 15. Завада Оксана Олександрівна «Шляхи хімічної модифікації синтетичних та природних полі фенолів ряду 7-окси-рутинозидів» (НФаУ)
 16. Дячук Костянтин Миколайович «Розробка складу та технології м`яких лікарських засобів з клотримазолом, бетаметазоном, сечовиною та стрептоцидом» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 17. Оліфірова Тетяна Федорівна «Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження м`яких лікарських засобів з еритроміцином, стрептоцидом та метилурацилом» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 18. Романова Світлана Вікторівна «Фармакогностичне дослідження Lens culinaris M.» (НФаУ)
 19. Наріжна Ольга Борисівна «Фармакогностичне дослідження черемхи звичайної та черемхи віргінської» (НФаУ)
 20. Маліцька Марина Іванівна «Фармакогностичне дослідження рослин родини Plantaginaceae» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 21. Абудеійх Зеад Хільмі «Фармакогностичне дослідження Chamerionum angustofolium (кіпрей вузьколистий)» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 22. Цимбаліста Юлія Андріївна «Порівняльне фармакогностичне дослідження представників роду Helianthus: соняшника однорічного та соняшника бульбастого» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 23. Красуля Оксана Іванівна «Науково-методичні підходи до організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування» (НФаУ)
 24. Синицина І.В. «Фармакогностичне дослідження айстри ново англійської та айстри ново бельгійської» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 25. Білоус М.В. «Науково-практичне обґрунтування активно впливаючих факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників» (ЗДМУ)

Методичні рекомендації

 1. Фармацевтичне законодавство: використання інформаційних технологій для судово-фармацевтичної кваліфікації режиму контролю лікарських засобів. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Ніконов М.М. (НФаУ)
 2. Судово-фармацевтичний аналіз нелегального споживання психоактивних речовин серед молоді. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О.,Васіна Ю.В. (НФаУ)
 3. Методологія дослідження національної лікарської політики з використанням індикаторів ВООЗ. Автори: Пестун І.В., Толочко В.М.
 4. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки Робіні звичайної та гледичії звичайної. Автори: Ковальов С.В., Дученко М.А., Гамуля О.В., Демешко О.В. (НФаУ)
 5. Спосбі визначення адаптогенної активності. Автори: Брунь Л.В., Доброво В.Є., Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В. (НФаУ)
 6. Визначення ризиків в системі взаємовідносин «оптове фармацевтичне підприємство – лікувально-профілактичний заклад». Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ).
Інформаційні листи
 1. Інформаційний лист – Виготовлення мазі «Філетол» в умовах аптеки. Автори: Ковальов В.В., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 2.  Інформаційний лист  — Методика інформаційного забезпечення про лікарські засоби для дітей при впровадженні формулярів». Автори: Майнич Ю.В., Заліська О.М., Парновський Б.Л. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3.  Інформаційний лист – Методика кількісного визначення дубильних речовин в корі дуба. Автори: Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Чушенко В.М., Буряк М.В. (НФаУ)
 4.  Інформаційний лист – Склад і технологія виготовлення екстемпоральної мазі для лікування дерматологічних захворювань. Автори: Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А. (НФаУ)
 5.  Інформаційний лист —  Технологія виготовлення екстемпоральної мазі з мезатоном для лікування аденоїдів у дітей. Автори: Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Смирнова О.С., Кривохижа І.Ю. (НФаУ)
 6. Інформаційний лист —  Методика кількісного визначення дубильних речовин в корі дуба спектрофотометричним методом. Автори: Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Чушенко В.М., Буряк М.В. (НФаУ)

Нововведення

 1. Нововведення — Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової. Автори: О.В. Тригубчак, Л.В. Вронська, Т.А. Грошовий  (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Нововведення – Методика кількісного визначення цинку аспарагінату в складі комплексних лікарських засобів. Автори: Л.В. Вронська, В.М. Коваль (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 3. Нововведення – Спосіб одержання таблетованого лікарського засобу магнію аспарагінату з вітаміном В6. Автори: Т.А. Грошовой, М.М. Васенда (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 4. Нововведення – N-(гідроксифеніл)-4-(5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-іл)бутанаміди, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Горішний В.Я., Кудрявець Ю.Й., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 5. Нововведення – Дигідрохлорид ди-(2-діетиламіноетилового естру)2,2`-дитіоксо-4,4`-діоксо-[5.5`]-бітіазолідинілідендиіл-3,3`-дибутанової кислоти, що виявляє протипухлинну активність. Автори: Демчук І.Л., Горішний В.Я., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 6. Нововведення – 4-(2-Діетиламіноетоксикарбоніл)феніламіди 5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-ілалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Автори: Демчук І.Л., Зіменковський Б.С. Кудрявец. Ю.Й., Горішний В.Я. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 7. Нововведення – N-1,5-диметил-3-оксо-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-іл)-4-(5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-іл)алканаміди, що виявляють антиексудативну дію. Автори: Демчук І.Л., Нєктєгаєв І.О., Зіменковський Б.С. та ін. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 8. Нововведення – Діариламіди 2,2`-дитіоксо-4,4`-діоксо-[5.5`]-бітіазолідинілідендиіл-3,3`діалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність. Автори: Горішній В.Я., Демчук І.Л., Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б. та інші.  (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 9. Нововведення – Спосіб кількісного визначення амлодипіну бесилату у таблетках. Автори: Тимошик Ю.В., Петренко В.В. (ЗДМУ)
 10. Нововведення – Спосіб кількісного визначення дилтіазему у таблетках. Автори: Тимошик Ю.В., Петренко В.В. (ЗДМУ)
Різне
 1. Матеріали “Тимчасового глосарію базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності (поглиблений співставлювальний аналіз чинного законодавства з охорони здоров`я)”. Автори: Алєксєєва І.М., Книш Є.Г., Пономаренко М.С., Рижов О.А. (ЗДМУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №58 від 17.06.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:
Докторські дисертаційні роботи
 1. Ткачова Оксана Віталіївна «Перспективи клінічного використання нових ранозагоювальних мазей, створених на основі природних субстанцій» (НФаУ)
 2. Зубков Вадим Олексійович «Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолінів і піролонів» (НФаУ)
 3. Дем`яненко Дмитро Вікторович «Науково-практичне обґрунтування нових технологій фітохімічних препаратів та їх стандартизація» (НФаУ)
Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Деніс Антоніна Ігорівна «Розробка складу, технології та стандартизація таблеток на основі фіто екстракту кори тополі китайської» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Горбунова Оксана Юріївна «Формування та розвиток логістичного обслуговування пацієнтів в системі партнерських відносин тпромислових фармацевтичних підприємств» (НФаУ)
 3. Берест Галина Григорівна «3-R-6-тіо 6,7-дигідро-2[1,2,4]тріазино-[2,3-с]хіназолін-2-они: синтез, функціоналізація, фізико-хімічні та біологічні властивості» (ЗДМУ)
 4. Вдовікова Світлана Юріївна «Гематотоксичні ефекти протизапальних засобів та ненаркотичних анальгетиків» (ДніпрДМА)
 5. Коваль Василь Миколайович «Розробка складу, технології та стандартизація таблеток, що містять цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та екстракт ехинацеї» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Юрченко Альона Павлівна «Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах в умовах системи управління якістю» (НФаУ)
 7. Карпенко Наталія Володимирівна «Фармакологічна експертиза магістральних прописів засобів проти рецидивної терапії псоріазу» (ДніпрДМА)
 8. Курт-Аметова Ганна Сергіївна «Пошук та експериментальне вивчення комбінацій фітоанальгетиків» (ДніпрДМА)
 9. Ковальський Олексій Володимирович «Порівняльне фармакогностичне дослідження кизилу звичайного Cornus mas L. та його культивованих сортів» (МІ УАНМ)
 10. Аносова Людмила Сергіївна «Хіміко-токсикологічне дослідження клопідогрелю» (НФаУ-ДонДМУ)
 11. Волоцька Надія Анатоліївна «Фармакоекономічні та маркетингові дослідження лікарських засобів для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки» (ВНМУ ім. М.І. Пирогова)
 12. Жаркова Світлана Олексіївна «Розробка та дослідження нового полімерного матеріалу з метою виготовлення нових видів тари для лікарських засобів» (НФаУ)
 13. Ахмад Ібрагім Солейман «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування нової мазі «Філетол» для лікування ран та опіків» (НФаУ)
 14. Фуклєва Л.А. «Фармакогностичне дослідження чебреців звичайного та кримського та отримання субстанцій на їх основі» (ХДМУ)

Методичні рекомендації

 1. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М. (НФаУ).
 2. Методика оцінки стратегічного ринкового розвитку торговельних марок лікарських препаратів. Автори: Слободянюк М.М., Івченко А.В. (НФаУ).
 3. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів. Автори: Котвіцька А.А., Тетерич Н.В. (НФаУ).
 4. Сучасні підходи до підвищення комплаєнтності при фармацевтичній опіці застосування невідкладної контрацепції. Автори: Крайдашенко О.В., Трубачова О.А., Бойко А.І., Осташко В.Ф., Воробйова О.О. (ЗДМУ, ЛНМУ ім. ДАНИЛА Галицького).
 5. Управління відходами фармацевтичного підприємства. Автор: Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ).
 6. Створення холодового ланцюга. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Гладух Є.В. (НФаУ).
 7. Посадові інструкції працівників з управління потоками в умовах фармацевтичної галузі. Автори: Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В.  (НФаУ).
 8. Доказова медицина та фармація в Україні: дослідження біоеквівалентності Вазонату та Мілдронату. Автори: Зупанець І.А., Попов С.Б., Подпружніков Ю.В., Безугла Н.П. (НФаУ).

Інформаційні листи

1.           Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів серед похідних g-(R-бензосульфонілоксамідо)-бутанових кислот. Автори: Георгіянц В.А., Банна Н.І., Савченко В.М., Банний І.П.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №59 від 21.10.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Соколова Людмила Володимирівна «Експериментальне та теоретичне обґрунтування технології отримання фітосубстанцій методом ліофілізації для антиейджинг терапії» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 2. Грубник Ігор Михайлович «Розробка складу та технології м`яких лікарських засобів на основі екстрактів з рослинної сировини» (НФаУ)
 3. Кутова Ольга В`ячеславовна «Моделювання режимів гранулювання для виготовлення твердих лікарських форм» (НФаУ)
 4. Пестун Ірина Володимирівна «Теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в вистемі лікарського забезпечення населення» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Винницька Рената Богданівна «Виділення та аналіз природних шиконінів та синтез і біологічна активність їх аналогів» (Львівська політехніка)
 2. Струк Оксана Анатоліївна «Фармакогностичне дослідження видів роду Гадючник західного регіону України» (ІФДМА)
 3. Манжура Олександр Іванович «Експериментальне обґрунтування простатопротекторної дії супозиторіїв на основі екстракту з кори осики» (НФаУ)
 4. Башура Андрій Олександрович «Розробка складу та технології гелю з настойкою листя каштану кінського» (НФаУ)
 5. Медвідь Ірина Ігоревна «Експериментальне обґрунтування можливості використання лікарських форм з різних видів шовковиці в якості антиоксидантних та цукрознижуючих засобів» (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Повстенко Світлана Юріївна «Синтез, хімічна модифікація та дослідження біологічної активності циннаміл­глікозидів Rhodiola rosea L.» (НФаУ)
 7. Струк О.Е. «Розробка складу та технології лікувально-косметичного засобу на основі каротину мікробіологічного» (НФаУ)
 8. Чернов С.О. «Кардіотропні властивості НПЗЗ та застосування препаратів кверцетину за умов некоронарогенних захворювань міокарду (в експерименті)» (ДніпрДМА)
 9. Луценко Н.О. «Знеболююча активність не стероїдних протизапальних засобів за умов артеріальної гіпертензії (в експериментальних умовах)» (ДніпрДМА)
 10. Пругло Є.С. «»Гіполіпідемічна активність солей 20(4-R-5R1-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їх похідних при експериментальній гіперліпідемії» (ЗДМУ).

Методичні рекомендації

 1. Фармакоекономічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на остеоартроз. Автори: Панфілова Г.Л., Заріцька Г.М. (НФаУ)
 2. Методика статистичного моделювання та прогнозування захворюваності на туберкульоз. Автори: Садова Д.Т., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів. Автори: Котвіцька А.А., Тетерич Н.В. (НФаУ).
 4. Фармакоекономічний аналіз та моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції лікарських препаратів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М., Вельма С.В. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з визначення цін реалізації на лікарські препарати під впливом ринкових факторів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М., Вельма С.В. (НФаУ)
 6. Аналіз та моделювання витрат робочого часу фахівців аптечних мереж на маркетингову діяльність. Автори: Мнушко З.М., Бабічева Г.С. (НФаУ)
 7. Контроль маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств. Автори: Пестун І.В., Дорохова Л.П., Мнушко З.М. (НФаУ)
 8. Фармакоекономічне обґрунтування ефективних напрямків забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Нововведення – «Заміщені (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[4,3-С]хіназолін-4-іл)-оцтової кислоти». Автор: проф. Коваленко С.І., Кривошей О.В., Карпенко О.В. (ЗДМУ) Рецензент: проф. Болотов В.В.
 2. Інформаційний лист – «Метод використання N-фенілантранілатів 9-аміноакридинію в якості мікродобавки до бензилпеніциліну натрієвої солі з метою підвищення специфічної активності антибіотика». Автори: Ісаєв С.Г., Шевельова Н.Ю., Бризицький О.А., Мамедова Д.О., Близнюк О.А., Сулейман М.М., Павлій О.О. (НФаУ)
 3. Інформаційний лист – «Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів на основі акридину». Автори: Ісаєв С.Г., Бризицький О.А., Близнюк О.А., Свєчнікова О.М., Сулейман М.М., Мамедова Д.О., Павлій О.О., Шевельова Н.Ю. (НФаУ)
 4. Інформаційний лист – «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії». Автори: Малоштан Л.М., Кононенко А.Г. (НФаУ)
 5. Інформаційний лист – «Оптимізація  методики розрахунку потреби в протитуберку­льозних препаратах». Автори: Гром О.Л., Садова Д.Т. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 6. Інформаційний лист – «Застосування препарату «Мерадазол» в антибактеріальній терапії». Автори: Дмитрієвський Д.І., Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. (НФаУ)
 7. Інформаційний лист – «Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій». Автори: Дмитрієвський Д.І., Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. (НФаУ)
 8. Інформаційний лист – «Технологія виготовлення лікувально-косметичного засобу для лікування целюліту в умовах аптек». Автори: Соколова Л.В., Гавкалюк М.І. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, ІФНМА).
 9. Інформаційний лист – «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії». Автори: Малоштан Л.М., Кононеко А.Г., Ковальов В.М., Ткаченко М.Ф. (НФаУ).
 10. Інформаційний лист – «Технологія виготовлення супозиторіїв ректальних з діакамфом для застосування у проктологічній практиці в умовах аптек». Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А., Куценко Т.О., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

Різне

1.       Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації. Автори: Пономаренко М.С., Толочко В.М., Бабський А.А., Білоус М.В.. Вовк К.В., Галій Л.В., Горбань О.В., Дьякова Л.Ю. та інші (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №61 від 16.12.09 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Парченко Володимир Володимирович «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряді 5-фурилза­міщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів» (ЗДМУ)
 2. Левачкова Юлія Валентинівна «Теоретичне обґрунтування та розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань» (НФаУ)
 3. Власов Сергій Віталійович «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів” (НФаУ)
 4. Куценко Тетяна Олександрівна «Фармакологічні властивості та механізми дії нових противиразкових засобів природного та синтетичного походження» (НФаУ)
 5. Владимирова Інна Миколаївна «Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози» (НФаУ)
 6. Панфілова Ганна Леонидівна «Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні» (НФаУ)
 7. Гарна Світлана Василівна «Науково-теоретичне обґрунтування технології переробки лікарської рослинної сировини та створення комбінованих лікарських фітозасобів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Сушарина Ірина Вікторовна «Науково-методичні засади державного та суспільного регулювання у фармацевтичній галузі» (ДонДМУ ім. М. Горького)
 2. Мохамад Махмуд Ассаф «Експериментальне вивчення протизапальної активності  препаратів лопуха великого» (НФаУ)
 3. Позднякова Анастасія Юріївна «Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть липи серцелистої (Tilia cordata) як противиразкового засобу» (НФаУ)
 4. Ковальська Олена Василівна «Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину» (НФаУ)
 5. Левашова Ольга Леонидівна «Валідація аналітичних методів контролю якості мультивітамінних комплексів» (НФаУ)
 6. Буряк Марина Валеріївна «Розробка технології густого екстракту кори дуба і мазі на його основі» (НФаУ)
 7. Бурда Надія Євгенівна «Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria L.» (НФаУ)
 8. Миронюк Петро Лук`янович «Хемілюмінесцентні реакції солей акридинію з лікарськими та біологічно активними речовинами і їх застосування у хімічному аналізі»  (НФаУ)
 9. Купріянова Ольга Миколаївна «Розробка антисептичних перев`язу вальних засобів на основі сировини природного походження» (НФаУ)
 10. Лой Тетяна Олександрівна (НФаУ) «Протизапальні властивості похідних N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінокислот та ефективність експериментальної терапії запальних захворювань легень»
 11. Маркін Павло Миколайович (НФаУ) «Експериментальне обґрунтування застосування нового похідного (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти при захворюваннях передміхурової залози»
 12. Боровська Ірина Миколаївна (НФаУ) «Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст важких металів»
 13. Анацька Яна Юріївна (НФаУ) «Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування в фармацевтичному аналізі»
 14. Шлюсар Оксана Іванівна (НФаУ-БДМУ) «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фенотіазіну та їх застосування у фармацевтичному аналізі»
 15. Владимиров Олександр Юрійович (НФаУ) «Наукове обгрунтування та створення лікарських засобів на основі рослинних джерел дигідрокверцетину»
 16. Бурлака Ірина Сергіївна (НФаУ) «Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) Roth. і Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.»
 17. Целюба Юлія Сергіївна (НФаУ) «Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla»
 18. Аверіна Тетяна Вікторівна (НФаУ) «Протизапальні та репаративні властивості нових ректальних супозиторіїв «Ліпопрост» на основі продуктів бджільництва»
 19. Білошицька Ірина Вікторівна (НФаУ) «Розробка складу та технології антигістамінних супозиторіїв з лоратадином гідро хлоридом для дітей»
 20. Мельник Ольга Анатоліївна (ОДМУ) «Розробка складу, технології та методів саналізу таблеток, що містять кислоту хлорогенову та гесперидин»
 21. Лендяк Артур Альбертович (ЛНМУ ім. Данила Галицького) «Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих на остеопороз з використанням Інтернет-технологій»
 22. Здрайковська Магдалена Володимирівна (НМАПО ім. П.Л. Шупика) «Розробка технології поліелектролітних інфузійних розчинів з солями цинку»

Методичні рекомендації

 1. Методичні підходи до оцінки факторів впливу на рішення про призначення лікарських засобів в отоларингологічній практиці. Автори: Пономаренко М.С.,  Бабський А.А., Олійник Н.М. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 2. Оцінювання ефективності управління аптечними підприємствами та оптовими фармацевтичними фірмами. Автори: Пестун І.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. Методичні підходи до розробки клієнтської бази даних аптечних підприємств. Автори: Пестун І.В., Бабічева Г.С. (НФаУ)
 4. Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища. Автори: Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М., Нессонова М.М. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Нововведення – «Спосіб кількісного визначення цефалексину в капсулах». Автори: Бурлака Ю.В., Тарханова О.О., Васюк С.О. (ЗДМУ)
 2. Інформаційний лист – «Розробка технології вітамінних очних крапель з консервантами». Автори: Орловецька Н.Ф., Гладух Є.В., Данькевич О.С. (НФаУ)