Заседание Проблемной комиссии «Фармация» в 2008 году.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №50 від 20.02.08 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Цубанова Наталія Анатоліївна “Біохімічні механізми порушень метаболізму у серцевому м`язі при гострому інфаркті та їх корекція за допомогою спіроциклічних оксиіндольних похідних 2-аміно-3-ціано-4Н-пірану”(НФаУ)
 2. Ковальов Сергій Володимирович «Пошук, хімічне дослідження фенілпропаноїдів, карденолідів, супутніх їм речовин як джерел отримання лікарських засобів” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бабічева Ганна Сергіївна   “Науково-методичні підходи до вирішення маркетингових функцій фармацевтичних оптово-роздрібних об`єднань”(НФаУ)
 2. Банна Наталя Іванівна “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних g-оксамідобутанових кислот” (НФаУ)
 3. Тетерич Наталія Володимирівна “Наукове обґрунтування соціально-психологічних та етичних стандартів регулю­вання діяльності фармацевтичних працівників” (НФаУ)
 4. Пида Віктор Петрович “Хімічне та фармакологічне дослідження чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Калушка Олена Богданівна “Фармакогностичне дослідження пирію повзучого (Agropyron repens (L.) Beauv.” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Павлюк Мар`яна Богданівна “Розробка складу, технології та стандартизація твердих лікарських форм для лікування кислотозалежних захворювань” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 7. Чубка Мар`яна Борисовна “Розробка та стандартизація твердих лікарських засобів на основі рослинних екстрактів та ефірних олій” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 8. Гріневич Ліна Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 9. 9. Зворська Ольга Зиновіївна “Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі фітоекстракту чорниці звичайної (Vaccinum myrtillus L.)” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 10. Гузенко Наталія Валеріївна “Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь кетаміном”(ХМАПО)
 11. Лю Янян “Синтез нових засобів боротьби з мікобактеріями в ряду похідних гідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 12. Поліщук Тетяна Степанівна “Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби” (НМУ)
 13. Лук`янова Лариса Володимирівна “Гемостатична активність сухого екстракту з пагонів ожини сизої” (НФаУ)
 14. Джаїн Майанк “Одержання солей (±)-цис-3-(1Н-бензімідазол-2-іл)-1,2,2-триметилциклопентанкар-боної кислоти з бігуанідами та розробка і стандартизація антидіабетичного засобу на їх основі” (НФаУ)
 15. Тацький Олексій Феліксович “Фармакологічне вивчення анаболічної дії похідних хінолон-карбонових кислот” (НФаУ)
 16. Шестопал Оксана Анатоліївна “Розробка елементів сучасної системи управління якістю фармацевтичного підприємства в рамках впровадження Належної виробничої практики” (НФаУ)
 17. Антипенко Людмила Миколаївна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліну” (ЗДМУ)
 18. Єсєва Ольга Андріївна “Експериментальне вивчення церебропротекторних та психотропних властивостей діакамфу” (НФаУ)
 19. Аракелян Наіра Гагіківна “Експериментальний аналіз нефропротекторних властивостей мексидолу” (НФаУ)
 20. Гаїна Жеоржета Михайлівна “Фармакологічні аспекти впливу мілдронату на функціональний стан нирок і водно-сольовий обмін” (БДМУ)
 21. Мокрянин Сергій Михайлович “Наукове обґрунтування удосконалення організації фармацевтичного обслуговування населення на засадах сучасних стандартів фармацевтичного управління” (МІ УАНМ)
 22. Тарасенко Вікторія Олександрівна “Розробка складу та технології стоматологічних м`яких лікарських форм з німесулідом та цефтриаксоном” (НМУ)
 23. Єрещенко Оксана Антонівна “Розробка складу та технології комбінованої вагінальної лікарської форми на основі бактеріофага” (НФаУ)
 24. Шинкаренко Павло Євгенович “Синтез ансамблів циклів на основі рециклізаційних перетворень похідних 2-імінокумарин-3-карбонових кислот, їх будова та біологічна активність” (НФаУ)
 25. Артюх Тетяна Олександрівна “Оптимізація діяльності уповноваженої особи по посередницьких фармацевтичних організаціях забезпеченню якості лікарських засобів” (НФаУ)
 26. Дученко Марина Анатоліївна “Вивчення біологічно активних речовин Glytycia Triocantha та отримання субстанцій на їх основі” (ВДМУ)
 27. Цапко Є. Хімічні перетворення та біологічна активність сполук, синтезованих на основі N`-антраноїл-a-гідразиду (±)-камфорної кислоти” (НФаУ) – зміна теми
 28. Грінцова Ольга Євгенівна “Екпериментальне вивчення церебропротекторних властивостей глюкозаміну та його похідних” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. Впровадження системи оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М., Яремчук О.А. (НФаУ)
 2. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. (НФаУ).
 3. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження Належної виробничої практики. Автори: Посилкіна О.В., Костюк Г.В., Деренська Я.М. (НФаУ).
 4. Посадові інструкції працівників організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів. Автори: Галій Л.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 5. Проведення та використання результатів роздрібного аудиту фармацевтичного ринку. Автори: Мнушко З.М., Преснякова В.В., Рогуля О.Ю. (НФаУ)
 6. Обґрунтування створення формулярного та страхового переліків для лікування хворих на розсіяний склероз. Автори: Немченко А.С., Стрельникова Ю.Л.(НФаУ)
 7. Наукове обґрунтування ефективного використання персоналу аптечних закладів відповідно до міжнародних стандартів належної аптечної практики. Автори: Немченко А.С., Дьякова Л.Ю., Носенко О.А.
 8. Методологічні підходи до ефективного використання персоналу фармацевтичної галузі відповідно до міжнародних стандартів належних практик GLP/GCP/GMP/GDP. Автори: Немченко А.С., Дьякова Л.Ю., Носенко О.А.
 9. Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних складів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Методика аналізу формулярних списків та створення на їх основі переліку страхових лікарських засобів. Автори: Кричковська А.М., Новіков В.П., Левицька О.Р. («Львівська політехніка» та ЛНМУ імені Д.Галицького)
 2. Виготовлення гелю з бішофітом для зовнішнього застосування в умовах аптеки. Автори: Бурлака Б.С., Гладишев В.В (ЗДМУ).
 3. Методика інформаційного забезпечення про рослинні лікарські засоби за даними доказової фармації. Автор: Мудрак І.Г. (ВНМУ ім. М.І. Пирогова)

Різне

 1. Положення про атестацію персоналу підприємств з виробництва та контролю якості лікарських засобів. Розробники: Загорій В.А., Пономаренко М.С., Ветютнева Н.О., Борзунов Є.Є., Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Гриценко О.М., Борищук В.О., Бабський А.А., Загорій Г.В., Краснянська Т.М. (НМАПО ім П.Л. Шупика П.Л.)

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №52 від 9.04.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Кравченко Ксенія Олександрівна «Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів» (ДніпрДМА)
 2. Тернинко Ніна Іванівна «Фармакогностичне вивчення представників родин Asteraceae, Apiaceae, Salicaceae та розробка на їх основі лікарських засобів” (НФаУ – ЛугДМУ)
 3. Вронська Людмила Вікторівна “Розробка і стандартизація комплексних лікарських засобів на основі екстрактів з лікарської рослинної сировини” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Луценко Юлія Олександрівна «Фармакогностичне дослідження плюща звичайного» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Гадяк Ірина Василівна «Організаційно-економічне обґрунтування рекомендацій по раціональному забезпеченню населення ефективними та безпечними антибіотиками» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3. Коваленко Елліна Олександрівна “Організаційно-економічне обґрунтування лікарського забезпечення жінок у другій половині вагітності і при пологах» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 4. Панчак Лідія Володимирівна “Фармакогностичне дослідження лектинів грибів родини Russalaceae (сироїжкових)” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 5. Васіна Юлія Володимирівна «Організаційні дослідження судової фармації щодо протидії наркотизації молоді психоактивними речовинами» (НФаУ)
 6. Зарічкова Марія Володимирівна “Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку” (НФаУ) – зміна теми
 7. Медведєв Б.М. “Гіпоглікемічна активність нового синтетичного похідного бензопірату – адіахрому” (НФаУ)
 8. Пузак Ольга Анатоліївна «Фармакогностичне вивчення представників родів Armeniana та Persica” (НФаУ)
 9. Панасюк Юрій Леонідович “Особливості дії метаболічних церебропротекторів за умов порушення когнітивних функцій при експериментальній печінковій енефалопатії” (ДніпрДМА)
 10. Камінська Людмила Олександрівна “Остеотропні і хондротропні властивості НПЗЗ в залежності від антициклооксигеназ­ної активності” (ДніпрДМА)
 11. Лєвих Антон Едуардовий “Фармакологія нестероїдних протизапальних засобів з урахуванням антициклоокси­геназної селективності та система судинно-тромбоцитарного гемостазу” (ДніпрДМА)
 12. Тимошик Юлія Василівна “Контроль якості лікарських засобів – антагоністів кальцію методами фотометричного та хроматографічного аналізу” (ЗДМУ)
 13. Ленкевич С.Ю. “Фармакогностичне дослідження перспективних видів роду Salix флори України” (НФаУ)
 14. Литвиненко Ганна Леонідівна “Пошук та експериментальне вивчення потенційних НПЗЗ похідних бензофурану, бензіламінів та 2,3-d-піримідинів-6-карбонової кислоти” (НФаУ)
 15. Багуля Олександр Вікторович “Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну” (НФаУ)
 16. Борисенко Тетяна Анатоліївна “Розробка складу та технології полііонних глюкозомалатних розчинів для перитонеального діалізу та інфузіної терапії” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 17. Клопотенко Юлія Олександрівна “Наукове обгрунтування елементів системи забезпечення якості лікарських засобів в умовах запровадження діяльності лікарняних кас” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 18.  Джан Тетяна Віталіївна “Фармакогностична характеристика айви довгастої Cydonia oblonga Miller та айви японської Chaenomeles speciosa (Sweet.) та розробка субстанціЇ на їх основі” (МІ УАНМ)

Методичні рекомендації

 1. Методичні підходи з оптимізації асортименту препаратів-аналогів на оптово-роздрібних фармацевтичних підприємствах. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В. (ЛугДМУ)
 2. Вибір оптимальних методів замовлення товару для аптечної мережі у голістичному зв`язку “аптека-склад”. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В. (ЛугДМУ)
 3. Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та інших контрольованих засобів і речовин. Автори: Шаповалова В.О., Юхта В.О., Шаповалов В.В. (НФаУ)
 4. Організаційні захлди щодо збереження здоров`я осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Пасталиця С.В. (НФаУ)
 5. Інструкція про порядок обігу прекурсорів у навчальних закладах та науково-дослідних установах системи Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти та науки. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Малініна Н.Г. (НФаУ)
 6. 6. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструменту стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах”. Автори: Посилкіна О.В., Мусієнко О.В., Яремчук О.А. (НФаУ)
 7. Етичні стандарти та правила поведінки медичного представника фірми-виробника лікарських засобів в Україні. Автори: Пономаренко М.С., Борищук В.О., Бабський А.А., Сятиня В.А., Сятиня В.Я., Тернова О.М., Олійник Н.М., Трохимчук В.В. (мол.) (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 8. Кластерний аналіз основних показників розвитку аптечної мережі в регіонах України. Автор: Хоменко В.М. (НФаУ).
 9. Клініко-економічне обґрунтування переліку статинів для включення у формулярні переліки хворих на ішемічну хворобу серця. Автори: Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. (НФаУ).
 10. Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення медичного стандарту як складової страхової політики. Автори: Немченко А.С., Панфілова Г.Л. (НФаУ).

Інформаційні листи

 1. Оптимізація доклінічного вивчення ефективності та нешкідливості лікарських засобів у формі мазей та гелів. Автори: Яковлєва Л.В., Бутенко І.Г., Бездітко Н.В. (НФаУ).
 2. Технологія виготовлення комбінованих супозиторіїв для лікування проктологічних захворювань в умовах аптек. Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А. (НФаУ).
 3. Технологія виготовлення супозиторіїв для лікування деструктивно-запальних захворювань прямої кишки в умовах аптек. Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А. (НФаУ).
 4. Методика визначення протизапальної активності на моделі гострого риніту у кролів. Автори: Решетняк Н.В.,  Малоштан Л.М., Волковой В.А. (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №55 від 29.10.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Перехідні НДР НФаУ:

 1. «Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 2. «Доклінічне вивчення та впровадження у медичну практику нового вітчизняного ентеросорбенту на основі природного глинистого мінералу – цеоліту». Рецензент: проф. Дроговоз С.М.
 3. «Валідація та розробка аналітичних методик аналізу лікарських засобів аптечного виготовлення». Рецензент: проф. Коваленко С.М.
 4. «Розробка нових вітчизняних простатопротекторів та створення раціональних схем лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози». Рецензент: проф. Л.В.Яковлєва.
 5. «Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР) поліфенольної природи». Рецензент: проф. Риженко І.М.

Нові НДР НФаУ:

 1. «Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармако-терапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління». Рецензент: проф. І.С. Гриценко.
 2. «Розробка препарату для регулювання кісткового метаболізму при остеопорозі». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 3. «Препарат для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, пов`язаних з явищами діареї та запалень у дорослих і дітей». Рецензент: проф.Л.В. Яковлева.
 4. «Обгрунтування біотехнологічного напрямку створення високоефективних засобів специфічної профілактики та імунотерапії синьогнійної інфекції». Рецензент: проф. Малоштан Л.М.
 5. «Дослідження впливу антибіотиків групи цефалоспоринів та фторхінолонів на чоловічу фертильність». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 6. «Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину». Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.
 7. «Теоретичне обґрунтування використання мембранотропних засобів для профілактики та лікування фетоплацентарної недостатності». Рецензент: проф. Яковлєва Л.В.
 8. «Розробка технології мазі «Прополіс» з фенольним гідрофобним препаратом прополісу (ФГПП), яка проявляє місцевоанестезуючу, репаративну, протизапальну, капілярозміцнюючу, антимікробну та противірусну дію». Рецензент: проф. Ярних Т.Г.

Перехідні НДР ДНЦЛЗ

 1. “Оптимізація лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, що пов`язані з недостатністю ферментів травлення у дітей, панкреатичними ферментами у формі мікросфер” (перехідна тема з 2008 р.). Рецензент: проф. Яковлєва Л.В.
 2. “Дослідження властивостей сполук противірусної та протигрибкової дії в ряду флаваноїдів з метою подальшого застосування в очних/назальних краплях для лікування дорослих і дітей” (перехідна тема з 2008 р.). Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.

Нові НДР ДНЦЛЗ:

 1. “Створення багатокомпонентних препаратів на основі туберкулостатиків у супозиторних лікарських формах для лікування різних видів туберкульозу”. Рецензент: проф. Чуєшов В.І.
 2. “Дослідження амінокислотно-мінерально-флаваноїдних композицій кардіо- та актопротективної дії з метою удосконалення профілактичної і лікувальної фармакотерапії ішемічної хвороби серця, для підтримки серцевої діяльності в похилому віці та у спортивній медицині”. Рецензент: проф. Малоштан Л.М.
 3. “Дослідження фармакологічної активності новостворюваних субстанцій церебропротекторної та ноотропної дії для лікування судинно-мозкової патології”. Рецензент: проф. Дроговоз С.М.
 4. “Дослідження механізмів фармакодинамічної взаємодії ненаркотичних анальгетиків з нейротропними засобами різних груп з метою удосконалення методів лікування хронічного больового синдрому”. Рецензент: проф. Зупанець І.А.
 5. “Дослідження композицій протизапальної, репаративної та антиоксидантної дії з метою застосування в очних краплях для удосконалення терапії запально-ерозивних ушкоджень ока інфекційного та травматичного походження”. Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №56 від 17.12.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Ханін Вадим Андрійович “Науково-теоретичне обгрунтування нових підходів до розробки хроматографічних методів аналізу лікарських засобів” (НФаУ)
 2. .Журавель Ірина Олександрівна “Фармакогностичне вивчення рослин родин імбирні, асклепієві, цибулеві, плакунові, кропивні та розробка фітозасобів на їх основі” (НФаУ)
 3. Косяченко Костянтин Леонідович “Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби в Україні” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Губарь Світлана Миколаївна «Стандатизація фізико-хімічних методів аналізу в програмах професійного лабораторій з контролю якості лікарських засобів» (НФаУ)
 2. Бочкарьова Алла Юріївна “Розробка та валідація аналітичних методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять речовини з антибактеріальними властивостями” (НФаУ)
 3. Проскуріна Ксенія Ігорівна “Валідація та розробка методів аналізу лікарських засобів аптечного виготовлення, що містять гетероциклічні сполуки” (НФаУ)
 4. Онишків Оксана Іванівна  “Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Прокопенко Юлія Сергіївна “Наукове обґрунтування стандартизації виробництва та контролю якості нового фітотерапевтичного засобу для лікування псоріазу” (НФаУ)
 6. Лебединець Ольга Володимирівна “Розробка складу та технології стоматологічного гелю протимікробної дії” (НФаУ)
 7. Музика Тамара Федорівна “Обгрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів” (НФаУ)
 8. Здорик Олександр Анатолійович “Розробка, вдосконалення та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять водорозчинні вітаміни” (НФаУ)
 9. Козира Софія Андріївна “Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.” (НФаУ)
 10. Михайленко Валентина Вікторівна “Розробка складу та технології лікарського препарату у вигляді гелю з німесулідом та отрутою бджолиною” (НФаУ) – зміни у назві теми
 11. Ковальова Оксана Олександрівна “Розробка складу та технології лікарського препарату для ветеринарії у вигляді паличок з настойкою прополісу та ципрофлоксацином”(НФаУ)
 12. Горкавцева Ольга Анатоліївна “Розробка та стандартизація мазі “Дермалік” для лікування дерматологічних захворювань” (НФаУ)
 13. Машталер Вікторія Володимирівна “Фармакогностичне вивчення Bogado officinalis L. та створення субстанцій на його основі” (НФаУ)
 14. Данилова Ірина Анатоліївна “Фармакогностичне вивчення Ільму грабастого та створення субстанції на його основі” (НФаУ)
 15. Сухина Ганна Михайлівна “Дослідження процесу виготовлення таблеток ізосорбіду динітрату з контрольованих вивільненням” (СУДУ)
 16. Сологуб Вероніка Анатоліївна “Фармакогностичне вивчення видів роду Звіробій західного регіону України” (ІФДМА)
 17. Павленко Надія Яківна  “Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності екстракту з листя артишоку польового при різних видах гестаційної патології” (НФаУ)
 18. Ромелашвілі Олена Сергіївна “Створення нового ненаркотичного анальгетика фенітізону та розробка супозиторіїв на його основі” (НФаУ) – зміни у назві теми
 19. Кулдиркаєва Катерина Вікторівна “Розробка складу та технології гранул із препарату смородини чорної для застосування в педіатрії” (ЛугДМУ)
 20. Бурцева Олена Володимирівна “Фармакогностичний аналіз вівса посівного та розробка лікарських препаратів на його основі” (ЛугДМУ)
 21. Алєксєєва Маріанна Олександрівна (НФаУ) “Фармакогностичне вивчення Lawsonia inermis L.”
 22. Ромась Катерина Петрівна “Розробка складу та технології таблеток андрогенної дії на основі аргініну та продуктів бджільництва” (НФаУ)
 23. Ємельянов Андрій Вікторович “Розробка складу, технології та дослідження апіпрепарату для ін`єкцій» (НФаУ)
 24. Самборськой Олег Степанович “Науково-практичне обгрунтування інноваційного потенціалу антигістамінних препаратів” (НФаУ)
 25. Демидяк О.М. ”Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної” (ТДМУ) – зміни у назві теми.
 26. Корж Ю.В. ”Організаційно-економічні принципи застосу­вання гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця” (НФаУ) – зміни у назві теми

Методичні рекомендації

 1. Організаційні дослідження судової фармації щодо процедури обігу психоактивної речовини спирту етилового”. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О,, Васіна Ю.В. (НФаУ)
 2. Оцінка привабливості сегменту ринку лікарських препаратів при формуванні товарного асортименту фармацевтичного підприємства”. Автори: Слободянюк М.М., Жадько С.В. (НФаУ)
 3. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на роботу аптечних підприємств. Автори: Мнушко З.М., Бондарєва І.В. (НФаУ).
 4. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових рішень за даними роздрібного аудиту. Автори: Мнушко З.М., Преснякова В.В., Пестун І.В. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з формування системи референтних цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Кубарєва І.В., Косяченко К.Л., Бєліченко А.В. (НФаУ)
 6. Методичні рекомендації до розробки формулярного переліку лікарських препаратів для фармакотерапії раку молочної залози. Автори: Немченко А.С., Подгайна М.В. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Методика кількісного визначення дубильних сполук в плодах аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського)
 2. Технологія виготовлення емульгогелю на основі рослинних настойок та ефірних олій в умовах аптек”. Автори: Соколова Л.В., Павх О.І. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського).
 3. Технологія виготовлення емульгогелевої основи в умовах аптек. Автори: Соколова Л.В., Павх О.І. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 4. Методика кількісного визначення суми поліфенольних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Методика кількісного дубільних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки дикорослої арніки гірської та культивованої арники листяної. Автори: Марчишин С.М., Демидяк О.Л. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 7. Визначення економічної доступності лікарських препаратів, що закуповуються за державні кошти. Автори: Мнушко З.М., Шолойко Н.В. (НФаУ)
 8. Технологія виготовлення стоматоло­гічного гелю з настойкою софори японської та німесулідом в умовах аптек”. Автори: Пімінов О.Ф., Ролік С.М., Шульга Л.І., Лукієнко О.В. (НФаУ).
 9. Контрацепція сперміцидами: сучасний погляд. Автори: Погорілець О.А., Деримедвідь Л.В., Цубанова Н.А. (НФаУ).
 10. Розробка технології мазей з іхтіолом за утрудненими екстемпоральними прописами. Автори: Орловецька Н.Ф., Пузак Н.О., Панкіна О.С.

Нововведення

 1. Офтальмологічна суспензія “офтасил”. Автори: Геращенко І.І., Мішина Л.Г., Салдан Ю.Й. (ВНМУ ім. М.І. Пирогова).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №53 від 18.06.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Литка Вікторія Вікторівна «Обґрунтування методологічних підходів до створення лікарських препаратів у формі таблеток для лікування серцево-судинних захворювань на основі синтетичних субстанцій» (НФаУ)
 2. Бобрицька Лариса Олександрівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування раціонального використання допоміжних речовин для створення твердих лікарських засобів з біофармацевтичними властивостями» (НФаУ)
 3. Хоменко В.М. “Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних принципів державного управління фармацією в Україні” (НФаУ) – зміна теми..

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бондарчук Оксана Петрівна «Синтез та біологічна активність нових глікозидних похідних хінонів» (НУ «Львівська політехніка»)
 2.  Яковлева Ольга Станіславівна “Фармакоекономічні підходи до лікарського забезпечення хворих на наркозалежність в умовах медичного страхування” (ЗДМУ-НФаУ)
 3. Трохимчук В`ячеслав Вікторович “Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доступності лікарських засобів амбулаторним хворим”(НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 4. Іщенко Марина Володимирівна “Розробка складу, технології та дослідження лікарських засобів з липи серцелистої та липи широколистої” (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 5. Зборовська Тетяна Володимирівна “Розробка складу, технології виробництва та дослідження антдіарейного препарату, що стимулює клітини Панета” (НФаУ)
 6. 6. Давиденко Олександр Олександрович “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (ВНМУ-НФаУ)
 7. Яворська Олена Миколаївна “Фармакологічні дослідження діуретичної активності похідних хінолон-карбонових кислот” (НФаУ)
 8. Кухарь Олег Павлович “Аналіз можливих знеболюючих властивостей антибактеріальних препаратів” (ДніпрДМА)
 9. Вишневська Марина Станіславівна “Розробка складу та технології крапель “Урохол” для застосування в урології” (НФаУ)
 10. Нікитенко Андрій Олександрович “Антигіпоксичні властивості нових похідних хінолін-карбонових кислот” (НФаУ)
 11. Погребняк Олексій Васильович “Протизапальна активність нових похідних хінолін-карбонових кислот” (НФаУ)
 12. Нікітіна Марина Віталіївна “Розробка складу і технології комбінованого крем-гелю для лікування акне” (НФаУ)
 13. Ярмола І.К. “Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні” (ДонНМУ). — зміна теми
 14. Подолянко Ж.В. “Вивчення стабільності вітчизняних ліпосомальних лікарських препаратів в залежності від їх складу”. (НФаУ) – зміна теми
 15. Мудрик І.М. “Експериментальне обгрунтування доцільності використання гідрофільного екстракту листа евкаліпту з протизапальними властивостями при проктитах” (НФаУ) – зміна теми.
 16.  Авраменко Н.М. “Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ) – зміна теми.
 17. Глущенко О.М. ”Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками” (НФаУ).
 18. Григор`єв І.В. ”Розробка та стандартизація умов технологічного процесу виробництва активних субстанцій із використанням поліфункціо­нального обладнання”  (НФаУ) – зміна теми.
 19. Алі Хусейн Дарвіш “Експериментальне обгрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків” (НФаУ) – зміна теми.
 20. Сейфеддін Мохаммад Сейфеддін “Фармакологічне обгрунтування вибору антиоксидантів при виразкових ураженнях шлунку”(НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

 1. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Яремчук О.А. (НФаУ)
 2. Оцінка інвестиційної привабливості іноваційних проектів в умовах фармацевтичної галузі. Автори: Посилкіна О.В., Костюк Г.В., Деренська Я.М. (НФаУ)
 3. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на донорміл. Автори: Болотов В.В., Іванчук І.М., Клименко Л.Ю. (НФаУ)
 4. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптопріл. Автори: Автори: Болотов В.В., Шовкова З.В., Мерзлікін С.І., Бондар В.С., Клименко Л.Ю. (НФаУ).

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Спільні та відмінні морфолого-анатомічні діагностичні ознаки ехинацеї перпурової та ботанічно близького виду – рудбекії роздільнолистої як можливої домішки до сировини. Автори: Рибак О.В., Борняк І.М.
 2. Фармацевтична опіка при виборі вітамінних препаратів з метою стреспротекції та гальмування вікових змін в організмі у людей середнього та літнього віку. Автори: Черних В.П., Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Безугла Н.П. (НФаУ).

Різне

 1. Зміни і доповнення до розділу 2 “Професіонали” у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників: Медичний представник фармацевтичного підприємства. Автори: Пономаренко М.С., Бабський А.А., Краснянська Т.М. (НМАПО ім. П.Л. Шупика).
 2. Інструкція із заготівлі та сушки трави фіалки. Автори: Мішнєва К.Д., Хворост О.П.
 3. Посібник “Технологія лікарських косметичних засобів (навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів очної та заочної форми навчання)” авторів Соловйової В.П., Пєшехонової Л.Л., Курінного А.В.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №54 від 15.10.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Галій Лариса Віталіївна “Теоретичні та методологічні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних організацій” – зміна теми (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Косяченко Наталя Миколаївна “Розробка складу та технології комбінованого препарату “Віпратокс” і його стандартизація” (НФаУ)
 2. Ткаченко Олена Валентинівна “Синтез, фізико-хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно-[2,3-d]піримідин-4-онів” (НФаУ)
 3. Макух Христина Ігорівна “Наукове обґрунтування концепції фармацевтичної опіки в раціональній фітотерапії” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 4. Міщенко Вікторія Іванівна “Методологічні підходи до регулювання обігу парафармацевтиків в Україні” (НФаУ)
 5. Чолак І.С. “Фармакогностичне вивчення пуп`янків софори японської (Sophora japonica L.)” НМУ ім. О.О. Богомольця.
 6. Підгірний В.В. ”Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського) – зміна теми
 7. Стражила Є.М. ”Фармакогностичне вивчення деяких представників родини Elaegnaceae флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій” (МІ УАНМ).
 8. Рибак Л.М. ”Фармакогностичне вивчення представників роду Geranum L. флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій” (МІ УАНМ).
 9. Мішнєва К.Д. “Фармакогностичне дослідження братків садових, фіалки фармакопейної якості та створення субстанцій на їх основі” (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

 1. Наукове обґрунтування підбору та розвитку персоналу фармацевтичних організацій. Автори: Толочко В.М., Галій Л.В. (НФаУ)
 2. Дослідження проблем впровадження медичного страхування в Україні з використанням соціального опитування фахівців. Автор: Панфілова Г.Л. (НФаУ).
 3. Сучасні організаційно-економічні підходи до підвищення ефективності фармакотерапії бронхіальної астми. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А. (НФаУ)
 4. Судово-фармацевтична кваліфікація рівнів захисту конституційних прав громадян. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Ніконов М.М. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з проведення  державної експертизи та реєстрації цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Бєліченко АВ., Кубарєва І.В. (НФаУ)
 6. Ліпосомальна форма фосфатидилхоліну: клініко-фармакологічне обґрунтування використання в акушерській і перинаталогічній практиці. Укладачі: Симрок В.В., Грищенко О.В., Сторчак Г.В., Зайченко Г.В., Кудіна О.В.  (НФаУ)
 7. Організаційно-економічні аспекти використання хондропротекторів у лікуванні остеоартрозу. Автори: Панфілова Г.Л., Заріцька Г.М. (НФаУ)
 8. Методичні рекомендації з формування системи референтних цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Кубарєва І.В., Косяченко К.Л., Бєліченко А.В. (НФаУ)
 9. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів. Автори: Тлочко В.М., Галій Л.В., Зарічкова М.В., Пестун І.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ).
 10. Методологія формування страхової рецептури аптек в умовах впровадження медичного страхування в Україні. Автор: Панфілова Г.Л. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Технологія виготовлення комплексного гомеопатичного препарату через проміжні виробничі комплекси в умовах аптек. Автори: Гайдукова О.О., Тихонов О.І. (НФаУ)
 2. Технологія виготовлення гомеопатичного базисного препарату з лікарської рослини Лілія тигрова в умовах аптек. Автори: Тихонов О.І., Ходарченко Г.Б. (НФаУ)
 3. Технологія виготовлення супозиторіїв з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям пчелиним в умовах аптек. Автори: Біліченко О.В., Тихонов О.І. (НФаУ)
 4. Методика визначення фенольних сполук у ветеринарних препаратах з прополісом в умовах аптек. Автори: Ковальова О.О., Тихонов О.І. (НФаУ)
 5. Нововведення “Спосіб кількісного визначення міконазолу нітрату у лікарських препаратах”. (ЗДМУ)
 6. Оптимальні терміни сушіння трави видів роду деревій. Автори: Смойловська Г.П., Мазулін О.В. (ЗДМУ)
 7. Оптимальні терміни заготівлі трави роду Achillea L. по накопиченню вітамінцу К. Автори: Смойловська Г.П., Мазулін О.В. (ЗДМУ)
 8. Спосіб одержання логаніну та секологаніну. Автори: Коваленко С.М., Макаревич І.Ф., Гусарова Т.Д., Губін Ю.І. (НФаУ)
 9. Відмінні морфолого-анатомічні та мікроскопічні ознаки деяких рослин роду гірчак в лікарській сировіні. Автори: Одинцова В.М., Мазулін О.В. (ЗДМУ).
 10. Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини гірчака пташиного (Polygonum aviculare L.). Автори: Одинцова В.М., Мазулін О.В. (ЗДМУ).
 11. Макро і мікроскопічні ознаки підземних органів пирію повзучого (Agropyron repens (L.)). Автори: Калушка О.Б., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).
 12. Макро і мікроскопічні ознаки трави пирію повзучого (Agropyron repens (L.)). Автори: Калушка О.Б., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).
 13. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки дикорослої арніки гірської та культивованої арніки листяної. Автори: Демидяк О.Л., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського).
 14. Використання субстанцій рослинного походження сухого екстракту та настойки надземної частини яглиці звичайної для розробки лікарського засобу нефропротекторної та гіпоурикемічної дії при лікуванні хвороб нирок і порушень обміну сечової кислоти. Автори: Товчига О.В., Штриголь С.Ю. (НФаУ).
 15. Спосіб моделювання виразкового ураження шлунка. Автори: Куценко Т.О., Алі Хусейн Дарвіш (НФаУ).
 16. Критерії раціонального вибору фармакокоректорів гастротоксичності ліків”. Автори: Куценко Т.О., Алі Хусейн Дарвіш (НФаУ).
 17. Тактика раціонального вибору антиоксидантів при виразковій хворобі. Автори: Куценко Т.О., Сейфеддін Мохаммад Сейфеддін (НФаУ).
 18. Схема послідовності дій щодо розробки та впровадження системи якості на вітчизняних фармацевтичних підприємствах відповідно до вимог ISO 9001:2000 та GMP. Укладачі: Коваленко С.М., Підпружников Ю.В., Кайдалова А.В. (НФаУ).
 19. Контроль якості (визначення молярності) стандартних (титрованих) розчинів в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Автори: Євтіфєєва О.А., Бисага Є.І., Георгіянц В.А., Проскуріна К.І., Бочкарьова А.Ю. (НФаУ).
 20. Контроль якості екстемпоральних лікарських форм, які містять прокаїну гідрохлорид, в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Автори: Євтіфєєва О.А., Бисага Є.І., Савченко Л.П., Георгіянц В.А. (НФаУ).

Різне

1. НДР “Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин” (КДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №50 від 20.02.08 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Цубанова Наталія Анатоліївна “Біохімічні механізми порушень метаболізму у серцевому м`язі при гострому інфаркті та їх корекція за допомогою спіроциклічних оксиіндольних похідних 2-аміно-3-ціано-4Н-пірану”(НФаУ)
 2. Ковальов Сергій Володимирович «Пошук, хімічне дослідження фенілпропаноїдів, карденолідів, супутніх їм речовин як джерел отримання лікарських засобів” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бабічева Ганна Сергіївна   “Науково-методичні підходи до вирішення маркетингових функцій фармацевтичних оптово-роздрібних об`єднань”(НФаУ)
 2. Банна Наталя Іванівна “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних g-оксамідобутанових кислот” (НФаУ)
 3. Тетерич Наталія Володимирівна “Наукове обґрунтування соціально-психологічних та етичних стандартів регулю­вання діяльності фармацевтичних працівників” (НФаУ)
 4. Пида Віктор Петрович “Хімічне та фармакологічне дослідження чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Калушка Олена Богданівна “Фармакогностичне дослідження пирію повзучого (Agropyron repens (L.) Beauv.” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Павлюк Мар`яна Богданівна “Розробка складу, технології та стандартизація твердих лікарських форм для лікування кислотозалежних захворювань” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 7. Чубка Мар`яна Борисовна “Розробка та стандартизація твердих лікарських засобів на основі рослинних екстрактів та ефірних олій” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 8. Гріневич Ліна Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 9. 9. Зворська Ольга Зиновіївна “Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі фітоекстракту чорниці звичайної (Vaccinum myrtillus L.)” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 10. Гузенко Наталія Валеріївна “Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь кетаміном”(ХМАПО)
 11. Лю Янян “Синтез нових засобів боротьби з мікобактеріями в ряду похідних гідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 12. Поліщук Тетяна Степанівна “Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби” (НМУ)
 13. Лук`янова Лариса Володимирівна “Гемостатична активність сухого екстракту з пагонів ожини сизої” (НФаУ)
 14. Джаїн Майанк “Одержання солей (±)-цис-3-(1Н-бензімідазол-2-іл)-1,2,2-триметилциклопентанкар-боної кислоти з бігуанідами та розробка і стандартизація антидіабетичного засобу на їх основі” (НФаУ)
 15. Тацький Олексій Феліксович “Фармакологічне вивчення анаболічної дії похідних хінолон-карбонових кислот” (НФаУ)
 16. Шестопал Оксана Анатоліївна “Розробка елементів сучасної системи управління якістю фармацевтичного підприємства в рамках впровадження Належної виробничої практики” (НФаУ)
 17. Антипенко Людмила Миколаївна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліну” (ЗДМУ)
 18. Єсєва Ольга Андріївна “Експериментальне вивчення церебропротекторних та психотропних властивостей діакамфу” (НФаУ)
 19. Аракелян Наіра Гагіківна “Експериментальний аналіз нефропротекторних властивостей мексидолу” (НФаУ)
 20. Гаїна Жеоржета Михайлівна “Фармакологічні аспекти впливу мілдронату на функціональний стан нирок і водно-сольовий обмін” (БДМУ)
 21. Мокрянин Сергій Михайлович “Наукове обґрунтування удосконалення організації фармацевтичного обслуговування населення на засадах сучасних стандартів фармацевтичного управління” (МІ УАНМ)
 22. Тарасенко Вікторія Олександрівна “Розробка складу та технології стоматологічних м`яких лікарських форм з німесулідом та цефтриаксоном” (НМУ)
 23. Єрещенко Оксана Антонівна “Розробка складу та технології комбінованої вагінальної лікарської форми на основі бактеріофага” (НФаУ)
 24. Шинкаренко Павло Євгенович “Синтез ансамблів циклів на основі рециклізаційних перетворень похідних 2-імінокумарин-3-карбонових кислот, їх будова та біологічна активність” (НФаУ)
 25. Артюх Тетяна Олександрівна “Оптимізація діяльності уповноваженої особи по посередницьких фармацевтичних організаціях забезпеченню якості лікарських засобів” (НФаУ)
 26. Дученко Марина Анатоліївна “Вивчення біологічно активних речовин Glytycia Triocantha та отримання субстанцій на їх основі” (ВДМУ)
 27. Цапко Є. Хімічні перетворення та біологічна активність сполук, синтезованих на основі N`-антраноїл-a-гідразиду (±)-камфорної кислоти” (НФаУ) – зміна теми
 28. Грінцова Ольга Євгенівна “Екпериментальне вивчення церебропротекторних властивостей глюкозаміну та його похідних” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. Впровадження системи оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М., Яремчук О.А. (НФаУ)
 2. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. (НФаУ).
 3. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження Належної виробничої практики. Автори: Посилкіна О.В., Костюк Г.В., Деренська Я.М. (НФаУ).
 4. Посадові інструкції працівників організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів. Автори: Галій Л.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 5. Проведення та використання результатів роздрібного аудиту фармацевтичного ринку. Автори: Мнушко З.М., Преснякова В.В., Рогуля О.Ю. (НФаУ)
 6. Обґрунтування створення формулярного та страхового переліків для лікування хворих на розсіяний склероз. Автори: Немченко А.С., Стрельникова Ю.Л.(НФаУ)
 7. Наукове обґрунтування ефективного використання персоналу аптечних закладів відповідно до міжнародних стандартів належної аптечної практики. Автори: Немченко А.С., Дьякова Л.Ю., Носенко О.А.
 8. Методологічні підходи до ефективного використання персоналу фармацевтичної галузі відповідно до міжнародних стандартів належних практик GLP/GCP/GMP/GDP. Автори: Немченко А.С., Дьякова Л.Ю., Носенко О.А.
 9. Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних складів. Автори: Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Методика аналізу формулярних списків та створення на їх основі переліку страхових лікарських засобів. Автори: Кричковська А.М., Новіков В.П., Левицька О.Р. («Львівська політехніка» та ЛНМУ імені Д.Галицького)
 2. Виготовлення гелю з бішофітом для зовнішнього застосування в умовах аптеки. Автори: Бурлака Б.С., Гладишев В.В (ЗДМУ).
 3. Методика інформаційного забезпечення про рослинні лікарські засоби за даними доказової фармації. Автор: Мудрак І.Г. (ВНМУ ім. М.І. Пирогова)

Різне

 1. Положення про атестацію персоналу підприємств з виробництва та контролю якості лікарських засобів. Розробники: Загорій В.А., Пономаренко М.С., Ветютнева Н.О., Борзунов Є.Є., Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Гриценко О.М., Борищук В.О., Бабський А.А., Загорій Г.В., Краснянська Т.М. (НМАПО ім П.Л. Шупика П.Л.)

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №52 від 9.04.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Кравченко Ксенія Олександрівна «Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів» (ДніпрДМА)
 2. Тернинко Ніна Іванівна «Фармакогностичне вивчення представників родин Asteraceae, Apiaceae, Salicaceae та розробка на їх основі лікарських засобів” (НФаУ – ЛугДМУ)
 3. Вронська Людмила Вікторівна “Розробка і стандартизація комплексних лікарських засобів на основі екстрактів з лікарської рослинної сировини” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Луценко Юлія Олександрівна «Фармакогностичне дослідження плюща звичайного» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Гадяк Ірина Василівна «Організаційно-економічне обґрунтування рекомендацій по раціональному забезпеченню населення ефективними та безпечними антибіотиками» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 3. Коваленко Елліна Олександрівна “Організаційно-економічне обґрунтування лікарського забезпечення жінок у другій половині вагітності і при пологах» (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 4. Панчак Лідія Володимирівна “Фармакогностичне дослідження лектинів грибів родини Russalaceae (сироїжкових)” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 5. Васіна Юлія Володимирівна «Організаційні дослідження судової фармації щодо протидії наркотизації молоді психоактивними речовинами» (НФаУ)
 6. Зарічкова Марія Володимирівна “Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку” (НФаУ) – зміна теми
 7. Медведєв Б.М. “Гіпоглікемічна активність нового синтетичного похідного бензопірату – адіахрому” (НФаУ)
 8. Пузак Ольга Анатоліївна «Фармакогностичне вивчення представників родів Armeniana та Persica” (НФаУ)
 9. Панасюк Юрій Леонідович “Особливості дії метаболічних церебропротекторів за умов порушення когнітивних функцій при експериментальній печінковій енефалопатії” (ДніпрДМА)
 10. Камінська Людмила Олександрівна “Остеотропні і хондротропні властивості НПЗЗ в залежності від антициклооксигеназ­ної активності” (ДніпрДМА)
 11. Лєвих Антон Едуардовий “Фармакологія нестероїдних протизапальних засобів з урахуванням антициклоокси­геназної селективності та система судинно-тромбоцитарного гемостазу” (ДніпрДМА)
 12. Тимошик Юлія Василівна “Контроль якості лікарських засобів – антагоністів кальцію методами фотометричного та хроматографічного аналізу” (ЗДМУ)
 13. Ленкевич С.Ю. “Фармакогностичне дослідження перспективних видів роду Salix флори України” (НФаУ)
 14. Литвиненко Ганна Леонідівна “Пошук та експериментальне вивчення потенційних НПЗЗ похідних бензофурану, бензіламінів та 2,3-d-піримідинів-6-карбонової кислоти” (НФаУ)
 15. Багуля Олександр Вікторович “Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну” (НФаУ)
 16. Борисенко Тетяна Анатоліївна “Розробка складу та технології полііонних глюкозомалатних розчинів для перитонеального діалізу та інфузіної терапії” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 17. Клопотенко Юлія Олександрівна “Наукове обгрунтування елементів системи забезпечення якості лікарських засобів в умовах запровадження діяльності лікарняних кас” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 18.  Джан Тетяна Віталіївна “Фармакогностична характеристика айви довгастої Cydonia oblonga Miller та айви японської Chaenomeles speciosa (Sweet.) та розробка субстанціЇ на їх основі” (МІ УАНМ)

Методичні рекомендації

 1. Методичні підходи з оптимізації асортименту препаратів-аналогів на оптово-роздрібних фармацевтичних підприємствах. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В. (ЛугДМУ)
 2. Вибір оптимальних методів замовлення товару для аптечної мережі у голістичному зв`язку “аптека-склад”. Автори: Гудзенко О.П., Барнатович С.В. (ЛугДМУ)
 3. Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та інших контрольованих засобів і речовин. Автори: Шаповалова В.О., Юхта В.О., Шаповалов В.В. (НФаУ)
 4. Організаційні захлди щодо збереження здоров`я осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Автори: Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Пасталиця С.В. (НФаУ)
 5. Інструкція про порядок обігу прекурсорів у навчальних закладах та науково-дослідних установах системи Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти та науки. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Малініна Н.Г. (НФаУ)
 6. 6. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструменту стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах”. Автори: Посилкіна О.В., Мусієнко О.В., Яремчук О.А. (НФаУ)
 7. Етичні стандарти та правила поведінки медичного представника фірми-виробника лікарських засобів в Україні. Автори: Пономаренко М.С., Борищук В.О., Бабський А.А., Сятиня В.А., Сятиня В.Я., Тернова О.М., Олійник Н.М., Трохимчук В.В. (мол.) (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 8. Кластерний аналіз основних показників розвитку аптечної мережі в регіонах України. Автор: Хоменко В.М. (НФаУ).
 9. Клініко-економічне обґрунтування переліку статинів для включення у формулярні переліки хворих на ішемічну хворобу серця. Автори: Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. (НФаУ).
 10. Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення медичного стандарту як складової страхової політики. Автори: Немченко А.С., Панфілова Г.Л. (НФаУ).

Інформаційні листи

 1. Оптимізація доклінічного вивчення ефективності та нешкідливості лікарських засобів у формі мазей та гелів. Автори: Яковлєва Л.В., Бутенко І.Г., Бездітко Н.В. (НФаУ).
 2. Технологія виготовлення комбінованих супозиторіїв для лікування проктологічних захворювань в умовах аптек. Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А. (НФаУ).
 3. Технологія виготовлення супозиторіїв для лікування деструктивно-запальних захворювань прямої кишки в умовах аптек. Автори: Дмитрієвський Д.І., Кондратюк Н.А. (НФаУ).
 4. Методика визначення протизапальної активності на моделі гострого риніту у кролів. Автори: Решетняк Н.В.,  Малоштан Л.М., Волковой В.А. (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №55 від 29.10.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Перехідні НДР НФаУ:

 1. «Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 2. «Доклінічне вивчення та впровадження у медичну практику нового вітчизняного ентеросорбенту на основі природного глинистого мінералу – цеоліту». Рецензент: проф. Дроговоз С.М.
 3. «Валідація та розробка аналітичних методик аналізу лікарських засобів аптечного виготовлення». Рецензент: проф. Коваленко С.М.
 4. «Розробка нових вітчизняних простатопротекторів та створення раціональних схем лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози». Рецензент: проф. Л.В.Яковлєва.
 5. «Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР) поліфенольної природи». Рецензент: проф. Риженко І.М.

Нові НДР НФаУ:

 1. «Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармако-терапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління». Рецензент: проф. І.С. Гриценко.
 2. «Розробка препарату для регулювання кісткового метаболізму при остеопорозі». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 3. «Препарат для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, пов`язаних з явищами діареї та запалень у дорослих і дітей». Рецензент: проф.Л.В. Яковлева.
 4. «Обгрунтування біотехнологічного напрямку створення високоефективних засобів специфічної профілактики та імунотерапії синьогнійної інфекції». Рецензент: проф. Малоштан Л.М.
 5. «Дослідження впливу антибіотиків групи цефалоспоринів та фторхінолонів на чоловічу фертильність». Рецензент: проф. Л.М. Малоштан.
 6. «Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину». Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.
 7. «Теоретичне обґрунтування використання мембранотропних засобів для профілактики та лікування фетоплацентарної недостатності». Рецензент: проф. Яковлєва Л.В.
 8. «Розробка технології мазі «Прополіс» з фенольним гідрофобним препаратом прополісу (ФГПП), яка проявляє місцевоанестезуючу, репаративну, протизапальну, капілярозміцнюючу, антимікробну та противірусну дію». Рецензент: проф. Ярних Т.Г.

Перехідні НДР ДНЦЛЗ

 1. “Оптимізація лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, що пов`язані з недостатністю ферментів травлення у дітей, панкреатичними ферментами у формі мікросфер” (перехідна тема з 2008 р.). Рецензент: проф. Яковлєва Л.В.
 2. “Дослідження властивостей сполук противірусної та протигрибкової дії в ряду флаваноїдів з метою подальшого застосування в очних/назальних краплях для лікування дорослих і дітей” (перехідна тема з 2008 р.). Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.

Нові НДР ДНЦЛЗ:

 1. “Створення багатокомпонентних препаратів на основі туберкулостатиків у супозиторних лікарських формах для лікування різних видів туберкульозу”. Рецензент: проф. Чуєшов В.І.
 2. “Дослідження амінокислотно-мінерально-флаваноїдних композицій кардіо- та актопротективної дії з метою удосконалення профілактичної і лікувальної фармакотерапії ішемічної хвороби серця, для підтримки серцевої діяльності в похилому віці та у спортивній медицині”. Рецензент: проф. Малоштан Л.М.
 3. “Дослідження фармакологічної активності новостворюваних субстанцій церебропротекторної та ноотропної дії для лікування судинно-мозкової патології”. Рецензент: проф. Дроговоз С.М.
 4. “Дослідження механізмів фармакодинамічної взаємодії ненаркотичних анальгетиків з нейротропними засобами різних груп з метою удосконалення методів лікування хронічного больового синдрому”. Рецензент: проф. Зупанець І.А.
 5. “Дослідження композицій протизапальної, репаративної та антиоксидантної дії з метою застосування в очних краплях для удосконалення терапії запально-ерозивних ушкоджень ока інфекційного та травматичного походження”. Рецензент: проф. Бездєтко Н.В.

 

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №56 від 17.12.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Ханін Вадим Андрійович “Науково-теоретичне обгрунтування нових підходів до розробки хроматографічних методів аналізу лікарських засобів” (НФаУ)
 2. .Журавель Ірина Олександрівна “Фармакогностичне вивчення рослин родин імбирні, асклепієві, цибулеві, плакунові, кропивні та розробка фітозасобів на їх основі” (НФаУ)
 3. Косяченко Костянтин Леонідович “Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби в Україні” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Губарь Світлана Миколаївна «Стандатизація фізико-хімічних методів аналізу в програмах професійного лабораторій з контролю якості лікарських засобів» (НФаУ)
 2. Бочкарьова Алла Юріївна “Розробка та валідація аналітичних методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять речовини з антибактеріальними властивостями” (НФаУ)
 3. Проскуріна Ксенія Ігорівна “Валідація та розробка методів аналізу лікарських засобів аптечного виготовлення, що містять гетероциклічні сполуки” (НФаУ)
 4. Онишків Оксана Іванівна  “Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Прокопенко Юлія Сергіївна “Наукове обґрунтування стандартизації виробництва та контролю якості нового фітотерапевтичного засобу для лікування псоріазу” (НФаУ)
 6. Лебединець Ольга Володимирівна “Розробка складу та технології стоматологічного гелю протимікробної дії” (НФаУ)
 7. Музика Тамара Федорівна “Обгрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів” (НФаУ)
 8. Здорик Олександр Анатолійович “Розробка, вдосконалення та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять водорозчинні вітаміни” (НФаУ)
 9. Козира Софія Андріївна “Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.” (НФаУ)
 10. Михайленко Валентина Вікторівна “Розробка складу та технології лікарського препарату у вигляді гелю з німесулідом та отрутою бджолиною” (НФаУ) – зміни у назві теми
 11. Ковальова Оксана Олександрівна “Розробка складу та технології лікарського препарату для ветеринарії у вигляді паличок з настойкою прополісу та ципрофлоксацином”(НФаУ)
 12. Горкавцева Ольга Анатоліївна “Розробка та стандартизація мазі “Дермалік” для лікування дерматологічних захворювань” (НФаУ)
 13. Машталер Вікторія Володимирівна “Фармакогностичне вивчення Bogado officinalis L. та створення субстанцій на його основі” (НФаУ)
 14. Данилова Ірина Анатоліївна “Фармакогностичне вивчення Ільму грабастого та створення субстанції на його основі” (НФаУ)
 15. Сухина Ганна Михайлівна “Дослідження процесу виготовлення таблеток ізосорбіду динітрату з контрольованих вивільненням” (СУДУ)
 16. Сологуб Вероніка Анатоліївна “Фармакогностичне вивчення видів роду Звіробій західного регіону України” (ІФДМА)
 17. Павленко Надія Яківна  “Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності екстракту з листя артишоку польового при різних видах гестаційної патології” (НФаУ)
 18. Ромелашвілі Олена Сергіївна “Створення нового ненаркотичного анальгетика фенітізону та розробка супозиторіїв на його основі” (НФаУ) – зміни у назві теми
 19. Кулдиркаєва Катерина Вікторівна “Розробка складу та технології гранул із препарату смородини чорної для застосування в педіатрії” (ЛугДМУ)
 20. Бурцева Олена Володимирівна “Фармакогностичний аналіз вівса посівного та розробка лікарських препаратів на його основі” (ЛугДМУ)
 21. Алєксєєва Маріанна Олександрівна (НФаУ) “Фармакогностичне вивчення Lawsonia inermis L.”
 22. Ромась Катерина Петрівна “Розробка складу та технології таблеток андрогенної дії на основі аргініну та продуктів бджільництва” (НФаУ)
 23. Ємельянов Андрій Вікторович “Розробка складу, технології та дослідження апіпрепарату для ін`єкцій» (НФаУ)
 24. Самборськой Олег Степанович “Науково-практичне обгрунтування інноваційного потенціалу антигістамінних препаратів” (НФаУ)
 25. Демидяк О.М. ”Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної” (ТДМУ) – зміни у назві теми.
 26. Корж Ю.В. ”Організаційно-економічні принципи застосу­вання гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця” (НФаУ) – зміни у назві теми

Методичні рекомендації

 1. Організаційні дослідження судової фармації щодо процедури обігу психоактивної речовини спирту етилового”. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О,, Васіна Ю.В. (НФаУ)
 2. Оцінка привабливості сегменту ринку лікарських препаратів при формуванні товарного асортименту фармацевтичного підприємства”. Автори: Слободянюк М.М., Жадько С.В. (НФаУ)
 3. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на роботу аптечних підприємств. Автори: Мнушко З.М., Бондарєва І.В. (НФаУ).
 4. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових рішень за даними роздрібного аудиту. Автори: Мнушко З.М., Преснякова В.В., Пестун І.В. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з формування системи референтних цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Кубарєва І.В., Косяченко К.Л., Бєліченко А.В. (НФаУ)
 6. Методичні рекомендації до розробки формулярного переліку лікарських препаратів для фармакотерапії раку молочної залози. Автори: Немченко А.С., Подгайна М.В. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Методика кількісного визначення дубильних сполук в плодах аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського)
 2. Технологія виготовлення емульгогелю на основі рослинних настойок та ефірних олій в умовах аптек”. Автори: Соколова Л.В., Павх О.І. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського).
 3. Технологія виготовлення емульгогелевої основи в умовах аптек. Автори: Соколова Л.В., Павх О.І. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 4. Методика кількісного визначення суми поліфенольних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 5. Методика кількісного дубільних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної. Автори: Соколова Л.В., Барна О.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 6. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки дикорослої арніки гірської та культивованої арники листяної. Автори: Марчишин С.М., Демидяк О.Л. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)
 7. Визначення економічної доступності лікарських препаратів, що закуповуються за державні кошти. Автори: Мнушко З.М., Шолойко Н.В. (НФаУ)
 8. Технологія виготовлення стоматоло­гічного гелю з настойкою софори японської та німесулідом в умовах аптек”. Автори: Пімінов О.Ф., Ролік С.М., Шульга Л.І., Лукієнко О.В. (НФаУ).
 9. Контрацепція сперміцидами: сучасний погляд. Автори: Погорілець О.А., Деримедвідь Л.В., Цубанова Н.А. (НФаУ).
 10. Розробка технології мазей з іхтіолом за утрудненими екстемпоральними прописами. Автори: Орловецька Н.Ф., Пузак Н.О., Панкіна О.С.

Нововведення

 1. Офтальмологічна суспензія “офтасил”. Автори: Геращенко І.І., Мішина Л.Г., Салдан Ю.Й. (ВНМУ ім. М.І. Пирогова).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №53 від 18.06.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Литка Вікторія Вікторівна «Обґрунтування методологічних підходів до створення лікарських препаратів у формі таблеток для лікування серцево-судинних захворювань на основі синтетичних субстанцій» (НФаУ)
 2. Бобрицька Лариса Олександрівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування раціонального використання допоміжних речовин для створення твердих лікарських засобів з біофармацевтичними властивостями» (НФаУ)
 3. Хоменко В.М. “Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних принципів державного управління фармацією в Україні” (НФаУ) – зміна теми..

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бондарчук Оксана Петрівна «Синтез та біологічна активність нових глікозидних похідних хінонів» (НУ «Львівська політехніка»)
 2.  Яковлева Ольга Станіславівна “Фармакоекономічні підходи до лікарського забезпечення хворих на наркозалежність в умовах медичного страхування” (ЗДМУ-НФаУ)
 3. Трохимчук В`ячеслав Вікторович “Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доступності лікарських засобів амбулаторним хворим”(НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 4. Іщенко Марина Володимирівна “Розробка складу, технології та дослідження лікарських засобів з липи серцелистої та липи широколистої” (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 5. Зборовська Тетяна Володимирівна “Розробка складу, технології виробництва та дослідження антдіарейного препарату, що стимулює клітини Панета” (НФаУ)
 6. 6. Давиденко Олександр Олександрович “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (ВНМУ-НФаУ)
 7. Яворська Олена Миколаївна “Фармакологічні дослідження діуретичної активності похідних хінолон-карбонових кислот” (НФаУ)
 8. Кухарь Олег Павлович “Аналіз можливих знеболюючих властивостей антибактеріальних препаратів” (ДніпрДМА)
 9. Вишневська Марина Станіславівна “Розробка складу та технології крапель “Урохол” для застосування в урології” (НФаУ)
 10. Нікитенко Андрій Олександрович “Антигіпоксичні властивості нових похідних хінолін-карбонових кислот” (НФаУ)
 11. Погребняк Олексій Васильович “Протизапальна активність нових похідних хінолін-карбонових кислот” (НФаУ)
 12. Нікітіна Марина Віталіївна “Розробка складу і технології комбінованого крем-гелю для лікування акне” (НФаУ)
 13. Ярмола І.К. “Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні” (ДонНМУ). — зміна теми
 14. Подолянко Ж.В. “Вивчення стабільності вітчизняних ліпосомальних лікарських препаратів в залежності від їх складу”. (НФаУ) – зміна теми
 15. Мудрик І.М. “Експериментальне обгрунтування доцільності використання гідрофільного екстракту листа евкаліпту з протизапальними властивостями при проктитах” (НФаУ) – зміна теми.
 16.  Авраменко Н.М. “Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ) – зміна теми.
 17. Глущенко О.М. ”Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками” (НФаУ).
 18. Григор`єв І.В. ”Розробка та стандартизація умов технологічного процесу виробництва активних субстанцій із використанням поліфункціо­нального обладнання”  (НФаУ) – зміна теми.
 19. Алі Хусейн Дарвіш “Експериментальне обгрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків” (НФаУ) – зміна теми.
 20. Сейфеддін Мохаммад Сейфеддін “Фармакологічне обгрунтування вибору антиоксидантів при виразкових ураженнях шлунку”(НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

 1. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. Автори: Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Яремчук О.А. (НФаУ)
 2. Оцінка інвестиційної привабливості іноваційних проектів в умовах фармацевтичної галузі. Автори: Посилкіна О.В., Костюк Г.В., Деренська Я.М. (НФаУ)
 3. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на донорміл. Автори: Болотов В.В., Іванчук І.М., Клименко Л.Ю. (НФаУ)
 4. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптопріл. Автори: Автори: Болотов В.В., Шовкова З.В., Мерзлікін С.І., Бондар В.С., Клименко Л.Ю. (НФаУ).

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Спільні та відмінні морфолого-анатомічні діагностичні ознаки ехинацеї перпурової та ботанічно близького виду – рудбекії роздільнолистої як можливої домішки до сировини. Автори: Рибак О.В., Борняк І.М.
 2. Фармацевтична опіка при виборі вітамінних препаратів з метою стреспротекції та гальмування вікових змін в організмі у людей середнього та літнього віку. Автори: Черних В.П., Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Безугла Н.П. (НФаУ).

Різне

 1. Зміни і доповнення до розділу 2 “Професіонали” у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників: Медичний представник фармацевтичного підприємства. Автори: Пономаренко М.С., Бабський А.А., Краснянська Т.М. (НМАПО ім. П.Л. Шупика).
 2. Інструкція із заготівлі та сушки трави фіалки. Автори: Мішнєва К.Д., Хворост О.П.
 3. Посібник “Технологія лікарських косметичних засобів (навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів очної та заочної форми навчання)” авторів Соловйової В.П., Пєшехонової Л.Л., Курінного А.В.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №54 від 15.10.08 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Галій Лариса Віталіївна “Теоретичні та методологічні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних організацій” – зміна теми (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Косяченко Наталя Миколаївна “Розробка складу та технології комбінованого препарату “Віпратокс” і його стандартизація” (НФаУ)
 2. Ткаченко Олена Валентинівна “Синтез, фізико-хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно-[2,3-d]піримідин-4-онів” (НФаУ)
 3. Макух Христина Ігорівна “Наукове обґрунтування концепції фармацевтичної опіки в раціональній фітотерапії” (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 4. Міщенко Вікторія Іванівна “Методологічні підходи до регулювання обігу парафармацевтиків в Україні” (НФаУ)
 5. Чолак І.С. “Фармакогностичне вивчення пуп`янків софори японської (Sophora japonica L.)” НМУ ім. О.О. Богомольця.
 6. Підгірний В.В. ”Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція” (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського) – зміна теми
 7. Стражила Є.М. ”Фармакогностичне вивчення деяких представників родини Elaegnaceae флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій” (МІ УАНМ).
 8. Рибак Л.М. ”Фармакогностичне вивчення представників роду Geranum L. флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій” (МІ УАНМ).
 9. Мішнєва К.Д. “Фармакогностичне дослідження братків садових, фіалки фармакопейної якості та створення субстанцій на їх основі” (НФаУ) – зміна теми.

Методичні рекомендації

 1. Наукове обґрунтування підбору та розвитку персоналу фармацевтичних організацій. Автори: Толочко В.М., Галій Л.В. (НФаУ)
 2. Дослідження проблем впровадження медичного страхування в Україні з використанням соціального опитування фахівців. Автор: Панфілова Г.Л. (НФаУ).
 3. Сучасні організаційно-економічні підходи до підвищення ефективності фармакотерапії бронхіальної астми. Автори: Толочко В.М., Немченко О.А. (НФаУ)
 4. Судово-фармацевтична кваліфікація рівнів захисту конституційних прав громадян. Автори: Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Ніконов М.М. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з проведення  державної експертизи та реєстрації цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Бєліченко АВ., Кубарєва І.В. (НФаУ)
 6. Ліпосомальна форма фосфатидилхоліну: клініко-фармакологічне обґрунтування використання в акушерській і перинаталогічній практиці. Укладачі: Симрок В.В., Грищенко О.В., Сторчак Г.В., Зайченко Г.В., Кудіна О.В.  (НФаУ)
 7. Організаційно-економічні аспекти використання хондропротекторів у лікуванні остеоартрозу. Автори: Панфілова Г.Л., Заріцька Г.М. (НФаУ)
 8. Методичні рекомендації з формування системи референтних цін на основні лікарські засоби. Автори: Немченко А.С., Кубарєва І.В., Косяченко К.Л., Бєліченко А.В. (НФаУ)
 9. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів. Автори: Тлочко В.М., Галій Л.В., Зарічкова М.В., Пестун І.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ).
 10. Методологія формування страхової рецептури аптек в умовах впровадження медичного страхування в Україні. Автор: Панфілова Г.Л. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Технологія виготовлення комплексного гомеопатичного препарату через проміжні виробничі комплекси в умовах аптек. Автори: Гайдукова О.О., Тихонов О.І. (НФаУ)
 2. Технологія виготовлення гомеопатичного базисного препарату з лікарської рослини Лілія тигрова в умовах аптек. Автори: Тихонов О.І., Ходарченко Г.Б. (НФаУ)
 3. Технологія виготовлення супозиторіїв з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям пчелиним в умовах аптек. Автори: Біліченко О.В., Тихонов О.І. (НФаУ)
 4. Методика визначення фенольних сполук у ветеринарних препаратах з прополісом в умовах аптек. Автори: Ковальова О.О., Тихонов О.І. (НФаУ)
 5. Нововведення “Спосіб кількісного визначення міконазолу нітрату у лікарських препаратах”. (ЗДМУ)
 6. Оптимальні терміни сушіння трави видів роду деревій. Автори: Смойловська Г.П., Мазулін О.В. (ЗДМУ)
 7. Оптимальні терміни заготівлі трави роду Achillea L. по накопиченню вітамінцу К. Автори: Смойловська Г.П., Мазулін О.В. (ЗДМУ)
 8. Спосіб одержання логаніну та секологаніну. Автори: Коваленко С.М., Макаревич І.Ф., Гусарова Т.Д., Губін Ю.І. (НФаУ)
 9. Відмінні морфолого-анатомічні та мікроскопічні ознаки деяких рослин роду гірчак в лікарській сировіні. Автори: Одинцова В.М., Мазулін О.В. (ЗДМУ).
 10. Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини гірчака пташиного (Polygonum aviculare L.). Автори: Одинцова В.М., Мазулін О.В. (ЗДМУ).
 11. Макро і мікроскопічні ознаки підземних органів пирію повзучого (Agropyron repens (L.)). Автори: Калушка О.Б., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).
 12. Макро і мікроскопічні ознаки трави пирію повзучого (Agropyron repens (L.)). Автори: Калушка О.Б., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського).
 13. Відмінні морфолого-анатомічні ознаки дикорослої арніки гірської та культивованої арніки листяної. Автори: Демидяк О.Л., Марчишин С.М. (ТДМУ ім. І.Я. Гробачевського).
 14. Використання субстанцій рослинного походження сухого екстракту та настойки надземної частини яглиці звичайної для розробки лікарського засобу нефропротекторної та гіпоурикемічної дії при лікуванні хвороб нирок і порушень обміну сечової кислоти. Автори: Товчига О.В., Штриголь С.Ю. (НФаУ).
 15. Спосіб моделювання виразкового ураження шлунка. Автори: Куценко Т.О., Алі Хусейн Дарвіш (НФаУ).
 16. Критерії раціонального вибору фармакокоректорів гастротоксичності ліків”. Автори: Куценко Т.О., Алі Хусейн Дарвіш (НФаУ).
 17. Тактика раціонального вибору антиоксидантів при виразковій хворобі. Автори: Куценко Т.О., Сейфеддін Мохаммад Сейфеддін (НФаУ).
 18. Схема послідовності дій щодо розробки та впровадження системи якості на вітчизняних фармацевтичних підприємствах відповідно до вимог ISO 9001:2000 та GMP. Укладачі: Коваленко С.М., Підпружников Ю.В., Кайдалова А.В. (НФаУ).
 19. Контроль якості (визначення молярності) стандартних (титрованих) розчинів в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Автори: Євтіфєєва О.А., Бисага Є.І., Георгіянц В.А., Проскуріна К.І., Бочкарьова А.Ю. (НФаУ).
 20. Контроль якості екстемпоральних лікарських форм, які містять прокаїну гідрохлорид, в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Автори: Євтіфєєва О.А., Бисага Є.І., Савченко Л.П., Георгіянц В.А. (НФаУ).

Різне

1. НДР “Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням бактерій, що світяться, як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин” (КДМУ).