Заседание Проблемной комиссии «Фармация» в 2007 году.

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №44 від 17.01.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Мішнєва Катерина Дмитрівна “Фармакогностичне вивчення рослин роду Фіалка та розробка субстанцій на їх основі” (НФаУ
 2. Опрошанська Тетяна Віталіївна “Фармакогностичне вивчення рослин роду Лопух та створення субстанцій на їх основі” (НФаУ)
 3. Мала Ольга Сергіївна “Фармакогностичне вивчення кори та інших видів лікарської сировини найпоширеніших представників роду Betula L.” (НФаУ)
 4. Товчига Ольга Володимирівна “Дослідження сечогінної, нефропротекторної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та її впливу на обмін сечової кислоти як основа для створення лікарських засобів” (НФаУ)
 5. Владимирова Інна Миколаївна “Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів” (НФаУ)
 6. Волошина Вікторія Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості заміщених 1,2,4-триазолу та його конденсованих похідних” (КДМУ)
 7. Коваленко Світлана Сергіївна «Використання саліцилових альдегідів для побудови місткових гетероциклів з остовом 2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину і 2,6-метано-1,3,5-бензоксазоцину та вивчен­ня їх біологічної активності” (НФаУ)
 8. Заремба Олег Вікторович “Синтез, деякі хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних пиразоло[1,5-a]пиразину та його гетероаналогів” (НФаУ)
 9. Гревцов Олександр Юрійович “Синтез, хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 1,1-диоксотіазинів та їх гетероаналогів” (НФаУ)
 10. Паршиков Віктор Олександрович “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 11. Гашко Ганна Іванівна “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 5-аміно-4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідину” (НФаУ)
 12. Попова Юлія Володимирівна “Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення потенціалу ринку антигельмінтних лікарських препаратів” (НФаУ)
 13. Гайдукова Олена Олександрівна “Розробка та дослідження комплексного гомеопатичного препарату для лікування синдрому хронічної втоми” (НФаУ)
 14. Черних Юлія Валентинівна “Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з прополісом та олією обліпиховою” (НФаУ)
 15. Карпюк Уляна Володимирівна “Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на її основі лікарських субстанцій” (НФаУ)
 16. Шаповалов Валентин Валерійович “Судово-фармацевтичні дослідження обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин у світлі національної безпеки України” (НФаУ)
 17. Юхта Людмила Олексіївна “Судово-фармацевтичні дослідження регуляторних заходів щодо обігу контрольованих засобів і речовин на території України” (НФаУ)
 18.   Кондратюк Наталія Анатоліївна “Розробка складу та технології комбінованого лікарського препарату у формі супозиторіїв для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ)
 19. Ковальов Володимир Вікторович “Розробка складу та технології м`яких лікарських форм з екстрактом хлорофіліпта” (НФаУ)
 20. Маслій Ю.С. “Розробка складу та технології стоматологічних дисків для знеболювання твердих тканин зубів” (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. “Судово-хімічне дослідження кломіпраміну” Костишин Л.П., Галькевич І.Й. (ЛНМУ)
 2. “Методика кількісної оцінки та мінімізації ризиків в діяльності виробників та дистриб`юторів біологічно активних добавок” Мнушко З.М., Сотнікова Н.В. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №45 від 21.02.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Набока Ольга Іванівна “Похідні хінолон-3-карбонових кислот – принципово новий клас діуретичних засобів” (НФаУ)
 2. Нем`ятих Оксана Дмитрівна “Використання рослинних субстанцій в технології лікарських препаратів імуномоделюючої дії для застосування в педіатрії” (ЛугДМУ — НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Попович Вікторія Павлівна «Фармакогностичне вивчення представників роду Cerasus”(НФаУ)
 2. Солдатов Дмитро Павлович “Розробка твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з екстрактом винограду культурного” (НФаУ)
 3. Степаненко Сергій Володимирович “Розробка технології та складу препарату пульмонологічного призначення у формі таблеток” (НФаУ)
 4. Марків Наталія Василівна “Організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування опікової хвороби” (ТДМУ)
 5. Цапко Тетяна Олександрівна “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність галогена та сульфопохідних хінолонів” (НФаУ)
 6. Кривошей Оксана Вікторовна “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічні властивості похідних (6-R-оксо-2,3-дигідро-4Н-[1,2,4]-триазино-[4,3-c]-хіназолін-4-іл) оцтової кислоти” (ЗДМУ)
 7. Немченко Олеся Анатоліївна “Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування” (НФаУ)
 8. Мельник Ганна Іванівна “Хіміко-токсикологічне дослідження видів роду чемериця флори України” (ІФДМА)
 9. Суріков Олександр Олександрович “Наукове обґрунтування національних стандартів з раціонального використання лікарських засобів на засадах належної аптечної практики” (НФаУ)
 10. Мощиц Віктор Федорович “Розробка складу та технології мазі з екстрактами дуба та каштана кінського для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ)
 11.   Калюжна Ольга Сергіївна “Розробка складу та технології супозиторіїв з еубіотиками” (НФаУ)
 12.   Ткач Максим Миколайович “Розробка складу та технології мазі з бактеріофагами” (НФаУ)
 13. Подгайна Марина Валеріївна “Наукове обґрунтування підходів до вдосконалення лікарського забезпечення хворих на рак молочної залози та рак матки в умовах медичного страхування” (НФаУ)
 14.   Репетєва Олена Валеріївна “Антиоксидантна активність нових структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну” (НФаУ)
 15. Левашов Дмитро Вікторович “Синтез гетероциклічних сполук на основі диарілгліколевих та амінокислот, їх фізико-хімічні властивості та біологічна дія” (НФаУ)
 16. Кучинська Ірина Вікторовна “Фармакологічне вивчення нової мазі з осики” (НФаУ)
 17. Харченко Дмитро Сергійович “Фармакологічне вивчення протизапальної та хондропротекторної активності м`якої лікарської форми на основі аміноцукру глюкозаміну та його похідних” (НФаУ)
 18. Кіщук В.М. “Фармакогностичне вивчення рослин роду Алтея і Лаватера” (ІФДМА)

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні. Немченко А.С., Котвицька А.А. (НФаУ)
 2. Доклінічні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованої дії. Коритнюк О.Я., Білоклицька Г.Ф., Середа П.І., Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Дульцева О.В. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 3. Фармакокінетичні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованої дії. Автори: Давтян Л.Л., Коритнюк О.Я., Коритнюк Р.С., Дульцева О.В. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 4. Методики оцінки рівня конкурентоспроможності лікарських препаратів. Мнушко З.М., Попова Ю.В. (НФаУ)
 5. Сегментація фармацевтичного ринку методом типологічних угрупувань. Мнушко З.М., Пестун І.В., Тіманюк І.В. (НФаУ)
 6. Визначення ефективності електронних комунікацій оптових фармацевтичних підприємств. Мнушко З.М., Ольховська А.Б. (НФаУ)
 7. Дослідження гемостатичної активності сухого екстракту з пагонів ожини сизої в умовах модельної патології – кровотечі з різаної рани у щурів. Лук`янова Л.В., Волковой В.А. (НФаУ) 

Інформаційні листи

 1.  «Спосіб синтезу галоген- та нітрозаміщених-N-фенілантронілових кислот з використанням каталізаторів фазового переносу”. Автори: С.Г. Ісаєв, О.М. Свєчнікова, О.А. Бризицький, Н.П. Кобзар, О.О. Павлій, Л.Я. Ярцева, О.О. Майборода (НФаУ).
 2.  Інформаційний лист “Методика визначення тривалості кровотечі на моделі різаної рани матки у щурів”. Автори: Лук`янова Л.В., Волковой В.А. (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №46 від 18.04.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Колісник Сергій Вікторович «Синтез і властивості 2-оксоіндолінкарбонових кислот та їх похідних» (НФаУ)
 2. Кучеренко Л.І. “Розробка технології і стандартизація таблеткованих лікарських препаратів на основі похідних 1,2,4-триазолів” (ТДМУ)
 3. Бодренкова Ніна Олексіївна “Розробка та дослідження нових видів контейнерів для лікарських засобів із засобами захисту” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бездітко Катерина Павлівна “Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі для лікування геморою” (НФаУ)
 2. Руденко Максим Володимирович “Створення лікарського препарату для ветеринарної медицини у вигляді паличок на основі окситетрацикліну” (НФаУ)
 3. Тоцька Наталія Владиславівна “Створення м`якої лікарської форми для ветеринарної медицини на основі еритроміцину та ципрофлоксацину” (НФаУ)
 4. Біліченко Олена Вікторівна “Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії на основі продуктів бджолництва” (ВНМУ)
 5. Гордієнко Павло Анатолійович “Розробка складу і технології комбінованого препарату-пробіотику на основі біфідо- та лактобактерій у формі таблеток” (НФаУ)
 6. Щукіна Наталія Миколаївна “Вивчення противиразкової дії екстракту та соку капусти Брокколі” (НФаУ)
 7. Єфременко Едуард Анатолійович “Вивчення протизапальних та репаративних властивостей екстракту з листя хмелю звичайного” (НФаУ)
 8. Куліш Сергій Миколайович “Синтез, претворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених 2,4-дигідро-4R-5-(2-піридил)-3H-1,2,4-тріазол-3-тіонів” (ЗДМУ)
 9. Мосула Людмила Маркіянівна “Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з бензтіазольним фрагментом у молекулах” (ЛНМУ)
 10. Козицька Катерина Іванівна “Оптимізація лікарського забезпечення хворих на патології з алергійним генезом” (ЛугДМУ)
 11. Федосеєва Аліна Олександрівна “Інформаційне забезпечення логістичної системи фармацевтичного підприємства” (НФаУ)
 12. Ціхоцька Олена Олександрівна “Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокисло­тами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей” (ЗДМУ)
 13.  Тарханова Ольга Олександрівна “Застосування солей тетразонію в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів” (ЗДМУ)
 14.   Малініна Наталія Геннадіївна “Судово-фармацевтичне дослідження контрольно-дозвільної системи щодо підвищення рівня державного контролю за обігом прекурсорів в Україні” (НФаУ)
 15. Петренко Вікторія Олександрівна “Організаційно-правові дослідження лікарської корекції нікотинової токсикоманії” (НФаУ)
 16. Тригубчак О.В. “Розробка складу та технології таблеток, що містять кислоту ацетилсаліцилову в поєднанні з тіотриазоліном” (ТДМУ)
 17. Проскочило Андрій Вікторович “Розробка складу та технології препарата з екстрактом Galium verum для використання в нефрології” (НФаУ)
 18. Подгайний Дмитро Григорович “Розробка та стандартизація нового перорального антидіабетичного препарату на основі діакамфу та метформіну” (НФаУ)
 19.   Плєхов Олександр Вікторович “Синтез азотовмісних гетероциклів на основі 2-карбетоксі-3-аміно-1Н-піролу та дослідження їх біологічної активності” (НФаУ)
 20. Дроздова Анна Олександрівна “Розробка складу та технології парентерального лікарського засобу, що містить іони калію, магнію, глутамінату та сорбітол” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 21. Власенко Ірина Олексіївна “Розробка науково обгрунтованого складу та технології м`яких лікарських засобів протизапальної та антимікробної дії” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 22. Зупанець Катерина Олександровна “Експериментальне обгрунтування вивчення впливу деяких аміноцукрів та кверцетину на метаболізм суглобового хряща при рівних варіантах перебігу остеоартрозу” (НФаУ)
 23. Ткаченко Катерина Михайлівна “Експериментальне дослідження протизапальних властивостей комбінації глюкозаміну гідрохлориду та доксицикліну” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих ускладенним гострим і загостреним хронічним пієлонефритом (спеціалізований стаціонар)” Єрмоленко Т.І., Толочко В.М. (НФаУ)
 2. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих неускладенним гострим і загостреним хронічним пієлонефритом (спеціалізований стаціонар)”Автори: Єрмоленко Т.І., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. “Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”Автори: Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 4. “Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 5. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для консервативного лікування хворих сечокам`яною хворобою в умовах спеціалізованого стаціонару” Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 6. “Психічні та соматоневрологічні розлади здоров`я, зумовлені вживанням опіоїдів та їх фармацевтична корекція” Сосіна І.К., Черних В.П., Шаповалов В.В. (мл.)
 7. Моделювання визначення оптимальної суми витрат фармацевтичних оптових підприємств на маркетингові комунікації. Мнушко З.М., Левченко І.П., Хара Г.І. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Інформаційний лист “Змістовні аспекти діяльності уповноваженої особи з питань зовнішньоторговельної діяльності фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 2. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) для здійснення зовнішньоторговельної діяльності”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 3. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями)”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 4. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці для здійснення зовнішньоторговельної діяльності” Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 5. Нововведення “Спосіб кількісного визначення гідрокортизону ацетату” (ЗДМУ)
 6. Інформаційний лист “Методика осушки та відбору ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів при складанні формулярних списків. Гром О.Л., Зіменківський А.Б., Сятиня В.Я., Герболка (Н.Л. (НЛМУ ім. Данила Галицького)
 7.  Інформаційний лист “Скрінінг деяких наркотичних та токсичних речовин основного характеру з використанням іонних ассоціатів”. Маміна О.О., Болотов В.В., Безуглий П.О. (НФаУ)
 8. Інформаційний лист “Прообпідготовка біологічного матеріалу при судовотоксиологічних дослідженнях деяких лікарських речовин основного та кислотного характеру”. Маміна О.О., Болотов В.В., Безуглий П.О. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №47 від 20.06.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Гудзь Наталія Іванівна «Обґрунтування складу, технології та дослідження глюкозолактатних розчинів для перитонеального діалізу» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Баранова Інна Іванівна «Теоретичне та експериментальне обгрунтування застосування сучасних гелеутворюючів природного та синтетичного походження у технології м`яких лікувально-косметичних засобів” (НФаУ)
 3. Попова Наталія В`ячеславівна “Фармакогностичне вивчення представників родин пасльонов, камнеломкові, айстрові, ясноткові, тутові, подорожникові, стандартизація рослинної сировини та аспекти їх практичного застосування” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Євсєєва Людмила Володимирівна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-8-бромоксантинів” (ЗДМУ)
 2. Гавкалюк Мар`яна Іванівна “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології мазі на основі рослинних екстрактів і ефірних олій для лікування целюліту” (ІФДМА)
 3. Єрмак Володимир Володимирович “Фармакологічний аналіз нейропсихотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків в умовах експериментальної патології навчання та пам`яті” (ДніпрДМА)
 4. Майнич Юлія Василівна “Оптимізація лікарського забезпечення дітей з інфекційними захворюваннями” (ЛНМУ)
 5. Крищишин Анна Петровна “Синтез та біологічна активність похідних хромено[4`,3`:4,5]тіопірано[2,3-d]тіазолів та ізотіохромено [4a,4-d]тіазолів” (ЛНМУ)
 6. Іванченко Дмитро Григорович “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну” (ЗДМУ)
 7. Олійник Наталія Миколаївна “Обгрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що викоритстовуються в отоларингології” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 8. Тернова Олена Миколаївна “Науково-методичне обгрунтування впровадження принципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів і фармацевтів” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 9. Зворська Ольга Зиновіївна “Фармакогностичне дослідження чорниці звичайної” (ЛНМУ)
 10. Сятиня Вікторія Андріївна «Наукове обгрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 11. Поліщук Тетяна Степанівна “Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби” (НМУ вм. О.О. Богомольця)
 12. Недорізанюк Наталія Степанівна “Теоретичне обгрунтування показників якості та методів контролю гомеопатичних лікарських засобів Sophora, Robinia pseudoacacia i Fagopyrum” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 13.   Горленко Наталія Василівна Оптимізація застосування селективних та специфічних інгібіторів ЦОГ-2 при остеоартрозі (клініко-експериментальне дослідження)” – зміна теми (НФаУ)
 14. Заріцька Галина Марксівна “Організаційні-економічні та соціальні принципи фармацевтичного забезпечення хворих на остеоартроз в умовах медичного страхування” (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. “Виготовлення мазі “Екседим” в умовах аптеки”. Криклива І.О., Рубан О.А., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 2. Виготовлення мазі “Димексером” в умовах аптеки”. Криклива І.О., Рубан О.А., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 3. “Фармацевтична опіка при прийомі лікарських форм антагоніста кальцію ріодипіну”. Зупанець І.А., Грінцов Є.Ф., Тарасенко О.О. (НФаУ)
 4. “Виготовлення супозиторіїв з еналаприлом в умовах аптеки”. Лисянська Г.П., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 5. “Виготовлення гелю ендоназального з німодипином в умовах аптеки”. Рогачов І.О., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 6. “Виготовлення плівок букальних з німодипином в умовах аптеки”. Кечин І.Л., Гладишев В.В., Соловйова В.П. (ЗДМУ).
 7. “Виготовлення  гелю вагінального з антимікробною дією в умовах аптеки”. Малецький М.М., Кружнова Е.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.  (ЗДМУ).
 8. “Інформаційне забезпечення працівників аптек, які надають фармацевтичну опіку хворим на ВІЛ-снід та членам їх родин”. Янишин У.Я.
 9. Інформаційний лист “Контроль якості складного сбору “Бронхофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 10. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Бронхофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 11. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Гінекофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 12. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Гінекофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №48 від 17.10.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Волянська Наталія Петровна «Синтез та біологічна активність різних ацильованих похідних імуногенних біополімерів P. Aeruginosa» (ІМІ ім. І.І. Мечникова)
 2. Бойко Марина Олександрівна “Розробка складу та технології мазі для лікування уражень шкіри за наявності цукрового діабету” (НФаУ)
 3. Кравцова Вікторія Володимирівна “Пошук нових місцевоанестезуючих засобів в ряду амідованих похідних оксохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 4. Гончарук Наталія Вікторівна “Хіміко-токсикологічне дослідження міансерину та тіанептину” (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 5. Олійник Наталія Миколаївна “Обгрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що використовуються в отоларингології” (НМАПО )
 6. Тернова Олена Миколаївна “Науково-методичне обгрунтування впровадження принципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів і фармацевтів”  (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

Методичні рекомендації

 1. Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту. Геболка Н.Л., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 2. Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару (на прикладі ревматологічних хворих): інформаційні можливості та особливості функціонування. Геболка Н.Л., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 3. Організаційно-економічні принципи формування тарифної політики за умов впровадження в Україні медичного страхування. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. (НФаУ)
 4. Оптимізація використання антиоксидантів при цукровому діабеті та його ускладненнях. Деримедвідь Л.В., Дроговоз С.М., Бухтіярова І.П., Смирнова О.С.(НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Спосіб моделювання експериментального вагініту. Уланова В.А., Гладченко О.М., Малоштан Л.М. (НФаУ)
 2. “Виготовлення супозиторіїв з еналаприлом в умовах аптеки”. Лисянська Г.П., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 3. “Виготовлення гелю ендоназального з німодипином в умовах аптеки”. Рогачов І.О., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 4. “Виготовлення  гелю вагінального з антимікробною дією в умовах аптеки”. Малецький М.М., Кружнова Е.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.  (ЗДМУ).
 5. “Методика кількісного визначення суми каротиноїдів в обніжжі бджолиному (пилку квітковому) в умовах аптеки. Котенко О.М., тихонов О.І., Динник К.В., Живора Н.В. (НФаУ)
 6. Критерії вибору антиоксидантів при цукровому діабеті та його ускладненнях. Деримедвідь Л.В., Дроговоз С.М., Бухтіярова І.П., Смирнова О.С.(НФаУ)
 7. Технологія виготовлення водного витягу прополісу з медом ліофілізованим в умовах аптек. Тихонов О.І., Унгурян Л.М. (НФаУ).
 8. Технологія виготовлення комбінованої мазі з амікаціну сульфатом та НПЗЗ протизапальної дії для лікування ран різної етіології в умовах аптек. Тихонов О.І., Доровський В.О. (НФаУ)
 9. Технологія виготовлення комбінованого гелю з НПЗЗ та отрутою бджолиною протизапальної дії в умовах аптек. Тихонов О.І., Михайленко В.В. (НФаУ)

Нововведення

 1. Спосіб стандартизації рідких екстрактів бруньок та листя берези бородавчастої. Рехлецька О.В., Калинюк Т.Г., Ващенко К.Ф., Бензель Л.В., Вольбин С.В.  (ЛНМУім. Д.Галицького).
 2. Спосіб одержання рідкого екстракту з антимікробної та протигрибковою активністю. Рехлецька О.В., Калинюк Т.Г., Ващенко К.Ф., Бензель Л.В., Вольбин С.В.  (ЛНМУ ім. Д.Галицького).
 3. Спосіб кількісного визначення кверцетину. (ЗДМУ).
 4. Спосіб кількісного визначення кетоконазолу у супозиторіях. (ЗДМУ).

Різне

 1. Етична декларація поведінки фахівців, зайнятих у сфері створення виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів (аптеки, ЛПЗ). (НМАПО ім. П.Л.Шупика).
 2. Абетковий Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2, вип. 3. “Фармація” (НМАПО ім. П.Л.Шупика).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №49 від 19.12.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Богуцька Олена Евгенівна «Теоретичні аспекти розробки нових протитуберкульозних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва» (НФаУ)
 2. Крутськіх Тетяна Василівна “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології таблеток і мазі на основі субстанції “Альтабор” (НФаУ)
 3. Вишневська Лілія Іванівна «Теоретичне та експериментальне обгрунтування стандартизації виробництва і контролю якості рідких лікарських препаратів на основі рослинної сировини» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Ковалевська Інна В`ячеславівна “Розробка складу та технології препарату кардіотонічної дії в капсулах на основі поєднання рослинних та синтетичних речовин” (НФаУ)
 2. Олійник Світлана Валентинівна “Розробка складу та технології гомеопатичних препаратів з лікарської рослини Цикламен” (НФаУ)
 3. Кричковська Аеліта Миронівна “Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування” (Львівська політехніка)
 4. Дус Каієс “Розробка складу та технології таблеток з екстрактом брокколі противиразкової дії” (НФаУ)
 5. Шестопал Оксана Анатоліївна “Розробка інтегрованої системи управління якістю фармацевтичного підприємства на підставі вивчення ряду її суттєвих процесів” (НФаУ)
 6. Гоцуля Андрій Сергійович “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених (4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-2Н-1,2,4-тріазол-3-(4Н)-тіонів” (ЗДМУ)
 7. Трунова Тетяна Валеріївна “Розробка складу та технології супозиторіїв на основі N,N-дибензиламіду молонової кислоти” (НФаУ)
 8. Пуляєв Денис Сергійович “Розробка складу та технології м`якої лікарської форми для лікування захворювань опірно-рухового апарату та флебітів” (НФаУ)
 9. Одинцова Віра Миколаївна “Фармакогностичне вивчення видів роду Polygonum L. флори України та отримання субстанції на їх основі” (ЗДМУ)
 10. Убогов Сергій Геннадійович “Наукове обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління” (УВМА)
 11.   Шевцов Ігор Миколайович “Фармакогностичне вивчення Allium сера L. та Lawsonia inermis L.” (НФаУ)
 12. Харченко Дмитро Сергійович “Експериментальне обгрунтування застосу­вання препарату “Корвітин” при нирковій недостатності” (НФаУ)
 13. Довжук  Вікторія Валентинівна “Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом” (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 14. Ткач Тетяна Олександрівна “Розробка складу та технології таблеток індапаміду пролонгованої дії для лікування артеріальної гіпертензії” (НФаУ)
 15. Івченко Аліна Вікторівна “Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів” (НФаУ)
 16. Рудник Анна Михайлівна “Фармакогностичне дослідження бальзамічних тополь флори України” (НФаУ)
 17. Стремоухов Олександр Олександрович “Виділення, хімічне дослідження біологічно активних сполук жовчі та створення на їх основі нових лікарських засобів” (НФаУ)
 18. Кобець Марина Миколаївна “Розробка складу та технології отримання таблетованих лікарських препаратів на основі біфідумбактерину” (НФаУ) – зміна теми
 19. Бондарєва Ірина Василівна “Науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями” (НФаУ)
 20.   Попик Андрій Іванович “Фармакогностичне вивчення представників роду Syringa і отримання фітозасобів на їх основі” (НФаУ)
 21.   Агафонов Олексій Михайлович “Реакції аліфатичних пероксикарбонових кислот з ненасиченими сполуками та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (НФаУ)
 22. Поліщук Оксана Вікторівна “Розробка та валідація методів контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять солі неорганічних кислот” (НФаУ)
 23. Савченко Леся Петрівна “Експериментальне дослідження відповідності ліків аптечного виготовлення вимогам Державної Фармакопеї України” (НФаУ)
 24. Карам Ахмед “Научно-методические подходы к оценке экспортного потенциала фармацевтического рынка Сирии» (НФаУ)
 25. Мамедова Світлана Олександрівна “Вивчення біологічно активних речовин малини звичайної та суниці лісової” (НФаУ)
 26. Ніколайчук Н.О. “Розробка складу, технології та дослідження капсул з дибамком протисудомної дії” (НФаУ)
 27. Власенко Ю.Д. “Синтез, хімічні властивості та біологічна активність 3,5-діамінотіофенів з електронодефіцитними замісниками в положеннях 2 та 4” (НФаУ).

Методичні рекомендації

 1. Периферійні внутрішньовенні катетери: класифікація та фармацевтична опіка при їх використанні. Ярко Н.Б., Громовик Б.П., Єлісєєва О.М., Галайко Н.В. (ЛНМУ ім. Данила Галицького).
 2. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій). Зарічкова М.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. Оцінка трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. Братішко Ю., Посилкіна О.В., Яремчук О.О. (НФаУ)
 4. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з розробки методологічних принципів соціально-економічних регулюючих переліків лікарських засобів та виробів медичного призначення. Немченко А.С., Кубарєва І.В. (НФаУ)
 6. Методичні рекомендації  з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів. Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ)
 7. Фармакоекономічні підходи до створення оптимального переліку лікарських препаратів, необхідних для закупівлі за бюджетні кошти. Мнушко З.М., Шолойко Н.В. (НФаУ)
 8. Прогнозування попиту на лікарські засоби з використанням методу нейронних мереж. Мнушко З.М., Тіманюк І.В. (НФаУ)
 9. Лікарська корекція нікотинової токсикоманії. Шаповалова В.О., Сосін І.К., Шаповалов В.В., Петренко В.О. (НФаУ)
 10.   Методика визначення вартості внутрішньоаптечної заготовки та фасовки аптеками. Немченко А.С., Глущенко О.М., Косяченко К.Л., Чернуха В.М., Костиря С.В. (НФаУ)
 11.   Визначення тарифів індивідуального виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення аптеками. Немченко А.С., Косяченко К.Л., Глущенко О.М., Чернуха В.М., Костиря С.В. (НФаУ)
 12. Формування стратегії діяльності аптечного підприємства на основі сбалансованої системи показників. Мнушко З.М., Тутутченко О.В. (НФаУ)
 13.   Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських засобів. Слободянюк М.М., Жадько С.В. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Судово-хімічне дослідження меліпраміну. Костишин Л.П., Галькевич І.Й. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Використання сучасних інформаційних технологій у дослідженнях з організації праці спеціалістів фармації. Галій Л.В., Васілін В.Ю. (НФаУ)
 3. Використання моделі доксорубіцинового катаболізму для оптимізації пошукук ефективних лікарських засобів з анаболічною дією. Малоштан Л.М., Шаталова О.М. (НФаУ).
 4. Використання субстанції рослинного походження гідрофільного екстракту листа евкаліпту для розробки лікарського засобу місцевої протизапальної дії при лікуванні запальних уражень нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Автори: Малоштан Л.М., Мудрик І.М. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №44 від 17.01.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Мішнєва Катерина Дмитрівна “Фармакогностичне вивчення рослин роду Фіалка та розробка субстанцій на їх основі” (НФаУ
 2. Опрошанська Тетяна Віталіївна “Фармакогностичне вивчення рослин роду Лопух та створення субстанцій на їх основі” (НФаУ)
 3. Мала Ольга Сергіївна “Фармакогностичне вивчення кори та інших видів лікарської сировини найпоширеніших представників роду Betula L.” (НФаУ)
 4. Товчига Ольга Володимирівна “Дослідження сечогінної, нефропротекторної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та її впливу на обмін сечової кислоти як основа для створення лікарських засобів” (НФаУ)
 5. Владимирова Інна Миколаївна “Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів” (НФаУ)
 6. Волошина Вікторія Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості заміщених 1,2,4-триазолу та його конденсованих похідних” (КДМУ)
 7. Коваленко Світлана Сергіївна «Використання саліцилових альдегідів для побудови місткових гетероциклів з остовом 2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину і 2,6-метано-1,3,5-бензоксазоцину та вивчен­ня їх біологічної активності” (НФаУ)
 8. Заремба Олег Вікторович “Синтез, деякі хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних пиразоло[1,5-a]пиразину та його гетероаналогів” (НФаУ)
 9. Гревцов Олександр Юрійович “Синтез, хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 1,1-диоксотіазинів та їх гетероаналогів” (НФаУ)
 10. Паршиков Віктор Олександрович “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 11. Гашко Ганна Іванівна “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 5-аміно-4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідину” (НФаУ)
 12. Попова Юлія Володимирівна “Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення потенціалу ринку антигельмінтних лікарських препаратів” (НФаУ)
 13. Гайдукова Олена Олександрівна “Розробка та дослідження комплексного гомеопатичного препарату для лікування синдрому хронічної втоми” (НФаУ)
 14. Черних Юлія Валентинівна “Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з прополісом та олією обліпиховою” (НФаУ)
 15. Карпюк Уляна Володимирівна “Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на її основі лікарських субстанцій” (НФаУ)
 16. Шаповалов Валентин Валерійович “Судово-фармацевтичні дослідження обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин у світлі національної безпеки України” (НФаУ)
 17. Юхта Людмила Олексіївна “Судово-фармацевтичні дослідження регуляторних заходів щодо обігу контрольованих засобів і речовин на території України” (НФаУ)
 18.   Кондратюк Наталія Анатоліївна “Розробка складу та технології комбінованого лікарського препарату у формі супозиторіїв для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ)
 19. Ковальов Володимир Вікторович “Розробка складу та технології м`яких лікарських форм з екстрактом хлорофіліпта” (НФаУ)
 20. Маслій Ю.С. “Розробка складу та технології стоматологічних дисків для знеболювання твердих тканин зубів” (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. “Судово-хімічне дослідження кломіпраміну” Костишин Л.П., Галькевич І.Й. (ЛНМУ)
 2. “Методика кількісної оцінки та мінімізації ризиків в діяльності виробників та дистриб`юторів біологічно активних добавок” Мнушко З.М., Сотнікова Н.В. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №45 від 21.02.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Набока Ольга Іванівна “Похідні хінолон-3-карбонових кислот – принципово новий клас діуретичних засобів” (НФаУ)
 2. Нем`ятих Оксана Дмитрівна “Використання рослинних субстанцій в технології лікарських препаратів імуномоделюючої дії для застосування в педіатрії” (ЛугДМУ — НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Попович Вікторія Павлівна «Фармакогностичне вивчення представників роду Cerasus”(НФаУ)
 2. Солдатов Дмитро Павлович “Розробка твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з екстрактом винограду культурного” (НФаУ)
 3. Степаненко Сергій Володимирович “Розробка технології та складу препарату пульмонологічного призначення у формі таблеток” (НФаУ)
 4. Марків Наталія Василівна “Організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування опікової хвороби” (ТДМУ)
 5. Цапко Тетяна Олександрівна “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність галогена та сульфопохідних хінолонів” (НФаУ)
 6. Кривошей Оксана Вікторовна “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічні властивості похідних (6-R-оксо-2,3-дигідро-4Н-[1,2,4]-триазино-[4,3-c]-хіназолін-4-іл) оцтової кислоти” (ЗДМУ)
 7. Немченко Олеся Анатоліївна “Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування” (НФаУ)
 8. Мельник Ганна Іванівна “Хіміко-токсикологічне дослідження видів роду чемериця флори України” (ІФДМА)
 9. Суріков Олександр Олександрович “Наукове обґрунтування національних стандартів з раціонального використання лікарських засобів на засадах належної аптечної практики” (НФаУ)
 10. Мощиц Віктор Федорович “Розробка складу та технології мазі з екстрактами дуба та каштана кінського для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ)
 11.   Калюжна Ольга Сергіївна “Розробка складу та технології супозиторіїв з еубіотиками” (НФаУ)
 12.   Ткач Максим Миколайович “Розробка складу та технології мазі з бактеріофагами” (НФаУ)
 13. Подгайна Марина Валеріївна “Наукове обґрунтування підходів до вдосконалення лікарського забезпечення хворих на рак молочної залози та рак матки в умовах медичного страхування” (НФаУ)
 14.   Репетєва Олена Валеріївна “Антиоксидантна активність нових структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну” (НФаУ)
 15. Левашов Дмитро Вікторович “Синтез гетероциклічних сполук на основі диарілгліколевих та амінокислот, їх фізико-хімічні властивості та біологічна дія” (НФаУ)
 16. Кучинська Ірина Вікторовна “Фармакологічне вивчення нової мазі з осики” (НФаУ)
 17. Харченко Дмитро Сергійович “Фармакологічне вивчення протизапальної та хондропротекторної активності м`якої лікарської форми на основі аміноцукру глюкозаміну та його похідних” (НФаУ)
 18. Кіщук В.М. “Фармакогностичне вивчення рослин роду Алтея і Лаватера” (ІФДМА)

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні. Немченко А.С., Котвицька А.А. (НФаУ)
 2. Доклінічні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованої дії. Коритнюк О.Я., Білоклицька Г.Ф., Середа П.І., Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Дульцева О.В. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 3. Фармакокінетичні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованої дії. Автори: Давтян Л.Л., Коритнюк О.Я., Коритнюк Р.С., Дульцева О.В. (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 4. Методики оцінки рівня конкурентоспроможності лікарських препаратів. Мнушко З.М., Попова Ю.В. (НФаУ)
 5. Сегментація фармацевтичного ринку методом типологічних угрупувань. Мнушко З.М., Пестун І.В., Тіманюк І.В. (НФаУ)
 6. Визначення ефективності електронних комунікацій оптових фармацевтичних підприємств. Мнушко З.М., Ольховська А.Б. (НФаУ)
 7. Дослідження гемостатичної активності сухого екстракту з пагонів ожини сизої в умовах модельної патології – кровотечі з різаної рани у щурів. Лук`янова Л.В., Волковой В.А. (НФаУ) 

Інформаційні листи

 1.  «Спосіб синтезу галоген- та нітрозаміщених-N-фенілантронілових кислот з використанням каталізаторів фазового переносу”. Автори: С.Г. Ісаєв, О.М. Свєчнікова, О.А. Бризицький, Н.П. Кобзар, О.О. Павлій, Л.Я. Ярцева, О.О. Майборода (НФаУ).
 2.  Інформаційний лист “Методика визначення тривалості кровотечі на моделі різаної рани матки у щурів”. Автори: Лук`янова Л.В., Волковой В.А. (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №46 від 18.04.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Колісник Сергій Вікторович «Синтез і властивості 2-оксоіндолінкарбонових кислот та їх похідних» (НФаУ)
 2. Кучеренко Л.І. “Розробка технології і стандартизація таблеткованих лікарських препаратів на основі похідних 1,2,4-триазолів” (ТДМУ)
 3. Бодренкова Ніна Олексіївна “Розробка та дослідження нових видів контейнерів для лікарських засобів із засобами захисту” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Бездітко Катерина Павлівна “Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі для лікування геморою” (НФаУ)
 2. Руденко Максим Володимирович “Створення лікарського препарату для ветеринарної медицини у вигляді паличок на основі окситетрацикліну” (НФаУ)
 3. Тоцька Наталія Владиславівна “Створення м`якої лікарської форми для ветеринарної медицини на основі еритроміцину та ципрофлоксацину” (НФаУ)
 4. Біліченко Олена Вікторівна “Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії на основі продуктів бджолництва” (ВНМУ)
 5. Гордієнко Павло Анатолійович “Розробка складу і технології комбінованого препарату-пробіотику на основі біфідо- та лактобактерій у формі таблеток” (НФаУ)
 6. Щукіна Наталія Миколаївна “Вивчення противиразкової дії екстракту та соку капусти Брокколі” (НФаУ)
 7. Єфременко Едуард Анатолійович “Вивчення протизапальних та репаративних властивостей екстракту з листя хмелю звичайного” (НФаУ)
 8. Куліш Сергій Миколайович “Синтез, претворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених 2,4-дигідро-4R-5-(2-піридил)-3H-1,2,4-тріазол-3-тіонів” (ЗДМУ)
 9. Мосула Людмила Маркіянівна “Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з бензтіазольним фрагментом у молекулах” (ЛНМУ)
 10. Козицька Катерина Іванівна “Оптимізація лікарського забезпечення хворих на патології з алергійним генезом” (ЛугДМУ)
 11. Федосеєва Аліна Олександрівна “Інформаційне забезпечення логістичної системи фармацевтичного підприємства” (НФаУ)
 12. Ціхоцька Олена Олександрівна “Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокисло­тами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей” (ЗДМУ)
 13.  Тарханова Ольга Олександрівна “Застосування солей тетразонію в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів” (ЗДМУ)
 14.   Малініна Наталія Геннадіївна “Судово-фармацевтичне дослідження контрольно-дозвільної системи щодо підвищення рівня державного контролю за обігом прекурсорів в Україні” (НФаУ)
 15. Петренко Вікторія Олександрівна “Організаційно-правові дослідження лікарської корекції нікотинової токсикоманії” (НФаУ)
 16. Тригубчак О.В. “Розробка складу та технології таблеток, що містять кислоту ацетилсаліцилову в поєднанні з тіотриазоліном” (ТДМУ)
 17. Проскочило Андрій Вікторович “Розробка складу та технології препарата з екстрактом Galium verum для використання в нефрології” (НФаУ)
 18. Подгайний Дмитро Григорович “Розробка та стандартизація нового перорального антидіабетичного препарату на основі діакамфу та метформіну” (НФаУ)
 19.   Плєхов Олександр Вікторович “Синтез азотовмісних гетероциклів на основі 2-карбетоксі-3-аміно-1Н-піролу та дослідження їх біологічної активності” (НФаУ)
 20. Дроздова Анна Олександрівна “Розробка складу та технології парентерального лікарського засобу, що містить іони калію, магнію, глутамінату та сорбітол” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 21. Власенко Ірина Олексіївна “Розробка науково обгрунтованого складу та технології м`яких лікарських засобів протизапальної та антимікробної дії” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 22. Зупанець Катерина Олександровна “Експериментальне обгрунтування вивчення впливу деяких аміноцукрів та кверцетину на метаболізм суглобового хряща при рівних варіантах перебігу остеоартрозу” (НФаУ)
 23. Ткаченко Катерина Михайлівна “Експериментальне дослідження протизапальних властивостей комбінації глюкозаміну гідрохлориду та доксицикліну” (НФаУ)

Методичні рекомендації

 1. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих ускладенним гострим і загостреним хронічним пієлонефритом (спеціалізований стаціонар)” Єрмоленко Т.І., Толочко В.М. (НФаУ)
 2. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих неускладенним гострим і загостреним хронічним пієлонефритом (спеціалізований стаціонар)”Автори: Єрмоленко Т.І., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. “Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”Автори: Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 4. “Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 5. “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для консервативного лікування хворих сечокам`яною хворобою в умовах спеціалізованого стаціонару” Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. (НФаУ)
 6. “Психічні та соматоневрологічні розлади здоров`я, зумовлені вживанням опіоїдів та їх фармацевтична корекція” Сосіна І.К., Черних В.П., Шаповалов В.В. (мл.)
 7. Моделювання визначення оптимальної суми витрат фармацевтичних оптових підприємств на маркетингові комунікації. Мнушко З.М., Левченко І.П., Хара Г.І. (НФаУ)

Інформаційні листи та  нововведення

 1. Інформаційний лист “Змістовні аспекти діяльності уповноваженої особи з питань зовнішньоторговельної діяльності фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 2. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) для здійснення зовнішньоторговельної діяльності”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 3. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями)”Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 4. Інформаційний лист “Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці для здійснення зовнішньоторговельної діяльності” Толочко В.М., Зарічкова М.В. (НФаУ)
 5. Нововведення “Спосіб кількісного визначення гідрокортизону ацетату” (ЗДМУ)
 6. Інформаційний лист “Методика осушки та відбору ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів при складанні формулярних списків. Гром О.Л., Зіменківський А.Б., Сятиня В.Я., Герболка (Н.Л. (НЛМУ ім. Данила Галицького)
 7.  Інформаційний лист “Скрінінг деяких наркотичних та токсичних речовин основного характеру з використанням іонних ассоціатів”. Маміна О.О., Болотов В.В., Безуглий П.О. (НФаУ)
 8. Інформаційний лист “Прообпідготовка біологічного матеріалу при судовотоксиологічних дослідженнях деяких лікарських речовин основного та кислотного характеру”. Маміна О.О., Болотов В.В., Безуглий П.О. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №47 від 20.06.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Гудзь Наталія Іванівна «Обґрунтування складу, технології та дослідження глюкозолактатних розчинів для перитонеального діалізу» (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Баранова Інна Іванівна «Теоретичне та експериментальне обгрунтування застосування сучасних гелеутворюючів природного та синтетичного походження у технології м`яких лікувально-косметичних засобів” (НФаУ)
 3. Попова Наталія В`ячеславівна “Фармакогностичне вивчення представників родин пасльонов, камнеломкові, айстрові, ясноткові, тутові, подорожникові, стандартизація рослинної сировини та аспекти їх практичного застосування” (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Євсєєва Людмила Володимирівна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-8-бромоксантинів” (ЗДМУ)
 2. Гавкалюк Мар`яна Іванівна “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології мазі на основі рослинних екстрактів і ефірних олій для лікування целюліту” (ІФДМА)
 3. Єрмак Володимир Володимирович “Фармакологічний аналіз нейропсихотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків в умовах експериментальної патології навчання та пам`яті” (ДніпрДМА)
 4. Майнич Юлія Василівна “Оптимізація лікарського забезпечення дітей з інфекційними захворюваннями” (ЛНМУ)
 5. Крищишин Анна Петровна “Синтез та біологічна активність похідних хромено[4`,3`:4,5]тіопірано[2,3-d]тіазолів та ізотіохромено [4a,4-d]тіазолів” (ЛНМУ)
 6. Іванченко Дмитро Григорович “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну” (ЗДМУ)
 7. Олійник Наталія Миколаївна “Обгрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що викоритстовуються в отоларингології” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 8. Тернова Олена Миколаївна “Науково-методичне обгрунтування впровадження принципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів і фармацевтів” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 9. Зворська Ольга Зиновіївна “Фармакогностичне дослідження чорниці звичайної” (ЛНМУ)
 10. Сятиня Вікторія Андріївна «Наукове обгрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 11. Поліщук Тетяна Степанівна “Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби” (НМУ вм. О.О. Богомольця)
 12. Недорізанюк Наталія Степанівна “Теоретичне обгрунтування показників якості та методів контролю гомеопатичних лікарських засобів Sophora, Robinia pseudoacacia i Fagopyrum” (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
 13.   Горленко Наталія Василівна Оптимізація застосування селективних та специфічних інгібіторів ЦОГ-2 при остеоартрозі (клініко-експериментальне дослідження)” – зміна теми (НФаУ)
 14. Заріцька Галина Марксівна “Організаційні-економічні та соціальні принципи фармацевтичного забезпечення хворих на остеоартроз в умовах медичного страхування” (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. “Виготовлення мазі “Екседим” в умовах аптеки”. Криклива І.О., Рубан О.А., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 2. Виготовлення мазі “Димексером” в умовах аптеки”. Криклива І.О., Рубан О.А., Чуєшов В.І. (НФаУ)
 3. “Фармацевтична опіка при прийомі лікарських форм антагоніста кальцію ріодипіну”. Зупанець І.А., Грінцов Є.Ф., Тарасенко О.О. (НФаУ)
 4. “Виготовлення супозиторіїв з еналаприлом в умовах аптеки”. Лисянська Г.П., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 5. “Виготовлення гелю ендоназального з німодипином в умовах аптеки”. Рогачов І.О., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 6. “Виготовлення плівок букальних з німодипином в умовах аптеки”. Кечин І.Л., Гладишев В.В., Соловйова В.П. (ЗДМУ).
 7. “Виготовлення  гелю вагінального з антимікробною дією в умовах аптеки”. Малецький М.М., Кружнова Е.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.  (ЗДМУ).
 8. “Інформаційне забезпечення працівників аптек, які надають фармацевтичну опіку хворим на ВІЛ-снід та членам їх родин”. Янишин У.Я.
 9. Інформаційний лист “Контроль якості складного сбору “Бронхофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 10. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Бронхофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 11. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Гінекофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)
 12. Інформаційний лист “Контроль якості настойки складної “Гінекофіт” в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та аптек”. Пісковацький Ю.Г., Вишневська Л.І.. Георгіянц В.А., Чистяков О.Г. (НФаУ)

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №48 від 17.10.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Волянська Наталія Петровна «Синтез та біологічна активність різних ацильованих похідних імуногенних біополімерів P. Aeruginosa» (ІМІ ім. І.І. Мечникова)
 2. Бойко Марина Олександрівна “Розробка складу та технології мазі для лікування уражень шкіри за наявності цукрового діабету” (НФаУ)
 3. Кравцова Вікторія Володимирівна “Пошук нових місцевоанестезуючих засобів в ряду амідованих похідних оксохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ)
 4. Гончарук Наталія Вікторівна “Хіміко-токсикологічне дослідження міансерину та тіанептину” (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 5. Олійник Наталія Миколаївна “Обгрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що використовуються в отоларингології” (НМАПО )
 6. Тернова Олена Миколаївна “Науково-методичне обгрунтування впровадження принципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів і фармацевтів”  (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

Методичні рекомендації

 1. Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту. Геболка Н.Л., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 2. Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару (на прикладі ревматологічних хворих): інформаційні можливості та особливості функціонування. Геболка Н.Л., Гром О.Л. (ЛНМУ ім. Д.Галицького)
 3. Організаційно-економічні принципи формування тарифної політики за умов впровадження в Україні медичного страхування. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. (НФаУ)
 4. Оптимізація використання антиоксидантів при цукровому діабеті та його ускладненнях. Деримедвідь Л.В., Дроговоз С.М., Бухтіярова І.П., Смирнова О.С.(НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Спосіб моделювання експериментального вагініту. Уланова В.А., Гладченко О.М., Малоштан Л.М. (НФаУ)
 2. “Виготовлення супозиторіїв з еналаприлом в умовах аптеки”. Лисянська Г.П., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 3. “Виготовлення гелю ендоназального з німодипином в умовах аптеки”. Рогачов І.О., Кечин І.Л., Гладишев В.В. (ЗДМУ).
 4. “Виготовлення  гелю вагінального з антимікробною дією в умовах аптеки”. Малецький М.М., Кружнова Е.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.  (ЗДМУ).
 5. “Методика кількісного визначення суми каротиноїдів в обніжжі бджолиному (пилку квітковому) в умовах аптеки. Котенко О.М., тихонов О.І., Динник К.В., Живора Н.В. (НФаУ)
 6. Критерії вибору антиоксидантів при цукровому діабеті та його ускладненнях. Деримедвідь Л.В., Дроговоз С.М., Бухтіярова І.П., Смирнова О.С.(НФаУ)
 7. Технологія виготовлення водного витягу прополісу з медом ліофілізованим в умовах аптек. Тихонов О.І., Унгурян Л.М. (НФаУ).
 8. Технологія виготовлення комбінованої мазі з амікаціну сульфатом та НПЗЗ протизапальної дії для лікування ран різної етіології в умовах аптек. Тихонов О.І., Доровський В.О. (НФаУ)
 9. Технологія виготовлення комбінованого гелю з НПЗЗ та отрутою бджолиною протизапальної дії в умовах аптек. Тихонов О.І., Михайленко В.В. (НФаУ)

Нововведення

 1. Спосіб стандартизації рідких екстрактів бруньок та листя берези бородавчастої. Рехлецька О.В., Калинюк Т.Г., Ващенко К.Ф., Бензель Л.В., Вольбин С.В.  (ЛНМУім. Д.Галицького).
 2. Спосіб одержання рідкого екстракту з антимікробної та протигрибковою активністю. Рехлецька О.В., Калинюк Т.Г., Ващенко К.Ф., Бензель Л.В., Вольбин С.В.  (ЛНМУ ім. Д.Галицького).
 3. Спосіб кількісного визначення кверцетину. (ЗДМУ).
 4. Спосіб кількісного визначення кетоконазолу у супозиторіях. (ЗДМУ).

Різне

 1. Етична декларація поведінки фахівців, зайнятих у сфері створення виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів (аптеки, ЛПЗ). (НМАПО ім. П.Л.Шупика).
 2. Абетковий Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2, вип. 3. “Фармація” (НМАПО ім. П.Л.Шупика).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №49 від 19.12.07 розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

 1. Богуцька Олена Евгенівна «Теоретичні аспекти розробки нових протитуберкульозних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва» (НФаУ)
 2. Крутськіх Тетяна Василівна “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології таблеток і мазі на основі субстанції “Альтабор” (НФаУ)
 3. Вишневська Лілія Іванівна «Теоретичне та експериментальне обгрунтування стандартизації виробництва і контролю якості рідких лікарських препаратів на основі рослинної сировини» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Ковалевська Інна В`ячеславівна “Розробка складу та технології препарату кардіотонічної дії в капсулах на основі поєднання рослинних та синтетичних речовин” (НФаУ)
 2. Олійник Світлана Валентинівна “Розробка складу та технології гомеопатичних препаратів з лікарської рослини Цикламен” (НФаУ)
 3. Кричковська Аеліта Миронівна “Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування” (Львівська політехніка)
 4. Дус Каієс “Розробка складу та технології таблеток з екстрактом брокколі противиразкової дії” (НФаУ)
 5. Шестопал Оксана Анатоліївна “Розробка інтегрованої системи управління якістю фармацевтичного підприємства на підставі вивчення ряду її суттєвих процесів” (НФаУ)
 6. Гоцуля Андрій Сергійович “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених (4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-2Н-1,2,4-тріазол-3-(4Н)-тіонів” (ЗДМУ)
 7. Трунова Тетяна Валеріївна “Розробка складу та технології супозиторіїв на основі N,N-дибензиламіду молонової кислоти” (НФаУ)
 8. Пуляєв Денис Сергійович “Розробка складу та технології м`якої лікарської форми для лікування захворювань опірно-рухового апарату та флебітів” (НФаУ)
 9. Одинцова Віра Миколаївна “Фармакогностичне вивчення видів роду Polygonum L. флори України та отримання субстанції на їх основі” (ЗДМУ)
 10. Убогов Сергій Геннадійович “Наукове обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління” (УВМА)
 11.   Шевцов Ігор Миколайович “Фармакогностичне вивчення Allium сера L. та Lawsonia inermis L.” (НФаУ)
 12. Харченко Дмитро Сергійович “Експериментальне обгрунтування застосу­вання препарату “Корвітин” при нирковій недостатності” (НФаУ)
 13. Довжук  Вікторія Валентинівна “Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом” (НМУ ім. О.О. Богомольця)
 14. Ткач Тетяна Олександрівна “Розробка складу та технології таблеток індапаміду пролонгованої дії для лікування артеріальної гіпертензії” (НФаУ)
 15. Івченко Аліна Вікторівна “Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів” (НФаУ)
 16. Рудник Анна Михайлівна “Фармакогностичне дослідження бальзамічних тополь флори України” (НФаУ)
 17. Стремоухов Олександр Олександрович “Виділення, хімічне дослідження біологічно активних сполук жовчі та створення на їх основі нових лікарських засобів” (НФаУ)
 18. Кобець Марина Миколаївна “Розробка складу та технології отримання таблетованих лікарських препаратів на основі біфідумбактерину” (НФаУ) – зміна теми
 19. Бондарєва Ірина Василівна “Науково-методичні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями” (НФаУ)
 20.   Попик Андрій Іванович “Фармакогностичне вивчення представників роду Syringa і отримання фітозасобів на їх основі” (НФаУ)
 21.   Агафонов Олексій Михайлович “Реакції аліфатичних пероксикарбонових кислот з ненасиченими сполуками та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (НФаУ)
 22. Поліщук Оксана Вікторівна “Розробка та валідація методів контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять солі неорганічних кислот” (НФаУ)
 23. Савченко Леся Петрівна “Експериментальне дослідження відповідності ліків аптечного виготовлення вимогам Державної Фармакопеї України” (НФаУ)
 24. Карам Ахмед “Научно-методические подходы к оценке экспортного потенциала фармацевтического рынка Сирии» (НФаУ)
 25. Мамедова Світлана Олександрівна “Вивчення біологічно активних речовин малини звичайної та суниці лісової” (НФаУ)
 26. Ніколайчук Н.О. “Розробка складу, технології та дослідження капсул з дибамком протисудомної дії” (НФаУ)
 27. Власенко Ю.Д. “Синтез, хімічні властивості та біологічна активність 3,5-діамінотіофенів з електронодефіцитними замісниками в положеннях 2 та 4” (НФаУ).

Методичні рекомендації

 1. Периферійні внутрішньовенні катетери: класифікація та фармацевтична опіка при їх використанні. Ярко Н.Б., Громовик Б.П., Єлісєєва О.М., Галайко Н.В. (ЛНМУ ім. Данила Галицького).
 2. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій). Зарічкова М.В., Толочко В.М. (НФаУ)
 3. Оцінка трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. Братішко Ю., Посилкіна О.В., Яремчук О.О. (НФаУ)
 4. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М. (НФаУ)
 5. Методичні рекомендації з розробки методологічних принципів соціально-економічних регулюючих переліків лікарських засобів та виробів медичного призначення. Немченко А.С., Кубарєва І.В. (НФаУ)
 6. Методичні рекомендації  з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів. Євтушенко О.М., Мнушко З.М. (НФаУ)
 7. Фармакоекономічні підходи до створення оптимального переліку лікарських препаратів, необхідних для закупівлі за бюджетні кошти. Мнушко З.М., Шолойко Н.В. (НФаУ)
 8. Прогнозування попиту на лікарські засоби з використанням методу нейронних мереж. Мнушко З.М., Тіманюк І.В. (НФаУ)
 9. Лікарська корекція нікотинової токсикоманії. Шаповалова В.О., Сосін І.К., Шаповалов В.В., Петренко В.О. (НФаУ)
 10.   Методика визначення вартості внутрішньоаптечної заготовки та фасовки аптеками. Немченко А.С., Глущенко О.М., Косяченко К.Л., Чернуха В.М., Костиря С.В. (НФаУ)
 11.   Визначення тарифів індивідуального виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення аптеками. Немченко А.С., Косяченко К.Л., Глущенко О.М., Чернуха В.М., Костиря С.В. (НФаУ)
 12. Формування стратегії діяльності аптечного підприємства на основі сбалансованої системи показників. Мнушко З.М., Тутутченко О.В. (НФаУ)
 13.   Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських засобів. Слободянюк М.М., Жадько С.В. (НФаУ)

Інформаційні листи

 1. Судово-хімічне дослідження меліпраміну. Костишин Л.П., Галькевич І.Й. (ЛНМУ ім. Данила Галицького)
 2. Використання сучасних інформаційних технологій у дослідженнях з організації праці спеціалістів фармації. Галій Л.В., Васілін В.Ю. (НФаУ)
 3. Використання моделі доксорубіцинового катаболізму для оптимізації пошукук ефективних лікарських засобів з анаболічною дією. Малоштан Л.М., Шаталова О.М. (НФаУ).
 4. Використання субстанції рослинного походження гідрофільного екстракту листа евкаліпту для розробки лікарського засобу місцевої протизапальної дії при лікуванні запальних уражень нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Автори: Малоштан Л.М., Мудрик І.М. (НФаУ)