Заседания Проблемной комиссии «Фармация» в 2005 году

На заседании ПК №36 от 19.02.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Рижов О.А.  “Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій (ЗДМУ).
 2. Громовик Б.П.  “Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами” (ОНМУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1.  Подстрелова І.О. “Розробка складу, технології та дослідження протигрибкового спрею з тербінафіном” (НФаУ).
 2.  Мерзлікін Д.С. “Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з сукцифенатом кровоспинної дії” (НФаУ).
 3. Вельма В.В. “Фітохімічне вивчення бузини чорної і розробка на її основі лікарського засобу” (НФаУ).
 4. Ільченко О.В. “Синтез, деякі хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідробензо-[4,5]-фуро-[2,3-d]-піримідин-4-онів та їх гетеро­аналогів” (НФаУ)
 5. Мудрик І.М. “Експериментальне обгрунтування гідрофільного екстракту з листям евкаліпту з протизапальними властивостями” (НФаУ).
 6. Кошовий О.М. “Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки  листа евкаліпта” (НФаУ).
 7. Шакун О.А. “Мікробіологічне обгрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі антисептиків з солосовим принципом мікробоцидної дії” (НФаУ).
 8. Шеремет`єва А.В. “Теоретичне обгрунтування складу, розробка технології і дослідження лікарського препарату з сурфактантом” (НФаУ).
 9. Сотнікова Н.В. “Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку біологічно активних добавок” (НФаУ).
 10. Домар Н.А. “Розробка складу та технології лікувально-профілактичного засобу у формі таблеток з вичавок винограду культурного” (НФаУ).
 11. Алі Хусейн Дарвіш “Експериментальне обгрунтування використання СОД-вміщуючих препаратів в дерматології” (НФаУ).
 12.  Драганова Т.Д. “Розробка складу та технології м`якого лікарського засобу фотопротекторної дії” (НФаУ).
 13. Гамза Г.П. “Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії з хлорофіліптом” (НФаУ).
 14. Кіскіна О.В. “Фармакоекономічне обгрунтування лікарського забезпечення хворих серцево-судинною патологією в санаторно-курортних закладах (на прикладі південного регіону)” (ОДМУ).
 15. Стасів Т.Г. “Фармакогностичне дослідження котячої м`яти справжньої” (ІФДМА).
 16. Малецький М.М. “Обгрунтування складу, технології та дослідження вагінальних лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом” (ЗДМУ).
 17. Левченко І.П. “Удосконалення системи просування фармацевтичної продукції оптовим підприємством” (НФаУ).
 18. Бризицький О.А. “Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-N-фенілантранілової кислот”(НФаУ).
 19. Галаван З.С. “Організаційно-правові дослідження бізнес-середовища у фармацевтичному секторі України” (НФаУ).
 20.  Галаван З.С. “Організаційно-правові дослідження бізнес-середовища у фармацевтичному секторі України”(НФаУ).
 21. Коляда В.В. “Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу безрецептурних і рецептурних лікарських засобів”(НФаУ).
 22. Чистяков О.Г. “Фармакологічне дослідження препарату простафіт” (НФаУ).

Информационные письма

 1. ”Спрямоване дослідження біологічного матеріалу на дилтіазем” авторів Медведєвої Ю.П., Бондаря В.С. (НФаУ).
 2. ”Використання методу високоефективної рідинної хроматографії при дослідженні біологічних рідин на кеторолак” авторів Болотової О.В., Бондаря В.С. (НФаУ).
 3. ”Дослідження біологічного матеріалу на наявність лоратадину методом високоефективної рідинної хроматографії” авторів Поляк О.Б., Бондаря В.С. (НФаУ).

Методические рекомендации

 1. ”Фармацевтичне право: інструкція по організації гірудообігу в структурних підрозділах МОЗ України” авторів В.В. Шаповалова, Т.В. Кузнецової, В.О.Шаповалової, І.К. Сосіна, О.В. Верещак (каф. судової фармації НФаУ).
 2. ”Положення про діяльність спеціаліста фармації пр розслідуванні правопорушень в економічній галузі внаслідок нелегального обігу фальсфікованих лікарських засобів” авторів В.В. Шаповалова, З.С.Галаван, О.В.Данилюк, В.О.Шаповалової  (каф. судової фармації НФаУ).

На заседании ПК №37 от 25.04.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Половко Н.П. “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських, лікувально-косметичних та лікувально-профілактичних засобів з біологічно активними сполуками рослинного походження” (НФаУ).
 2.  Слабий М.В. “Аналіз стану та шляхи оптимізації системи фармацевтичних кадрів в Україні” (ЛНМУ).
 3. Сагайдак Р.В. “Організаційно-економічні механізми управління ресурсами галузі в умовах побудови ефективної системи лікарського забезпечення населення України” (НФаУ).
 4. Хохленкова Н.В. “Теоретичне обгрунтування складів та розробка технології лікарських препаратів трансдермальної дії на основі природних сполук” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Редькін Р.Г. “Синтез і дослідження біологічної активності структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх основі” (НФаУ).
 2. Каплаушенко А.Г. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів” (ЗДМУ).
 3. Крамаренко С.Ю. “Хіміко-токсикологічне дослідження мелоксикаму та теноксикаму” (ЛНМУ).
 4. Камінський Д.В. “Синтез, перетворення та біологічна активність 4-азолідон-3-алканкарбонових кислот” (ЛНМУ).
 5. Атаманюк Д.В. “Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів” (ЛНМУ).
 6. Гаврилюк Д.Я. “Синтез, перетворення та біологічна активність нових спіранових та неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів” (ЛНМУ).
 7. Парченко В.В. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-триазол-5-тіону, які містять ядро фурану” (ЗДМУ).
 8. Кізь О.В. “Синтез та біологічні властивості похідних N-заміщених тетрамових кислот” (НФаУ).
 9. Неділько О.В. “Наукове обгрунтування і розробка національних стандартів фармацевтичної допомоги і аптечної практики” (МІ УАНМ).
 10. Кондакова Є.О. “Науково-практичні методи удосконалення забезпечення споживачів лікарськими засобами ноотропної дії”.
 11. Янишин У.Я. “Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї та ВІЛ/СНІД інфекції” (ЛНМУ).
 12. Світлична К.С.“Управління витратами в умовах впровадження і розвитку систем якості на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ).
 13. Мудрак І.Г. “Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються у гастроентерології, урології” (ЛНМУ).
 14. Пушак К.І. “Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для запобігання вагітності та лікування климактеричних розладів у жінок” (ЛНМУ).
 15. Синявська К.Б. “Розробка складу та технології мазі для лікування ран, запальних захворювань шкіри та пародонту” (ЛНМУ).
 16. Малиновський Ю.Ю. “Фармакогностичне та токсикологічне вивчення болиголову плямистого” (НФаУ).
 17. Герасімов В.М. “Порівняльне фармакогностичне дослідження ефіроолійних рослин видів роду Achillea L. флори України з метою отримання лікарських засобів ранозагоюючої дії” (ЗДМУ).
 18. Сердюк Є.В. “Розробка складу та технології лікарських препаратів, що містять екстракт ясеню звичайного” (НФаУ).
 19. Кабба Самер “Розробка складу, технології та дослідження таблеток з густим екстрактом кори вільхи” (НФаУ).
 20.  Ніколайчук Н.О. “Розробка складу, технології та дослідження капсул та сиропу дибамку” (НФаУ).
 21. Кушнарьов Є.А.  “Розробка складу, технології та дослідження лікувально-профілактичних засобів у формі фіточаїв” (НФаУ).
 22.  Фаді Алі Саллуб “Експериментальне обгрунтування клінічного застосування нової мазі “Біофлорин” для лікування ран та опіків” (НФаУ).
 23. Чикіна О.Л. “Фармакологічне дослідження нових похідних N-R-антранілових кислот” (НФаУ).
 24. Куцанян А.С. “Розробка складу та технології супозиторіїв з рослинним комплексом гліфазин з гіполіпідемічною активністю” (НФаУ).
 25. Зімін С.М. “Репаративні та протизапальні властивості комбінації похідних глюкозаміну та кверцетину” (НФаУ).
 26. Горленко Н.В. “Експериментальне обгрунтування застосування комбінації глюкозаміну та доксицикліну при неспецифічних захворюваннях бронхо-легеневої системи” (НФаУ).
 27. Тарасенко О.О. “Клініко-фармакологічне обгрунтування застосування нової лікарської форми антагоніста кальцію “Форидон-гелю 5%” (НФаУ).
 28. Андрєєва О.О. “Фармакологічне вивчення гастротропних властивостей сучасних НПЗП та їх комбінацій з глюкозаміном та деякими флавоноїдами” (НФаУ).

На заседании ПК №38 от 24.06.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Рубан О.А. “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських препаратів на основі полісахаридів смородини чорної” (НФаУ).
 2. Спиридонов С.В. “Розробка та теоретичне обгрунтування складу та технології  препаратів венотропної дії на основі рослинних субстанцій” (НФаУ).
 3. Єрьоменко Р.Ф. “Фармакологічна характеристика та механізм дії рослинних комплексів на основі сої і люцерни та їх роль у корекції білкового обміну” (НФаУ).
 4. Абросимов О.С. “Наукове обгрунтування організаційно-правових основ удосконалення лікарського забезпечення наркохворих” (НФаУ).
 5. Губін Ю.І. “Одержання біологічно активних речовин та створення лікарських засобів на основі природних сполук” (НФаУ).
 6. Котвіцька А.А. “Методологія соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення України відповідно до міжнародних стандартів” (НФаУ).
 7. Хворост О.П. “Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Ріад Абдулрахман Алобид “Розробка складу і технології препарату анальгезуючої дії на основі анальбену у формі таблеток пролонгованої дії” (НФаУ).
 2. Кубасова Г.В. “Управління продуктивністю праці на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ).
 3. Михайленко В.В. “Створення комплексного лікарського засобу у вигляді мазі на основі НПЗЗ та отрути бджолиної” (НФаУ).
 4. Замошець О.П. “Удосконалення організаційно-правової процедури судової хіміко-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (НФаУ).
 5. Бондаренко В.В. “Наукове обгрунтування особливостей експертного супроводження обігу психоактивних речовин” (НФаУ).
 6.  Пасталиця С.В. “Оптимізація фармацевтичного забезпечення пацієнтіву пільговому режимі на регіональному рівні” (НФаУ).
 7. Хіжазі Хасан “Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей ліпофільного рослинного комплексу на основі соєвої олії” (НФаУ).
 8. Кобзарь Г.Л. “Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарської форми” (НФаУ).
 9. Краснянська Т.М. “Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі” (КМАПО ім. П.Л. Шупика).
 10. Колісник О.В. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ).
 11. Воскобойнік О.Ю. “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [{2-R-(3H)-хіназолін-4-іліден}гідразоно]-карбонових кислот” (ЗДМУ).
 12. Шабельнік К.П. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів  (6-R-4-оксо-4H-хіназолін-3-іл)-алкіл(арил)карбонових кислот” (ЗДМУ).
 13. Кобець М.М. “Розробка складу та технології отримання таблеток біфідумбактерину” (НФаУ).
 14. Грем О.Ю. “Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора)” (ЛНМУ).
 15. Кошова І.П. “Біотехнологія одержання асоційованого препарату на основі Aerococcus viridans та Bacillus subtilis, зі складу А-бактеріну та субаліну, й вивчення його біологічних властивостей” (ДніпрДМА).

Методические рекомендации

 1. “Логістичне моделювання вибору оптовими фармацевтичними підприємствами постачальників лікарських препаратів”, авторів З.М. Мнушко, С.А. Куценко, Л.П. Дороховой (НФаУ).
 2. “Методичні  рекомендації з розробки концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення” авторів Немченко А.С., Котвіцької А.А. (каф. організації  та економіки фармації НФаУ).

На заседании ПК №39 от 16.11.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Чернов А.М. “Інтенсифікація процесів одержання біологічно активних речовин та розробка гнучких технологічних схем їх виробництва” (НФаУ).
 2. Січкар Л.А. “Створення та дослідження нових видів пакування для лікарських засобів з використанням полімерних матеріалів” (НФаУ).
 3. Галій Л.А. “Наукові основи визначення професійних завдань та обов`язків спеціалістів фармації на сучасному етапі її розвитку” (НФаУ).
 4. Яремчук О.А. “Теоретичні та практичні основи управління соціально-економічним розвитком фармацевтичної промисловості Республіки Беларусь” (НФаУ).
 5. Блажеєвський М.Є. “Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Бреусова С.В. “Розробка складу та технології препарату на основі ліпофільного комплексу Tilia cordata” (НФаУ).
 2. Пономарьова Л.М. “Розробка складу та технології супозиторіїв з екстрактом Comarum palustre для лікування запальних захворювань” (НФаУ).
 3. Мизнікова В.В. “Розробка складу та технології мазей з ліпофільним екстрактом Zappula echinata для лікування дерматологічних захворювань” (НФаУ).
 4. Набока І.М. “Розробка складу та технології виготовлення супозиторіїв з ліпофільним екстрактом листя горіха грецького для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ).
 5. Ясна Н.С. “Розробка сучасних методів аналізу інтерлейкіну-2 та a-2-інтерферону в субстанціях та лікарських формах” (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМНУ).
 6. Козелкова Ю.В. “Розробка складу та технології мазі з мірамістином для застосування в урології” (НФаУ).
 7. Жадько С.В. “Науково-практичне обгрунтування оптимізації асортименту продукції фармацевтичного підприємства” (НФаУ).
 8. Петріщева В.О. “Фармакогностичне вивчення рослин роду Urtica L.” (МІ УАНМ).
 9. Федоритенко Р.В. “Удосконалення аналізу деяких лікарських засобів, що містять мікроелементи молібден, ванадій та селен, з використанням фармакопейних методів” (ІФТ).
 10.  Максимчук Н.М. “Розробка складу та технології таблеток, що містять сіль кальцію, лецитин, вітамін D” (ТДМУ).

На заседании ПК №36 от 19.02.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Рижов О.А.  “Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій (ЗДМУ).
 2. Громовик Б.П.  “Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами” (ОНМУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1.  Подстрелова І.О. “Розробка складу, технології та дослідження протигрибкового спрею з тербінафіном” (НФаУ).
 2.  Мерзлікін Д.С. “Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з сукцифенатом кровоспинної дії” (НФаУ).
 3. Вельма В.В. “Фітохімічне вивчення бузини чорної і розробка на її основі лікарського засобу” (НФаУ).
 4. Ільченко О.В. “Синтез, деякі хімічні властивості та дослідження біологічної активності похідних 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідробензо-[4,5]-фуро-[2,3-d]-піримідин-4-онів та їх гетеро­аналогів” (НФаУ)
 5. Мудрик І.М. “Експериментальне обгрунтування гідрофільного екстракту з листям евкаліпту з протизапальними властивостями” (НФаУ).
 6. Кошовий О.М. “Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки  листа евкаліпта” (НФаУ).
 7. Шакун О.А. “Мікробіологічне обгрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі антисептиків з солосовим принципом мікробоцидної дії” (НФаУ).
 8. Шеремет`єва А.В. “Теоретичне обгрунтування складу, розробка технології і дослідження лікарського препарату з сурфактантом” (НФаУ).
 9. Сотнікова Н.В. “Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку біологічно активних добавок” (НФаУ).
 10. Домар Н.А. “Розробка складу та технології лікувально-профілактичного засобу у формі таблеток з вичавок винограду культурного” (НФаУ).
 11. Алі Хусейн Дарвіш “Експериментальне обгрунтування використання СОД-вміщуючих препаратів в дерматології” (НФаУ).
 12.  Драганова Т.Д. “Розробка складу та технології м`якого лікарського засобу фотопротекторної дії” (НФаУ).
 13. Гамза Г.П. “Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії з хлорофіліптом” (НФаУ).
 14. Кіскіна О.В. “Фармакоекономічне обгрунтування лікарського забезпечення хворих серцево-судинною патологією в санаторно-курортних закладах (на прикладі південного регіону)” (ОДМУ).
 15. Стасів Т.Г. “Фармакогностичне дослідження котячої м`яти справжньої” (ІФДМА).
 16. Малецький М.М. “Обгрунтування складу, технології та дослідження вагінальних лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом” (ЗДМУ).
 17. Левченко І.П. “Удосконалення системи просування фармацевтичної продукції оптовим підприємством” (НФаУ).
 18. Бризицький О.А. “Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-N-фенілантранілової кислот”(НФаУ).
 19. Галаван З.С. “Організаційно-правові дослідження бізнес-середовища у фармацевтичному секторі України” (НФаУ).
 20.  Галаван З.С. “Організаційно-правові дослідження бізнес-середовища у фармацевтичному секторі України”(НФаУ).
 21. Коляда В.В. “Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу безрецептурних і рецептурних лікарських засобів”(НФаУ).
 22. Чистяков О.Г. “Фармакологічне дослідження препарату простафіт” (НФаУ).

Информационные письма

 1. ”Спрямоване дослідження біологічного матеріалу на дилтіазем” авторів Медведєвої Ю.П., Бондаря В.С. (НФаУ).
 2. ”Використання методу високоефективної рідинної хроматографії при дослідженні біологічних рідин на кеторолак” авторів Болотової О.В., Бондаря В.С. (НФаУ).
 3. ”Дослідження біологічного матеріалу на наявність лоратадину методом високоефективної рідинної хроматографії” авторів Поляк О.Б., Бондаря В.С. (НФаУ).

Методические рекомендации

 1. ”Фармацевтичне право: інструкція по організації гірудообігу в структурних підрозділах МОЗ України” авторів В.В. Шаповалова, Т.В. Кузнецової, В.О.Шаповалової, І.К. Сосіна, О.В. Верещак (каф. судової фармації НФаУ).
 2. ”Положення про діяльність спеціаліста фармації пр розслідуванні правопорушень в економічній галузі внаслідок нелегального обігу фальсфікованих лікарських засобів” авторів В.В. Шаповалова, З.С.Галаван, О.В.Данилюк, В.О.Шаповалової  (каф. судової фармації НФаУ).

На заседании ПК №37 от 25.04.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Половко Н.П. “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських, лікувально-косметичних та лікувально-профілактичних засобів з біологічно активними сполуками рослинного походження” (НФаУ).
 2.  Слабий М.В. “Аналіз стану та шляхи оптимізації системи фармацевтичних кадрів в Україні” (ЛНМУ).
 3. Сагайдак Р.В. “Організаційно-економічні механізми управління ресурсами галузі в умовах побудови ефективної системи лікарського забезпечення населення України” (НФаУ).
 4. Хохленкова Н.В. “Теоретичне обгрунтування складів та розробка технології лікарських препаратів трансдермальної дії на основі природних сполук” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Редькін Р.Г. “Синтез і дослідження біологічної активності структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх основі” (НФаУ).
 2. Каплаушенко А.Г. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів” (ЗДМУ).
 3. Крамаренко С.Ю. “Хіміко-токсикологічне дослідження мелоксикаму та теноксикаму” (ЛНМУ).
 4. Камінський Д.В. “Синтез, перетворення та біологічна активність 4-азолідон-3-алканкарбонових кислот” (ЛНМУ).
 5. Атаманюк Д.В. “Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів” (ЛНМУ).
 6. Гаврилюк Д.Я. “Синтез, перетворення та біологічна активність нових спіранових та неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів” (ЛНМУ).
 7. Парченко В.В. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-триазол-5-тіону, які містять ядро фурану” (ЗДМУ).
 8. Кізь О.В. “Синтез та біологічні властивості похідних N-заміщених тетрамових кислот” (НФаУ).
 9. Неділько О.В. “Наукове обгрунтування і розробка національних стандартів фармацевтичної допомоги і аптечної практики” (МІ УАНМ).
 10. Кондакова Є.О. “Науково-практичні методи удосконалення забезпечення споживачів лікарськими засобами ноотропної дії”.
 11. Янишин У.Я. “Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї та ВІЛ/СНІД інфекції” (ЛНМУ).
 12. Світлична К.С.“Управління витратами в умовах впровадження і розвитку систем якості на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ).
 13. Мудрак І.Г. “Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються у гастроентерології, урології” (ЛНМУ).
 14. Пушак К.І. “Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для запобігання вагітності та лікування климактеричних розладів у жінок” (ЛНМУ).
 15. Синявська К.Б. “Розробка складу та технології мазі для лікування ран, запальних захворювань шкіри та пародонту” (ЛНМУ).
 16. Малиновський Ю.Ю. “Фармакогностичне та токсикологічне вивчення болиголову плямистого” (НФаУ).
 17. Герасімов В.М. “Порівняльне фармакогностичне дослідження ефіроолійних рослин видів роду Achillea L. флори України з метою отримання лікарських засобів ранозагоюючої дії” (ЗДМУ).
 18. Сердюк Є.В. “Розробка складу та технології лікарських препаратів, що містять екстракт ясеню звичайного” (НФаУ).
 19. Кабба Самер “Розробка складу, технології та дослідження таблеток з густим екстрактом кори вільхи” (НФаУ).
 20.  Ніколайчук Н.О. “Розробка складу, технології та дослідження капсул та сиропу дибамку” (НФаУ).
 21. Кушнарьов Є.А.  “Розробка складу, технології та дослідження лікувально-профілактичних засобів у формі фіточаїв” (НФаУ).
 22.  Фаді Алі Саллуб “Експериментальне обгрунтування клінічного застосування нової мазі “Біофлорин” для лікування ран та опіків” (НФаУ).
 23. Чикіна О.Л. “Фармакологічне дослідження нових похідних N-R-антранілових кислот” (НФаУ).
 24. Куцанян А.С. “Розробка складу та технології супозиторіїв з рослинним комплексом гліфазин з гіполіпідемічною активністю” (НФаУ).
 25. Зімін С.М. “Репаративні та протизапальні властивості комбінації похідних глюкозаміну та кверцетину” (НФаУ).
 26. Горленко Н.В. “Експериментальне обгрунтування застосування комбінації глюкозаміну та доксицикліну при неспецифічних захворюваннях бронхо-легеневої системи” (НФаУ).
 27. Тарасенко О.О. “Клініко-фармакологічне обгрунтування застосування нової лікарської форми антагоніста кальцію “Форидон-гелю 5%” (НФаУ).
 28. Андрєєва О.О. “Фармакологічне вивчення гастротропних властивостей сучасних НПЗП та їх комбінацій з глюкозаміном та деякими флавоноїдами” (НФаУ).

На заседании ПК №38 от 24.06.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Рубан О.А. “Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських препаратів на основі полісахаридів смородини чорної” (НФаУ).
 2. Спиридонов С.В. “Розробка та теоретичне обгрунтування складу та технології  препаратів венотропної дії на основі рослинних субстанцій” (НФаУ).
 3. Єрьоменко Р.Ф. “Фармакологічна характеристика та механізм дії рослинних комплексів на основі сої і люцерни та їх роль у корекції білкового обміну” (НФаУ).
 4. Абросимов О.С. “Наукове обгрунтування організаційно-правових основ удосконалення лікарського забезпечення наркохворих” (НФаУ).
 5. Губін Ю.І. “Одержання біологічно активних речовин та створення лікарських засобів на основі природних сполук” (НФаУ).
 6. Котвіцька А.А. “Методологія соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення України відповідно до міжнародних стандартів” (НФаУ).
 7. Хворост О.П. “Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Ріад Абдулрахман Алобид “Розробка складу і технології препарату анальгезуючої дії на основі анальбену у формі таблеток пролонгованої дії” (НФаУ).
 2. Кубасова Г.В. “Управління продуктивністю праці на фармацевтичних підприємствах” (НФаУ).
 3. Михайленко В.В. “Створення комплексного лікарського засобу у вигляді мазі на основі НПЗЗ та отрути бджолиної” (НФаУ).
 4. Замошець О.П. “Удосконалення організаційно-правової процедури судової хіміко-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (НФаУ).
 5. Бондаренко В.В. “Наукове обгрунтування особливостей експертного супроводження обігу психоактивних речовин” (НФаУ).
 6.  Пасталиця С.В. “Оптимізація фармацевтичного забезпечення пацієнтіву пільговому режимі на регіональному рівні” (НФаУ).
 7. Хіжазі Хасан “Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей ліпофільного рослинного комплексу на основі соєвої олії” (НФаУ).
 8. Кобзарь Г.Л. “Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарської форми” (НФаУ).
 9. Краснянська Т.М. “Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі” (КМАПО ім. П.Л. Шупика).
 10. Колісник О.В. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот” (НФаУ).
 11. Воскобойнік О.Ю. “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [{2-R-(3H)-хіназолін-4-іліден}гідразоно]-карбонових кислот” (ЗДМУ).
 12. Шабельнік К.П. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів  (6-R-4-оксо-4H-хіназолін-3-іл)-алкіл(арил)карбонових кислот” (ЗДМУ).
 13. Кобець М.М. “Розробка складу та технології отримання таблеток біфідумбактерину” (НФаУ).
 14. Грем О.Ю. “Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора)” (ЛНМУ).
 15. Кошова І.П. “Біотехнологія одержання асоційованого препарату на основі Aerococcus viridans та Bacillus subtilis, зі складу А-бактеріну та субаліну, й вивчення його біологічних властивостей” (ДніпрДМА).

Методические рекомендации

 1. “Логістичне моделювання вибору оптовими фармацевтичними підприємствами постачальників лікарських препаратів”, авторів З.М. Мнушко, С.А. Куценко, Л.П. Дороховой (НФаУ).
 2. “Методичні  рекомендації з розробки концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення” авторів Немченко А.С., Котвіцької А.А. (каф. організації  та економіки фармації НФаУ).

На заседании ПК №39 от 16.11.05 рассмотренны и утвержденны следующие работы:

Докторские диссертационные работы

 1. Чернов А.М. “Інтенсифікація процесів одержання біологічно активних речовин та розробка гнучких технологічних схем їх виробництва” (НФаУ).
 2. Січкар Л.А. “Створення та дослідження нових видів пакування для лікарських засобів з використанням полімерних матеріалів” (НФаУ).
 3. Галій Л.А. “Наукові основи визначення професійних завдань та обов`язків спеціалістів фармації на сучасному етапі її розвитку” (НФаУ).
 4. Яремчук О.А. “Теоретичні та практичні основи управління соціально-економічним розвитком фармацевтичної промисловості Республіки Беларусь” (НФаУ).
 5. Блажеєвський М.Є. “Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі” (НФаУ).

Кандидатские диссертационные работы

 1. Бреусова С.В. “Розробка складу та технології препарату на основі ліпофільного комплексу Tilia cordata” (НФаУ).
 2. Пономарьова Л.М. “Розробка складу та технології супозиторіїв з екстрактом Comarum palustre для лікування запальних захворювань” (НФаУ).
 3. Мизнікова В.В. “Розробка складу та технології мазей з ліпофільним екстрактом Zappula echinata для лікування дерматологічних захворювань” (НФаУ).
 4. Набока І.М. “Розробка складу та технології виготовлення супозиторіїв з ліпофільним екстрактом листя горіха грецького для лікування проктологічних захворювань” (НФаУ).
 5. Ясна Н.С. “Розробка сучасних методів аналізу інтерлейкіну-2 та a-2-інтерферону в субстанціях та лікарських формах” (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМНУ).
 6. Козелкова Ю.В. “Розробка складу та технології мазі з мірамістином для застосування в урології” (НФаУ).
 7. Жадько С.В. “Науково-практичне обгрунтування оптимізації асортименту продукції фармацевтичного підприємства” (НФаУ).
 8. Петріщева В.О. “Фармакогностичне вивчення рослин роду Urtica L.” (МІ УАНМ).
 9. Федоритенко Р.В. “Удосконалення аналізу деяких лікарських засобів, що містять мікроелементи молібден, ванадій та селен, з використанням фармакопейних методів” (ІФТ).
 10.  Максимчук Н.М. “Розробка складу та технології таблеток, що містять сіль кальцію, лецитин, вітамін D” (ТДМУ).