Заседания Проблемной комиссии «Фармация» в 2013 году

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №79 від 20.02.13були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Безугла Олена Петрівна «Стандартизація фармацевтичної продукції та фармацевтична розробка препаратів у різних лікарських формах» (ДНЦЛЗ)

2. Рухмакова Ольга Анатоліївна «Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня» (НФаУ)

3. Тіманюк Ірина Володимирівна «Методологічні та науково-практичні основи формування національного ринку інтелектуальної власності в фармації» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Мозгова Олена Олександрівна«Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду»

(НФаУ)

2. Бовтенко Володимир Олександрович «Фармацевтична розробка та стандартизація лікарських засобів у формі інгаляцій під тиском для лікування бронхіальної астми» (ДНЦЛЗ)

3. Ляпунова Анна Миколаївна «Фармацевтична розробка та стандартизація м`яких лікарських засобів мометазону фуроату для лікування дерматозів» (ДНЦЛЗ)

4. Байгуш Юлія Валеріївна «Організаційно-економічне обґрунтування ринкового потенціалу лікарських препаратів антигіпертензивної дії» (ІФНМУ)

5. Малюгіна Олена Олександрівна «Фармакогностичне дослідження каротиноїдовмісних видів і сортів роду TagetеsL. та отримання субстанцій на їх основі» (ЗДМУ)

6. Лега Дмитро Олександрович«Синтез похідних піролінонів та піроліндіонів на основі реакції циклоконденсації 1,3-динуклеофілів з електрофільними реагентами, їх фізико-хімічні властивості та біологічна дія» (НФаУ)

7. Вальдовський Андрій Олександрович«Науково-практичні підходи до визначення маркетингового потенціалу ринку антианемічних лікарських препаратів» (НФаУ)

8. Римар Максим Вікторович (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

9. Улізко Ігор Віталійович«Комплексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій» (ОНМУ)

«Розробка складу та технології м`яких лікарських форм з мелоксикамом»

10. Ратушна Ксенія Леонтіївна «Науково-методичні підходи до управління клінічними даними при дослідженні ліків» (НФаУ)

11. Бавикіна Марина Лазарівна «Розробка складу та технології супозиторіїв для лікування кандидозного вульвовагініту» (НФаУ)

12. Валиев Абдуджаббор Халкуллоевич «Разработка методик количественного определения антибиотиков и изучение стабильности их растворов, приготовленных в аптеке»

(НФаУ)

13. Малоштан Анастасія Володимирівна «Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв «Фітовагін»» (НФаУ)

14. Мезенцев Денис Олегович«Фітохімічне дослідження десмодіуму канадського» (НФаУ)

15. Коляджин Тарас Іванович «Фармакогностичне дослідження астранції великої (AstrantiamajorL.)» (ІФНМУ)

16. Тюпка Аліна Олексіївна «Гастропротекторна активність нової наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння» (НФаУ)

17. Харченко Ольга Михайлівна «Фармакологічне обґрунтування застосування комбінованого засобу «Глікверин» при цукровому діабеті» (НФаУ)

18. Караковська Наталія Євгенівна «Експериментальне вивчення простатопротекторних властивостей густи екстрактів лопуха великого». (НФаУ)

19. Савченко М.А. «Розробка методів аналітичної діагностики застосування гідазепаму» (ХМАПО)

20. Булига Л.О. «Експериментальна фармакокорекція ранового процесу місцевими засобами, що містять срібло» (НФаУ)

Методичні рекомендації

1. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для лікування хворих дітей на пневмонію. Автори: Трохимчук В.В., Беляєва О.І., Грінчук І.Г. (ОНМУ).

2. Фітотерапія атопічного дерматиту. Ексемпоральні прописи та фітозбори. Автори: Ярних Т.Г., Рухмакова О.А. (НФаУ)

3. Фітотерапія вірусної інфекції у дітей. Екстемпоральні прописи та фітозбори. Автори: Ярних Т.Г., Мельник Г.М., Рухмакова О.А. (НФаУ)

4. Впровадження процесних технологій в управлінні науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації. Автори: Посилкіна О.В., Сидоренко М.І. (НФаУ).

5. Методичні рекомендації щодо розробки страхових переліків лікарських засобів для лікування хворих на грип та пневмонію. Автори: Немченко А.С., Сімонян Л.С. (НФаУ)

6. Фармакоекономічне обґрунтування сучасних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на грип та пневмонію. Автори: Немченко А.С., Сімонян Л.С. (НФаУ)

7. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу. Автори: Котвіцька А.А., Красуля О.І., Кубарєва І.В. (НФаУ).

8. Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу. Автори: Яковлєва Л.В., Ткачова О.В., Бутко я.о. (НФаУ).

9. Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран. Автори: Яковлєва Л.В., Ткачова О.В., Бутко я.о., Лар`яновська Ю.Б. (НФаУ).

 Інформаційні листи

1. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави дроку красильного. Автори: Владимирова І.М., Георгіянц В.А. (НФаУ)

2. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави вовконогу європейського. Автори: Владимирова І.М., Георгіянц В.А. (НФаУ)

3. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації листя фейхоа. Автори: Владимирова І.М., Сіра В.А., Георгіянц В.А. (НФаУ)

4. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа свіжих. Автори: Владимирова І.М., Сіра В.А., Георгіянц В.А. (НФаУ)

5. Інноваційні перспективи використання густих екстрактів лопуха великого в якості простатопротекторів. Автори: Караковська Н.Є., Щокіна К.Г., Дроговоз С.М. (НФаУ).

6. Оптимізація лікування запалення слизової оболонки порожнини рота комбінованим препаратом з антистресовою активністю тіоцетамом. Автори: Кальчук Р.О., Киричок Л.Т., Звягінцева т.в. (ХНМУ).

7. Обгрунтування доцільності економічно вигідного використання антиагрегантних лікарських засобів для лікування хворих на ішемічний інсульт. Автори: Міщенко О.Я., Адонкіна В.Ю. (НФаУ)

8. Попередження гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну. Автори: Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

 Нововведення

1. Спосібкількісного визначення бісопрололу фумарату в таблетках.Автори: Тарханова О.О., Шара Є.О., Васюк С.О. (ЗДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №80 від 17.04.13 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Федяк Ірина Орестівна «Теорико-прикладне обґрунтування засад фармацевтичної допомоги хворим на соціально незабезпечені хвороби в Україні» (ІФНМУ)

2. Джан Тетяна Віталіївна «Фармакогностичне вивчення представників родинRosaceae, Annonaceae, Rhamnaceae, Ebenaceae, Cornaceae та створення фітозасобів на їх основі» (ІФТ)

3. Борщевський Геннадій Ілліч «Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомальних лікарських препаратів у формі ін`єкційного розчину та спрею на основі нанобіотехнології» (НФаУ)

4. Федоровська Мар’яна Іванівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології лікарських косметичних засобів на основі рослинних субстанцій» (ІФНМУ)

5. Богуцька О.Є. «Теоретичні аспекти розробки нових протитуберкульозних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва» (НФаУ)

6. Володимирова І.М. «Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози» (ІПКСФ НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Пахомова Ольга Олександрівна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-β-гідроксіетилксантину» (ЗДМУ)

2. Нейко Оксана Василівна «Фармакогностичне дослідження рослин роду Деревій та створення фітозасобів на їх основі» (ІФНМУ)

3. Гулейчук Інна Олександівна «Розробка складу та технології фітоемульсії для лікування андрогенної алопеції» (ІФНМУ)

4. Гончаров Олександр Володимирович «Дослідження біологічно активних речовин видів роду LatinumL.» (НФаУ)

5. Жук Юлія Миколаївна «Розробка спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин, що містять вторинну аліфатичну аміногрупу» (ЗДМУ)

6. Іванюлік Ірина Ігорівна «Фармакоекономічне обґрунтування потреби у забезпеченні лікування дітей, хворих на вірусні інфекції, та їх профілактики» (ІФНМУ)

7. Потішний Ігор Мирославович «Фармакогностичний аналіз рослин роду Дягель (AngelicaL.)» (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

8. Яцюк Катерина Михайлівна «Розробка складу і технології твердих лікарських форм з плодів журавлини болотної, призначених для терапії інфекцій сечовидільної системи» (ІФНМУ)

9. Федущак Оксана Андріївна «Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі оптимізації ін`єкційної фармакотерапії у закладах охорони здоров`я України» (ЛНМУ імені Данила Галицького)

10. Городнича Оксана Юріївна «Модель діяльності клінічного провізора в системі фармакологічного нагляду (на прикладі дерматологічних ускладнень фармакотерапії)» (ЛНМУ імені Данила Галицького)

11. Бігдан Олексій Антонович «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів, які містять фторфенольні замісники» (ЗДМУ)

12. Гамуля Ольга Володимирівна «Фармакогностичне дослідження сировини огірка посівного» (НФаУ)

13. Батюченко Іванна іванівна «Фармакогностичне дослідження сировини роду гарбуз» (НФаУ)

14. Холодняк Сергій Валерійович «[2-(3-арил-1Н-1,2,4-триазол)феніл]аміни: синтез, хімічна модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості» (ЗДМУ)

15. Коробова Євгенія Сергіївна «Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» (НФаУ)

16. Пастухова Олександра Андріївна «Організаційно-економічні та соціальні принципи фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку» (НФаУ)

17. Андрійчук Ярослав Ростиславович «Розробка складу та технології капсул та гранул на основі сухого екстракту вівса» (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

18. Добровольний Олександр Олександрович «Розробка технології сухого екстракту суплідь хмелю в якості активного фармацевтичного інгредієнта лікарських засобів» (УВМА)

19. Ющишена О.В. «Фармакогностичне вивчення надземної частини вітексу священного (VitexagnusL.) та вітексу коноплевидного (V. CannabifoliaSieb.)» (ІФТ НАМНУ)

20. Лебедєва Т.О. «Наукове обґрунтування заходів протидії дезоморфінової наркоманії на засадах судової фармації» (ХМАПО)

21. Хромильова О.В. «Розробка технології і стандартизація таблеток на основі ізоніазиду з тіотриазоліном» (ЗДМУ)

22. Журавльова К.Ю. «Фармакоекономічні дослідження фармацевтичного забезпечення працівників вугільної промисловості з професійно обумовленими патологіями» (ЛугДМУ)

23. Алексєєв О.Г. «Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері» (ЗДМУ)

 

Методичні рекомендації

1. Актуальність соціальної відповідальності у фармації. Автори: Ткаченко Н. О., Червоненко Н.М. (ЗДМУ)

2. Фітотерапія ран, опіків, запальних захворювань шкіри. Автори: Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Буряк М.В. (НФаУ).

3. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі. Автори: Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. (НФаУ)

4. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. Автори: Посилкіна О.В., Хромих А.Г. (НФаУ)

5. Оцінка проблем рецептоурного відпуску лікарських засобів та визначення шляхів їх розв`язання в Україні. Автори: Немченко А.С., Терещенко Л.В. (НФаУ)

6. Прогнозування напрямків розвитку пропозицій на фармацевтичному ринку України. Автори: Дроздова А.О., Малецька З.В., Руденко В.В. та ін. (НМАПО імені П.Л. Шупика).

 Інформаційні листи

1. Інноваційні перспективи застосування комплексних біологічних препаратів в лікуванні хворих хронічною рецидивуючою кропив’янкою. Автори: Муляр Л.А., Почерняєва В.Ф., Петрова Т.А., Островська Г.Ю. (УМСА)

2. Реалізація проекту «Інформатизація рецептурного обігу проти діабетичних лікарських засобів з України»». Автор: Бойко А.І. (ЛНМУ імені Данила Галицького)

3. Склад та технологія приготування дитячих супозиторіїв на основі природної сировини в умовах аптек. Автори: Ярних Т.Г., Мельник Г.М. (НФаУ)

4. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикосу, що виявляє антиоксидантну активність. Автори: Штробля А.М., Ленчик Л.В., Фіра Л.С., Кисличенко В.С., Лихацький П.Г. (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, НФаУ).

 Нововведення

1. Похідні 1,2,4-тріазолів, що проявляють аналгетичну активність. Автори: Книш Є.Г., Панасенко О.І., Пругло Є.С., Сафонов А.А. та ін. (ЗДМУ)

2. Спосіб кількісного визначення мезатону в розчину для ін`єкцій. Автори: Жук Ю.М., Васюк С.О. (ЗДМУ).

 Різне

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення №1). (НПАМО імені П.Л. Шупика):

— Уповноважена особа (особи) фармацевтичного підприємства з виробництва лікарських засобів. Випуск 25.

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій науково-педагогічних працівників. Випуск 78.

— Проект Постанови Кабінету міністрів України та «Положення про ліцензування, сертифікацію професійного рівня персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів».

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №81 від 19.06.13 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Георгієвський Геннадій Вікторович «Аналітичне забезпечення синтезу, стандартизації та організації виробництва деяких похідних 1,2,4-триазолу та їх лікарських форм» (ДНЦЛЗ)

2. Котов Андрій Георгійович «Фармакопейні аспекти стандартизації якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі» (ДФУ ДП «Фармакопейний центр»)

3. Глущенко Алла Володимирівна «Науково-теоретичне обґрунтування складу та стандартизації комбінованих педіатричних препаратів на основі бісептолу» (НФаУ)

4. Літвінова Олена Вячеславна «Теоретичні та науково-практичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах інноваційного розвитку» (НФаУ)

5. Братішко Юлія Сергіївна «Теоретичні та практичні підходи до формування системи соціального комплаєнсу та соціальної відповідальності у фармації» (НФаУ)

6. Прокопенко Тіна Сулейманівна «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування підготовки молодших спеціалістів фармації в сучасних умовах» (НФаУ)

7. Хохленкова Н.В. «Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної терапії раневого процесу» (НФаУ) – зміна теми

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Вакуленко Дар`я Валеріївна «Науково-методичні засади організації виготовлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках» (НФаУ ІПКСФ)

2. Лозинський Андрій Володимирович «Синтез та біологічна активність поліфункціональних похідних на основі тіопірано[2,3-d]тіазольної гетероциклічної системи» (ЛНМУ імені Данила Галицького)

 1. Вадзюк Юлія Степанівна «Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологіями щитоподібної залози» (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

4. Адріанов Костянтин Вадимович «Фітонірінг та хімічне дослідження рослинних джерел ментолу» (НФаУ)

5. Соколова Ольга Олександрівна «Фармакогностичне вивчення видів та сортів рослин роду соняшник» (НФаУ)

6. Пузанова Ірина Петрівна «Організаційно-технологічні підходи до утилізації та знищення непридатних до медичного застосування лікарських засобів» (ЛНМУ імені Данила Галицького)

7. Хмелевський Микола Олександрович «Організаційно-правові заходи підвищення доступності лікарських засобів на селі в умовах реформування охорони здоров`я (судово-фармацевтичні аспекти)» (ХМАПО)

8. Валігура Олія Геннадіївна «Розробка складу та технології дитячої лікарської форми антимікробної дії» (НФаУ)

9. Бобро Світлана Геннадіївна «Розробка складу та технології екстемпоральних косметичних засобів на основі продуктів бджільництва» (НФаУ)

10. Близнюк Наталія Анатоліївна «Розробка та валідація методик контролю якості оригінального фітотерапевтичного засобу для лікування епілепсії» (НФаУ)

11. Мусмарі Мохамед Ахмед «Експериментальне дослідження фармакологічної активності інгібіторів JNK кіназ» (НФаУ)

12. Голод Аьона Сергіївна «Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів на основі глюкозаміну, метронідазолу та хлоргексидину для стоматології» (НМАПО імені П.Л.Шупика)

13. Телішевська Г.Ю. «Фармакогностичне дослідження вересу звичайного (Callunavulgaris (L.) Hull.» (ІФНМУ)

 

Методичні рекомендації

1. Організаційні засади підвищення якості і ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Новіцька Ю.Є. (НФаУ)

2. Фармакоекономічні підходи до фармацевтичного забезпечення дітей, хворих на гастрит і дуоденіт. Автори: Трохимчук В.В., Ольхова І.В. (ОНМУ)

3. Обгрунтування показників амбулаторної та стаціонарної рецептури в Україні. Автори: Немченко А.С., Терещенко Л.В. (НФаУ)

4. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом. Автори: Котвіцька А.А., Лобова І.О. (НФаУ).

5. Методичні рекомендації щодо розробки соціально-економічних переліків лікарських засобів для лікування хворих на рак шлунка та рак прямої кишки. Автори: Немченко А.С., Жаркова С.О. (НФаУ)

6. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного. Автори: Марчишин С.М., Гарник М.С. (НФаУ).

7. Визначення тарифів за індивідуальне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Чернуха В.М. (НФаУ).

8. Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками. Автори: Немченко А.С., Косяченко К.Л., Сятиня М.Л., Чернуха В.М., Глущенко О.М. (НФаУ).

 Інформаційні листи

1. Метод профілактики і лікування алергічних захворювань. Автори: Марчишин С.М., Козачок С.С. (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського)

2. Термінологічне визначення захисту спеціалістів фармації у сучасних умовах. Автори: Толочко В.М., Зарічкова М.В. (ІПКСФ НФаУ)

3. Антигіпоксант на основі ембріональної сировини. Автори: Тімохіна Ю.О., Жегунов Г.Ф. (ХЗВА МАПТП України).

4. Виготовлення супозиторіїв з вінпоцетином в умовах аптеки. Автори Гладишев В.В., Нагорна Н.О., Кечин І.Л., Курпаяніді В.І. (ЗДМУ).

5. Виготовлення гелю назального з каптоприлом в умовах аптеки. Автори Гладишев В.В., Алмохамад Жумаа Абуллах, Кечин І.Л., Горчакова Н.О. ЗДМУ).

6. Вплив екстрактів з ембріонів курей на лейкопоез. Автори: Жегунов Г.Ф., Кузнецова В.Г. (ХЗВА МАПТП України).

7. Інноваційні перспективи використання густого екстракту фіалки триколірної в протизапальній терапії. Автори: Марчишин С.М., Наконечна С.С. (ТДМУ імені І.Я. Горбачевського).

8. Перспективи використання нового похідного 3,2¢-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) як церебропротектора при ішемії головного мозку. Автори: Багаурі О.В., Редькін Р.Г., Ходаківський О.А. (ВНМУ імені М.І. Пирогова, Ін-т проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського).

9. Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі управління ризиками для якості результатів випробувань методом втрати в масі при висушуванні. Автори: Губарь С.М., Сур С.В., Євсєєва Л.В., Ковпак Л.А., Коваленко С.М. (НФаУ).

10. Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі управління ризиками для якості результатів випробувань методом тонкошарової хроматографії. Автори: Губарь С.М., Сур С.В., Євсєєва Л.В., Вепрецька Л.В., Коваленко С.М. (НФаУ).

11. Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі управління ризиками для якості результатів випробувань методом титриметрії. Автори: Губарь С.М., Сур С.В., Євсєєва Л.В., Грищенко І.В., Коваленко С.М. (НФаУ).

12. Використання сугого екстракту рутки Шлейхера для розробки лікарського засобу протисудомної дії. Автори: Цивунін В.В., Штриголь С.Ю., Прокопенко Ю.С. (НФаУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №82 від 16.10.13 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Прокопенко Юлія Сергіївна «Стандартизовані підходи до розробки оригінальних протисудомних засобів рослинного походження» (ІПКСФ НФаУ)

2. Білоус Світлана Богданівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, технології і дослідження засобів антимікробної дії на основі наноматеріалів» (ЛНМУ імені Данила Галицького)

3. Кубарєва Інна Валеріївна «Теоретико-прикладні та методологічні до удосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Близнюк Наталія Анатоліївна «Розробка та валідація методик контролю якості оригінального фітотерапевтичного засобу для лікування епілепсії» (НФаУ)

2. Гончарова Анастасія Андріївна «Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи» (НФаУ)

3. Пуль Вікторія Вікторівна «Розробка складу та технології препарату місцевої дії для лікування верхніх дихальних шляхів» (НФаУ)

4. Авідзба Юлія Наліковна «Створення нових лікарських засобів з листя евкаліпту після одержання галенових та новогаленових препаратів» (НФаУ)

5. Равнєйко Ірина Миколаївна «Синтез [1,2,3]триазоло[1,5-a]хіназолінів та тієно[2,3-е] [1,2,3]триазоло[1,5-a]піримідинів – нових біологічно активних речовин» (НФаУ)

 Методичні рекомендації

 1. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. Автори: Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. (НФаУ).
 2. Хіміко-токсикологічне дослідження біологічного матеріалу на дифенін. Автори: Бондар В.С., Багуля О.В. (НФаУ).
 3. Хіміко-токсикологічне дослідження біологічного матеріалу на клопідогрель. Автори: Бондар В.С., Аносова Л.С., Шовкова З.В. (НФаУ).
 4. Хіміко-токсикологічне дослідження біологічного матеріалу на кетотіфен. Автори: Клименко Л.Ю., Мирошниченко Ю.О., Болотов В.В. (НФаУ).

 Інформаційні листи

 1. Підвищення фармакологічної ефективності мазі, що володіє протизапальною, фотопротекторною, імунопротекторною дією, за допомогою нанотехнологій. Автори: Звягінцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.І. (ХНМУ)
 2. Інноваційні підходи до підвищення фармакологічної ефективності мазі, що містить метилурацил, за рахунок включення наночасток срібла». Автори: Звягінцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.І. (ХНМУ).
 3. Використання ліофільного порошку м`якоті кавуна в корекції експериментального нефролітіазу». Автори: Монатко К.В., Подплетня О.А., Дрововоз С.М. (ДніпрДМУ).

 Нововведення

1. Спектрофотометричний спосіб кількісного визначення глюкозаміну. Автори: Потрна К.П., Васюк С.О. (ЗДМУ).

2. Настоянка валеріани. Автори: Панченко С.В., Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.І., Тржецинський С.Д., Пругло Є.С. (ЗДМУ).

 були розглянуті та затверджені до МОЗ для подання на конкурс для отримання державного фінансуваннянаступні запити на НДР:

         Перехідні НДР:

 1. Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції). (НФаУ)
 2. Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ JNK і дослідження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної активності. (НФаУ)
 3. Розробка скринінгового біолюмінесцентного методу кількісної оцінки взаємодії речовин біоцидної дії з біомішенями і нерецепторними молекулами (КДМУ імені С.І. Георгієвського)

      Нові НДР:

 1. Наукова розробка, створення та трансфер технології інноваційного лікарського засобу для лікування цукрового діабету 2-го типу. (НФаУ)
 2. Пошук та синтез оригінальних синтетичних лікарських субстанцій на основі нових похідних нітрогеновмісних гетероциклів. (НФаУ)
 3. Конструювання, синтез та пошук потенційних засобів для лікування захворювань опорно-рухового апарату серед похідних [2,3-d] — піримідин-6-карбонової кислоти. (НФаУ)
 4. Розробка технології, стандартизація та валідація методик контролю якості екстемпоральних ліків для дітей. (НФаУ)
 5. Створення нових лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва для лікування та профілактики туберкульозу. (НФаУ)
 6. Реформування охорони здоров`я: удосконалення соціально-економічних механізмів підвищення доступності ЛЗ та програма впровадження оцінки медичних технологій. (НФаУ)
 7. Створення супрамолекулярних нанокомплексів направленої дії на патогенні процеси в організмі. (НФаУ)
 8. Спрямований пошук біологічно активних сполук серед заміщених триазинохіназолінів та створення кандидатів у лікарські препарати на їх основі (ЗДМУ)
 9. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу (ЗДМУ).

ПК “Фармація” повідомляє, що на засіданні ПК №83 від 18.12.13 були розглянуті та затверджені наступні роботи:

Докторські дисертаційні роботи

1. Красільнікова Оксана Анатоліївна «Розробка нових шляхів корекції дисліпідемічних станів на основі інгібіторів сигнальних кіназ» (НФаУ)

2. Галузінська Любов Валеріївна «Біохімічні механізми протипсоріатичної дії рослинних поліфенолів» (НФаУ)

3. Кайдалова Альбіна Володимирівна «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування впровадження системи управління якістю у вищій фармацевтичній освіті» (НФаУ)

4. Бочаров Олександр Анатолійович «Фармакологічні дослідження протизапальних і імуномодулюючих властивостей рекомбінантних інтерлейкінів» (НФаУ)

Кандидатські дисертаційні роботи

1. Калько Катерина Олександівна «Хронофармакологічне дослідження активності гепатопротекторних засобів» (НФаУ)

2. Слаб`як Оксана Іванівна «Хіміко-токсикологічне дослідження ефавіренцу» (ІФНМУ)

3. Продан Ольга В`ячеславівна «Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна активність «онієвих гексафторосилікатів» (ОНМУ)

4. Колісник Оксана Андріївна «Фармакологічне вивчення противиразкової активності фенольного гідрофобного препарату прополісу» (НФаУ)

5. Цивунін Вадим Володимирович «Пошук нових антиконвульсантів рослинного походження (експериментальне дослідження)» (НФаУ)

6. Вовк Геннадій Валерійович «Створення нових лікарських засобів на основі комплексної переробки листя шавлії лікарської» (НФаУ)

7. Шкапо Антон Ігоревич «Вплив субстанцій рослинного походження на системи гуморальних регуляторів харчової поведінки за експериментального метаболічного синдрому» (НФаУ)

8. Плешкова Ольга Володимировна «Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців з пораненнями і травмами головного мозку» (УВМА)

9. Соломенний Андрій Миколайович «Організаційно-економічне обґрунтування медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців їз торакоабдомінальною травмою» (УВМА)

10. Шматенко Вікторія Валентинівна «Наукове обґрунтування складу, технології та нормування антимікробної мазі з протизапальною та анестезуючою дією для потреб військової медицини» (УВМА)

11. Слюсар Оксана Андріївна «Розробка складу та технології комбінованого сиропу на основі рослинної сировини» (НФаУ)

12. Осама Абузаид Мохамед Инур «Научно-методическое обоснование направлений развития системы лекарственного обеспечения в Судане» (НФаУ)

13. Количев Ілля Олександрович «Фітохімічне вивчення листя чорниці звичайної та створення на їх основі лікарських засобів» (НФаУ)

14. Акрам Эль Гуедрор «Разработка состава и технологии геля с лизоцимом для применения в стоматологии» (НФаУ)

15. Горяча Лілія Миколаївна «Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (AmbrosiaartemisiifoliaL.)» (НФаУ)

16. Кливняк Богдан Михайлович «Фармакогностичне вивчення якірців сланких (TribulusterretrisL.)» (ОНМУ)

17. Сапсай Роман Віталійович «Наукове обґрунтування методологічних підходів щодо впровадження системи аудиту та контролінгу в практику аптечних мереж» (НФаУ)

18. Рибальченко Тетяна Леонідівна «Експериментальне дослідження похідних 1,2,3-триазолу та 1,3,4-оксадіазолу як потенційних протисудомних засобів» (ІПКСФ НФаУ)

 Методичні рекомендації

1. Роль клінічного провізора у системі паліативної допомоги в Україні. Автори: Громовик Б.П., Прокіп С.Є. (ЛНМУ імені Данила Галицького)

2. Фармакоекономічна оцінка медикаментозного забезпечення постраждалих із торакоабдомінальною травмою. Автори: Шматенко О.П., Заруцький Я.Л., Соломенний А.М. (УВМА).

3. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом. Автори: Котвіцька А.А., Лобова І.О. (НФаУ).

4. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз. Автори: Котвіцька А.А., Карло В.В. (НФаУ).

5. Кластеризація регіонів України за рівнем попиту на антитромботичні лікарські препарати. Автори: Мнушко З.М., Люханова К.А., Тіманюк І.В. (НФаУ).

6. Прогнозування роздрібних цін з використанням штучного інтелекту на прикладі антитромботичних лікарських препаратів. Автори: Мнушко З.М., Люханова К.А., Тіманюк І.В. (НФаУ).

 Інформаційні листи

1. Комп`ютерна програма статистичної обробки анкетних даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (programforstatisticalprocessingofpersonaldata). Автори: Толочко В.М., Вакуленко Д.В. (ІПКСФ НФаУ).

2. Фармацевтична діагностика рецептів на інфузійну терапію для дітей з вродженими вадами серця. Автор: Рев`яцький І.Ю. (ЛНМУ імені Данила Галицького)

3. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з тамсулозину гідрохлоридом. Автори: Гриценко В.І., Рубан О.А. (НФаУ).

4. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з рослинними екстрактами. Автори: Гриценко В.І., Рубан О.А. (НФаУ).

5. Розробка технології комбінованої мазі для лікування інфекційно-запальних захворювань шкіри. Автори: Рубан О.А., Пуляєв Д.С., Халавка М.В. (НФаУ).

6. Розробка технології гелю з ангіопротекторною дією. Автори: Рубан О.А., Куценко С.А., Ковалевська І.В. (НФаУ).

7. Система прогнозування розвитку небезпечних ліко-індукованих дерматопатологій – синдромів Стівена-Джонсона та Лайєлла. Автори: Зіменковський А.Б., Городнича О.Ю. (ЛНМУ імені Данила Галицького).

8. Методики ізолювання метформіну із біологічних об`єктів при судово-токсикологічних дослідженнях на токсикант невстановленої будови. Автори: Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

9. Методики ізолювання метформіну із тканин печінки при гострому отруєнні препаратом. Автори: Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

10. Методики ізолювання метформіну з біологічних рідин при гострому отруєнні препаратом. Автори: Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

11. Методики виявлення метформіну в екстрактах з біологічних об`єктів. Автори: Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. (НФаУ).

12. Методики кількісного визначення метформіну в екстрактах з біологічних об`єктів. Автори: Москаленко В.Ю., Мерзлікін С.І. (НФаУ).ф

Нововведення

1. N1-[8-(фуріл-2)-метиламінотеофілініл-7-етаноїл]-N4-фенілтіосемикарбазиду, який виявляє діуретичну та протизапальну дію. Автори Юрченко Д.М., Александрова К.В., Романенко М.І. (ЗДМУ)

2. Противиразковий та протизапальний засіб. Автори: Єренко О.К.., Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Беленічев І.Ф., Абрамов А.В. та інші (ЗДМУ).

3. Спосіб отримання суми біологічно активних сполук з листя подорожника. Автори: Хортецька Т.В., Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Беленічев І.Ф., Абрамов А.В. та інші (ЗДМУ).

4. 2-([(3-бензилксантиніл-8-іл)-N-[(1Z)-(5-хлоро-2-етил-1-метил-1Н-піразол-4-іл)метилі­ліден]ацетигідразиду, який виявляє антимікробну дію. Автори: Дячков М.В., Александрова К.В., Камишний О.М., Поліщук Н.М., Шкода О.С. (ЗДМУ).

5. Водорозчинні солі 3-бензил(феніл)-8-гідроксиметилксантинів, які виявляють антиоксидантну дію. Автори: Дячков М.В., Шкода О.С., Александрова К.В., Беленічев І.Ф., Натрій 3-(4-метилфеніл)-8-гідроксиметилксантинід-1, який виявляє діуретичну дію. Автори: Дячков М.В., Беленічев І.Ф., Александрова К.В., Шкода О.С. (ЗДМУ).