Рухмакова Ольга Анатоліївна

РухмановаРухмакова Ольга Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук (2016), доцент (2014) кафедри технології ліків

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел./факс (0572) 67-91-84

E-mailrukhmakovaolga@gmail.com

Науковий профіль:

 

Автобіографія

Рухмакова Ольга Анатоліївна народилась 20 серпня 1985 р. у м. Харкові. У 2002 році закінчила з золотою медаллю українсько-англійську гімназію № 6 м. Харкова. Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2007 р.) та магістратуру Національного фармацевтичного університету (2008 р.). Працювала старшим лаборантом кафедри технології ліків (2007-2009 рр.).

З грудня 2008 р. була зарахована до аспірантури кафедри  технології ліків, яку закінчила достроково і у 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук під керівництвом д.фармац.н., проф. Ярних Т. Г. за темою «Розробка складу і технології мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі технології ліків, де працювала спочатку асистентом (2009-2011 рр.), а потім доцентом (з 2011 р. по теперішній час). На кафедрі Рухмакова О. А. виконує обов’язки відповідальної за наукову діяльність, навчання іноземних студентів та секретаря. Отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» у Державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди (2013 р.).

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня» (науковий консультант – д.фармац.н., проф. Ярних Т. Г.).

Громадська діяльність: секретар методичної профільної комісії з технологічних дисциплін.

Нагороди: у рейтингуванні науково-педагогічних працівників НФаУ за 2015-2016 н.р. нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Кращий доцент НФаУ».

Учні: Рухмакова О. А. керує підготовкою 1 доктора філософії (аспірант Карпенко І.  А.).

Напрями наукових досліджень: розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів; розробка проектів загальних фармакопейних статей на екстемпоральні лікарські засоби для включення у Державну фармакопею України; розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини, зокрема супозиторіїв і м’яких лікарських форм.

Рухмакова О. А.  є співрозробником настанови «Вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек» (затверджена наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р.) і 3-х монографій ДФУ «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «М’які лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «Супозиторії та песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, 3 том, 2014 р.).

Рухмакова О. А. приймала участь у створенні ректальних супозиторіїв «Імуносол» (затверджено ТУ У 20.4-22676945-005:2015, виробник – АТ «Лекхім-Харків») і 4-х м’яких лікарських форм, включених до перспективного плану розвитку ПАТ «Фармак» та  ПАТ «ХФЗ «Червона зірка»».

Видавнича діяльність: автор понад 130 наукових праць, серед них: 1 підручник, 1 практикум, 1 монографія, 14 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 1 технічні умови України, 8 патентів на корисні моделі та винаходи, 2 інформаційні листи, більше 100 статей та матеріалів конференцій.

Основні наукові праці:

Підручник:

 1. Chemist’s Technology of Drugs : The manual for students of higher schools / A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh, A. B. Yuryeva, O. A. Garkavtseva, еd. by A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh. – Kharkiv : NUPh; 2011 – 424p.

Практикум:

 1. Biopharmaceutics. Practical course: for English students of specialty “Pharmacy” / A.I. Tikhonov, Ye.Ye. Bogutskaya, T.G.Yarnykh and others. – Kh., 2011. – p 88.

Колективна монографія:

 1. Актуальные проблемы биологии, химии и медицины : моногр. / авт. кол. : Ю. П. Зарубин, П. П. Пурыгин, Т. А. Соколова-Попова и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014 – 235 с.

Навчальні посібники та методичні рекомендації:

 1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 127с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липян 2015 р.).
 2. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 95с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липян 2015 р.).
 3. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.С. Гриценко, Н.В. Хохленкова та ін.; Під ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – К.: Видавничий дім «Агентство Медичного Маркетингу», 2016. – 352 с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 4. Борщевська, М. І. Методологія створення лікарських засобів на основі лікарської сировини : метод. рек. / М. І. Борщевська, Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2015. – 40 с.
 5. Методологія викладання аптечної технології ліків : навч.-метод. посіб. для викл. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова та ін. – Х. : НФаУ, 2015 – 232 с.
 6. Історіякафедри технології ліківНаціонального фармацевтичного університету : монографія / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, О. М. Котенко О. А. Рухмакова, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, Н. В. Живора, М. В. Буряк, Ю. В. Левачкова, В. В. Ковальов, В. М. Чушенко, Ю. М. Азаренко, К. В. Толочко ; за ред. проф. Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2015. – 316 с.
 7. Електронний навчальний посібник з аптечної технології для самостійної позааудиторної роботи студентів: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів./ Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов.- Х.: НФаУ.- 2015.
 8. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної позааудиторної роботи студентів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В. В. Ковальов, , Ю. М. Азаренко, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, М. В. Буряк, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Живора, Ю. В. Левачкова, О. А. Рухмакова, К. В. Толочко, В. М. Чушенко, О. М. Котенко, М. О. Петровський.— Х.: НФаУ, 2015.
 9. Організація самостійної роботи студентів кафедри технології ліків у системі дистанційного навчання : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, О.А. Рухмакова, В.В. Ковальов, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х.: НФаУ, 2014. – 20 с.
 10. Приготування емульсій для внутрішнього застосування з використанням сучасних засобів механізації : метод.рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов, О.А. Рухмакова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2014. – 16 с.
 11. Ярних, Т. Г. Фітотерапія аденовірусної інфекції у дітей. Екстемпоральні прописи та фітозбори : метод. рек. / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 12. Ярних, Т. Г. Фітотерапія атопічного дерматиту. Екстемпоральні прописи та фітозбори : метод. рек. / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 13. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 14. Reference materials for preparation to licensed examination «CROCK-2» on Chemist’s Technology of Drugs: for English students of “Pharmacy” specialty: Practical aids. For individual student’s work / Yarnykh T.G., Garkavtseva O.A., Buryak M.V. and others. – Kh., 2011. – 26 p.
 15. Workbook for Chemist’s Technology of Drugs: A tutorial for the 3-st year English students of pharmaceutical higher schools and departments of “Pharmacy” specialty / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva and others. – Kh.: PH of NUPh, 2011. – 137 p.
 16. Workbook for Biopharmacy: A handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva and others. – Kh: PH of NUPh, 2011. – 33 p.
 17. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.
 18. Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, С.В. Гриценко, О.А. Гаркавцева, О.А. Гриценко. Збори: метод. реком. до провед. навч.-вироб. заняття у формі ділової гри «Я працюю у виробничому відділі аптеки № 63» для студ. спец. «Клінічна фармація»; За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 20 с.
 19. Нормативна документація щодо приготування ліків в умовах аптек (пропозиції доповнень до ДФУ): Збірник проектів нормативних документів / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева, Ю.В. Левачкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 80 с.
 20. Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гаркавцева О.А. Вимоги Фармакопеї США та ДФУ до виготовлення ліків в умовах аптек: Лекція для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація»; За ред.. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.

Технічні умови України:

 1. Технічні умови ТУ У 20.4-22676945-005:2015 «Імуносол. Засіб гігієнічно-профілактичний» / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А.

Патенти:

 1. Пат. на винахід № 109988 Україна, МПК A61K 36/48 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61P 1/02 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, І. О.; Бабенко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № a201408181 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20. – 5 с.
 2. Пат. на корисну модель № 101106 Україна, МПК А61К9/06, А61К36/48, А61Р17/02. Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, Есам Зургані А. Зегхдані ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № u 201502338 ; заявл. 16.03.15 ; опубл. 25.08.15, Бюл. № 16. – 5 с.
 3. Пат. на корисну модель № 95889 Україна, МПК А61К36/48, А61Р31/12. Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до коронавірусів / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. О. Панченко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408178 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 4 с.
 4. Пат. на корисну модель № 95890 Україна, МПК А61К36/48, А61Р31/12. Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до аденовірусів 3-го типу у педіатрії / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. О. Панченко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408184 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 4 с.
 5. Пат. на корисну модель № 95891 Україна, МПК А61К36/48, А61К9/06, А61Р31/12. Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, І. О.; Бабенко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408185 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 5 с.
 6. Пат. на корисну модель № 88526 Україна, МПК А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Г. М. Мельник, Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова ; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2013 09927 ; заявл. 09.08.13 ; опубл. 25.03.14, Бюл. № 6. – 8 с. .
 7. Пат. на винахід № 93011 Україна, A61K 9/06 (2006.01), A61K 36/00, A61P 17/00. Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту / Т. Г. Ярних, О. А. Гаркавцева, Л. М. Малоштан ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № a200902476 ; заявл. 19.03.2009 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. – 5 с.
 8. Пат. на корисну модель № 43597 Україна, A61K 36/00, A61K 9/06 (2006.01), A61P 17/00. Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту / Т. Г. Ярних, О. А. Гаркавцева, Л. М. Малоштан ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № u 200902474 ; заявл. 19.03.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 5 с.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Рухмакова, О. А. Экспериментальное обоснование выбора действующих веществ стоматологического геля «Дентавир-фито» / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярных // Рецепт. – 2015. – № 2 – С. 144–
 2. Ярных, Т. Г. Особенности технологии, контроля качества и фармацевтической разработки лекарственных препаратов для детей / Т.Г. Ярных, О. А. Рухмакова // Хим.-фармац. журн. – 2015. – Т. 49, № 2. – С. 52–
 3. Pharmacological studies of dental gel “Dentavir-phyto” / T. G. Yarnykh, O. A. Rukhmakova, L. N. Maloshtan, E. Yu. Yatsenko et al. // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2014. – 12, № 7. – Р. 1347–1376.
 4. Рухмакова, О. А. Использование методов математического планирования с целью определения оптимального состава гелевой композиции / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярных, Н. Г. Ланцберг // Вестник фармации (Беларусь). – 2014. – №4 (66). – С. 62–67.
 5. Study of immunomodulating activity of rectal suppositories with an extract of licorice root / L. V. Yakovleva, T. G. Yarnykh, Yu. Koshevaya, O. A. Rukhmakova et al. // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2014. – Vol. 2, № 4. – P. 277–283.
 6. Rukhmakova, O. A. Characteristics of children’s inflammatory skin diseases of immune nature and areas of their treatment / O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh // Nauka i Studia. – 2013. – Vol. 109, № 41. – Р. 5–10.
 7. Ярных ,Т. Г. Технология приготовления детских суппозиториев с экстрактами солодкового корня / Т. Г. Ярных, Г. Н. Мельник, О. А. Рухмакова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. : Медицина. Фармация. – 2013. – № 11(154). – С. 257–260.
 8. Рухмакова, О. А. Разработка технологии и стандартизация детских суппозиториев с экстрактом солодкового корня / О. А. Рухмакова // Фармация Казахстана. – 2013. – № 5. – С. 58–
 9. Ярных, Т. Г. Изучение влияния температуры на некоторые технологические параметры детских суппозиториев / Т. Г. Ярных, Г. Н. Мельник, О. А. Рухмакова // Рецепт – 2013. – № 3 (89). – С. 93–97.
 10. Ярных, Т. Г. Анализ ассортимента мазевых основ (литературный обзор) / Т. Г. Ярных, О. А. Гаркавцева // Научные ведомости БелГУ. Сер. : Медицина. Фармация. – 2012. – № 10 (129), вып. 18/3. – С. 16–

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Рухмакова, О. А. Вивчення стабільності мазі для лікування алергічних дерматитів, ускладнених грибковою інфекцією / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3(38). – С. 28–
 2. Розробка методики кількісного визначення гліциризинової кислоти в супозиторіях «Імуносол» методом ВЕРХ / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, В. І. Гусаров, С. М. Губарь // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3(41). – С. 30–
 3. Обґрунтування раціональної концентрації діючих речовин мазі для лікування алергічних дерматитів, що ускладнені грибковою інфекцією / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко та ін. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2015. – № 2 (18). – С. 75–
 4. Рухмакова, О. А. Розроблення лабораторної технології мазі Алерголік / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Фармац. журн. – 2014. – № 5. – С. 41–47.
 5. Рухмакова, О. А. Вибір оптимального складу супозиторної основи з використанням дисперсійного аналізу / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, Н. Г. Ланцберг // Фармаком. – 2014. – № 4 – С. 56–
 6. Rukhmakova, O. A. Microbiological studies of the ointment and rectal suppositories with liquorice root extract / O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh, T. P. Osolodchenko // Вісник фармації. – 2014. – № 1 (77). – С. 73–76.
 7. Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Пов. 1. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури / О. С. Соловйов, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. П. Гудзенко, О. А. Рухмакова // Фармац. журн. – 2014. – № 1. – С. 3–
 8. Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Пов. 2. Порівняльний аналіз сучасних фармакопейних вимог до технології і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів / О. С.Соловйов, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. П. Гудзенко, О. А. Рухмакова // Фармац. журн. – 2014. – № 2. – С. 3–
 9. Рухмакова, О. А. Перспективи використання солодки голої в якості імуномодулюючого засобу у педіатрії / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1 (14). – С. 47–49.
 10. Рухмакова, О. А. Технологічні аспекти створення стоматологічного гелю «Дентавір-фіто» / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3 (31). – С. 36–69.
 11. Визначення показників якості та вивчення стабільності ректальних супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Ліки України Плюс. – 2013. – № 2(15). – С. 16–18.
 12. Quantitative determination of glycyrrhizin acid in suppositories for children / Т.Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Вісник фармації. – 2013. – № 2 (74). – С. 34–37.
 13. Розробка методик ідентифікації діючих речовин у дитячих супозиторіях на основі природних сполук / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 44–48.
 14. Біофармацевтичні аспекти створення супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Український біофармацевтичних журнал. – 2013. – № 3 (26). – С. 4–7.
 15. Рухмакова, О. А. Основні принципи імунотерапії та сучасний асортимент імуномодуляторів для дітей на фармацевтичному ринку України / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Ліки України Плюс. – 2013. – № 3-4 (16-17). – С. 8–11.
 16. Ярних, Т. Г. Методологічні аспекти створення дитячих лікарських засобів / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова // Вісник фармації. – 2013. – № 4 (76). – С. 52–56.
 17. Ярних, Т. Г. Наукове обґрунтування використання ефірної олії чайного дерева в гінекології та дерматології / Т. Г. Ярних, Ю. В. Левачкова, О. А. Гаркавцева // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С. 77–79.
 18. Фармакопейні аспекти приготування лініментів, паст, кремів та гелів “ex tempore” / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. І. Гризодуб, В. М. Чушенко, О. А. Гаркавцева // Фармаком. – 2009. – № 3. – С. 28–32.

Навчально-методична робота. Рухмакова О. А. читає лекції і проводить лабораторні, практичні та семінарські заняття для вітчизняних та англомовних студентів спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація» з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Технологія лікарських засобів», «Біофармація».

Хобі: література, подорожі, кулінарія.