Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна

profesor Sagaidak-Nikitiuk_fotoСагайдак-Нікітюк Ріта Василівна – доктора фармацевтичних наук, професор, завідувач процесів та апаратів ХФ виробництва

Адреса: 61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18
Телефон: (057) 771-81-68
Е-mail: paft@nuph.edu.ua

 

Автобіографія:

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна народилася 08.08.1975 р. у с. Глотово Белгородської обл. у сім’ї службовців.

Закінчила Українську фармацевтичну академію  за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (1997 р.); Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка та підприємництво» (1999 р.); аспірантуру заочного відділення Українську фармацевтичну академію (1997-2000 рр.); Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2010 р.).

Працювала: старший лаборант кафедри економіки промислової фармації Національного фармацевтичного університету (1997-2000 рр.), асистент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2000-2003 рр.), доцент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2003-2014 рр.), професор кафедри управління та економіки підприємства (2014-2015 рр.), завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (2015 р. і до тепер).

У 2002 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фармацевтичних наук за темою «Логістичні підходи до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичних підприємствах».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі».

Автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць, з них 7 монографій, 1 підручник, 10 навчальних посібників, понад 70 статей у фахових виданнях, 18 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» і ПК «Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань» та узгоджених МОЗ України, 2 інформаційних листів, 1 патенту, 10 нововведень і 15 авторських свідоцтв.

Нагороди:

 • лауреат районного конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Молодий науковець» (ІІ місце) (2004 р.);
 • лауреат міського конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Наукова діяльність» (2005 р.);
 • Почесна грамота Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2011 р.);
 • Почесні грамоти НФаУ (2002 р., 2014 р., 2015 р.);
 • Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Фармацевтична логістика» (2008 р.);
 • Диплом ІІІ ступеня переможцю дистанційної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інновації в медицині і фармації 2014» за наукову роботу «Методика оцінки логістичних ризиків у фармацевтичній галузі», м. Мінськ, Білоруський державний медичний університет (2014 р.).

Громадська діяльність

Член Вченої ради НФаУ; член ЦМР НФаУ; член апробаційної ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; член Вченої ради факультету «Промислова фармація, управління та адміністрування».

Наукова школа

Під керівництвом Сагайдак-Нікітюк Р.В. готується 1 докторська і 3 кандидатські дисертаційні роботи.

Підручники

Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін. – Х. : Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.

Навчальні посібники

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Трудове право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 154 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Адміністративне право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 200 с.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління господарською діяльністю підприємства / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Б. Гончаров, О. В. Доровський. – Х. : Зебра, 2015. – 256 с.
 4. Посилкіна О. В. Логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, А. Г. Хромих. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 208 с.
 5. Посилкіна О. В. Виробнича логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
 6. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. О. Яремчук, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2007. – 232 с.
 7. Посилкіна О. В. Організація виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. Ю. Зверева. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2006. – 152 с.
 8. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства / за заг. ред. О. В. Посилкіна. – Х. : Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2005. – 302 с.
 9. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2004. – 192 с.
 10. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ ; Золоті сторінки, 2002. – 190 с.
 11. Методичні рекомендації

Наукові методичні рекомендації

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика оцінки потеціалу регіональної логістичної кластеризації фармації в Україні : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2015. – 22 с.
 2. Посилкіна О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
 3. Посилкіна О. В. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 76 с.
 4. Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів : метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 24 с.
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства: метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 36 с.
 6. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства : метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
 7. Посилкіна О. В. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2013. – 31 с.
 8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів: метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 9. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 10. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Оніщенко. – Х. : НФаУ, 2012. – 21 с.
 11. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів: метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 12. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В.Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 23 с.
 13. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика управління логістичними витратами на підприємствах фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 25 с.
 14. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів : наук.-практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій, М.В. Заречкова, І. В. Пестун, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 59 с.
 15. Посилкіна О. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 16. Посилкіна О. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
 17. Посилкіна О. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 32 с.
 18. Посилкіна О. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 19 с.

Методичні рекомендації

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Податковий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 54 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Податковий менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 28 с.
 3. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до проведення e-learning study для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 4. Посилкіна О. В. Державний екзамен : методичні рекомендації для підготовки до державного екзаменту для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 114 с.
 5. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві : методичні рекомендації до індивідуальної роботи студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, В. Г. Котлярова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 79 с.
 6. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 7. Посилкіна О. В. Логістичний менеджмент : програма та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 48 с.
 8. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 68 с.
 9. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2013. – 68 с.
 10. Посилкіна О. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. Ю. Деркач. – Х. : НФаУ, 2013. – 52 с.
 11. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. Ю. Горбунова. – Х. : НФаУ, 2013. – 52 с.
 12. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.
 13. Посилкіна О. В. Аналіз ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2013. – 24 с.
 14. Посилкіна О. В. Логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2013.
 15. Посилкіна О. В. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих.. – Х. : НФаУ, 2013.
 16. Посилкіна О. В. Організація виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 17. Посилкіна О. В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації : методичні рекомендації до практичної роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» » / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 18. Посилкіна О. В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання » / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 19. Посилкіна О. В. Економіка та організація біотехнологічного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2013.
 20. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до оформлення магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2010. – 56 с.
 21. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. С. Світлична. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 22. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 44 с.
 23. Посилкіна О. В. Економіка та організація хімічних виробництв : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Промислова біотехнологія» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 104с.
 24. Посилкіна О. В. Якість постачання : методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів спеціальності «Якість, стандартизація і сертифікація» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 108 с.
 25. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва для практичних робіт для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» денної форми навчання. Частина 1 / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. С. Світлична. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 60 с.
 26. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак та ін. – Х. : Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», – 398 с.
 27. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» денної форми / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Г. В. Кубасова, О. Ф. Першина. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 80 с.
 28. Посилкіна О. В. Економіка та організація хімічних виробництв : методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту у вигляді наукової роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 62 с.
 29. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 39 с.
 30. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекоменації до самостійної роботи для студентів спеціальності050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, М. І. Сидоренко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 46 с.
 31. Посилкіна О. В. Організація виробництва : контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 26 с.
 32. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 52 с.
 33. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 40 с.
 34. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 32 с.
 35. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту у вигляді наукової роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 63 с.
 36. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів». Частина ІІ / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Є. М. Кайлюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 35 с.
 37. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 62 с.
 38. Посилкіна О. В. Техніко-економічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 62 с.
 39. Посилкіна О. В. Економіка підприємства : контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» і 7.050108 «Маркетинг» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва. –Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 64 с.
 40. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових проектів і економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. Ю. Єгорова. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 80 с.
 41. Посилкина О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2001. – 64 с.
 42. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. І. Піскун, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 72 с.
 43. Посилкіна О. В. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом : методичні рекомендації щодо практичних робіт для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 88 с.
 44. Посылкина О. В. Планирование и организация химико-фармацевтического производства : методические рекомендации к практическим работам для студентов специальности 7.110204 «Технология фармацевтических препаратов» / О. В. Посылкина, О. Ю. Егорова, Р. В. Сагайдак. – Х. : УкрФА, 1999. – 74 с.
 45. Посилкина О. В. Економіка підприємства : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності050100 «Економіка підприємства», «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Піскун, В. А. Євтушенко, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во УкрФА, 1999. – 32 с.

Членство у фахових асоціаціях: Дійсний член Громадської організації «Українська логістична асоціація».

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Sahaidak-Nikitiuk R. V. Market management of cosmeceuticals / R. V. Sahaidak-Nikitiuk // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : International Scientific-Practical Conference : Conference Proceedings. – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – 204-205.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Актуальність створення єдиного інформаційного поля у процесі забезпечення військовослужбовців ліками / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, В. І. Бандура // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : International Scientific-Practical Conference : Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 328-331.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Дослідження підходів до управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : International Scientific-Practical Conference : Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 207-209.
 4. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Актуальність управління екологічними ризиками в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // Economics, science, education: integration and synergy : materials of Internation scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016). V. 3. – K. : Publishing outfit “Centre of educational Literature”, 2016. – P. 114.
 5. Сагайдак-Никитюк Р. В. Анализ современных подходов к определению дефиниции «экологический риск в фармации» / Р. В. Сагайдак-Никитюк, К. К. Голубцова, Е. В. Козырева // Современная фармация: проблемы и перспективы развития. – Владикавказ, 2015. – С. 361-364
 6. Козирєва О. В. Розвиток співпраці України з СНД/Євразес / О. В. Козирева, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С.78-81.
 7. Sahaidak-Nikitiuk R. V. Scientifically-practical bases oflevel flow processesmanagement in pharmacy / V. Sahaidak-Nikitiuk // Economics, management, law: problems and prospects.–United Kingdom, Coventry : Agenda Publishing House,2015. – Vol. 2. – Р. 292-295.
 8. Сагайдак-Никитюк Р. В. Особенности мезологичтиского похода к управлению потоковими процессами в фармацевтической отрасли / В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Актуальне вопросы образования, науки и производства в фармации : мат-лы республикан. науч.-практ. конф. (с междун. уч.). – Тошкент, 2015. – С. 256-258.
 9. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика оценки логистических рисков в фармацевтической отрясли / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Инновации в медицине и фармации 2014. – Минск: БГМУ, 2014. – С. 228-533.
 10. Sahaidak-Nikitiuk R. V. Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry / R. V. Sahaidak-Nikitiuk, V. Demchenko, E. V. Kozyreva // Socio-economic R-search Bulletin. – № 55. – Вип. 4. – 2014. – C. 36-40.
 11. Сагайдак-Никитюк Р. В. Обоснование подходов к кластеризации фармацевтической отрасли / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Wirtschaft und Management: Theorie und P-raxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 101-105.
 12. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Обґрунтування ознак класифікації відходів фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, І. В. Сайко // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014 : mat-ly X miedzynaro-dowej naukowi-praktycznej konferencji. – Vol. 29. Ecologia. Geografia i geologia. – Przemysl: Nauka i studia, 2014. – S. 49-52.
 13. Сагайдак-Никитюк Р. В. Анализ методов оценки логистических рисков на фармацевтических предприятиях Украины / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современ-ных вызовов российского и мирового хозяйства : мат-лы ІІ-й междунар. наук.-практ. конф. – Самара: Изд-во Ас Гард, 2014. – С. 173-176.
 14. Сагайдак-Никитюк Р. В. Актуальность внедрения логистического менеджмента на фармацевтических предприятиях Украины / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Определение вектора развития экономических наук в ХХІ веке: вызовы и решения: ХVІІІ междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспирантов и молодых ученых. Ч. 2. – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2014. – С. 167-169.
 15. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика определения количества фармацевтических кластеров / Р. В. Сагайдак-Никитюк, О. В. Посылкина, Е. В. Козырева // Сб. мат-лов Всероссийский съезд фармацевтических работников. – М., 2014. – С. 232-235.
 16. Посылкина О. В. Организация подготовки специалистов по логистике для потребностей фармацевтической отрасли / О. В. Посылкина, Р. В. Сагайдак-Никитюк, А. Г. Хромых // Проблемы фармацевтической науки и практики: сб. мат-лов ІІІ Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. (Владикавказ, 23-24 мая 2013 г.). – Владикавказ, 2013. – С. 74-76.
 17. Сагайдак-Никитюк Р. В. Анализ современных подходов к классификации отходов фармацевтической отрасли в Украине / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Е. В. Козырева // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации : мат-лы науч.-практ. конф. – Тошкент, 2013. – С. 197-199.
 18. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Сучасні підходи до управління фармацевтичною мезологістичною системою / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Козирева // Economics, healthcare and education in the modern word: collections of materials of the International Scientific Conference. – Vol. 1. – Opole, Poland, 2013. – Р. 71-72.
 19. Sagaidak-Nikituk R. V. Calculation technique wastes of regional pharmaceutical industry / R. V. Sagaidak-Nikituk, O. V. Posilkina, D.E. Afanasyeva // Nauka i studia. – 2012. – № 10 (41) – Р. 22–
 20. Сагайдак-Никитюк Р. В. Особенности экологического страхования в условиях фармацевтической отрасли Украины / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Современный научный вестник. – 2011. – № 4 (100). – С. 74–82.
 21. Cагайдак-Нікітюк Р. В. Методологічні підходи до управління логістичними витратами фармацевтичних підприємств / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Globalna gospodarka w warunkach swiatowego kryzysu – Czesc 1. – I Edycja Miкdzynarodowego Kongresu Naukowego «Gospodarka Edukacja Kultura». – Kielce Grudzieс, 2010. – S. 169–
 22. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика расчета предельно-допустимых объемов отходов на фармацевтических предприятиях на основе логистического подхода и международных правил GMP / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Cерия D. Экономические и юридические науки. – – 4. – С. 176–180.
 23. Сагайдак-Никитюк Р. В. Внедрение механизмов оптимизации логистических затрат в фармацевтической отрясли / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Фармация Казахстана : интеграция науки, образования и производства. – 2009. – Том 2. – С.222–
 24. Сагайдак-Никитюк Р. В. Логистические аспекты управления отходов на фармацевтических предприятиях / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Н. А. Селиванова // Ремедиум. – 2009. – № 11. – С. 51–5
 25. Сагайдак-Никитюк Р. В. Внедрение реверсивной логистики в условиях фармпроизводства / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Н. О. Селиванова // Ремедиум. – 2008. – № 5. – С. 38–
 26. Сагайдак-Никитюк Р. В. Логистический подход в управлении запасами отходов на фармацевтическом предприятии / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Н. А. Селиванова // Ремедиум. – 2008. – № 11. – С. 53–56.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // ScienceRise : науковий журнал. Фармацевтичні науки. 2016. – № 1/4 (18). – С. 42-47.
 2. Sahaidak-Nikitiuk V. Theoretical foundations of evaluation of logistics risks in pharmacy / R. V. Sahaidak-Nikitiuk, O. V. Dorovskij // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 30-35.
 3. Kyslychenko О. А. The economic justification of gastric species production as perspective remedies for gastrointestinal tract diseases treatment / О. А. Kyslychenko, R. V. Sahaidak-Nikitiuk, O.V. Dorovskij // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 45-50.
 4. Sahaidak-Nikitiuk V. Organizational and methodological bases of pharmaceutical clusters formation and development / Rita V. Sahaidak-Nikitiuk, Nataliya V. Demchenko, Olena V. Kozyryeva // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 149-154.
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні підходи до побудови холодових ланцюгів для забезпечення належної якості лікарських засобів / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз, Д. Р. Зоідзе // Ліки України плюс. –2015. – № 3 (24). – С. 47-51.
 6. Sahaidak-Nikitiuk V. Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry / R. V. Sahaidak-Nikitiuk // Ефективна економіка. – № 1. – 2015. – С. 3-7.
 7. Новицька Ю. Є. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / Ю. Є. Новицька, О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2(40). – С. 47-52.
 8. Новицька Ю. Є. Класифікація і аналіз витрат на управління запасами в фармацевтичних компаніях / Ю. Є. Новицька, О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 98-104.
 9. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Обґрунтування підходів до оцінювання логістичних ризиків суб’єктами фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Бизнес Информ. – 2014. – № 12. – С. 304-309.
 10. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Обґрунтування моделі навчання логістичного персоналу для потреб фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 6(38). – С. 68-74.
 11. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко, О. В. Козирєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5(37). – С. 63-68.
 12. Sahaidak-Nikitiuk V. Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry / R. V. Sahaidak-Nikitiuk, N. V. Demchenko, E. V. Kozyreva // Socio-economic R-search Bulletin. – № 55. – Вип. 4. – 2014. – C. 36-40.
 13. Барнатович С. В. Методика оцінки логістичного потенціалу комунальних фармацевтичних підприємств / С. В. Барнатович, О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Ліки України плюс. – 2014. – № 4(21). – С. 40-43.
 14. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні піходи до управління логістичними ризиками у фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва // Бизнес Информ. – 2014. – № 5. – С. 161 – 166.
 15. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. – Вип. 14. – 2014. – С. 203-210.
 16. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика зонування регіонів України за потенціальною фармацевтичною кластеризаією / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №1(33). – С. 55-60.
 17. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Застосування трекінг-систем у процесі функціонування холодових ланцюгів / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Військова медицина України. – 2013. – Т. 13. – С. 78-83.
 18. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Класифікація відходів фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2013. – Вип. 40. – С. 296-303.
 19. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організаційні засади побудови фармацевтичних кластерів в Україні / Р. В.Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. – № 11. – С. 7–9.
 20. Посилкіна О. В. Створення фармацевтичних кластерів в Україні на підставі логістичного менеджменту та міжнародних стандартів якості / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 3. – С. 24–30.
 21. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Підходи до оцінки ефективності логістичної діяльності в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 19–24.
 22. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2011. – № 6. – С. 32–39.
 23. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Сучасні підходи до управління фармацевтичними відходами на різних рівнях влади / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Вісник фармації. – 2011. – № 2. – С. 63–65.
 24. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Підходи до структуризації логістичних витрат фармацевтичної галузі / Р. В.Сагайдак-Нікітюк // Фармаком. – 2011. – № 1/2. – С. 84–92.
 25. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Створення фармацевтичних кластерів в Україні на підставі логістичного менеджменту та міжнародних стандартів якості / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – №. 3 (17). – С. 24–30.
 26. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методичні підходи до розрахунку регіонального обсягу відходів фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Військова медицина Україна. – 2011. – Т. 11, № 1. – С. 124–129.
 27. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правове забезпечення екологічного управління фармацевтичними відходами / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2011. – Вип. № 30. – С. 247–254.
 28. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні підходи впровадження стратегічного логістичного менеджменту у фармацевтичну галузь / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – Т. 5, № 1 (9). – С. 52–58.
 29. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Концептуальні підходи до управління логістичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 1. – С. 8–12.
 30. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Сучасні вимоги до компетенції логістів в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Запорожский медичний журнал. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 87–91.
 31. Сагайдак-Никитюк Р. В. Подходы к определению допустимого размера отходов на основе логистического подхода / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2010. – № 1. – С. 54–59.
 32. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика выбора места расположения регионального логистического центра по переработке отходов фармацевтической отрасли / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2010. – № 4. – С. 24–29.
 33. Сагайдак-Никитюк Р. В. Актуальность внедрения реверсивной логистики в фармацевтическую отрасль / Р. В. Сагайдак-Никитюк, О. В. Посылкина // Фармацевтическая промышленность. Промышленное обозрение. – 2010. – № 6 (23). – С. 64–98.
 34. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Напрямки удосконалення забезпечення населення України медичними імунобіологічними препаратами з використанням холодових ланцюгів і логістичного підходу / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Військова медицина Україна. – 2010. – Т. 10, № 3–4. – С. 164–171.
 35. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Концептуальні підходи до підготовки логістів для фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С.64–67.
 36. Федосєєва А. О. Актуальність впровадження логістичної інформаційної системи на фармацевтичному підприємстві / А. О. Федосєєва, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Вісник фармації. – 2009. – № 3 (59). – С. 52–55.
 37. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика управління логістичними ризиками в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Фармаком. – 2009. – № 3. – С. 62–67.
 38. Посилкіна О. В. Управління утилізацією відходів у фармацевтичній галузі на логістичних засадах / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. Г. Онищенко // Запорожский медичний журнал. – 2009. – Т. 11. – № 3. – С. 120–124.
 39. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Екологічне страхування діяльності підприємств фармацевтичної галузі України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – № 18, кн. 3. – С. 285–289.
 40. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Концептуальні підходи до підготовки логістів для фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, О. В. Чуєшов // Фармацацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 64–67.
 41. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Актуальність впровадження холодових ланцюгів у процес забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Ліки України. – 2009. – № 8. – С. 108–110.
 42. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Підготовка логістів для потреб фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. – № 1. – С. 245–249.
 43. Посылкина О. В. Актуальность внедрения должности логиста на фармацевтических предприятиях / О. В. Посылкина, Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2009. – № 3. – С. 50–54.
 44. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика проведения аудита закупочной деятельности фармацевтического предприятия / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2009. – № 1. – С. 32–38.
 45. Сагайдак-Никитюк Р. В. Методика расчета интегрального логистического риска фармацевтического предприятия / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2009. – № 5. – С. 72–75.
 46. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика проведення логістичного аудиту на стадії транспортування матеріальних ресурсів фармацевтичного підприємства / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. П. Юрченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – №. 3 (5). – С. 58–64.
 47. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Концепція розвитку фармацевтичних регіональних кластерів в Україні / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 6 (8). – C. 44–50.
 48. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методичні підходи до розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог логістики та міжнародних правил GMP і рекомендацій GSP / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Фармацацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 71–75.
 49. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика вибору місця розташування регіонального логістичного центру з переробки відходів фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Фармацацевтичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 17–22.
 50. Пенкин Ю. М. Модель требований к созданию логистической информационной системы на фармацевтическом предприятии / Ю. М. Пенкин, А. А. Федосеева, Р. В. Сагайдак-Никитюк // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. ст. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2008. – Вип. ХХІІ. – С.127–135.
 51. Федосеева А. А. Особенности построения логистических информационных систем на фармацевтических предприятиях / А. А. Федосеева, Р. В. Сагайдак-Никитюк // Клиническая информатика и телемедицина. – 2008. – № 5. – С. 144–145.
 52. Сагайдак-Никитюк Р. В. Воздействие внешней и внутренней среды на величину логистических затрат предприятия / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2008. – № 6. – С. 52–59.
 53. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Впровадження механізму управління логістичними витратами на фармацевтичних підприємствах / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – № 2. – С. 64–69.
 54. Посылкина О. В. Актуальность внедрения реверсивной логистики в условиях фармацевтической отрасли / О. В. Посылкина, Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика : проблемы и решения. – 2008. – № 5. – С. 58–65.
 55. Посилкіна О. В. Формування сучасної системи управління логістичними витратами на фармацевтичних підприємствах / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. О. Яремчук // Вісник фармації. – 2007. – № 1 (49). – С. 46–51.
 56. Сагайдак Р. В. Методика оцінки ефективності управління закупівельної діяльністю в умовах фармацевтичного виробництва / Р. В. Сагайдак // Фармацацевтичний журнал. – № 4. – 2005. – С. 59–61.
 57. Сагайдак-Никитюк Р. В. Актуальність кадрової логістики в умовах підвищення ефективності управління фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Г. В. Кубасова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. Еволюція наукових знань і сучасні проблеми економічної теорії. – 2005. – Вип. 663. – С. 96–98.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

І семестр:

 • «Корпоративне управління» (5 курс спеціальність «Менеджмент» (рівень – магістр)),
 • «Менеджмент» (2 курс спеціальність «Економіка» (рівень – бакалавр)),
 • Управління персоналом (4 курс спеціальність «Менеджмент» (рівень – бакалавр)),
 • Управління персоналом (6 курс спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (рівень – магістр)),

ІІ семестр:

 • «Менеджмент» (3 курс спеціальність «Менеджмент» (рівень – бакалавр)),
 • Операційний менеджмент (3 курс спеціальність «Менеджмент» (рівень – бакалавр)).

 Хобі: Вишивання бісером, хрестом і гладдю, театр.