Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна

profesor Sagaidak-Nikitiuk_fotoСагайдак-Нікітюк Ріта Василівна – доктора фармацевтичних наук, професор, завідувач процесів та апаратів ХФ виробництва

Адреса: 61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18
Телефон: (057) 771-81-68
Е-mail: paft@nuph.edu.ua

 

Автобіографія:

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна народилася 08.08.1975 р. у с. Глотово Белгородської обл. у сім’ї службовців.

Закінчила Українську фармацевтичну академію  за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (1997 р.); Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка та підприємництво» (1999 р.); аспірантуру заочного відділення Українську фармацевтичну академію (1997-2000 рр.); Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2010 р.).

Працювала: старший лаборант кафедри економіки промислової фармації Національного фармацевтичного університету (1997-2000 рр.), асистент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2000-2003 рр.), доцент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2003-2014 рр.), професор кафедри управління та економіки підприємства (2014-2015 рр.), завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (2015 р. і до тепер).

У 2002 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фармацевтичних наук за темою «Логістичні підходи до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичних підприємствах».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі».

Автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць, з них 7 монографій, 1 підручник, 10 навчальних посібників, понад 70 статей у фахових виданнях, 18 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» і ПК «Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань» та узгоджених МОЗ України, 2 інформаційних листів, 1 патенту, 10 нововведень і 15 авторських свідоцтв.

Нагороди:

 • лауреат районного конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Молодий науковець» (ІІ місце) (2004 р.);
 • лауреат міського конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Наукова діяльність» (2005 р.);
 • Почесна грамота Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2011 р.);
 • Почесні грамоти НФаУ (2002 р., 2014 р., 2015 р.);
 • Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Фармацевтична логістика» (2008 р.);
 • Диплом ІІІ ступеня переможцю дистанційної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інновації в медицині і фармації 2014» за наукову роботу «Методика оцінки логістичних ризиків у фармацевтичній галузі», м. Мінськ, Білоруський державний медичний університет (2014 р.).

Громадська діяльність

Член Вченої ради НФаУ; член ЦМР НФаУ; член апробаційної ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; член Вченої ради факультету «Промислова фармація, управління та адміністрування».

Наукова школа

Під керівництвом Сагайдак-Нікітюк Р.В. готується 1 докторська і 3 кандидатські дисертаційні роботи.

Підручники

Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін. – Х. : Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.

Навчальні посібники

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Трудове право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 154 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Адміністративне право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 200 с.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління господарською діяльністю підприємства / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Б. Гончаров, О. В. Доровський. – Х. : Зебра, 2015. – 256 с.
 4. Посилкіна О. В. Логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, А. Г. Хромих. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 208 с.
 5. Посилкіна О. В. Виробнича логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
 6. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. О. Яремчук, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2007. – 232 с.
 7. Посилкіна О. В. Організація виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. Ю. Зверева. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2006. – 152 с.
 8. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства / за заг. ред. О. В. Посилкіна. – Х. : Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2005. – 302 с.
 9. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2004. – 192 с.
 10. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ ; Золоті сторінки, 2002. – 190 с.
 11. Методичні рекомендації

Наукові методичні рекомендації

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика оцінки потеціалу регіональної логістичної кластеризації фармації в Україні : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2015. – 22 с.
 2. Посилкіна О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації : метод. рек. / О. В. Поси