Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри технології фармацевтичних препаратів

Адреса: Харків, вул. О.Невського, 18
E-mail: paft@nuph.edu.ua
Тел: 771-81-52

Науковий профіль:
                                 

 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна народилася 08.08.1975 р. у с. Глотово Бєлгородської обл. у сім’ї службовців.

Закінчила: Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (1997 р.); Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка та підприємництво» (1999 р.); аспірантуру заочного відділення Української фармацевтичної академії (1997-2000 рр.); Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2010 р.).

Працювала: старший лаборант кафедри економіки промислової фармації Національного фармацевтичного університету (1997-2000 рр.), асистент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2000-2003 рр.), доцент кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (2003-2014 рр.), професор кафедри управління та економіки підприємства (2014-2015 рр.), завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (2015-2016 рр.), завідувач кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв (2016 р. і до тепер).

У 2002 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фармацевтичних наук за темою «Логістичні підходи до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичних підприємствах».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Теоретичні та науково-практичні засади управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі».

Автор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, з них 9 монографій, 2 підручника, 15 навчальних посібників, понад 80 статей у фахових виданнях, 25 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» і ПК «Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань» та узгоджених МОЗ України, 2 інформаційних листів, 2 патенти, 17 нововведень і 22 авторські свідоцтва.

Нагороди:

 • Почесна грамота Харківської державної адміністрації (2018 р.);
 • лауреат районного конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Молодий науковець» (ІІ місце) (2004 р.);
 • лауреат міського конкурсу «Молода людина року-2004» в номінації «Наукова діяльність» (2005 р.);
 • Почесна грамота Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2011 р.);
 • Почесні грамоти НФаУ (2002 р., 2014 р., 2015 р., 2018 р.);
 • Грамота ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (2018 р.);
 • Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Фармацевтична логістика» (2008 р.);
 • Диплом ІІІ ступеня переможцю дистанційної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інновації в медицині і фармації 2014» за наукову роботу «Методика оцінки логістичних ризиків у фармацевтичній галузі», м. Мінськ, Білоруський державний медичний університет (2014 р.);
 • Подяка від фармацевтичної фірми «Дарниця»;
 • Подяка від БО благодійний фонд «Волонтери: дорослі – дітям».

Громадська діяльність: член Вченої ради НФаУ; член ЦМР НФаУ; член апробаційної ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; член Вченої ради факультету «Фармацевтичних технологій та менеджменту».

Наукова школа: під керівництвом Сагайдак-Нікітюк Р.В. готується 1 докторська і 4 кандидатські дисертаційні роботи.

Підручники

 1. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва / О.В. Посилкіна та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 472 с.
 2. Економіка підприємства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін. – Х. : Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.

Навчальні посібники

 1. Автоматизація хіміко-технологічних процесів та Автоматизація та управління біотехнологічних виробництв: навчальний посібник з курсового проектування, розробки розділу дипломного проекту та розділу бакалаврської кваліфікаційної роботи / В.І. Вельма, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А.К. Бабіченко, С.В. Вельма. – Х.: НФаУ, 2018. – 104 с.
 2. Загальна хімічна технологія. Приклади вирішення задач з використанням MathCad та MS Exсel : навч. посіб. / О. В. Кутова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, І. В. Ковалевська. –Х. : НФаУ, 2019. – 127 с.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Трудове право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 154 с.
 4. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Адміністративне право України / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х., 2016. – 200 с.
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління господарською діяльністю підприємства / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Б. Гончаров, О. В. Доровський. – Х. : Зебра, 2015. – 256 с.
 6. Посилкіна О. В. Логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, А. Г. Хромих. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 208 с.
 7. Посилкіна О. В. Виробнича логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Доровський, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
 8. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. О. Яремчук, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2007. – 232 с.
 9. Посилкіна О. В. Організація виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. Ю. Зверева. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2006. – 152 с.
 10. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства / за заг. ред. О. В. Посилкіна. – Х. : Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2005. – 302 с.
 11. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2004. – 192 с.
 12. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ ; Золоті сторінки, 2002. – 190 с.

Наукові методичні рекомендації

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика проведення психологічного тестування для оцінки рівнів розвитку професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. – : Вид-во НФаУ, 2018. – 42 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-методичне обґрунтування відбору соціально-психологічних характеристик фахівця фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. – : Вид-во НФаУ, 2018. – 24 с.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Посадова інструкція організаційного психолога для фармацевтичного закладу / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. – : Вид-во НФаУ, 2018. – 14 с.
 4. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика інтегральної оцінки професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. – : Вид-во НФаУ, 2018. – 18 с.
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розробки психограми фахівців фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. – : Вид-во НФаУ, 2018. – 14 с.
 6. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика оцінки потеціалу регіональної логістичної кластеризації фармації в Україні : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2015. – 22 с.
 7. Посилкіна О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
 8. Посилкіна О. В. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 76 с.
 9. Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів : метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 24 с.
 10. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства: метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 36 с.
 11. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства : метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
 12. Посилкіна О. В. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2013. – 31 с.
 13. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів: метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 14. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 15. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Оніщенко. – Х. : НФаУ, 2012. – 21 с.
 16. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів: метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 17. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В.Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 23 с.
 18. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика управління логістичними витратами на підприємствах фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 25 с.
 19. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів : наук.-практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій, М.В. Заречкова, І. В. Пестун, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 59 с.
 20. Посилкіна О. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 21. Посилкіна О. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
 22. Посилкіна О. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 32 с.
 23. Посилкіна О. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 19 с.

Методичні рекомендації

 1. Математичне моделювання біотехнологічних процесів. Розв’язання завдань з використанням електронних таблиць Microsoft Excel: методичні рекомендації до самостійної роботи / О.В. Кутова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. С. Юр’єва. – Х.: НФаУ, 2018. – 34 с.
 2. Основи механізації та роботизації : методичні рекомендації до самостійної роботи / О.В. Кутова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Шаповалов. – Х.: НФаУ, 2018. – 59 с.
 3. Основи охорони праці : методичні рекомендації для проведення семінарських занять / О.В. Жуковіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г.А. Грецька. – Х.: НФаУ, 2018. – 63 с.
 4. Цивільний захист : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності «Фармація» / В. І. Вельма, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Вельма. – Х.: НФаУ, 2018. –76 с.
 5. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Податковий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 54 с.
 6. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Податковий менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 28 с.
 7. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до проведення e-learning study для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 8. Посилкіна О. В. Державний екзамен : методичні рекомендації для підготовки до державного екзаменту для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 114 с.
 9. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві : методичні рекомендації до індивідуальної роботи студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, В. Г. Котлярова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 79 с.
 10. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 11. Посилкіна О. В. Логістичний менеджмент : програма та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 48 с.
 12. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 68 с.
 13. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2013. – 68 с.
 14. Посилкіна О. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. Ю. Деркач. – Х. : НФаУ, 2013. – 52 с.
 15. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. Ю. Горбунова. – Х. : НФаУ, 2013. – 52 с.
 16. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організація і проектування логістичних систем : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.
 17. Посилкіна О. В. Аналіз ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2013. – 24 с.
 18. Посилкіна О. В. Логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2013.
 19. Посилкіна О. В. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих.. – Х. : НФаУ, 2013.
 20. Посилкіна О. В. Організація виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 21. Посилкіна О. В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації : методичні рекомендації до практичної роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» » / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 22. Посилкіна О. В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання » / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013.
 23. Посилкіна О. В. Економіка та організація біотехнологічного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2013.
 24. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до оформлення магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2010. – 56 с.
 25. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. С. Світлична. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 26. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 44 с.
 27. Посилкіна О. В. Економіка та організація хімічних виробництв : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Промислова біотехнологія» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 104с.
 28. Посилкіна О. В. Якість постачання : методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів спеціальності «Якість, стандартизація і сертифікація» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 108 с.
 29. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва для практичних робіт для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» денної форми навчання. Частина 1 / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. С. Світлична. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 60 с.
 30. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» кваліфікації 8.050107 магістр з економіки підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак та ін. – Х. : Вид-во НФаУ ; «Золоті сторінки», – 398 с.
 31. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» денної форми / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Г. В. Кубасова, О. Ф. Першина. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 80 с.
 32. Посилкіна О. В. Економіка та організація хімічних виробництв : методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту у вигляді наукової роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 62 с.
 33. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 39 с.
 34. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекоменації до самостійної роботи для студентів спеціальності050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, М. І. Сидоренко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 46 с.
 35. Посилкіна О. В. Організація виробництва : контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 26 с.
 36. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 52 с.
 37. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 40 с.
 38. Посилкіна О. В. Виробнича логістика : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 32 с.
 39. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту у вигляді наукової роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 63 с.
 40. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів». Частина ІІ / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Є. М. Кайлюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 35 с.
 41. Посилкіна О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 62 с.
 42. Посилкіна О. В. Техніко-економічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 62 с.
 43. Посилкіна О. В. Економіка підприємства : контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» і 7.050108 «Маркетинг» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва. –Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 64 с.
 44. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових проектів і економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. Ю. Єгорова. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 80 с.
 45. Посилкина О. В. Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2001. – 64 с.
 46. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. І. Піскун, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 72 с.
 47. Посилкіна О. В. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом : методичні рекомендації щодо практичних робіт для студентів спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, О. Ю. Єгорова, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 88 с.
 48. Посылкина О. В. Планирование и организация химико-фармацевтического производства : методические рекомендации к практическим работам для студентов специальности 7.110204 «Технология фармацевтических препаратов» / О. В. Посылкина, О. Ю. Егорова, Р. В. Сагайдак. – Х. : УкрФА, 1999. – 74 с.
 49. Посилкина О. В. Економіка підприємства : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності050100 «Економіка підприємства», «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Піскун, В. А. Євтушенко, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во УкрФА, 1999. – 32 с.

Розробки:

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розробки професіограм фахівців фармації : метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, М.І. Гаркуша. – Х. : НФаУ, 2016. – 22 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика оцінки потенціалу регіональної логістичної кластеризації фармації в Україні : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2015. – 22 с.
 3. Посилкіна О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
 4. Посилкіна О. В. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 76 с.
 5. Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів : метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 24 с.
 6. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 36 с.
 7. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства : метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
 8. Посилкіна О. В. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2013. – 31 с.
 9. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів: метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 10. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 11. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Оніщенко. – Х. : НФаУ, 2012. – 21 с.
 12. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів : метод. рек. / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.
 13. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В.Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 23 с.
 14. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика управління логістичними витратами на підприємствах фармацевтичної галузі : метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – К., 2010. – 25 с.
 15. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів : наук.-практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій, М.В. Заречкова, І. В. Пестун, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 59 с.
 16. Посилкіна О. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 17. Посилкіна О. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
 18. Посилкіна О. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 32 с.
 19. Посилкіна О. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 19 с.

Впровадження:

 • ПрАТ «ФФ «Дарниця», ТОВ « ФК «Здоров’я», ПрАТ «Лекхім-Харків», ПрАТ «ХФЗ «Червона зірка», ТОВ «НВЦ «ЕЙМ», ТОВ «Менга», Агенція з рекрутингу «Кадри фармації» та ін.

Патент:

 • О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Літвінова. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства. Патент на корисну модель № 67416, Україна, МПК G05B 19/00; заявл. 06.06.2011; опубл. 27.02.2012. – Бюл. № 4, 2012 р.

Членство у фахових асоціаціях: член ГО «Соціальна та екологічна безпека», дійсний член Громадської організації «Українська логістична асоціація».

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв»
 • «Інформаційні технології керування та проектування»
 • «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв»
 • «Охорона праці в галузі»
 • «Соціальна та екологічна безпека»

 

image_pdfimage_print