Сахарова Тетяна Семенівна

Сахарова Тетяна Семенівна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації.

Адреса: НФаУ, вул. Пушкінська, 27, м. Харків, Україна, 61057

Тел: (057) 706 30 72, (057) 706 30 76, (057) 706 30 59

Е-mail: ssts2012.2010@gmail.com

 

Народилась 08 липня 1957 р. у м. Дрогобичі Львівської області. У 1975 р. закінчила з відзнакою Харківське медичне училище № 1 за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (кваліфікація «фельдшер-лаборант»). У 1981 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут, в якому почала працювати з 1982 р.: старший лаборант кафедри фармакології (1982-1989 рр.); асистент, доцент кафедри біохімії (1989-2004 рр.); доцент (2004-2011 рр.), професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (з 2011 р. та на теперішній час). Пройшла спеціалізацію у ХМАПО (2005 р., 2010 р.) та отримала диплом лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна біохімія».

Громадська діяльність: З 2010 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03, член апробаційної ради за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія при спец. раді Д 64.605.03. Протягом 1998-1999 рр. – заступник декана фармацевтичного факультету. На кафедрі відповідальна за навчально-методичне забезпечення з дисциплін «Фармацевтична опіка» для студентів спеціальності «Клінічна фармація», «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень» для аспірантів, які навчаються за освітньою програмою з «Фармації». Протягом 2004-2013 рр. виконувала обов‘язки завуча кафедри. Член комісії з питань етики при КДЦ НФаУ. Член редакційних колегій журналів «Клінічна фармація» та «Український біофармацевтичний журнал».

Науковий напрямок : фармакологічне вивчення метаболітотропних ефектів біологічно активних речовин екзо-та ендогенного походження. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Пошук та фармакологічне вивчення гепатозахисних засобів в ряду металокомплексів похідних N-фенілантранілових кислот», у 2008 р. – докторську дисертацію за темою «Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів» за спеціальністю «Фармакологія» (фармацевтичні науки). Співрозробник оригінальних вітчизняних лікарських препаратів «Антраль», «Альтан», «Елгацин». Науковий керівник кандидатської дисертації Вєтрової К.В. за темою ««Експериментальне обґрунтування доцільності корекції токсичних ефектів протипухлинних препаратів похідними глюкозаміну та їх комбінацією з кверцетином»», яка захищена у 2015 р.

Співавтор національного підручника «Клінічна фармація», підручників «Клінічна фармація (фармацевтична опіка)»,. «Біологічна хімія». Співавтор 14 навчальних посібників з біологічної хімії, клінічної лабораторної діагностики, клінічної фармації, фармацевтичної опіки, 3 керівництв до лабораторних занять, понад 10 методичних рекомендацій з клінічної фармації та фармацевтичної опіки.

Членство у фахових організаціях: Член Національної та Європейської асоціації фармакологів.

Автор та співавтор понад 230 наукових робіт, 1 авторського свідоцтва (СРСР) та 2 патентів на винахід.

Публікації

  1. N. Tsubanova, D. Zhurenko, T. Sakharova. Research of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the oak bark and aloe extract. ScienceRise: Pharmaceutical Science№1(11). 2018. Р. 21-25
  2. I. A. Zupanets, T. S. Zhulai, T. S. Sakharova, О. О. Andrieieva. The significance of selecting phytopreparations for individualized therapy of acute rhinosinusitis. Клінічна фармація. 2017. Т 21. № 4. С. 52-58
  3. I. A. Zupanets, T. S. Sakharova. Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection. Клінічна фармація. 2016. Т 20. № 3. С. 6-12

Викладання дисциплін: «Клінічна фармація з фармацевтичною опікою», «Фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень».

Коло інтересів: мандрівки, театр, читання.