Сектор неперервної освіти

sektor-neperervnoi-osvitiЗадачі та функції сектору неперервної освіти:

  • Ведення електронного банку даних щодо підвищення компетентності науково-педагогічних працівників (НПП)
  • Інформування кафедр та підрозділів НФаУ щодо курсів підвищення кваліфікації, що організують інші навчальні заклади та установи
  • Узгодження із завідувачами кафедр та керівниками структурних підрозділів інформації про бази та строки підготовки для кожного НПП
  • Розробка плану-графіка підвищення кваліфікації НПП
  • Організація діяльності «Школи професійної майстерності викладача вищого закладу освіти»
     

План-графік підвищення кваліфікації професорсько-викладатського складу  Національного фармацевтичного університету, які рекомендуються для підвищення кваліфікації в ІПКСФ НФаУ у 2018 р.

Перелік циклів підвищення кваліфікації ІПКСФ НФаУ у 2017 р.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у  Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика на 2017 р.