Центр медіакомунікацій

Положення про центр медіакомунікацій 

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, каб. 400

Тел.: (057) 706 17 68

E-mail:  pr-center@nuph.edu.ua

        


 

Нинішні реалії життя диктують необхідність пошуків нових засобів забезпечення набору за ліцензійним обсягом спеціальностей. НФаУ доводиться конкурувати з іншими навчальними закладами за студента, і це змушує відпрацьовувати сучасні способи проведення профорієнтаційної роботи. З огляду на це, Ректорська рада університету прийняла рішення, спрямоване на уніфікацію рекламної діяльності підрозділів, розширення інформаційного простору, оперативність оприлюднення інформації стосовно діяльності нашого університету, упорядкування вихідних інформаційних потоків та формування максимальної відкритості НФаУ для громадськості.

Згідно з Наказом від 31 грудня 2013 р. №1176к у Національному фармацевтичному університеті створений новий самостійний структурний підрозділ – відділ зв’язків із громадськістю та пресою, підпорядкований безпосередньо ректору НФаУ, професору А.А. Котвіцькій. Наказом ректора№1389к від 29 грудня 2018 року, відділ зв’язків із громадськістю та пресою перейменовано у Центр медіакомунікацій.

Основні напрямки діяльності :

 •  реалізація інформаційної і рекламної політики НФаУ (насамперед, профорієнтаційної);
 •  моніторинг та формування громадської думки про імідж НФаУ;
 •  створення сприятливих відносин з громадськістю;
 •  співпраця із засобами масової інформації;
 •  поширення інформації за допомогою публікацій у ЗМІ, реклами, усних виступів керівництва університету;
 • рекламно-виставкова робота, пов’язана з участю в рейтингових заходах міжнародного, національного та регіонального рівнів.

Основні завдання :

 •  моніторинг, аналіз стану і динаміки громадської думки у процесі здійснення освітньої та наукової діяльності університету;
 •  розробка концепції зовнішньої і внутрішньої політики університету в галузі зв’язків із громадськістю, забезпечення інформаційної відкритості ЗВО;
 •  сприяння у організації стійкої взаємодії з цільовими аудиторіями, що формують внутрішнє і зовнішнє середовище університету ;
 •  розробка і підтримка іміджу як університету в цілому, так і його окремих підрозділів і відділів;
 • організація та участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних освітніх виставках;
 •  організація та проведення прес-конференцій, брифінгів керівництва університету, а також зустрічей представників ЗМІ з адміністрацією НФаУ;
 •  розробка рекламно-іміджевих та профорієнтаційних видань (буклети, плакати, вітальні листівки тощо), фільмів, корпоративної символіки;
 •  інформаційна підтримка сайту університету;
 •  підготовка та випуск газети «Молодість фармації»;
 •  регулярне і своєчасне оприлюднення інформації про діяльність університету на порталі НФаУ, в університетській газеті;
 •  формування єдиного архівного банку фото і відео матеріалів НФаУ;
 • моніторинг рейтингових виставок, в яких необхідно взяти участь, організація участі в рекламно-виставкових заходах, презентація університету на відповідному рівні в рамках цих заходів, підготовка звітів про проведення та участь в них.

Провідний фахівець з інформаційного забезпечення

Юлія Валеріївна Ігнашкова

E-mail: site@nuph.edu.ua

 

Марина Олександр│вна Гнатюк

Провідний фахівець з виставкової діяльності

Марина Олександрівна Гнатюк

E-mail: exposition@nuph.edu.ua

 

Калинина_портрет на сайтВипускаючий редактор газети «Молодість фармації»

Аксенія Михайлівна Літвінова

E-mail: gazeta@nuph.edu.u

 

Пріоритети центру медіакомунікацій – професіоналізм, оперативність, готовність до діалогу


Положення про рекламно-виставкову діяльність

Виставкова діяльність

Положення про офіційний сайт НФаУ

Форма-шаблон для подачі новин на сайті НФаУ

Положення про газету «Молодість фармації»

Банер Молодість Фармації

 

Публікації про Національний фармацевтичний університет на порталах:

Травень

Квітень 

Березень

Лютий 

Січень