Шановні викладачі та студенти університету !

Вітаємо з початком нового навчального року і нагадуємо, що у студентів денної та вечірньої форм навчання осінній семестр 2014-2015 навч.року починається :

з 1 вересня за розкладом першого тижня на всіх курсах і спеціальностях фармацевтичного факультету, медико-фармацевтичного факультету, факультету промислової фармації, факультету економіки та менеджменту, 2,3, 4 та на 5-ому курсах факультету з підготовки іноземних громадян;

з 15 вересня за розкладом першого тижня на 1-ому курсі спеціальності “Фармація” факультету з підготовки іноземних громадян.

Примітка:

– Кафедри біотехнології та фармакоекономіки передислоковано в навчальний корпус по вул.Блюхера,4 (кафедра біотехнології – 1-й поверх технологічного корпусу; кафедра фармакоекономіки – 3-й та 4-й поверхи технологічного корпусу).

На сайті НФаУ розміщено :

план-графіки для студентів заочної форми навчання та розклад занять для студентів денної і вечірньої форм навчання ;

розподіл нормативних та вибіркових дисциплін, навчальних та виробничих практик за кафедрами університету.

Навчальний відділ НФаУ