Шемчук Леонід Антонович

profesor Shemchuk_fotoШемчук Леонід Антонович, доктор хімічних наук, професор

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 4 (хімічний корпус)

Телефон: +3 (8057) 67-93-72

Email: orgchem@nuph.edu.ua

Автобіографія:

Леонід Антонович Шемчук народився 15.02.1956 р. у м. Чуднів Житомирської області, закінчив з відзнакою у 1978 р. Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ, зараз НФаУ). Захистив дипломну роботу «Синтез местноанестезирующих веществ в ряду аренсульфамидов и аренсульфоногидразидов мезитилоксаминовой кислоты» (керівники – доц. Валяшко Н.М., проф. Дроговоз С.М.). Після служби в армії (1978-1980 рр.) з 1 вересня 1980 р. почав працювати на посаді асистента кафедри органічної хімії та навчався в аспірантурі без відриву від виробництва (1980-1984 рр.)., асистент (1980-1986), доцент (1986-2001). У 1985 році захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Синтез, свойства и биологическая активность эфиров аренсульфонилоксаминовых кислот и продуктов их превращения» (науковий керівник – проф. Петюнін П.О.), у 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук «Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі» (науковий консультант – проф. Черних В.П.). З травня 2001 р. Л.А. Шемчук – професор кафедри органічної хімії.

Працюючи на кафедрі органічної хімії Л.А. Шемчук виконує великий обсяг навчально-методичної роботи, що сприяє вдосконаленню навчального процесу. На високому педагогічному рівні проводить лабораторні заняття і читає лекції з органічної хімії для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей, в тому числі – англійською мовою. В активі професора – лекції майстер-класу та відкриті заняття, які отримують високу оцінку у студентів і колег. Л.А. Шемчук є ініціатором створення базових лекцій у вигляді мультимедійних презентацій українською, російською та англійською мовами, комплексу наочних таблиць, проведення Олімпіади НФаУ з органічної хімії.

Громадська діяльність:

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 НФаУ та Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 ХНУ ім. В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук; постійний член організаційного комітету з проведення міжнародних конференцій «Хімія азотовмісних гетероциклів (ХАГ), куратор секції «Фармацевтична хімія» Проблемної комісії НФаУ, член редакційної колегії Журналу Органічної та Фармацевтичної Хімії.

Наукова школа:

Напрями наукових досліджень: дизайн та синтез фармакологічно привабливих білдинг-блоків гетероциклічної природи. Хімія поліфункціоналізованих бензо- та тієнопіримідинів; синтез спіропіримідинів та спіро-2-оксіндолів з використанням багатокомпонентних доміно-взаємодій; вивчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів у мультикомпонентних взаємодіях; синтез конденсованих 4Н-піранових, спіро-4Н-піранових, 2Н-піранових, 4Н-тіопіранових та 2-піридонових систем на основі 1,3-дикарбонільних сполук та їх синтетичних аналогів.

Наукові здобутки: Автор та співавтор понад 250 публікацій, серед яких понад 30 навчально-методичних видань, 90 статей, 2 авторських свідоцтва, 5 патентів України, 13 статей до Фармацевтичної енциклопедії. Підготував 6 кандидатів наук (Старчикова І.Л. (1997),  Криськів О.С. (2007), Арзуманов П.С. (2008), Редькін Р.Г. (2008), Левашов Д.В. (2010), Різак Г.В. (2012). Керує виконанням 4-х кандидатських дисертаційних робіт: аспіранти без відриву від виробництва Сюмка Є.І., Овсяникова Ю.О., аспіранти з відривом від виробництва Лега Д.О., Григорів Г.В.

Навчальні посібники:

автор та співавтор:

 1. Сборник тестов по органической химии / Под редакцией чл.-корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005.- 376 с. (проф. Шемчук Л.А. – автор глав 1-20),
 2. От субстанции к лекарству: Учебное пособие/ П.А. Безугый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко, С.М. Дроговоз, А.В. Зайченко, И.А. Зупанец, Б.А. Самура, Э.В .Супрун, В.П. Черных, Л.А. Шемчук; Под ред. В.П.Черных. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с.
 3. Органічна хімія. Тести з поясненнями: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 460 с.
 4. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.
 5. Органическая химия. Тесты с пояснениями: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Черных, Л.А. Шемчук, Т.А.Колесникова и др.; под ред. акад. НАН Украины В.П.Черных. – Х.: НФаУ, 2015. – 460 с.
 6. «Абітурієнту Національної фармацевтичної академії України» (2001, 2002)
 7. «Абітурієнту Національного фармацевтичного університету» (2003, 2004)
 8. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація» (2003)
 9. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» (2003)
 10. Збірник тестових завдань з органічної хімії «Ліцензійний іспит. Крок 1. Фармація» (2001–2013)
 11. «Тестові завдання з органічної хімії для підготовки до Ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» з поясненнями» (2010 р., укр., рос. та англ. мовами);
 12. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; за ред. проф. В.П. Черниха. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.

брав участь у підготовці навчальних посібників:

 1. Общий практикум по органической химии: Учебное пособие для студентов вузов III–IV уровней аккредитации /В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под общ. ред. В.П.