“Школа супервайзера СУЯ” для завідувачів кафедр НФаУ

25 жовтня 2018 р. в НФаУ розпочато роботу «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр Національного фармацевтичного університету, згідно затвердженому календарно-тематичному плану від 03 вересня 2018 р.

Перше засідання Школи відкрив перший проректор з науково-педагогічної роботи, представник керівництва з якості, доц. А. І. Федосов, який презентував систему управління якістю НФаУ: мету, задачі, призначення. У виступі було акцентовано увагу на векторах впровадження СУЯ НФаУ.

У виступі проф. Т. В. Крутських, проректора з НПР (навчально-методичної) було висвітлено роль кафедри в забезпеченні ефективного функціонування системи управління якістю НФаУ.

Проректор з НПР (інноваційної та науково-дослідної) проф. А. Л. Загайко розкрив актуальні напрями наукової роботи кафедри.

Начальник відділу управління якістю Назарко О. І. зупинилася на організаційно-методичних засадах роботи Школи.

09 листопада 2018 р. проведено планове засідання «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр НФаУ.

Особливу увагу приділено обговоренню питання щодо вимог договірної роботи (Гандзьошин Р. М.) та антикорупційної програми Національного фармацевтичного університету, зокрема поняття «потенційний конфлікт інтересів» (Тарасенко Д. Ю.).

30 листопада 2018 р. було проведено навчальне зяняття «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр.

Актуальні питання організації науково-дослідної роботи кафедр висвітлив проректор з НПР, проф. А. Л. Загайко.

Особливості планування роботи кафедри у відповідності до вимог Стандарту  ISO 9001:2015 розкрив Головний аудитор доц. В. О. Лебединець Під час роботи Школи супервайзера СУЯ проведено практичний блок «Хакатон, «Стратегічний план НФаУ на 2019-2025 рр.»

30 грудня 2018 року у НФаУ проведено планове засідання «Школи супервайзера  СУЯ» для завідувачів кафедр.

Актуальні питання щодо Сертифікації ISO як умова розбудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти висвітлила начальник відділу управління якістю Назарко О. І.  Упровадження інновацій в освітню діяльність для підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти в НФаУ розкрила завідувач відділу практики і сприяння працевлаштуванню Барковська О. Я.

24 січня 2019 року в межах Вченої ради факультетів відбулось планове заняття «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр НФаУ. Були розглянуті наступні питання:

  1. Здійснення теоретичного навчання у НФаУ: забезпечення процесу та відстеження показників результативності. Крутських Т. В., проректор з НПР
  2. Ліцензування освітньої діяльності: кейс НФаУ. Організація роботи щодо підвищення компетентності кадрів. Ольховська А. Б., зав. НМЛ з ПФО.

22 лютого 2019 р. було проведено заняття Школи СУЯ, в якому обговорили результати внутрішніх аудитів кафедр 2018/2019 н.р. Внутрішній аудит проводився на 15 кафедрах НФаУ, мета якого – знайти докази відповідності вимогам СУЯ, а також факти, що підтверджують підвищення показників нашої діяльності.

 

image_pdfimage_print