Шпичак Олег Сергійович

Шпичак Олег Сергійович – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 67-91-84

E-mail: atl@nuph.edu.ua, shpychak.oleg@gmail.com, shpichak_oleg@ukr.net;

Науковий профіль : 

     

 

Автобіографія

Шпичак Олег Сергійович народився 01 серпня 1977 р. в с. Циблі, Переяслав-Хмельницького району, Київської області. У 1994 р. по закінченню Циблівської середньої школи працював 1 рік на посаді лаборанта кафедри органічної хімії Української фармацевтичної академії (УкрФА) (м. Харків), у 1995 р. вступив до УкрФА, у 2000 році закінчив Національну фармацевтичну академію України, у 2001 р. закінчив магістратуру з відзнакою та пройшов інтернатуру в ДКП «Аптека № 334», м. Харків, а також працював за сумісництвом старшим лаборантом кафедри аптечної технології ліків.

В 2001-2004 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету після закінчення якої, в березні 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу та технології нового комплексного природного препарату з антимікробними та імуномодулюючими властивостями» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи (науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, академік Української АН, доктор фармацевтичних наук, професор О. І. Тихонов).

З 2003 р., під час навчання в аспірантурі, працював на посаді асистента кафедри аптечної технології ліків, а з 2005 року й по теперішній час перебуває на посаді доцента цієї ж кафедри.

У червні 2016 року захистив дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній медицині» на здобуття вченого ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (науковий консультант – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української АН, доктор фармацевтичних наук, заслужений професор НФаУ О. І. Тихонов).

Дипломи та подяки:

 • Почесна грамота Національного фармацевтичного університету МОЗ України (2017 р.);
 • Грамота управління культури Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.);
 • Почесна грамота Національного фармацевтичного університету МОЗ України (2006 р.);
 • Грамота Міністерства охорони здоров’я України (2009 р.).

Напрямок наукової роботи:

«Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва» (номер державної реєстрації НДР 0114U000963).

Розроблено нові лікарські препарати:

 • Настойка «Мелофіт».
 • Капсули «Апісед».
 • Аерозоль «Кріобіозоль».
 • Гель «Артпромент».
 • Мазь «Протабент».
 • Капсули «Апі-Імуно-Віт».
 • Гранули «Проплантмед» та ін.

ВПРОВАДЖЕННЯ

У співавторстві розроблено монографію «Мед», яку введено до Державної фармакопеї України 2-го видання, Том 2, 2014 р. Створено і запропоновано для застосування в практичній медицині вітчизняні стандартизовані субстанції продуктів бджільництва – мед натуральний порошкоподібний (МНП) та мед порошкоподібний (МП), одержані різними методами сушіння, на які розроблено та представлено проект монографії «Мед порошкоподібний» для її введення до Державної фармакопеї України.

Розроблено зміну № 1:2013 до ТУ У 01.2-020109366-001:2007 «Мед натуральний порошкоподібний» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/45875 від 30.05.2013 р.). З урахуванням вимог монографії «Мед» ДФУ 2.0 та проекту монографії «Мед порошкоподібний», вперше розроблено та надано чинності з 11.11.2015 р. ТУ У 10.8-39834691-001:2015 «Мед порошкоподібний» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/33770 від 29.07.2015 р.). В умовах АТ «Лекхім-Харків» розроблено й упроваджено специфікацію СПФ М-4.1/О від 01.02.2011 р. «Мед натуральний порошкоподібний» та СПФ М-4.1/О від 01.02.2016 р. «Мед порошкоподібний».

Удосконалено технологію виробництва стандартизованої субстанції ФГПП, а також із використанням субстанції меду порошкоподібного та стандартизованої субстанції ФГПП розроблено низку препаратів у вигляді твердих, м’яких та аерозольних лікарських форм для комплексного застосування в спортивній медицині та в екстремальних умовах.

Розроблено відповідні розділи технічних умов на дієтичні добавки:

 1. ТУ У 10.8-00481241-021:2013 «Добавки дієтичні серії «ФітоАспаркам» з рослинною сировиною» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/455 від 10.01.2013 р.);
 2. ТУ У 10.8-38495049-001:2014 «Добавки дієтичні «Сєнадекс+(плюс)» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/24937 від 09.04.2014 р.);
 3. ТУ У 10.8-38495049-002:2014 «Добавки дієтичні «Таблетки для жування з фруктовим смаком + вітамін С» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/33307 від 19.05.2014 р.);
 4. ТУ У 10.8-38495049-003:2014 «Добавки дієтичні «Таблетки для жування кальцію глюконату з фруктовим смаком» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/33306 від 19.05.2014 р.);
 5. ТУ У 10.8-36458995-002:2015 «Добавка дієтична «RELAX-V» («РЕЛАКС-В») Таблетки для розсмоктування» (Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/4309 від 09.02.2015 р.).
 6. Розроблено та затверджено в умовах ТОВ «АПІТЕК-А» ТУ У 10.8-39834691-002:2016 на добавку дієтичну з продуктів бджільництва в капсулах «Апі-Імуно-Віт» (Автори: Тихонов О.І., Шпичак О.С., Кудрик Б.Т.). Науковий звіт санітарно-епідеміологічної оцінки Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» № 8.1-2343 від 18.08.2016 р. (договір № 2425 від 02.08.2016 р.).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 250 наукових праць (станом на 01.02.17), з них 1 підручник, 10 методичних рекомендацій, 13 практикумів та навчальних посібників, 2 монографії, 3 статті у Фармацевтичній енциклопедії. Автор понад 100 статей у наукових вітчизняних та закордонних фахових виданнях і 120 тез доповідей, 12 патентів, 5 свідоцтв про авторське право, 2 інформаційних листів.

Основні наукові праці: 

Підручник

 1. Технология косметических средств : учебник для вузов / А.Г. Башура, А.И. Тихонов, В.В. Россихин, И.И. Баранова, Л.С. Петровская, Т.В. Мартынюк, В.С. Казакова, О.С. Шпичак [и др.] ; под ред. А.Г. Башуры. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 575 с.

Монографії

 1. Тихонов, А. И. Мед натуральный в медицине и фармации (происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты) : монография / А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных, О. С. Шпичак и др. ; под ред. А. И. Тихонова. – Х. : Оригинал, 2010. – 263 с.
 2. Мед : монографія // Державна фармакопея України : в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2–е вид. – Х. : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – С. 436–439.

Навчальні посібники, практикуми та методичні рекомендації

 1. Аптечная технология лекарств. Затруднительные и несовместимые прописи в рецептах. / Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Богуцкая Е.Е., Соболева В.А., Шпичак О.С. // Учеб. пособ. для внеаудит. работы студ. / Под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – 74 с.
 2. Технологія лікарських препаратів у польових умовах / Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Сирота П.С., Гридасов В.І., Шпичак О.С. та ін. // Практ. для студ. фармац. вузів та фак-тів / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, П.С. Сирота та ін. / За ред. акад. УАН О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 72 с.
 3. Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Шпичак О.С. Научно-методические аспекты планирования и выполнения диссертационной работы по фармацевтическим наукам // Учеб. пособ. для внеауд. работы. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 4. Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Шпичак О.С. Алгоритм и методология создания лекарственных средств // Учеб. пособ. для внеаудит. работы магистр., асп. / Под ред. акад. АНТКУ А.И. Тихонова, проф. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 44 с.
 5. Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Хохлова Л.Н., Шпичак О.С. Технология ферментных и гормональных препаратов // Учеб. пособ. для внеаудит. работы студ. / Под ред. акад. АНТКУ А.И. Тихонова, проф. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 36 с.
 6. Современные требования к технологии лекарственных средств в военно-полевых условиях / Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Кабачный Г.И., Шпичак О.С., Яковенко В.К., Асланьянц А.А. // Учеб. пособ. для внеаудит. работы студ. / Под ред. акад. УАН А.И. Тихонова и проф. Т.Г. Ярных – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 36 с.
 7. Сборник тестов по аптечной технологии лекарств: Специальности «Фармация» и «Клиническая фармация» / Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Соболева В.А., Богуцкая Е.Е., Подорожная Л.Н., Азаренко Ю.Н., Орловецкая Н.Ф., Шпичак О.С. и др. // Учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. А.И. Тихонова и Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2008. – 270 с.
 8. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» з вивчення навчальних дисциплін / Тихонов О.І., Тихонова С.О., Ярних Т.Г., Богуцька О.Є., Подорожна Л.М., Якущенко В.А., Зуйкіна С.С., Шпичак О.С. та ін.// Під ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 51 с.
 9. Тихонов, О. І. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Тихонов, П. А. Логвін, С. О. Тихонова, О. В. Мазулін, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, О. М. Котенко ; за ред. О. І. Тихонова. – Х. : НФаУ ; Оригінал, 2009. – 432 с.
 10. Тихонов, О. І. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник : навчально-методичний посібник для провізорів-інтернів, студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів курсів післядипломної освіти вищ. мед. та фармац. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / О. І. Тихонов, С. О. Тихонова, П. А. Логвін, О. В. Мазулін, Л. В. Соколова, О. С. Шпичак, Є. П. Логвін, Г. В. Мазулін ; за ред. О. І. Тихонова – Х.: НФаУ; Оригінал, 2011. – 279 с.
 11. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» з вивчення навчальних дисциплін / Тихонов О.І., Тихонова С.О., Подорожна Л.М., Гайдукова О.О., Богуцька О.Є., Шпичак О.С., Юр’єва Г.Б., Зуйкіна С.С., Зубченко Т.М. // Під ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 68 с.
 12. Тихонов, О. І. Практикум з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Тихонов, С. О. Тихонова, О. П. Гудзенко, Д. В. Семенів, Г. П. Пекліна, О. Г. Башура, Л. В. Соколова, О. С. Шпичак [та ін.] ; за ред. О. І. Тихонова та С. О. Тихонової. – Х.: Оригінал, 2014. – 448 с.
 13. Вишневская Л.И., Половко Н.П., Богуцкая Е.Е., Зуйкина С.С., Зубченко Т.Н., Шпичак О.С., Ковалева Т.Н., Андреева И.В. Рабочая тетрадь по аптечной технологии лекарств для студентов специальности «Фармация» // Х.: 2014. – 161 с. (Рекомендовано ЦМС НФаУ; протокол № 2 от 04.04.2014 г.).
 14. Вишневська Л.І., Половко Н.П., Богуцька О.Є., Зуйкіна С.С., Зубченко Т.М., Шпичак О.С., Ковальова Т.М., Андрєєва І.В. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів спеціальності «Фармація» // Х.: 2014. – 161 с. (Рекомендовано ЦМР НФаУ; протокол № 2 від 04.04.2014 р.).
 15. Тихонов, О.І. Інструкція по лікуванню бджолиною отрутою : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, С. О. Тихонова, Л. В. Соколова, К. І. Бодня, О. С. Шпичак, О. О. Пащенко, Ю. М. Солоденко, Т. П. Гарник, Р. І. Скрипник-Тихонов, В. І. Здибський. – Х. – 2014. – 31 с. // Затверджено Проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України (протокол № 87 від 23.10.2014 р.).
 16. Тихонов, О.І. Інноваційні підходи в апітерапії : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, К. І. Бодня, С. О. Тихонова, Т. П. Гарник, Г. П. Пекліна, О. С. Шпичак, О. О. Пащенко, Ю. М. Солоденко, Р. І. Скрипник-Тихонов, В. І. Здибський ; за ред. О. І. Тихонова. – Київ, 2015. – 32 с. // (Узгоджено Департаментом медичної допомоги МОЗ України від 25.03.2015 р.).
 17. Тихонов, О.І. Інноваційні підходи в апітерапії : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, К. І. Бодня, С. О. Тихонова, Л. О. Бондаренко, Т. П. Гарник, Г. П. Пекліна, О. С. Шпичак, Ю. Г. Соловйов, Ю. М. Солоденко, Р. І. Скрипник-Тихонов, В. І. Здибський ; за ред. О.І. Тихонова. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Київ, 2015. – 55 с. // (Узгоджено Департаментом медичної допомоги МОЗ України від 25.03.2015 р.).
 18. Рабочий журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок-2» / Вишневская Л.И., Половко Н.П., Зубченко Т.Н., Богуцкая Е.Е., Зуйкина С.С., Михайленко В.В., Шпичак О.С. и др. // Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 92 с. (Рекомендовано ЦМС НФаУ; протокол № 2 от 05.02.2015 г.).
 19. Робочий зошит з аптечної технології ліків для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2» / Вишневська Л.І., Половко Н.П., Зубченко Т.М., Богуцька О.Є., Зуйкіна С.С., Шпичак О.С., Михайленко В.В., Андрєєва І.В., Ковальова Т.М., Герасимова І.В. // Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 92 с. (Рекомендовано ЦМР НФаУ; протокол № 2 від 05.02.2015 р.).
 20. Tests of the Chemist`s Technology of Drugs Department: for Enflish students in the speciality “Pharmacy”: a handbook for preparation to license exam “KROK-2” / Vyshnevska L.I., Polovko N.P., Kovalova T.M., Yuryeva A.B., Zubchenko T.N., Khohlova K.O., Bogutska O.Ye., Zujkina S.S., Shpychak O.S. at all. // Kharkiv: NUPh, 2015. – 68 p. (Approved by the Central Methodological Commission of the National University of Pharmacy (protocol №2 from 05.02.2015)).
 21. Тихонов, О.І. Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. Г. Башура, О. С. Шпичак, Л. О. Бондаренко, П. С. Сирота, Б. Т. Кудрик, Р. І. Скрипник-Тихонов, Н. С. Богдан, С. Г. Бобро, Л. В. Коношевич, О. Є. Богуцька ; за ред. О. І. Тихонова. – Х., 2016. – 75 с.
 22. Тихонов, А. И. Практикум по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, С. М. Мусоев, Г. П. Пеклина, Л. А. Бондаренко, А. Г. Башура, О. С. Шпичак, Е. Е. Богуцкая ; под ред. А. И. Тихонова и С. А. Тихоновой. – Х. : Оригинал, 2016. – 462 с.
 23. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств / Вишневская Л.И., Половко Н.П., Корытнюк Р.С., Зуйкина С.С., Богуцкая Е.Е., Зубченко Т.Н., Ковалева Т.Н., Шпичак О.С. и др. // Учеб. Пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 378 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. Шпичак, О. С. Разработка состава и технологии мази фенольного гидрофобного препарата прополиса на основе бентонитовых глин Таджикистана / О. С. Шпичак, С. М. Мусоев, А. И. Тихонов // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Естественных наук. – 2013. – № 1/3 (110). – С. 176–179.
 2. Тихонов, А. И. Разработка методики определения контроля качества аминокислот стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства / А. И. Тихонов, О. С. Шпичак, Е. Е. Богуцкая, Т. Н. Зубченко // Вестник КазНМУ. – 2013. – № 5 (3). – С. 66.
 3. Шпичак, О. С. Исследование ранозаживляющей активности мази с фенольным гидрофобным препаратом прополиса на основе бентонитовых глин таджикского месторождения / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов, С. М. Мусоев // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Медицина – Фармация. – – № 1/1 (126). – С. 247–251.
 4. Шпичак, О. С. Биофармацевтические исследования мази «Протабент» на опытах «in vitro» / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов, С. М. Мусоев, М. К. Одинаев // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Медицина – Фармация. – 2014. – № 1/2 (130). – С. 217.
 5. Shpychak, О. S. The experimental study of the anti-inflammatory properties of combined aerosols with the propolis phenolic hydrophobic drug / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko // The Pharma Innovation. – 2015. – Vol. 3, Issue 11. – P. 26.
 6. Шпичак, О. С. Исследование антимикробной активности и биологической безвредности комбинированной мази «Протабент®» / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов, С. М. Мусоев // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Фармация. – 2014. – № 1/1 (156). – С. 237
 7. Shpychak, О. S. The study of the analgesic properties of combined aerosols with the propolis phenolic hydrophobic drug in the experiment / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko // The Pharma Innovation. – 2015. – Vol. 4, Issue 3. – P. 78-81.
 8. Кудрик, Б.Т. Спектрофотометрические исследования и качественный анализ спиртового раствора перги на содержание флавоноидных соединений и редуцирующих сахаров / Б. Т. Кудрик, А.И. Тихонов, А. Г. Башура, О. С. Шпичак // Вестник Таджикского Национального университета. – Серия естественных наук. – 2016. – № 1/2 (196). – С. 177-182.
 9. Frolova, O.Ye. Development of the technology of vials-pencils for storage and application of medicated products on the skin and its appendages / Ye. Frolova, O. I. Tikhonov, О. S. Shpychak, S. M. Novikov, V. M. Lenchin // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5(10). – P. 43-48.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Шпичак, О. С. Ідентифікація трави меліси, шишок хмелю та суцвіть лаванди у сумішах з рослинної сировини методом тонкошарової хроматографії / О. С. Шпичак // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 57–60.
 2. Шпичак, О. С. Ідентифікація та кількісне визначення фенолкарбонових кислот у препараті «Апісед» методом диференціальної УФ–спектрофотометрії / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 32–35.
 3. Шпичак, О. С. Обґрунтування вибору гелеутворювача при розробці складу гелю для застосування в спортивній медицині / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов, І. І. Баранова // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72) – С. 7–11.
 4. Шпичак, О. С. Експериментальне обґрунтування використання капсул «Апісед» як седативного лікарського засобу в період відновлення працездатності спортсменів / О. С. Шпичак, Л. В. Яковлєва, О. М. Шаповал // Укр. біофармац. журн. – 2012. – № 5–6 (22–23). – С. 78–83.
 5. Шпичак, О. С. Визначення технологічних параметрів лікарської рослинної сировини, що входить до складу комплексного апіфітопрепарату «Апісед» / О. С. Шпичак // Вісник фармації. – 2013. – № 1 (73). – С. 3-
 6. Шпичак, О. С. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку седативних лікарських засобів рослинного походження для використання у спортивній медицині / О. С. Шпичак // Вісник фармації. – 2013. – № 3 (75). – С. 64.
 7. Шпичак, О. С. Експериментальне обґрунтування безпечності нового седативного апіфітопрепарату «Апісед» / О. С. Шпичак, Л. В. Яковлєва, О. М. Шаповал // Укр. біофармац. журн. – 2013. – № 2 (25). – С. 61-
 8. Shpychak, О. S. Elaboration of the method of the terpenoid composition determination for essential oils of active pharmaceutical ingredients of “Apised” capsules by gas chromatography / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov, V. A. Khanin // News of Pharmacy. – 2013. – Vol. 76, № 4. – P. 23–27.
 9. Шпичак, О. С. Питання необхідності та можливості розробки проекту монографії «Мед» Державної Фармакопеї України / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов, А. Г. Котов, Н. М. Мострянська // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 9–17.
 10. Shpychak, О. S. Marketing research of pharmaceutical market of medicines used topically for diseases of locomotor apparatus / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov // News of Pharmacy. – 2014. – Vol. 77, № 1. – P. 63–68.
 11. Шпичак, О. С. Експериментальне обгрунтування безпечності нового комбінованого гелю для лікування мікротравм в спортивній медицині / О. С. Шпичак, Л. В. Яковлєва, О. М. Шаповал // Укр. біофармац. журн. – 2014. – № 1 (30). – С. 33–38.
 12. Шпичак, О. С. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка согревающих препаратов для местного применения при заболеваниях опорно–двигательного аппарата / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов // Укр. мед. альм. – 2014. – Т. 17, № 2. – С. 67–70.
 13. Тихонов, О. І. Перспектива створення напрямку «Альтернативне лікарське забезпечення населення екстемпоральними препаратами продуктів бджільництва» / О. І. Тихонов, Н. С. Богдан, О. С. Шпичак // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, кн. 3. – С. 429-
 14. Шпичак, О. С. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу гелю протизапальної та місцевоанестезуючої дії для застосування в спортивній медицині / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов // Фармац. журн. – 2014. – № 2. – С. 54–63.
 15. Shpychak, О. S. Investigation of the composition of active pharmaceutical ingredients in «Apised» capsules by the method of high performance liquid chromatography / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov // News of Pharmacy. – 2014. – № 2 (78). – P. 43–47.
 16. Шпичак, О. С. Експериментальне дослідження специфічної фармакологічної дії комбінованого гелю «АртпроментÒ» / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов // Запорожский мед. журн. – 2014. – № 4 (85). – С. 103
 17. Shpychak, О. S. Development of the formulation of «ArtpromentÒ» combined gel for application in sports medicine / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov // News of Pharmacy. – 2014. – № 3 (79). – P. 4
 18. Шпичак, О. С. Аналіз цінової кон’юнктури вітчизняного ринку протизапальних препаратів, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болях / О. С. Шпичак // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 545
 19. Шпичак, О. С. Розробка проекту монографії «Мед» Державної фармакопеї України / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов, А. Г. Котов, Е. Е. Котова, Н. М. Мострянська // Фармаком. – 2014. – № 2. – С. 7
 20. Shpychak, О. S. Substantiation of the choice of excipients when developing the composition of «Apised» capsules / О. S. Shpychak, O. I. Tikhonov // News of Pharmacy. – 2014. – № 4 (80). – P. 43-
 21. Тikhonov, О. І. Creation of pharmaceutical compositions with the antifungal, antimicrobial and keratolytic activity / О. І. Тikhonov, О. E. Frolova, O. S. Shpychak // Clinical Pharmacy. – 2016. – Vol. 20, № 3. – P. 54-59.
 22. Кудрик, Б. Т. Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 1. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників якості перги та меду порошкоподібного / Б. Т. Кудрик, О. І. Тихонов, О.С. Шпичак // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3 (39). – C. 11-17.
 23. Kudrik, B. Т. Development of the composition and technology of the capsulated drug based on bee bread and honey powder. Report 2. The study of pharmacotechnological properties of the mixtures of active pharmaceutical ingredients with excipients of «Api-Immuno-Vit» capsules / B. Т. Kudrik, O. I. Tikhonov, О. S. Shpychak // News of pharmacy. – 2016. – № 3(87). – P. 43-48.
 24. Кудрик, Б. Т. Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 3. / Б. Т. Кудрик, О. І. Тихонов, О.С. Шпичак // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – № 3(22). – P. 28-36.
 25. Фролова, О. Є. Дослідження протигрибкової, протимікробної і кератолітичної дії фармацевтичних композицій «Прополіс-Дерма» / О. Є. Фролова, О. П. Гудзенко, О. І. Тихонов, О. С. Шпичак // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2016. – Том 11, № 3. – С. 77-80.
 26. Шпичак, О. С. Обґрунтування вибору консерванта при розробці складу гелю «Артпромент» / О. С. Шпичак, О. П. Стрілець, О. І. Тихонов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 286-
 27. Тихонов, О. І. Аналіз українського ринку лікарських препаратів для лікування акне легкого та середнього ступеню важкості / О. І. Тихонов, С. Г. Бобро, О. С. Шпичак // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, № 4. – С. 71-78.
 28. Тихонов, О. І. Маркетингові дослідження вітчизняного ринку противиразкових препаратів та їх доступності для населення України / О. І. Тихонов, Н. С. Богдан, О. С. Шпичак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – – № 4 (48). – С. 78-86.
 29. Тихонов, О. І. Історія становлення бджільництва як галузі народного господарства та роль апітерапії в лікарському забезпеченні населення / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак // Науково-практичний журнал «Фітотерапія. Часопис». – – № 4. – С. 49-55.
 30. Мусоев, С. М. Перспективы изучения зверобоя шероховатого в качестве дополнительного источника лекарственного растительного сырья / С. М. Мусоев, О. С. Шпичак, Р. М. Рабиев, П. Д. Халифаев // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 428-432.
 31. Шпичак, О. С. Розробка промислової технології стандартизованої субстанції меду порошкоподібного методом активаційного сушіння / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 697-703.

Наукові статті в інших виданнях

 1. Шпичак, О. С. Изучение реологических свойств комбинированной мази на основе фенольного гидрофобного препарата прополиса для применения в спортивной медицине / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації : матеріали IV зїзду апітерапевтів України, м. Київ, 12–13 трав. 2011 р. – Х. : Оригінал, 2011. – С. 90
 2. Шпичак, О. С. Перспективы применения антисептического средства, содержащего наночастицы серебра в матрице биополимеров морских водорослей, в спортивной медицине / О. С. Шпичак, А. И. Тихонов, В. И. Рябушко, И. Н. Юркова // Нанотехнології у фармації та медицині: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13—14 жовтня 2011 р., м. Харків, Україна) / Редкол.: В. П. Черних, І. С. Гриценко, С. М. Коваленко, О. І. Тихонов, С. М. Дроговоз, С. О. Тихонова, Г. В. Зайченко. – Х.: 2011. – С. 243-247.
 3. Кокодий, Н. Г. Тепловые процессы в заменителе кожного покрова / Н. Г. Кокодий, В. А. Тиманюк, О. С. Шпичак // Применение лазеров в медицине и биологии : материалы XXXIX Междунар. науч.-практ. конф. – Х., 2013. – С. 155-
 4. Кокодий, Н. Г. Оптические свойства заменителя кожного покрова / Н. Г. Кокодий, В. А. Тиманюк, О. С. Шпичак // Применение лазеров в медицине и биологии : материалы XXXIX Междунар. науч.-практ. конф. – Х., 2013. – С. 158
 5. Тихонов, А. И. Изучение противовирусной активности фенольной фракции прополиса / А. И. Тихонов, Л. В. Коношевич, О. С. Шпичак, Л. В. Панченко // Здоровый Мир» – здоровый Человек : сб. тр. Междунар. конгр., г. Алушта, 15-19 окт. 2013 г. – С. 250
 6. Тихонов, А. И. Основные положения теории регулирования, определения структурно-механических показателей и деформационных характеристик мягких лекарственных и косметических форм / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, О. С. Шпичак и др. // Косметологія: сьогодення та майбутнє Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15 лист. 2013 р. / М-во охорони здоров’я України ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2013. – С. 30-
 7. Тихонов, О. І. Национальный фармацевтический университет – международный лидер в создании апипрепаратов / О. І. Тихонов, О. С. Шпичак, С. О. Тихонова та ін. // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), дод. – С. 229
 8. Tikhonov, A. I. Current status of the apipreparation the National University of Pharmacy / A. I. Tikhonov, O. S. Shpychak, R. I. Skrypnik-Tikhonov et al. // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології : монографія / голов. ред. Володимир Новіков. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 190
 9. Тихонов, А. И. Создание апипрепаратов в Украине – одно из стратегических направлений отрасли фармации и пчеловодства / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, С. А. Тихонова, О. С. Шпичак // Апітерапія України : матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнар. участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості, м. Київ, 15–16 жовт. 2015 р. – Х. : Оригінал, 2015. – С. 14
 10. Тихонов, О. І. Аналіз елементного складу розчину для ін’єкцій на основі меду натурального порошкоподібного / О. І. Тихонов, А. В. Ємельянов, О. С. Шпичак та ін. // Апітерапія України : матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнар. участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості, м. Київ, 15–16 жовт. 2015 р. – Х. : Оригінал, 2015. – С. 131
 11. Тихонов, О. І. Вивчення амінокислотного та жирнокислотного складу гелю «Апі-арт» / О. І. Тихонов, В. В. Михайленко, О. С. Шпичак // Апітерапія України : матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості, м. Київ, 15–16 жовтня 2015 р. / за ред. академіка УАН О. І. Тихонова – Х.: «Оригінал», 2015. – С. 135–140.

Патенти

 1. Пат. на винахід 75205 Україна, МПК (2006) А61К35/64, А61Р31/06. Спосіб одержання протитуберкульозного засобу / Тихонов О.І., Богуцька О.Є., Ярних Т.Г., Шпичак О.С., Дикий І.Л. – Заявл. 15.04.2004; Опубл. 15.03.2006; Бюл. № 3. – 8 с.
 2. Пат. на корисну модель 77952, Україна, МПК51 А61К 9/48, А61Р 25/20. Лікувально-профілактичний засіб у формі капсул із седативною дією / Шпичак О. С., Тихонов О. І. – № u 201205333 ; заявл. 28.04.2012 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 5 с.
 3. Пат. на корисну модель 80917, Україна, МПК51 А61К 9/06, А61К 35/00. Гель для місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату на основі продуктів бджільництва / Шпичак О. С., Тихонов О. І., Баранова І. І. – № u 2013 00514 ; заявл. 15. 01. 2013 ; опубл. 10. 06. 2013, Бюл. № 11. – 4 с.
 4. Пат. на винахід 89115, Україна, МПК51 А61К 9/20, А61К 35/64, А61К 31/194, А61Р 39/00. Фармацевтична композиція на основі продуктів бджільництва у формі таблеток / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Тимченко А. Ю., Шпичак О. С. – № a 200805512; заявл. 29.04.2008; опубл. 25.12.2009. – Бюл. № 24. – 3 с.
 5. Пат. на винахід 105243, Україна, МПК51 А61К 9/48, А61К 35/64, А61К 36/18, А61К 36/53, А61Р 25/20. Лікувально–профілактичний засіб у формі капсул із седативною дією / Шпичак О. С., Тихонов О. І. – № a 201205332 ; заявл. 28.04.2012 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. – 5 с.
 6. Пат. на винахід 105437, Україна, МПК51 А61К 9/06, А61К 35/64, А61К 36/53, А61Р 17/02. Гель для місцевого лікування запальних захворювань опорно–рухового апарату на основі продуктів бджільництва / Шпичак О. С., Тихонов О. І., Баранова І. І. – № a 201300515 ; заявл. 15.01.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 4 с.
 7. Пат. на корисну модель № 99947 Україна, МПК51 А61К 9/12, А61К 35/644, A61P 19/00. Фармацевтична композиція у формі аерозолю на основі продуктів бджільництва для знеболення та місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату / Шпичак О. С., Тихонов О. І. – № u 201501463; заявл. 19.02.2015; опубл. 25.06.2015. – Бюл. № 12. – 9 с.
 8. Пат. на изобретение TJ 754 Республика Таджикистан. Ранозаживляющая мазь / Мусоев С. М., Шпичак О. С., Тихонов А. И., Башура А. Г., Хикматзода И. И., Рабиев Р. М., Самариддини Дж. ; заявитель и патентообладатель Мусоев С. М. – № 1501001 ; заявл. 31.12.15; опубл. 19.02.16.
 9. Пат. на винахід 111672 Україна. Фармацевтична композиція у формі аерозолю на основі продуктів бджільництва для знеболення та місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату. МПК51 (2016.01), А61K 9/12 (2006.01), А61K 35/644 (2015.01), А61K 36/53 (2006.01), А61К 36/72 (2006.01), А61К 36/534 (2006.01), А61К 31/045 (2006.01), А61Р 19/00. / Шпичак О.С., Тихонов О.І.; заявник і патентовласник Шпичак О.С. – № a 201501462; заявл. 19.02.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. – 9 с.
 10. Пат. на корисну модель 110095 Україна. Склад для стимуляції репаративних процесів у формі мазі. МПК51 А61K 9/06 (2006.01). / Шпичак О.С., Мусоєв С.М., Тихонов О.І., Шпичак А.О., Рабієв Р.М., Хікматзода І.І., Самаріддіні Джурахон, Салімов С.Ш.; заявник і патентовласник Шпичак О.С. – № u 201602873; заявл. 22.03.2016; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18. – 3 с.
 11. Пат. на корисну модель № 113644 Україна, МПК51 А61К 35/644 (2015/01), А61P 37/02 (2006.01). Імуномодулюючий лікувально-профілактичний засіб / Тихонов О. І., Кудрик Б. Т., Шпичак О. С., Торянік Е. Л.; заявник і патентовласник Тихонов О. І. – № u 201607589; заявл. 11.07.2016; опубл. 10.02.2017. – Бюл. № 3. – 4 с.

Авторські свідоцтва на твір

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59985. Навчальний посібник «Практикум з аптечної технології ліків» / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Шпичак О. С. – заявка від 06.04.2015 № 60417; зареєстр. 04.06.2015.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59987. Брошура «Методичні рекомендації «Інструкція по лікуванню бджолиною отрутою» / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Скрипник-Тихонов Р. І., Шпичак О. С. – заявка від 06.04.2015 № 60435; зареєстр. 04.06.2015.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60549. Монографія «Мед натуральный в медицине и фармации» / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Скрипник-Тихонов Р. І., Шпичак О. С. – заявка від 08.05.2015 № 60975; зареєстр. 07.07.2015.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60550. Методичні рекомендації «Інноваційні підходи в апітерапії» / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Скрипник-Тихонов Р. І., Шпичак О. С. – заявка від 08.05.2015 № 60976; зареєстр. 07.07.2015.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64435. Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології : метод. рек. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. І. Башура, О. С. Шпичак, Л. О. Бондаренко, Б. Т. Кудрик, Р. І. Скрипник-Тихонов, Н. С. Богдан, С. Г. Бобро, Л. В. Коношевич. – заявка від 16.01.2016 р. № 64958; зареєстр. 10.03.2016 р.

Інформаційні листи

 1. Тихонов, О. І. Технологія виготовлення капсул седативної та загальнозміцнюючої дії в умовах аптек : інформ. лист / О. І. Тихонов, О. С. Шпичак; Укр-медпатентінформ МОЗ України. – К., 2015. – Вип. 6. – з проблеми «Фармація». – № 118-2015. – 4 с.
 2. Тихонов, О. І. Технологія виготовлення гелю протизапальної та місцевоанестезуючої дії в умовах аптек : інформ. лист / О. І. Тихонов, О. С. Шпичак; Укр-медпатентінформ МОЗ України. – К., 2015. – Вип. 7. – з проблеми «Фармація». – № 123-2015. – 6 с.

Індекс Хірша (h-індекс) – 3.

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН:

Аптечна технологія ліків (спеціальність «Фармація») для вітчизняних, іноземних студентів та студентів, які займаються англійською мовою.

Біофармація – для вітчизняних та іноземних студентів.

Технологія лікарських засобів у польових умовах – для вітчизняних студентів.

Технологія лікарських косметичних засобів (спеціальність «Фармація») – для вітчизняних та іноземних студентів.

Відповідальний за створення та наповнення сайту кафедри аптечної технології ліків та дистанційних курсів з дисциплін «Аптечна технологія ліків. Модуль 1» та «Вступ у фармацію. Практичні заняття з аптечної технології ліків».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • З 2006 по 2011 рр. працював вченим секретарем Технологічної комісії НФаУ при Держлікінспекції МОЗ України.
 • З 2013 р. по теперішній час – вчений секретар Громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів».
 • Шпичак О.С. постійно бере активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських з’їздах, конференціях, семінарах та культурно-масових заходах НФаУ та м. Харкова.

ХОБІ: музика

 

 

image_pdfimage_print