Штриголь Сергій Юрійович

 

Shtrigol Sergey YurievichШтриголь Сергій Юрійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  фармакології, заслужений професор НФаУ.

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12.

телефон/факс: (057) 706-30-69

e-mail: farmacol@nuph.edu.ua
Науковий профіль:

 

Етапи життєвого шляху

Народився 14 серпня 1963 р. у м. Полтава в родині військовослужбовця. У 1980 р. закінчив із золотою медаллю середню школу №6 у м. Іваново. Закінчив із відзнакою лікувальний факультет Іванівського державного медичного інституту (1986), інтернатуру з внутрішніх хвороб (1987), аспірантуру зі спеціальності «фармакологія» (1990). Працював лікарем, асистентом (1990-1993), доцентом (1993-1996), завідувачем (1996-2002) кафедри фармакології з клінічною фармакологією, заступником декана педіатричного факультету (1995-1999), деканом факультету додаткової професійної освіти (2000-2002) Іванівської державної медичної академії.

З 2002 р. після переїзду до Харкова працював у НФаУ професором кафедри фармакології (2002-2003), професором кафедри фармацевтичної технології з клінічною фармацією інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2003-2004), деканом факультету післядипломної освіти інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2004-2005), завідувачем кафедри клінічної фармакології та фітотерапії інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2004-2007), професором кафедри технології ліків і клінічної фармакології з фармацевтичною опікою інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2008-2011). З жовтня 2011 р. по теперішній час завідує кафедрою фармакології, у 2013-2015 рр. працював завідувачем Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ,  з 2015 р. – старший науковий співробітник ЦНДЛ.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Сравнительное изучение противоотечной эффективности новой сользаменяющей смеси при экспериментальной недостаточности кровообращения» (науковий керівник – проф. Л.Л. Бранчевський) захистив у 1990 р. у Челябінському державному медичному інституті. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Исследование модуляции фармакологических эффектов при различных солевых режимах» захистив у 2000 р. у науково-дослідному інституті фармакології Академії медичних наук Росії (Москва) та переатестував у 2006 р. у науково-дослідному інституті фармакології та токсикології Академії медичних наук України (Київ). Доцент (1994), доктор медичних наук Російської Федерації (2000) та України (2006), професор Російської Федерації (2000) та України (2007). Пройшов наукове стажування з кардіоваскулярної фармакології в лабораторії експериментальної фармакології Кардіологічного наукового центру РАМН (1994 р.), із психофармакології – у НДІ фармакології РАМН (1997 р.), з фармакоекономіки – у межрегіональній громадський організації «Товариство фармакоекономічних досліджень», Москва (2001 р.); з фармакогенетики – у НДІ фізико-хімічної медицини Федерального медико-біологічного агентства Росії (2011 р.), з нанофармації – в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (2012). Заслужений професор НФаУ (2015 р.). Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», межрегіональної громадської організації «Товариство фармакоекономічних досліджень».

Основні напрями наукових досліджень: фармакологія нирок, водно-сольового обміну, системного та мозкового кровообігу, цукрового діабету, психофармакологія, фармакокорекція холодової та теплової травми, пошук нових органопротекторних засобів. Започаткував оригінальний напрям у фармакології – вплив сольового складу харчового раціону на ефективність лікарських препаратів різних груп, що є важливим для підвищення ефективності фармакотерапії.

Автор понад 700 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 3 монографії, близько 400 журнальних статей, з яких понад 300 у фахових виданнях України та іноземних журналах, понад 60 патентів і авторських свідоцтв, 20 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, понад 30 підручників і навчальних посібників. Член редакційної ради «Фармацевтичної енциклопедії» з клінічної фармації, фармакології та фармацевтичної опіки, редколегії «Українського біофармацевтичного журналу», журналів «Вісник фармації», «Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии» (Санкт-Петербург). За консультації та під керівництвом проф. С.Ю. Штриголя захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій, 7 магістерських робіт, виконується 1 запланована докторська та 5 кандидатські дисертації, 2 магістерські роботи, низка пошукових досліджень. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 із захисту дисертацій зі спеціальності «фармакологія».

Проф. С.Ю. Штриголь є ініціатором створення комп’ютерного класу на кафедрі фармакології, фонду навчальних таблиць на англійській мові, фотогалереї «Видатні фармакологи», фотоколекції лікарських препаратів, проведення щорічної олімпіади з фармакології для англомовних студентів у НФаУ.

Нагороди:

 • Премія ім. проф. Г.М. Шпуги вченої ради Іванівської державної медичної академії (1996)
 • Почесна грамота Іванівської державної медичної академії (2002)
 • Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2005, 2013)
 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2011).

Наукова школа: доктори та кандидати наук, підготовлені за консультацією та під керівництвом д.м.н., професора С.Ю. Штриголя

Доктори наук:

 1. Щокіна Катерина Геннадіївна «Органотропні ефекти рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, Харків, 2011 р.
 2. Цубанова Наталя Анатоліївна «Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, Харків, 2013 р.

Кандидати наук:

 1. Эленга Артур «Влияние солевого режима на гемореологические показатели при экспериментальной недостаточности кровообращения» – дис. на соискание ученой степени канд. фармацевтических наук, Пятигорск, 2001 г.
 2. Назаренко Ольга Анатольевна «Сравнительный анализ влияния солевых режимов на обмен глюкозы и эффективность противодиабетических препаратов» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Москва, 2002 г.
 3. Дьяченко Екатерина Евгеньевна «Особенности внутрипеченочной гемодинамики у потомков алкоголизированных самок крыс в раннем  постнатальном онтогенезе» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Ярославль, 2002 г.
 4. Садин Андрей Вячеславович «Модуляция солевым режимом цереброваскулярных и ренальных эффектов средств, применяемых при нарушении мозгового кровообращения» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Курск, 2003 г.
 5. Назаренко Максим Евгеньевич «Эффективность стандартизированного экстракта Ginkgo biloba (билобила) в эксперименте» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Курск, 2004 г.
 6. Товчига Ольга Володимирівна «Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення лікарських засобів» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2009 р.
 7. Шатілова Ольга Андріївна «Експериментальне вивчення  церебропротекторних та психотропних  властивостей діакамфу» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2010 р.
 8. Данилов Сергій Анатолійович «Експериментальне вивчення психотропних і нейропротекторних властивостей нового препарату собачої кропиви» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Харків, 2012 р.
 9. Шведський Віталій Васильович «Корекція діакамфу гідрохлоридом порушень мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Харків, 2012 р.
 10. Луцак Ірина Василівна «Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 11. Койро Ольга Олегівна «Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 12. Жиляєв Станіслав Олександрович «Експериментальне обґрунтування використання препаратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 13. Шатілов Олександр Володимирович «Експериментальне вивчення ноотропних та церебропротекторних властивостей похідних
  (2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Одеса, 2014 р.
 14. Ходаківська Ольга Віталіївна «Церебропротекторна активність нових похідних 3,2′-спіро-піроло-2-оксиндолу в умовах ішемічного інсульту (експериментальне дослідження)» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2015 р.

Методичні рекомендації:

 1. Штриголь С.Ю., Лісовий В.М.,Зупанець І.А., Шебеко С.К., Маслова Н.Ф., Гоженко А.І., Яковлєва Л.В., Заморський І.І., Товчига О.В., Харченко Д.С. Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень. – Методичні рекомендації / МОЗ України, Державний фармакологічний центр. – К., 2009. – 47 с.
 2. Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М. Інноваційні перспективи раціонального вибору церебропротекторів при ураженнях головного мозку: метод. реком. – К., 2011. – 20 с.

Підручники:

 1. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу :  Учебник-справочник / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – Х.: Титул, 2013. – 900 с.
 2. Лекарственная токсикология : Учебник-справочник / Белик Г.В., Бутко Я.А., Бухтиарова Т.А., Вереитинова В.П., Деримедведь Л.В., Дроговоз С.М., Журавель И.А., Коваленко В.Н., Кононенко А.В., Кравец Д.С., Кудина О.В., Лукьянчук В.Д., Матвеева Е.В., Рыженко И.М., Столетов   Ю.В., Шейман Б.С., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – Х.: Титул, 2015. – 592 с.

Посібники:

 1. Экспериментальная фармакология : Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов / Бранчевский Л.Л., Филинова З.С., Дунаева Л.А., Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. –– Иваново, 1991. – 51 с.
 2. Бранчевский Л.Л., Штрыголь С.Ю. Сборник рецептурных заданий по курсу фармакологии. – Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов. – Иваново, 1993. – 40 с.
 3. Назаренко Н.А., Штрыголь С.Ю. Нейротропные средства. –  Методическое пособие для тестового контроля по фармакологии. – Архангельск, 1994. – 31 с.
 4. Сборник ситуационных задач по курсу фармакологии и клинической экологии / Громова О.А., Штрыголь С.Ю., Авдеенко Т.В., Скальный А.В. – Учебное пособие для студентов педиатрического и лечебного факультетов,  врачей-интернов. – М., 1997. – 36 с.
 5. Штрыголь С.Ю., Жидоморов Н.Ю. В помощь изучающему фармакологию. – Учебно-методическое пособие для студентов. – Иваново, 1999. – 28 с.
 6. Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. Вегетотропные средства. – Учебно- методическое пособие. – Иваново, 1999. – 56 с.
 7. Штрыголь С.Ю. Общая рецептура. – Учебно-методическое пособие для  студентов. – Иваново, 2001. – 39 с.
 8. Общая и клиническая фармакология / Штрыголь С.Ю., Гришина Т.Р. и др. Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттестации выпускников высших медицинских учебных заведений по специальности 040600 «Сестринское дело». – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – С.71-74.
 9. Штрыголь С.Ю., Гришина Т.Р. Фармакология с клинической фармакологией. – Учебное пособие для студентов факультетов высшего сестринского образования. – Иваново, 2002. – 392 с.
 10. Самостоятельная работа студентов по фармакологии / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Рыженко И.М. и др. – Учебно-методическое пособие : Часть I. – Харьков: Изд-во НФаУ, 2002. – 76 с.
 11. Самостоятельная работа студентов по фармакологии / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Рыженко И.М. и др. – Учебно-методическое пособие : Часть ІI. – Харьков: Изд-во НФаУ, 2002. – 59 с.
 12. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3 курса :  Часть 1 / Гришина Т.Р., Жидоморов Н.Ю., Назаренко О.А., Садин А.В., Штрыголь С.Ю. – Иваново, 2003. – 67 с.
 13. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3 курса :  Часть 2 / Гришина Т.Р., Жидоморов Н.Ю., Назаренко О.А., Садин А.В., Штрыголь С.Ю. – Иваново, 2003. – 63 с.Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. Вегетотропные средства. – Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иваново, 2003. – 55 с.
 14. Самостійна робота студентів із фармакології / Дроговоз С.М., Риженко І.М., Штриголь С.Ю. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 112  с.
 15. Лекарственные препараты ферментного действия / Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А. – Пособие (серия «В помощь врачу, провизору, фармацевту»). – Харьков-Донецк, 2004. – 132 с.
 16. Фармакотерапия беременных / Печенежская Л.А., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А., Штрыголь С.Ю. и др. – Пособие  (серия «В помощь провизору, врачу, больному»). – Харьков, Донецк, 2004. – 64 с.
 17. Фармацевтическая опека при отпуске лекарств женщинам во время грудного вскармливания ребенка / Печенежская Л.А., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А., Штрыголь С.Ю. и др. – Пособие  (серия «В помощь провизору, врачу, больному»). – Харьков, Донецк, 2005. – 52 с.
 18. Рациональная фармакотерапия первичной глаукомы / Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф., Печенежская Л.А. и др. – Пособие  для провизоров, врачей, студентов. – Харьков, Донецк, 2005. – 64 с.
 19. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності „Клінічна фармація” / Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Тихонова С.О. та ін.Харків:  НФаУ, 2005. – 62 с.
 20. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності „Загальна фармація” / Пімінов О.Ф., Тихонова С.О., Великий Д.Л., Толочко В.М., Міщенко І.В., Чешева  М.В., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю. та ін..–Харків: Вид-во НФаУ, 2005. – 47 с.
 21. Основные гельминтозы человека и их лечение / Штрыголь С.Ю., Кузнецова В.М., Пиминов А.Ф. – Пособие для интернов, студентов, провизоров, врачей. – Харьков, 2006; Донецк, 2006. – 91 с.
 22. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації / Толочко В.М., Пімінов О.Ф., Кайдалова Л.Г., Великий Д.Л., Георгіянц В.А., Штриголь  С.Ю. та ін. – Навчальний посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практичної фармації. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Тимченко, 2006. – 528 с.
 23. Угревая болезнь: алгоритмы оптимальной терапии / Карпенко А.Е., Штрыголь  С.Ю.,  Пиминов А.Ф., Степанова С.И., Хоменко В.Н. – Пособие для студентов, интернов, провизоров, врачей. – Харьков, Донецк, 2007. – 53 с.
 24. Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии / Штрыголь С.Ю., Супрун Э.В., Бирюкова С.В. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2007. – 97 с.
 25. Дисбиоз кишечника: биологическая сущность, диагностика и лечение / Валюх С.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, Донецк, 2007. – 52 с.
 26. Ожирение: фармакотерапия, фитотерапия, физиотерапия и хирургические методы лечения / Бондарев Е.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2008. – 84 с.
 27. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності „Клінічна фармація” / Пімінов О.Ф., Толочко В.М.,  Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю. та ін. – Навчальний посібник для провізорів-інтернів. – Харків, 2008. – 155 с.
 28. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування / Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Пімінов О.Ф. та ін. – Посібник для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів. – Харків, 2010. – 107 с.
 29. Дисбиотические состояния пищеварительной, дыхательной, половой систем и кожи: этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение, профилактика / Валюх С.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2010. – 83 с.
 30. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації / Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Великий Д.Л. та ін. – Навчальний посібник для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі – Х., 2010. – 236 с.
 31. General prescription: manual for foreign studens of pharmaceuticaland medical specialties, teachers, doctors and pharmacists (based on credite-module system) / Shtrygol’ S.Yu., PozdnakovaA.Yu., Tovchiga O.V. et al. – Manual for foreign studens of pharmaceuticaland medical specialties, teachers, doctors and pharmacists (based on credite-module system). – Kharkiv: NPhaU, 2012.  – 60 p.
 32. Рабочая тетрадь по врачебной рецептуре для студентов специальностей «Фармация, Клиническая фармация, Технология парфюмерно-косметических средств» / Штрыголь С.Ю.,  Белик Г.В., Бутко Я.А и др. – Х., 2013. – 53 с.
 33. «Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу» / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – 2013 г.
 34. «Фармакология в вопросах и ответах» (под ред. Штрыголя С.Ю.) – 2013 г.
 35. Фармакология: руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов : [учеб. пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрасли знаний «Фармация»] / С.Ю. Штрыголь, С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко и др. ; под ред. С.Ю. Штрыголя. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 312 с.

Монографії:

 1. Штрыголь С.Ю. Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах / С. Ю. Штрыголь. – Харьков : Ависта-ВЛТ, 2007.
 2. Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты /
  С.Ю. Штрыголь, О.В. Товчига, О.О. Койро, С.И. Степанова. – Харьков: «Титул», 2014. –
 3. Віхи історії. До 90-річчя заснування кафедри фармакології /
  С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, І.М. Риженко. – Х.: Титул, 2014. – 88 с.

Перелік наукових праць проф. Штриголя С. Ю. в іноземних журналах, журналах ВАК, фахових виданнях

Назва Друк. чи рукопис Назва Стор. Автори
1 Дослідження психотропних властивостей та взаємодії з речовинами пригнічувальної та збуджувальної дії нових олігопептидів, гомологічних первинній амінокислотній послідовності ділянки АКТГ15-18 Друк. Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №1(36). – С.14-20. 7

Дейко Р.Д., Штриголь С.Ю.,

Прусаков А.Н.,

Колобов О.О.

2 Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида Друк.

Вестник фармации. – 2015.  – №1(67). – С.78-82.

Білорусь

5

Бондарев Е.В.,

Штрыголь С.Ю.

 

3 Antiepileptical potential of Fumaria schleicheri and Ocimum basilicum dry extracts Друк. Вісник фармації. – 2015. – №1 (81). – С.64-68. 5

Tsyvunin V.V.,

Shtrygol’ S.Yu.

4

Исследование всасывания декаметоксина в кишечнике у крыс и его влияние на активность холинэстеразы

в крови кроликов

Друк.

Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2015. – Т.13, №1. – С.45-51.

РФ

7

Деркач Н.Н., Штрыголь С.Ю.,

Койро О.О.,

Блажеевский Н.Е.

 

5

Нейрохимические механизмы церебропротекторного действия производного спиро[индол-3,1′-пиррол[3,4-с]

пиррола]

Друк.

Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2015. – Т.13, №1. – С.56-61.

РФ

6

Ходаковская О.В.,

Евдокимов Д.В.,

Штрыголь С.Ю.,

Абрамец И.И.,

Браверман Л.Б.,

Ходаковский А.А.,

Редькин Р.Г.

6 Влив потенційного антиконвульсанта – сухого екстракту рутки Шлейхера –    на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей Друк. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №2(43). – С.43-48. 6

Цивунін В.В.,

Штриголь С.Ю.,

Горбач Т.В.

7 Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном Друк. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №2(43). – С.49-54. 6

Булига Л.О., Черних В.П.,

Штриголь С.Ю.,

Мовчан Б.О.,

Бутко Я.О.

8 Характеристика експериментальної моделі інфекційного колопроктиту у щурів Друк. Вісник морфології. – 2015. – №1, Т.21. – С.231-238. 8

Деркач Н.М.,  Штриголь С.Ю.,

Філімонова Н.І.,

Лар’яновська Ю.Б.,

Товчига О.В.

9 The influence of Aegopodium podagraria L. extract and tincture on behavioural reactions of random-bred mice Друк.

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol.7. – Issue 7. – 370-384.

Індія

15 Olga Tovchiga and Sergey Shtrygol’
10 Синтез трехъядерного комплекса трис(4-трифенилметилфенокси)замещенного гемигексафиразина с СuII и радиопротекторные свойства его водорастворимой формы Друк.

Известия Академии наук. Серия химическая. – 2015. – №7. – С.1610-1615.

РФ

6

Данилова Е.А.,

Исляйкин М.К., Штрыголь С.Ю.

11 Изучение ранозаживляющего действия гелей с наночастицами серебра у животных с гнойными ранами Друк.

Вестник фармации. – 2015. – №2(68). – С.62-68.

Білорусь

7

Булыга Л.А., Черных В.П., Мовчан Б.А., Штрыголь С.Ю.,

Бутко Я.А., Рубан Е.А., Горбач Т.В.

12 Влияние лекарственного средства «Простекс®» на гормональный фон и уровень интерлейкина-1β у крыс-самцов в условиях гиперплазии предстательной железы Друк.

Вестник фармации. – 2015. – №2(68). – С.68-73.

Білорусь

6

Шаповал О.Н.,

Штрыголь С.Ю.,

Ларьяновская Ю.Б., Карбовский В.Л.

13

Исследование церебропротекторного влияния

2-метил-3-фениламинометилхинолин-4-она на изменения тинкториальных свойств нейронов в головном мозге крыс после черепно-мозговой травмы

Друк.

Вестник фармации. – 2015. – №3(69). – С.86-91.

Білорусь

6

Подольский И.Н.,

Штрыголь С.Ю.

14

Церебропротекторные свойства

оригинальных пептидов, гомологичных первичной последовательности участка АКТГ15–18 (экспериментальное исследование)

Друк.

Цитокины и воспаление. – 2015. – Т.14, №2. – С.65-69.

РФ

5

Дейко Р.Д., Штрыголь С.Ю.,

Колобов А.А.,

Симбирцев А.С.

15 Експериментальне дослідження церебропротекторного впливу 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону на морфологічні порушення у структурах головного мозку щурів після черепно-мозкової травми Друк. Фармаком. – 2015. – №2. – С.68-76. 9

Подольский І.М.,

Штриголь С.Ю., Лар’яновська Ю.Б.

16 Вплив олігопептидів, аналогів ланки АКТГ15-18, на гістоструктуру голвного мозку щурів із моделлю гострого порушення мозкового кровообігу Друк. Фармаком. – 2015. – №2. – С.76-84. 9

Дейко Р.Д., Штриголь С.Ю.,

Лар’яновська Ю.Б.,

Колобов О.О.

17 Synthesis and alkylation of 1-aryl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ones as possible anticonvulsant agents Друк.

Der Pharma Chemica. – 2015. – Vol. 7 (11). – P.43-48.

Міжнародне видання

6

Severina A.I., Georgiyants V.А.,

Shtrygol S.Yu., Kavraiskyi D.P.

18

Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на показники

ліпідного обміну в щурів на тлі одноразового введення етанолу

Друк. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №4-5. – С.87-96. 10

Товчига О.В.,

Горбач Т.В., Штриголь С.Ю.,

Степанова С.І.

19 Корекція церебрального та системного кровообігу щурів із моделлю церебральної ішемії-реперфузії новими нейропептидами, похідними ланки АКТГ15-18 Друк. Клінічна фармація. – 2015. – Т.19. – №4. – С.46-51. 6

Дейко Р.Д., Штриголь С.Ю.,

Колобов О.О.,

Ходаківський О.А.,

Іванцик Л.Б.

20 Фітоадаптогени: біологічно активні речовини та механізми дії Друк. Фітотерапія. Часопис. – 2015. – №4. – С.7-18. 12

Луцак І.В., Степанова С.І.,

Штриголь С.Ю.

21 Перспективні антиконвульсанти – сухі екстракти рутки Шлейхера та базиліку камфорного: гостра токсичність та взаємодія із пригнічувальними нейротропними речовинами Друк. Фітотерапія. Часопис. – 2015. – №4. – С.28-31. 4 Цивунін В.В.,
Штриголь С.Ю.
22 Нейропротекторні та ноотропні властивості нових циклічних дипептидів Друк. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. –  № 6 (46). – С.19-27. 9

Дейко Р.Д., Штриголь С.Ю.,

Колобов О.О., Бездітко Н.В.

23 The effect of medicines with Goutweed (Aegopodium podagraria L.) on the physical endurance, cognitive functions and the level of depression in animals Друк. Вісник фармації. – 2016. – №1(85). – С.71-76 6

Tovchiga O.V.,

Shtrygol’ S.Yu.

24 Уникальность фармакотерапевтических возможностей углекислого газа (карбокситерапии) Друк. Рациональная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С. 3

Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю.,

Зупанец М.В., Левинская Е.В.,

Грищенко Н.В.

25 Карбокситерапия – альтернатива традиционной фармакотерапии Друк. Клінічна фармація. – 2016. –Т.20. – №1. – С.12-17. 6

Дроговоз С.М.,

Штрыголь С.Ю.,

Зупанец М.В., Кононенко А.В., Левинская Е.В.

Інформаційні листи

 1. Курышева Н.И., Штрыголь С.Ю.Современная фармакотерапия первичной глаукомы. – Информационное письмо для врачей-офтальмологов. – Иваново, 2001. – 38 с.
 2. Товчига О.В., Штриголь С.Ю. Використання субстанцій рослинного походження сухого екстракту та настойки надземної частини яглиці звичайної для розробки лікарського засобу нефропротекторної та гіпоурикемічної дії при лікуванні хвороб нирок і порушень обміну сечової кислоти: Інформаційний лист № 202-2008 від 27.01.2009 р. про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2009. – 4 с.
 3. Георгіянц В.А., Глущенко А.В., Перехода Л.О., Штриголь С.Ю., Рибальченко Т.Л. Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів серед похідних 5-метил-1,2,3-триазолу(1Н): Інформаційний лист № 40-2009 від 23.03.2009 р. про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2009. – 4 с.
 4. Шатілова О. А. Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. Використання похідного бензімідазолу діакамфу для розробки лікарського засобу церебропротекторної та ноотропної дії: Інформаційний лист № 56-2010 від 21.10.2009 р. про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2010. – 4 с.
 5. Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М. Нові критерії використання церебропротекторів при ураженнях го­ловного мозку: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4с.
 6. Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М. Інноваційні перспективи використання рекомбінант­ного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) в якості фрігопротектора: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4 с.
 7. Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М., Товчига О.В. Інноваційні перспективи використання рекомбінант­ного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) в якості нефропротектора: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4 с.
 8. Данилов С.А., Дмитрієвська І.Д., Штриголь С.Ю., Дмитрієвський Д.І., Комісаренко А.М. Спосіб корекції невротичних розладів. – Спосіб корекції невротичних розладів: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №187-2011. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4 с.
 9. Закрутний Р.Д., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Спосіб корекції симптомів цукрового діабету : Інформаціний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №188-2011. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4 с.
 10. Шведський В.В., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. Спосіб корекції гострої церебральної ішемії на тлі цукрового діабету: Інформаціний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №189-2011. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2011. – 4 с.
 11. Цубанова Н.А., Штриголь С.Ю. Інноваційні перспективи використання спіроциклічного похідного оксіндолу для розробки лікарського засобу церебропротекторної та ноотропної дії: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 138-2012. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2012. – 4 с.
 12. Шатілов О.В., Штриголь С.Ю., Колісник С.В., Болотов В.В. Інноваційні перспективи використання етилового ефіру [2-гідро-кси-2-(оксо-1,2-дигид-роіндол-3-іліден) ацетиламіно]-оцтової кислоти в якості антиамнестичного та анксіолітичного засобу: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №303-2011. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2012. – 4 с.
 13. Жиляєв С.О., Штриголь С.Ю. Перспективи використання препаратів кверцетину – корвітину та ліпофлавону як церебропротекторів при нейротравмі: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 17-2012. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2012. – 4 с.
 14. Луцак І.В., Штриголь С.Ю. Перспективи використання екстракту кори осики в якості адаптогенного засобу: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №242–2012. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2012. – 4 с.
 15. Койро О.О., Штриголь С.Ю. Використання екстракту листя яглиці звичайної для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №437–2012. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2013. – 4 с.
 16. Киричок Л.Т.,Звягінцева Т.В., Штриголь С.Ю., Кальчук Р.О.Спосіб відновлення нейрометаболічних стресових порушень запалення слизових засобами з антистресовою активністю (на експериментальній моделі) – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №126–2013. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2013. – 4 с.
 17. Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Бородай С.М.Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії. – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №95–2014. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2014. – 5 с.
 18. Штриголь С.Ю., Цивунін В.В., Прокопенко Ю.С. Використання сухого екстракту рутки Шлейхера для розробки лікарського засобу протисудомної дії. – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №282–2013. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2013. – 4 с.
 19. Штриголь С.Ю., Папонов Б.В., Львов С.В., Калапко О.М. Інноваційні перспективи використання N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду)як потенційного гіпоглікемічного засобу. –Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №120–2014. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2014. – 4 с.
 20. Штриголь С.Ю., Колобов О.О., Дейко Р.Д. Інноваційні перспективи використання оригінальних нейропептидів, гомолонів ланки АКТГ15-18, як засобів із нейропротекторною та ноотропною активністю. –Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №153–2015. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2015. –  4 с.

Авторські свідоцтва

 1. А.с. 15610081 СССР, МКИ 4 G 09 В 23/28. Способ моделирования недостаточности кровообращения / Штрыголь С.Ю., Гришина Т.Р. (СССР). – №4397346/28-14 ; заявл. 23.03.88 ; опубл. 30.04.90, Бюл. № 16.

Патенти

 1. Патент 2232023 Российская Федерация, МПК7А 61 К 33/06, А 61 Р 15/08. Способ лечения вторичной гипоэстрогенемии / Герасимов А.М., Штрыголь С.Ю., Посисеева Л.В.; заявитель и патентообладатель ГУ Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова – 2002114913/14 ; заявл. 06.06.2002 ; опубл. 10.07.2004, Бюл. № 19.
 2. Деклараційний патент на корисну модель UA 8567 7 A61K35/78. Лікувально-профілактичний засіб з урікозурічною дією / Товчига О.В. Штриголь С.Ю., Степанова С.І. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u 200500030 ; – заявл. 04.01.2005 ; опубл. 15.08.2005, Бюл. №8.
 3. Патент на винахід UA76891 МПК7А61К 36/23 (2006.01) А61Р 13/02 (2006.01) А61Р 19/06 (2006.01). Лікувально-профілактичний засіб з урікозурічною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а200500108; заявл. 04.01.2005 ; опубл.15.09.2006, Бюл. № 9.
 4. Патент на корисну модель UA 27344 МПК (2006) А61К 36/00 А61К 9/48. Застосування фармацевтичної композиції „Полентар” як засобу церебропротекторної дії / Яковлєва Л.В., Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Міщенко О.Я., Штриголь С.Ю., Лелека М.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200707075 ; заявл. 25.06.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.
 5. Патент на корисну модель UA 28140 МПК (2006) А61К 31/4425. Застосування мексиколу як нефропротекторного засобу / Аракелян Н.Г., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200708435 ; заявл. 23.07.2007 ; опубл. 26.11.2007, Бюл. №19.
 6. Патент на корисну модель UA 31373 МПК (2006) А61К 35/66. Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-І як засобу церебропротекторної дії / Супрун Е.В., Штриголь С.Ю., Іщенко О.М., Супрун О.С. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200711672 ; заявл. 22.10.2007 ; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.
 7. Патент на корисну модель UA 33367 МПКG 09B23/28 (2008.1). Спосіб моделювання глобальної церебральної ішемії у мишей / Штриголь С.Ю., Штриголь В.С., Єсєва О.А., Тіманюк В.О. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200714635 ; заявл. 24.12.2007; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
 8. Патент на корисну модель UA 33402 МПК (2006) А61К 38/20. Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-І як засобу антигіпоксичної дії / Супрун Е.В., Штриголь С.Ю., Іщенко О.М., Супрун О.С. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u200800473 ; заявл. 14.01.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
 9. Патент на корисну модель UA 38064 МПК (2006) С07D 209/00 А61Р 25/00. Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як засобів ноотропної дії / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Стіхарний О.О. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. –   u200807080 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.
 10. Патент на корисну модель UA 38065 МПК (2006) А61К 31/185 А61К 31/16 А61К9/02 А61Р7/00. Фармацевтична композиція гемостатичної дії / Мерзлікін Д.С., Гладух Є.В., Гриценко І.С., Суворов О.В., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200807082 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.
 11. Патент на корисну модель UA39780 U МПК (2009) C07D 235/00 А61К 1/4164 А61К 3/00. Застосування (±)-цис-3-(2’-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилцикло-пентанкарбонової кислоти як засобу, що підвищує чутливість тканин до інсуліну та проявляє антиатерогенну, нейропротекторну, цереропротекторну, ноотропну, антидепресивну та репаративну дію / Мерзлікін С.І., Штриголь С.Ю., Подгайний Д.Г., Соколюк Т.В., Горбенко Н.І., Куценко Т.О., Штриголь В.С., Єсєва О.А., Шатілов О.В.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200812308; заявл. 20.10.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
 12. Патент UA 85892 МПК А61Л 36/23 (2006.01) А61Л 135/00 (2008.04). Лікувально-профілактичний засіб з нефропротекторною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а 2007 01563 ; заявл. 14.02.2007 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
 13. Патент на корисну модель UA 40771 МПК (2009) А61К 9/06 А61К 31/10 (2009.01) А61К 36/489 (2009.01) А61К 1/02 (2009.01). Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування стоматологічних захворювань / Ролік С.М., Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Рибак В.А., Шакун О.А. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u2008 13250 ; заявл. 17.11.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.
 14. Патент на винахід UA 87759 МПК (2006) G 09B23/28 (2008.1). Спосіб моделювання глобальної церебральної ішемії у мишей / Штриголь С.Ю., Штриголь В.С., Єсєва О.А., Тіманюк В.О. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а200714636 ; заявл. 24.12.2007; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.
 15. Патент на винахід UA 87889 МПК (2006) А61К 31/4425 А61Р 13/12. Застосування мексиколу як нефропротекторного засобу / Аракелян Н.Г., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200708434 ; заявл. 23.07.2007 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 16. Патент на корисну модель UA 43602 МПК (2009) А61К 31/4192 А61Р 25/00. Застосування похідних 1-арил-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонових кислот як засобів ноотропної дії / Георіянц В.А., Глущенко А.В., Перехода Л.О., Штриголь С.Ю., Рибальченко Т.Л. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u2009 02541 ; заявл. 23.03.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 17. Патент на корисну модель UA44978 МПК (2009) А61К 31/47 С07D 215/00. 2,8-диметил-3-диметиламінометилхінолін-4-он, який проявляє анксіолітичну та антиамнестичну активність / Зубков В.О., Гриценко І.С., Подольський І.М., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200903867 ; заявл.21.04.2009; опубл.26.10.2009 ; Бюл. № 20.
 18. Патент UA 44234 на корисну модель МПК (2009) А61К 31/47 С07D 215/00. Застосування 2-метил-3-феніламіно-метилхінолін-4-ону як засобу антидепресивної та антиамнестичної дії / Зубков В.О., Гриценко І.С., Подольський І.М., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200903882 ; заявл. 21.04.2009; опубл.25.09.2009, Бюл. № 19.
 19. Патент на корисну модель UA 47350 МПК (2006) А61К 31/00 А61Р 25/00. Застосування етилового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінооцтової кислоти як ноотропного і анксіолітичного засобу / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. –   u200908643 ; заявл. 17.08.2009 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.
 20. Патент на винахід UA №89542 МПК (2009) С07С59/00 С07D209/00 А61К31/00 Застосування амідів 2-оксоіндолін-3-гліок-силової кислоти як засобів церебропротекторної / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Штриголь В.С., Стіхарний О.О., Цапко Д.Д. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а200800476 ; заявл.14.01.2008 ; опубл. 10.02.2010; Бюл. № 3. – 4 с.
 21. Патент на винахід UA №90357 МПК (2009) А61К 31/33 А61К 31/404 (2006.01) Застосування похідних 2-оксоіндоліні-3-гліоксилової кислоти як засобів ноотропної дії / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Стіхарний О.О. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а2008 07081 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 26.04.2010 ; Бюл. №8. – 4 с.
 22. Патент UA 47350 на корисну модель МПК (2009) А61К31/33 А61К 31/403 А61К 31/4353 А61К 31/38 Застосування 4,3’-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-C]-хромен-5-он)-5-метил-2’-оксін-долу] як церебропротекторного засобу / Цубанова Н.А.,Штриголь С.Ю., Редькін Р.Г. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200912111 ; заявл. 25.11.2009 ; опубл. 11.05.2010; Бюл. № 9. – 4 с.
 23. Патент UA 91166 на винахід МПК А61К31/404 (2006.01) А61К31/405 (2006.01) С07D209/34 (2006.01) А61Р 25/28 (2006.01) А61Р 25/22 (2006.01) Застосування етилового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінооцтової кислоти як ноотропного та анксіолітичного засобу / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200908644; заявл. 17.08.2009 ; опубл. 25.06. 2010 ; Бюл. № 12. – 6 с.
 24. Патент UA 50733 на корисну модель МПК (2009) А61К 38/20 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу антиалкогольної дії / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u 200912495; заявл. 03.12.2009 ; опубл. 25.06.2010 ; Бюл. № 12. – 2 с.
 25. Патент UA 50734 на корисну модель МПК (2009) А61К 38/20 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу антиамнестичної, протисудомної та анксіолітичної дії / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200912498; заявл. 03.12.2009 ; опубл. 25.06.2010 ; Бюл. № 12. – 5 с.
 26. Патент UA 50825 на корисну модель МПК (2009) А61К 38/20 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу з гіпоурикемічною дією / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М., Товчига О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200913350 ; заявл. 22.12.2009; опубл. 25.06.2010 ; Бюл. № 12. – 3 с.
 27. Патент UA 51222 на корисну модель МПК (2009) С07D209/00 А61Р25/00 Похідні N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксиацетил]-амінобутанової кислоти, які проявляють ноотропну дію / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u2009 13536 ; заявл. 25.12. 2009; опубл. 25.07.2010 ; Бюл. № 13. – 4 с.
 28. Патент UA 51902 на корисну модель МПК (2009) А61К 38/20 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу фригопротекторної дії / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201000083; заявл. 05.01.2010; опубл. 10.08.2010 ; Бюл. № 15. – 2 с.
 29. Патент UA 52370 на корисну модель МПК (2009) А61К 31/726 А61Р 43/00 Застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу фрігопротекторної дії / Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Пімінов О.Ф., Домар Н.А. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201001802; заявл. 19.02.2010 ; опубл. 25.08.2010 ; Бюл. № 16. – 4 с.
 30. Патент UA 52376 на корисну модель МПК (2009) А61К 36/00 А61Р 17/02 (2006.01) Застосування корвітину як засобу фрігопротекторної дії / Домар Н.А., Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201001830 ; заявл. 19.02.2010; опубл. 25.08.2010 ; Бюл. № 16. – 4 с.
 31. Патент UA 52378 на корисну модель МПК (2009) А61К 36/00 А61Р 17/02 (2006.01) Застосування ліпофлавону як засобу фрігопротекторної дії / Домар Н.А., Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201001833 ; заявл. 19.02.2010; опубл. 25.08.2010 ; Бюл. № 16. – 4 с.
 32. Патент UA 52379 на корисну модель МПК (2009) А61К 36/00 А61Р 17/02 (2006.01) Застосування ліпіну як засобу фрігопротекторної дії / Домар Н.А., Штриголь С.Ю., Пімінов О.Ф., Бондарєв Є.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201001836; заявл. 19.02.2010; опубл. 25.08.2010 ; Бюл.№ 16. – 4 с.
 33. Патент UA 54671 на корисну модель МПК (2009) А61К31/33 А61К А61К 31/38 Застосування 4,3’-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-C]-хромен-5-он)-5-метил-2’-оксіндолу] як засобу з анксіолітичною дією / Цубанова Н.А., Штриголь С.Ю., Редькін Р.Г. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201003624; заявл. 29.03.2010;опубл. 25.11. 2010 ; Бюл. № 22. – 4 с.
 34. Патент UA 54879 на корисну модель МПК (2009) А61К 38/20 А61Р 3/00 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу антиоксидантної дії / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201006625 ; заявл. 31.06.201; опубл. 25.11.2010 ; Бюл. № 22. – 3 с.
 35. Патент UA 93014 С2 на винахід МПК-2011.01 С07D 215/00 А61К 31/47 2,8-диметил-3-диметиламінометилхінолін-4-он, який проявляє анксіолітичну та антиамнестичну активність / Зубков В.А., Гриценко І.С., Подольський І.М., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а200903868; заявл. 21.04.2009; опубл. 27.12.2010 ; Бюл. № 24. – 4 с.
 36. Патент UA 93576 С2 на винахід МПК (2011.01) А61К 31/47 С07D 215/12 (2006.01) С07D 215/233(2006.01) А61Р 25/24 (2006.01) Застосування 2-метил-3-феніламінометил-хінолін-4-ону як засобу антидепресивної та антиамнестичної дії / Зубков В.А., Гриценко І.С., Подольський І.М., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – а200903865; заявл. 21.04.2009 ; опубл. 25.02.2011 ; Бюл. № 4. – 4 с.
 37. Патент UA 57317 на корисну модель МПК (2011.01) А61К 31/79 (2011.01 А61Р 3/00 А61Р 43/00 Застосування корвітину як засобу для лікування гострої черепно-мозкової травми / Жиляєв С. О., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u01008125; заявл. 29.06.2010 ; опубл. 25.02.2011 ; Бюл.№4. – 4 с.
 38. Патент UA 57573 на корисну модель МПК А61К 36/73 (2006.01) А61К 131/00 (2006.01) А61Р 13/02 (2006.01) А61Р 19/06 (2006.1) Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з урикозурічною дією / Панова О.М., Штриголь С.Ю., Криворучко О.В., Ковальов В.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201007400 ; заявл. 14.06.2010 ; опубл. 10.03.2011 ; Бюл.№ 5. – 4 с.
 39. Патент UA 58160 на корисну модель МПК (2011.01) А61К 31/685 (2011.01) А61Р 3/00 А61Р 43/00 Застосування ліпофлавону як засобу для лікування гострої черепно-мозкової травми / Жиляєв С.О., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201008131 ; заявл. 29.06.2010; опубл. 11.04.2011 ; Бюл. №7. – 4 с.
 40. Патент UA 58213 на корисну модель МПК (2011.01) А61К 31/16 А61Р 25/28 (2006.01) N-R,R1аміди (2Z)-(бензоїламіно)(2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-іліден)оцтової кислоти, що мають ноотропну активність / Болотов В.В., Колісник С.В., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В., Алтухов О.О. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. –u201009761 ; заявл. 05.08.2010 ; опубл. 11.04.2011 ; Бюл. №7, 2011. – 4 с.
 41. Патент UA 61924 на корисну модель МПК (2011.01) А61К 36/00 А61Р 25/00 Лікувально-профілактичний засіб із седативною дією / Дмитрієвська І.Д., Данилов С.А., Комісаренко А.М., Дмитрієвський Д.І., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Комісаренко А.М. – u201013221; заявл. 08.11.2010 ; опубл. 10.08.2011 ; Бюл. №15. – 4 с.
 42. Патент UA 62955 на корисну модель МПК А61К 36/76 (2006.01) А61К 129/00 2006.01) А61Р 43/00 Застосування екстракту з кори осики як засобу даптогенної дії / Луцак І.В., Штриголь С.Ю., Ковальов С.В., Бородина Н.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201101357 ; заявл. 07.02.2011 ; опубл. 26.09.2011 ; Бюл. №18. – 4 с.
 43. Патент UA 63764 на корисну модель МПК А61К 36/23 (2006.01) А61К 127/00 (2006.01) Застосування екстракту з листя яглиці звичайної як лікувально-профілактичного засобу з гепатопротекторною дією / Койро О.О., Штриголь С.Ю. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201101332 ; заявл. 07.02.2011 ; опубл. 25.10.2011 ; Бюл. №20. – 3 с.
 44. Патент UA 56181 на корисну модель МПК (2011.01) А61К 9/12 А61Р 25/28 (2006.01) Засіб «Супозиторії з дибамком» у формі супозиторіїв для лікування епілепсії/ Трунова Т.В., Крутських Т.В., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю., Гладух Є.В., Безуглй П.О., Кухтенко О.С., Ніколайчук Н.О., Рубан О.А. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201005876 ; заявл. 11.05.2010 ; опубл. 10.01.2011 ; Бюл. №1. – 3 с.
 45. Патент UA 96634 на винахід МПК (2011.01) А61К 38/20 (2006.01) А61Р 3/00 Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) як засобу з гіпоурикемічною дією / Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Іщенко А.М., Товчига О.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u200913353; заявл. 22.12.2009 ; опубл. 25.11.2011 ; Бюл.№ 22. – 3 с.
 46. Патент UA 96649 на винахід МПК (2011.01) А61К 31/7008 (2006.01) А61Р 43/00 Застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу фрігопротекторної дії / Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Пімінов О.Ф., Домар Н.А. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201001803; заявл. 19.02.2010 ; опубл. 25.11.2011 ; Бюл. № 22. – 4 с.
 47. Патент UA 96835 на винахід МПК А61К31/404 (2006.01) А61К 31/4353 (2006.01) А61Р 25/22 (2006.01) Застосування 4,3’-спіро[(2-аміно-3-ціано -4,5-дигідропірано [3,2-C]-хромен-5-он)-5-метил-2’-оксіндолу] як засобу з анксіолітичною дією / Цубанова Н.А., Штриголь С.Ю., Редькін Р.Г.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201003625 ; заявл. 29.03.2010 ; опубл. 12.12. 2011 ; Бюл. № 23. – 4 с.
 48. Патент на винахід 97047 Україна, С2 МПК А61Р 25/20 (2006.01) А61К 36/533 (2006.01) А61К 9/14 (2006.01) А61К 47/26 (2006.01) Лікувально-профілактичний засіб із седативною дією / Дмитрієвська І.Д., Данилов С.А., Комісаренко А.М., Дмитрієвський Д.І., Штриголь С.Ю.; заявник та патентовласник Комісаренко А.М. – u201013223; заявл. 08.11.2010 ; опубл. 26.12.2011 ; Бюл. №24. – 4 с.
 49. Патент на корисну модель 69047 Україна, МПК А61К 36/23 (2006.01) А61К 135/00 (2006.01) А61К 3/10 (2006.01) А61Р 9/00 Застосування 20% настойки яглиці звичайної на 70% спирті етиловому як засобу з гіпоглікемічною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201109248 ; заявл. 25.07.2011 ; опубл. 25.04.2012. – Бюл. №8. – 4 с.
 50. Патент на корисну модель 69931 Україна, МПК (2012.01) С07D 235/16 (2006.01) А61К 31/4184 (2006.01) А61Р 9/00 (±)-Цис-3-(2′-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопен­танкарбонової кислоти гідрохлорид, який виявляє антигіпоксичну активність / Мерзлікін С.І., Шведський В.В., Штриголь С.Ю.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201109235 ; заявл. 25.07.2011 ; опубл. 25.05.2012. – Бюл. №10. – 4 с.
 51. Патент на корисну модель 70732 Україна, МПК (2012.01) С07D 235/16 (2006.01) А61К 31/4184 (2006.01) А61Р 9/00 (±)-Цис-3-(2′-бензімід-азоліл)-1,2,2-триметил-циклопентанкарбонової кислоти гідрохлорид, який виявляє актопротекторну дію / Мерзлікін С.І., Закрутний Р.Д., Штриголь С.Ю., Коваленко С.М.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201113990; заявл. 28.11.2011; опубл. 25.06.2012. – Бюл. №12. – 4 с.
 52. Патент на корисну модель 72478 Україна, МПК (2012.01) А61К 36/00 А61К 31/194 (2006.01) А61К 9/48 (2006.01) А61З 43/00 Застосування полентару як засобу фригопротекторної дії / Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Міщенко О.Я. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201114793; заявл. 13.12.2011 ; опубл. 27.08.2012. – Бюл. №16. – 3 с.
 53. Патент на корисну модель 75973 Україна, МПК А61К 36/28 (2006.01) А61К 135/00 (2006.01) А61Р 1/16 (2006.01) Спосіб одержання поліфенольного комплексу з гепатопротекторною активністю з галінсоги дрібноквіткової / В.І. Волочай, В.М. Ковальов, С.Ю. Штриголь, О.О. Койро, О.В. Товчига, Т.О. Краснікова; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201204506; заявл. 10.04.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл.№24. – 4 с.
 54. Патент на корисну модель 79433 Україна, МПК А61Р 25/08 (2006.01) А61К 36/50 (2006.01) А61К 135/00 (2006.01) Лікувально-профілактичний засіб із протисудомною дією / В.В. Цивунін, Ю.С. Прокопенко, С.Ю. Штриголь, В.А. Георгіянц; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – u201211071; заявл. 24.09.2012; опубл. 25.04.2013. – Бюл. №8. – 4 с.
 55. Патент № 104448 на винахід, МПК A61K 36/23 (2006.01), A61K 135/00, A61P 3/10 (2006.01) Застосування 20% настойки яглиці звичайної на 70% спирті етиловому як засобу з гіпоглікемічною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет; заявл. 25.07.11; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3/2014.
 56. Патент № 89388  на корисну модель, u 2013 08215, МПК (2014.01)  A61K 31/726 (2006.01), A61P 43/00 / Застосування  глюкозаміну  гідрохлориду  як  засобу,  що  захищає  організм  від системного впливу високих температур / Хуссам Аль Дін Фаюмі, С.Ю. Штриголь, І.А. Зупанець, О.В. Товчига, О.О. Койро; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявл. 01.07.2013; Надрук. 25.04.2014, Бюл. № 8. – 4 с.
 57. Патент № 89372 на корисну модель, u 2013 04354, МПК A61Р 25/22 (2006.01), A61К 35/50 (2006.01), А61К 135/00 (2006.01) Лікувально-профілак-тичний засіб з анксіолітичною дією на основі рослинної сировини  /  В.В. Цивунін, Ю.С. Прокопенко, С.Ю. Штриголь, В.А. Георгіянц; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявл. 08. 04.2013; Надрук. 25. 04.2014, Бюл. № 8. – 5с.
 58. Патент № 91872 на корисну модель, u 2013 08770, МПК   A61K 36/73 (2006.01), A61P 19/06 (2006.01), А61 13/02 (2006.01), А61Р 13/04 (2006.01) /  М.О. Шаравара, О.В.Товчига, В.А. Самойлова, С.Ю. Штриголь, В.М. Ковальов; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявл. 12.07.2013; Надрук. 25.07.2014, Бюл. № 14. – 6 с.
 59. Патент № 92307 на корисну модель, u 2014 02559, МПК (2014.01)  A61K 9/06 (2006.01), A61К 33/38 (2006.01), А61Р 17 02 (2006.01), А61Р 31/02 (2006.01), А61Р 31/00 / Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань  /  Б.Є. Патон, В.П. Черних, Б.О. Мовчан, Г.Г. Дідікін, С.М. Коваленко, С.Ю. Штриголь, Г.В. Зайченко, О.А. Рубан, Н.І. Філімонова, Я.О. Бутко, Л.О. Булига; заявники та патентовласники Національний фармацевтичний університет, Б.Є. Патон. – Заявл. 14.03.2014; Надрук. 11.08.2014, Бюл. № 15. – 7 с.
 60. Патент № 93789 на корисну модель, u 2014 05718, МПК A61K 36/48 (2006.01), A61К 21/06 (2006.01) / Спосіб одержання комплексу біологічн активних речовин з анаболічною та актопротекторною дією /  В.В. Бойнік, Х.П. Акрітіду, О.В. Демешко,  С.Ю. Штриголь, Н.С. Чорна; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявл. 27.05.2014; Надрук. 10.10.2014, Бюл. № 19.  4 с.
 61. Патент № 106117 на винахід, а 2012 11072, МПК A61К 36/50 (2006.01), A61Р 25/08 (2006.01) Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу із протисудомною дією  /  В.В. Цивунін, Ю.С. Прокопенко, С.Ю. Штриголь, В.А. Георгіянц; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявл. 24.09.2012; Надрук. 25.07.2014, Бюл. № 14. – 3 с.
 62. Патент на изобретение № 2537560 С2 Россия, МПК С07K 5/11 (2006.01)А61K 38/07 (2006.01) А61P 25/00 (2006.01 Тетрапептид и средство, обладающее церебропротекторной и антиамнестической активностями (варианты) / Дейко Р.Д., Кампе-Немм Е.А., Колобов А.А., Шпень В.М., Штрыголь С.Ю. ; заявитель и патентообладатель  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВЕРТА» (RU). – Заявка 2013119051/04, 25.04.2013; заявл. 25.04.2013 ; опубл. 10. 01.2015. – Бюл.№1, 2015. – 12 с.
 63. Патент 89726 UA на корисну модель, МПК A61P 5/50 (2013. 01) A61K 31/33 (2013. 01) A61K 31/195 (2013.01) / Застосування N,N’-(етан-1,2-диїл)біс (хінолін-2-карбоксаміду) як засобу з гіпоглікемічною дією / О.М. Калапко, С.Ю. Штриголь, Б.В. Папонов, С.В. Львов; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – Заявлено 13.12.2013, опубліковано 25. 04. 2015 р. – Бюл. 8. – 5 с.
 64. Патент UA 109289 на винахід МПК А61К31/33 (2006.01) А61К 31/404 (2006.01) А61Р 1/16 (2006.01) Застосування 4,3’-спіро[(2-аміно-3-ціано -4,5-дигідропірано [3,2-C]-хромен-5-он)-5-метил-2’-оксиндолу] з метою профілактики та лікування ішемічного ураження печінки / Н.А. Цубанова, С.Ю. Штриголь, Д.С. Журенко, Р.Г. Редькін; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а2013 05511; заявл. 29. 04. 2013; опубл. 10.08. 2015; Бюл.№ 15. – 6 с.
 65. Патент UA 103366 на корисну модель МПК (2015.01) А61К31/00 А61Р 1/00 Застосування декаметоксину як фармацевтично активної речовини для лікування інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту та шлункових інфекцій перорально / Н.М. Деркач, С.Ю. Штриголь, Н.І. Філімонова, Ю.Б. Лар’яновська, О.М. Шаповал, О.О. Койро; заявник та патентовласник ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ». – № u2015  06523; заявл. 02.07. 2015; опубл. 10.12. 2015; Бюл.№ 23. – 6 с.
 66. Патент UA 103378 на корисну модель МПК (2015.01) А61К31/505 (2006.01) А61Р 21/00 5-R-1-арил-1,5-дигідро-4H- піразоло[3,4-d]піримідин-4-онів, що виявляють протисудомну активність / Г.І. Северіна, Д.П. Каврайський, С.Ю. Штриголь, В.А. Георгіянц; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u2015  06663; заявл. 06.07. 2015; опубл. 10.12. 2015; Бюл.№ 23. – 6 с.
 67. Патент UA 110947 на винахід МПК А61Р 25/22 (2006.01) А61К 36/50 (2006.01) А61К 135/00 (2006.01) Застосування лікувально-профілактичного засобу у формі сухого екстракту рутки Шлейхера як агента, що проявляє анксіолітичну дію / В.В. Цивунін, Ю.С. Прокопенко, С.Ю. Штриголь, В.А. Георгіянц; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а 2013 04353; заявл. 08.04.2013; опубл. 10.03.2016; Бюл.№ 5. – 5 с.

Читає курси

Проф. С.Ю. Штриголь читає курс лекцій та веде заняття з фармакології українською, англійською та російською мовами, читає лекції з токсикології англійською мовою.

Хоббі

Класична музика, опера, балет, театр, поезія, байдарка, гірськи та бігові лижи, плавання, ентомологія, кактуси.