Шульга Людмила Іванівна

shulgaЗавідувач кафедри:
Шульга Людмила Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор

Адреса: м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел.: (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт

Науковий профіль:

 

Шульга Людмила Іванівна народилася 18 липня 1973 р. у м. Харкові. У 1995 р. закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології супозиторіїв з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного» (науковий керівник – проф. Тихонов О.І.). Працювала на кафедрі аптечної технології ліків старшим лаборантом (1995 р.), асистентом (2002 – 2004 рр.), з вересня 2004 р. переведена на посаду доцента. З вересня 2007 р. – доцент кафедри заводської технології ліків, а з лютого 2008 – доцент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ (нині кафедра загальної фармації та безпеки ліків).

У 2010 р. пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Дем’яна Попова у Києві. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології» (науковий консультант – проф. Пімінов О.Ф.). З вересня 2014 р.– професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків, а з 2015 р. і по теперішній час – завідуюча кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність

Виконувала обов’язки голови ДЕК НФаУ зі спеціальності «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти та на фармацевтичному факультеті (2015 р.), голови ДЕК для студентів фармацевтичного факультету № 1 та № 3 НФаУ денної, вечірньої та заочної форми навчання (2016 р.). З 2016 р. – член спеціалізованої ученої ради Д 64.605.02 при НФаУ.

Наукова школа

Працює в напрямку створення стоматологічних лікарських засобів рослинного походження. На сьогодні під її керівництвом виконується кандидатська дисертація аспіранта Безкровної К. С. на тему «Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування запальних хвороб шлунково-кишкового тракту».

Під керівництвом проф. Шульги Л.І. захищено 2 магістерські роботи:

 • Чіхладзе К. А. на тему: «Розробка складу та технології оромукозного препарату на основі рослинної субстанції» (2015 р.);
 • Присіч К. С. на тему «Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbae L.» (2016 р.).

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.) та грамотою НФаУ (2014 р.) За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та організації VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України колектив кафедри загальної фармації та безпеки ліків і завідувача кафедри проф. Л. І. Шульгу нагороджено «Подякою»

Автор та співавтор понад 300 наукових та навчально-методичних праць: 101 стаття, 6 патентів, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 10 інформаційних листів.

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / О.Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : «Факт», 2015. – 424 с.
 2. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 1. – 2014. – 672 с.
 3. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 2. – 2014. – 820 с.

Навчальні посібники

 1. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко. – Х., 2015. – 80 с.
 2. Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга. – Х., 2014. – 56 с.
 3. Энтеральный вирусный гепатит А : учеб. пособ. / В.П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., – 90 с.
 4. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації : навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О.Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. –  Х., 2010. – 236 с.
 5. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування : посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., 2010. – 108 с.
 6. Назальные лекарственные средства : учеб. пособ. для внеаудиторной работы интернов, специалистов фармации, врачей / А.Ф. Пиминов, А. В. Доровской, В. К. Яковенко, Л. И. Шульга. – Х., 2010. – 63 с.
 7. ПиминовА. Ф. Основы гомеопатического метода лечения : учеб. пособ. для внеаудиторной работы  интернов, специалистов фармации, врачей / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 72 с.
 8. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» : навч. посіб. для провізорів-інтернів / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін. – Х., 2008. – 132 с.

Методичні рекомендації

 1. Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 30 с.
 2. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології : метод. рек. для викладачів / В. М. Кузнєцова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 3. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 4. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О.Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 28 с.
 5. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок : метод. рек. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 187 с.
 6. Методические указания к выполнению курсових работ по заводской технологии лекарств для студентов 4 к. / Д. И. Дмитриевский, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая и др. – Х., 2007. – 120 с.

Членство у фахових асоціаціях: Шульга Л.І. є дійсним членом Українсько-німецької медичної асоціації.

Статті у фахових наукових журналах України

(публікації за 2011-2017 рр.)

 1. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. С. Безкровна // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – Х., 2017. – С. 21–23.
 2. Шульга, Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404
 3. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085.
 4. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. I. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис, С. О. Повєткін // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – Х., 2017. – С. 226-229.
 5. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404.
 6. Шульга, Л. І. Розробка лікарських засобів у формі зборів : обґрунтування вибору складових компонентів / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, С. І. Трутаєв // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 293-298.
 7. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215-220.
 8. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57.
 9. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37.
 10. Shulga, L. I. Identification of effective dilutions of dental herbal remedy with antimicrobial activity [Електр. ресурс] / L. I. Shulga // Annals of Mechnikov Institute. – 2015. – № 2. – P. 237–241.
 11. Шульга, Л. І. Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга 5. – С. 262–266.
 12. Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга 5. – С. 176–184.
 13. Шульга, Л.І. Оцінка використання спеціалістами охорони здоров’я основних інформаційних джерел щодо лікарських рослинних засобів для терапевтичної стоматології / Л. І. Шульга // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014. – Т. 9, № 2. – С. 50–55.
 14. Piminov, O. F. Сurrent approaches to the multi-vector search of perspective plant objects for new medicines // O. F. Piminov, L. I. Shulga, T. S. Beztsenna // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 61–66.
 15. Шульга, Л. І. Якісна ідентифікація біологічно активних речовин настойки «Касдент»/ Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, книга № 4. – С. 413–417.
 16. Шульга, Л. І. Розробка технології медичних олівців «Дентастіл» з рослинним екстрактом / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, книга № 4. – С. 552–557.
 17. Шульга, Л.І. Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки / Л. І. Шульга, В. С. Кисличенко, О. Ф. Пімінов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 1 (11). – С. 94–97.
 18. Шульга, Л.І. Концептуальні аспекти розробки фармако-терапевтичних засобів для стоматології та шляхи їх реалізації / Л. І. Шульга // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 2 (77). – С. 104–108.
 19. Шульга, Л.І. Визначення попиту споживачів щодо стоматологічних фітопрепаратів місцевої дії / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2013. – Вип. 22, книга № 4. – С. 328–333.
 20. Пімінов, О.Ф. Розробка складу стоматологічного збору «Дента-Фіт»/ О.Ф. Пімінов, Т. С. Безценна, Л. І. Шульга // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4 (29). – С. 101–104.
 21. Шульга, Л.І. Вплив настоїв лікарських рослинних зборів на розвиток експериментального пародонтиту / Л. І. Шульга // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2013. – № 3-4. – С. 82–85.
 22. Шульга, Л.І. Придатність застосування нових зборів для корекції мінерального обміну речовин у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 68–70.
 23. Шульга, Л.І. Дослідження амінокислотного складу настойки комплексної дії / Л.І. Шульга // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 1. – С. 70–73.
 24. Шульга, Л.І. Оптимізація процесу створення екстракційного препарату стоматологічного призначення / Л. І. Шульга, І. П. Стороженко, О. Ф. Пімінов // Український медичний альманах. – 2012.– Т. 15, № 2. – С. 199–202.
 25. Шульга, Л.І. Жирнокислотний склад лікарських рослинних зборів / Л.І. Шульга, І. О. Журавель, Т. С. Безценна // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – С. 69–74.
 26. Шульга, Л.І. Математичне планування як етап розробки складу та технології фітотерапевтичного засобу / Л.І. Шульга, І. П. Стороженко // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С. 68–72.
 27. Дослідження зі створення складу фітозбору для стоматології / Т. С. Безценна, Л. І. Шульга, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов // Фармаком. – 2012. – № 1-2. – С. 78–82.
 28. Shulga, L. I. Correlation of the structural peculiarities of bioactive compounds of herbal remedy and its pharmacological value [Електр. ресурс] / L. I. Shulga // Annals of Mechnikov Institute. – 2012. – № 2. – P. 71–75.
 29. Шульга, Л. І. Підбір допоміжних речовин при розробці складу медичних олівців / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, книга № 3. – С. 573–578.
 30. Вивчення технологічних параметрів рослинної сировини та лікарських форм на її основі / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, книга № 4. – С. 490–495.
 31. Шульга, Л. І. Обґрунтування придатності застосування субстанції рослинного походження та її вмісту у складі медичних олівців методом in vivo / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Т. С. Безценна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3 (23). – С. 76–79.
 32. Шульга, Л.І. Мінеральний склад рослинного засобу під умовною назвою «Касдент» / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4 (24). – С. 31–34.
 33. Дослідження асортименту стоматологічних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України / Л.І. Шульга, Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов та ін. // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 5 (74). –С. 110–113.
 34. Shulga, L. I. Experimental substantiation of herb material selection in the making of complex tincture for periodontics [Електр. ресурс] / L. I. Shulga, S. V.Biriukova, O. F. Piminov // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 1. – P. 30–
 35. Шульга, Л.І. Вивчення антифунгальної дії стоматологічного фітозасобу / Л.І.Шульга // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 52–55.
 36. Шульга, Л.І. Розробка складу рідкої лікарської форми для терапевтичної стоматології / Л.І. Шульга // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2011. – № 1-2. – С. 161–165.
 37. Шульга, Л.І. Фармакологічна активність складної настойки: теоретичне прогнозування та експериментальне вивчення / Л.І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, книга № 3. – С. 440–445.
 38. Вивчення мембрано-стабілізувальної активності рослинного лікарського засобу / Л.І. Шульга, О. А. Щербак, Л. М. Малоштан, О. Ф. Пімінов // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3 (19). – С. 99–101.
 39. Шульга, Л.І. Хромато-мас-спектрометричний аналіз компонентного складу леткої фракції настойки «Касдент» / Л. І. Шульга, В. С. Кисличенко, О. Ф. Пімінов // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 186–189.
 40. Шульга, Л.І. Теоретичне обгрунтування складу рослинного засобу для місцевого застосування у стоматології / Л.І. Шульга // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 4. – С. 47–50.
 41. Пімінов, О.Ф. Дослідження протизапальної активності рослинного збору «Дента-Фіт» / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 4. – С. 47–49.
 42. Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору / Л.І. Шульга, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов та ін. // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 6. – С. 229–231.
 43. Шульга, Л.І. Фітопрепарати в стоматології: сучасний стан та перспективи створення / Л. І. Шульга // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2011. – № 3-4. – С. 151–156.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

(публікації за 2013-2017 рр.)

 1. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, 2016. – С. 413-418.
 2. Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств / В.А. Шевченко, В. С. Бондарь, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Научные ведомости Белгородского государ-ственного университета. Серия Медицина. Фармация. – 2015. – № 4 (201), Вып. 29. – С. 199–201.
 3. Реалии и перспективы дистанционной формы обучения в последипломной подготовке специалистов фармации и медицины в Украине / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. // Электронный науч.-образовательный Вестн. «Здоровье и образование в ХХІ веке». – 2014. – Vol. 16, №  – С. 43–48.
 4. Пиминов, А.Ф. Изучение влияния фармацевтических факторов на получение водного извлечения из лекарственного растительного сбора / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л. И. Шульга // Вестник фармации. – 2014. – № 1 (63). – С. 27–32.
 5. Пиминов, А.Ф. Изучение специфической активности растительного сбора «Дента-Фит» / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л. И. Шульга // Интер-медикал. – 2014. – № 3. – С. 121–126.
 6. Шульга, Л.И. Растительные лекарственные средства в стоматологии: взгляд специалистов медицины и фармации / Л. И. Шульга // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154), Вып. 22/2. – С. 97–103.

Статті у інших іноземних виданнях за фахом

(публікації за 2011-2016 рр.)

 1. Безценная, Т.С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
 2. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А.И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 3. Шульга, Л.И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга, К С. Присич, Т. Д. Губченко // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.
 4. Безценная, Т. С. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т.С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 5. Чихладзе, Е.А. Подходы к созданию таблетированной лекарственной формы на основе новой растительной субстанции / Е. А. Чихладзе, Л. Н. Горячая, Л. И. Шульга // Современная фармація : проблемы и перспективы развития : Материалы V Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Владикавказ, 29–30 мая 2015 г. – Владикавказ, 2015. – С. 245–248.
 6. Шульга, Л.И. Создание и анализ поверхности отклика при моделировании процесса экстрагирования / Л. И. Шульга, В. А. Жук, А. Ф. Пиминов // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм : Материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, г. Курск, 27 апреля 2011 г. – Курск, 2011. – С. 223–225.
 7. Пиминов, А.Ф. Исследования по разработке технологии стоматологических сборов / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л.И. Шульга // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм : Материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, г. Курск, 27 апреля 2011 г. – Курск, 2011. – С. 327–329.

Патенти

 1. Деклараційний патент на винахід № 59683 А, України А61К9/02, А61К35/64. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв «Поленфен» з протизапальною та андрогенною дією / Тихонов О.І., Ярних Т. Г., Щеблыкина Л. И., Черних Ю. В. – № 2002119124; заявл. 15.11.2002 опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
 2. Патент на корисну модель № 61810, А61К 36/00, А61К 36/533, А61К 36/68. Збір лікарських рослин для лікування і профілактики алергійних захворювань / Журавель І.О., Кисличенко В. С., Шульга Л. І., Гладух Є. В., Жадовець Д. В., Литвиненко Є. О. – № u 201101416; заявл. 02.2011; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
 3. Патент на корисну модель № 66281, А61К 36/00, А61Р 7/ Рослинний лікарський збір «Дента-Фіт» з протизапальною та антимікробною дією / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Осолодченко Т. П., Файзуллін О. В. – № u201107929; заявл. 23.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 4. Патент на корисну модель № 66282, А61К 6/00. Фармацевтична композиція «Касдент» з антимікробною та антифунгальною дією / ШульгаЛ. І., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П. – № u 201107930; заявл. 06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 5. Патент на корисну модель № 89076, А61К 6/ Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування стоматологічних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. – № u201312876; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 6. Патент на корисну модель № 96859, А61Р 1/02, А61К 36/00. Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С. – №u 201408462; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.

Викладає дисципліни: «Фармацевтична технологія», «Клінічна фармація»

Хобі – декоративно-прикладне мистецтво