Шульга Людмила Іванівна

shulgaАдреса: м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел.: (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт: generalpharmacy.nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Шульга Людмила Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор

Шульга Людмила Іванівна народилася 18 липня 1973 р. у м. Харкові. У 1995 р. закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології супозиторіїв з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного» (науковий керівник – проф. Тихонов О.І.).

Працювала на кафедрі аптечної технології ліків старшим лаборантом (1995 р.), асистентом (2002 – 2004 рр.), з вересня 2004 р. переведена на посаду доцента.

З вересня 2007 р. – доцент кафедри заводської технології ліків, а з лютого 2008 – доцент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ (нині кафедра загальної фармації та безпеки ліків).

У 2010 р. пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Дем’яна Попова у Києві.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології» (науковий консультант – проф. Пімінов О.Ф.).

З вересня 2014 р.– професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків, а з 2015 р. і по теперішній час – завідуюча кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність

Виконувала обов’язки голови ДЕК НФаУ зі спеціальності «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти та на фармацевтичному факультеті (2015 р.), голови ДЕК для студентів фармацевтичного факультету № 1 та № 3 НФаУ денної, вечірньої та заочної форми навчання (2016 р.).

Наукова школа

Працює в напрямку створення стоматологічних лікарських засобів рослинного походження.

Під керівництвом проф. Шульги Л.І. захищено 2 магістерські роботи: Чіхладзе К. А. на тему: «Розробка складу та технології оромукозного препарату на основі рослинної субстанції» (2015 р.);

Присіч К. С. на тему «Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbae L.» (2016 р.).

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.) та грамотою НФаУ (2014 р.)

Автор та співавтор понад 240 наукових та навчально-методичних праць: 84 статей, 6 патентів, 8 інформаційних листів.

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 1. – 2014. – 672 с.
 2. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 2. – 2014. – 820 с.
 3. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / О.Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : «Факт», 2015. – 424 с.

Навчальні посібники

 1. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» : навч. посіб. для провізорів-інтернів / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін. – Х., 2008. – 132 с.
 2. ПиминовА. Ф. Основы гомеопатического метода лечения : учеб. пособ. для внеаудиторной работы  интернов, специалистов фармации, врачей / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 72 с.
 3. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації : навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О.Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. –  Х., 2010. – 236 с.
 4. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування : посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., 2010. – 108 с.
 5. Назальные лекарственные средства : учеб. пособ. для внеаудиторной работы интернов, специалистов фармации, врачей / А.Ф. Пиминов, А. В. Доровской, В. К. Яковенко, Л. И. Шульга. – Х., 2010. – 63 с.
 6. Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга. – Х., 2014. – 56 с.
 7. Энтеральный вирусный гепатит А : учеб. пособ. / В.П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., – 90 с.
 8. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко. – Х., 2015. – 80 с.

Методичні рекомендації

 1. Методические указания к выполнению курсових работ по заводской технологии лекарств для студентов 4 к. / Д. И. Дмитриевский, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая и др. – Х., 2007. – 120 с.
 2. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок : метод. рек. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 187 с.
 3. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О.Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 28 с.

Членство у фахових асоціаціях

Шульга Л.І. є дійсним членом Українсько-німецької медичної асоціації.

Статті у фахових наукових журналах України

(публікації за 2011-2016 рр.)

 1. Shulga, L. I. Experimental substantiation of herb material selection in the making of complex tincture for periodontics [Електр. ресурс] / L. I. Shulga, S. V.Biriukova, O. F. Piminov // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 1. – P. 30–
 2. Шульга, Л.І. Вивчення антифунгальної дії стоматологічного фітозасобу / Л.І.Шульга // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 52–55.
 3. Шульга, Л.І. Розробка складу рідкої лікарської форми для терапевтичної стоматології / Л.І. Шульга