Сидоренко Людмила Василівна

СидоренкоСидоренко Людмила Василівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету

Адреса: Харків 61170, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 67-92-04
E-mail: slv.ludmila16@gmail.com
Науковий профіль:

 

Автобіографія

Сидоренко Людмила Василівна народилася 16.01.1971 року в м. Харків (Україна). У 1986 р. закінчила 8 класів середньої загальноосвітньої школи №126 м. Харкова і вступила до Харківського медичного училища №1 на фармацевтичне відділення, яке з відзнакою закінчила у 1989 р. і отримала кваліфікацію фармацевта. У тому ж році вступила до Харківського фармацевтичного інституту на фармацевтичний факультет і у 1994 р. закінчила Українську фармацевтичну академію (нині Національний фармацевтичний університет) та отримала кваліфікацію провізора.

Під час навчання в інституті була членом студентського наукового товариства при кафедрі фармацевтичної хімії та за результатами дослідницької роботи захистила дипломну роботу на тему «Синтез і хімічні перетворення етилових естерів хлорозаміщених хінолін-3-карбонових кислот» (1994 р.).

У 1994 р. працювала в аптеці № 5 м. Харкова на посаді провізора-інтерна і готувалась до вступу до аспірантури. За результатами успішно зданих іспитів у грудні 1994 р. вступила до аспірантури Української фармацевтичної академії при кафедрі фармацевтичної хімії. Під час навчання в аспірантурі активно займалась науково-дослідною роботою, приймала участь у наукових конференціях, робила перші кроки у педагогічній діяльності. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему «Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 3-аміно-2-оксо-4-гідроксихінолінів».

Педагогічну діяльність розпочала у 1997 р. на кафедрі фармацевтичної хімії Української фармацевтичної академії на посаді асистента, а з 2002 р. і по нині – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних».

Науковий напрямок досліджень Сидоренко Л.В. – пошук біологічно активних речовин в ряду похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохіноліну.

Співавтор 118 друкованих наукових робіт, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, у т.ч. 2 патентів, 87 наукових статей і 29 тез доповідей на конференціях різних рівнів, 2 підручників, 3 навчальних посібників, робочих програм, методичних розробок, статей у «Фармацевтичній енциклопедії».

У рамках міжнародної наукової співпраці у 2016 р. за запрошенням Національного Політехнічного університету (Instituto Politecnico Nacional, IPN, Мехіко) та центру науково-технічних інновацій (Centro de Investigacion e Innovacion Technologica, Мехіко) приймала участь у наукових семінарах з проблематики «Сучасні методи створення нових лікарських засобів» та «2-Оксохіноліни».

Підручники

 1. Фармацевтична хімія : підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акред. / за заг. ред. проф. П. О. Безуглого. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 456 с. (гриф МОН)
 2. Фармацевтическая химия : учебник для студ. высших фармац. учебн. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учебн. заведений III-IV уровней аккред. : перевод с укр. / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др. ; под общ. ред. проф. Безуглого П. А. – Винница : Нова книга, 2017. – 464 с. (гриф МОН)

Навчальні посібники

 1. Фармацевтический анализ : учеб. пособие для студ. вузов / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др. ; под общ. ред. В. А. Георгиянц. – Х. : НФаУ ; Оригинал, 2016. – 541 с. (гриф МОН)
 2. Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – 2-ге вид. – Х. : НФаУ, 2015. – 304 с. (гриф МОН)
 3. Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. ; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с. (гриф МОН)

Методичні рекомендації

 1. Фармацевтична хімія : посіб. для підготовки здобув. вищ. освіти до державної атестації (спеціальність – «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 72 с.
 2. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.
 3. Стандартизація лікарських засобів : методичні рекомендації для студентів 5 курсу фарм. факультету / І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.-Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. The Study of Structure-Analgesic Activity Relationships in a Series of 4-Hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic Acid Toluidides and Xylidides / I.V. Ukrainets, L.A. Petrushova, L.V. Sidorenko, A.A. Davidenko, M.A. Duchenko // Sci Pharm. – 2016. – Vol. 84, № 3. – P. 497–506.
 2. Synthesis, Structure, and Analgesic Properties of Halogen-Substituted 4-Hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxanilides / I.V. Ukrainets, L.A. Petrushova, S.V. Shishkina, L.V. Sidorenko, G.Sim O.V. Kryvanych // Sci Pharm. 2016. Vol. 84, № 3. – P. 523–535.
 3. Synthesis and biological properties of enantiomers of 1-allyl-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid (1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-amide hydrochloride / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, Nidal Amin Jaradat, L. V. Sidorenko // Int. J. Pharm. Pharmacol. – 2012. – Vol. 1, № 1. – P. 7–11.
 4. 4-Hydroxy-2-quinolones. 176. 4-R-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids. synthesis, physicochemical and biological properties / I. V. Ukrainets, A. A. Davidenko, E. V. Mospanova, L. V. Sidorenko, E. N. Svechnikova // Chem. Heterocycl. Comp. – 2010. – Vol. 46, № 5. – P. 559–568. 
 5. 4-Hydroxy-2-quinolones. 174. Hydrochlorides of [(alkylamino)alkyl]amides of 1-allyl-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid – a new class of opioid receptor antagonists / I. V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, A. A. Davidenko, A. K. Yarosh // Chem. Heterocycl. Comp. – 2010. – Vol. 46, № 4. – P. 445–451.
 6. 4-Hydroxy-2-quinolones. 172. Synthesis and structure of 4,3′-spiro[(6-allyl-2-amino-5-oxo-5,6-dihydro-4H-pyrano[3,2-c]quinoline-3-carbonitrile)-2′-oxindole] / I. V. Ukrainets, R. G. Red’kin, L. V. Sidorenko, A. V. Turov // Chem. Heterocycl. Comp. – 2009. – Vol. 45, № 12. – P. 1478–1484.
 7. 4-Hydroxy-2-quinolones. 132. Synthesis, chemical, and biological properties of 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids 2-nitrobenzylidenehydrazides / I. V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, O. S. Golovchenko // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 11. – P. 1434–1439.
 8. 4-Hydroxy-2-quinolones. 130. The reactivity of ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylates / I. V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, E. N. Svechnikova, O. V. Shishkin // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 10. – P. 1275–1279.
 9. 4-Hydroxy-2-quinolones. 125. Ethyl 3-bromo-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylates as potential brominating agents / I. V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, O. S. Golovchenko // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 8. – P. 1008–1013
 10. 4-Hydroxy-2-quinolones. 122. 1-Hydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-3H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid hetarylamides as potential antitubercular agents / I. V. Ukrainets, E. V. Mospanova, L. V. Sidorenko // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 7. – P. 863–870.
 11. 4-Hydroxy-2-quinolones. 118. Synthesis, structure, and chemical properties of 2-bromomethyl-5-oxo-1,2-dihydro-5H-oxazolo[3,2-a]quinoline-4-carboxylic acid and its ethyl ester / I. V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, O. V. Gorokhova, S. V. Shishkina, A. V. Turov // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 5. – P. 617–628.
 12. 4-Hydroxy-2-quinolones. 113. Synthesis and antitubercular activity of N-R-amides of 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid / I. V. Ukrainets, E. V. Kolesnik, L. V. Sidorenko, O. V. Gorokhova, A. V. Turov // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 3. – P. 326–333.
 13. 4-Hydroxy-2-quinolones. 112. 4H-3,1-benzoxazin-4-one with active methylene compounds / V. Ukrainets, L. V. Sidorenko, O. V. Gorokhova, S. V. Slobodzyan // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 1. – P. 63-66. 
 14. 4-Hydroxy-2-quinolones. 111. Simple synthesis of 1-substituted 4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, L. V. Sidorenko, N. L. Bereznyakova // Chem. Heterocycl. Comp. – 2007. – Vol. 43, № 1. – P. 58-62.

 

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Сидоренко, Л. В. Розробка методу кількісного визначення гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-алліл-4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти / Л. В. Сидоренко, І. В. Українець, Т. В. Алєксєєва // Вісник фармації. – 2011. – № 2(66). – С. 32–36.
 2. Сидоренко, Л. В. Вивчення просторової будови гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-аліл-4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти / Л. В. Сидоренко, І. В. Українець, О. О. Давиденко // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 4. – С. 64–68.
 3. Синтез та антимікобактеріальні властивості 4′-гідрокси-3′-етоксибензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / Л. В. Сидоренко, І. В. Українець, О. С. Головченко, Т. В. Алєксєєва // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № – С. 117–121.
 4. Синтез та вивчення антимікобактеріальної активності монофторбензиламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / Л. В. Сидоренко, І. В. Українець, Т. В. Алєксєєва // Вісник фармації. – 2009. – № 2 (58). – С. 12–15.
 5. Синтез та антимікобактеріальні властивості трифторметилзаміщених анілідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / Л. В. Сидоренко, І. В. Українець, О. В. Горохова, Л. О. Петрушова // Фармац. журн. – 2009. – № 1. – С. 72–75.
 6. Синтез та протитуберкульозна активність 5′-нітротіазоліл-2-амідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / І. В. Українець, Л. В. Сидоренко, Л. О. Петрушова // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 59–63.
 7. Синтез і протитуберкульозна активність 4′-гідрокси-3′-метоксибензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / Л. В. Сидоренко, О. С. Головченко, І. В. Українець, Т. В. Алексєєва // Вісник фармації. – – № 2 (54). – С. 3–6. 
 8. Синтез та антимікобактеріальна активність N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1-пропіл-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти / Л. В. Сидоренко, О. В. Колесник, І. В. Українець, П. О. Безуглий // Вісник фармації. – 2007. – № 4 (52). – С. 9–12.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармацевтична хімія
 • Стандартизація лікарських засобів

Хобі: hand-made