Система управління якістю університету

Із 2015 р. упроваджена система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. У квітні 2019 р. за результатами планового аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Відділ управління якістю НФаУ

Місія НФаУ – здійснення всебічної підготовки компетентних фахівців для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я згідно із чинним національним законодавством, а також із постійно  досліджуваними вимогами роботодавців, регуляторних органів, суспільства та всіх інших зацікавлених сторін. Ми намагаємось досягти рівня якості освітніх  послуг,  недосяжного для будь-яких наших конкурентів.

Для реалізації цієї місії колектив НФаУ постійно і наполегливо працює над:

  • удосконаленням навчально-методичної бази
  • підвищенням компетентності професорсько-викладацького складу
  • розширенням і укріпленням міжнародних зв’язків
  • удосконаленням методів і засобів ведення навчального процесу, виховної та профорієнтаційної роботи
  • укріпленням та розвитком матеріальної бази
  • підвищенням рівня наукових досліджень та формуванням визнаних у світі наукових шкіл

Стратегічна мета НФаУ – закріпити позиції кращого вищого навчального закладу фармацевтичного спрямування в Україні та країнах СНД, а також забезпечити гідну позицію європейських та світових рейтингах вишів.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати за рахунок результативного функціонування системи управління якістю (СУЯ), впроваджуваної відповідно до вимог стандарту ISO 9001, та постійного її удосконалення.

 
image_pdfimage_print