Система управління якістю університету

Відділ управління якістю НФаУ

Місія Національного фармацевтичного університету (НФаУ) – здійснення всебічної підготовки компетентних фахівців для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я згідно із чинним національним законодавством, а також із постійно досліджуваними вимогами роботодавців, регуляторних органів, суспільства та всіх інших зацікавлених сторін. Ми намагаємось досягти рівня якості освітніх послуг, недосяжного для будь-яких наших конкурентів.Для реалізації цієї місії колектив НФаУ постійно і наполегливо працює над:

  • удосконаленням навчально-методичної бази,
  • підвищенням компетентності професорсько-викладацького складу,
  • розширенням і укріпленням міжнародних зв’язків,
  • удосконаленням методів і засобів ведення навчального процесу, виховної та профорієнтаційної роботи,
  • укріпленням та розвитком матеріальної бази,
  • підвищенням рівня наукових досліджень та формуванням визнаних у світі наукових шкіл.

Стратегічна мета НФаУ – закріпити позиції кращого вищого навчального закладу фармацевтичного спрямування в Україні та країнах СНД, а також забезпечити гідну позицію у європейських та світових рейтингах вишів.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати за рахунок результативного функціонування системи управління якістю (СУЯ), впроваджуваноївідповідно до вимог стандарту ISO 9001, та постійного її удосконалення.

У свою чергу, результативність СУЯ досягатиметься завдяки практичній реалізації сучасних принципів управління якістю, покладених в основу стандартів ISO серії 9000 і концепції TQM. Зокрема, керівництвом НФаУ реалізується процесний підхід до управління всіма видами діяльності, що впливають на відповідність освітніх послуг встановленим вимогам. Вище керівництво всіляко демонструє прихильність ідеї постійного удосконалення та проявляє лідерство у справах забезпечення високої якості послуг і постійного підвищення задоволеності вимог замовників та нормативних вимог. Весь персонал НФаУ залучається до забезпечення результативності СУЯ, мотивований на плідну працю і постійний розвиток шляхом підвищення професійної компетентностітавпровадження інновацій у свою роботу. Для цього наші співробітники вичерпно підготовлені та мають всі необхідні ресурси. Кожен підрозділ має чіткі, кількісно виражені цілі, що базуються на положеннях цієї Політики. Кожен процес СУЯ систематично оцінюватиметься за встановленими критеріями результативності. Професійно підготовлені керівники процесів СУЯ досліджують причини невідповідностей у роботі та невідкладно вживають коригувальні й запобіжні дії для усунення їх причин. Для моніторингу функціонування СУЯ регулярно проводитимуться внутрішні аудити та аналізування з боку вищого керівництва.

Співробітники НФаУ абсолютно на всіх рівнях організаційної структури мають на меті забезпечувати належну якість підготовки наших студентів та постійно підвищувати показники, що характеризують нас як провідний вищий навчальний заклад України.

У Національному фармацевтичному університеті бізнес-цілі та цілі в сфері якості є синонімами.

Робоча група Системи управління якістю НФаУ 12.11.2014 21.01.2015

Робота з реалізації проекту впровадження Системи управління якістю (СУЯ) НФаУ набирає обертів. 21 січня була проведена чергова нарада робочої Комісії за участю Першого проректора НФаУ проф. А.А. Котвіцької. На порядку денному розглядались численні питання: зміни структури процесів розроблюваної СУЯ та організаційної структури Університету, стан розробки документованих процедур, що регламентують окремі процеси СУЯ, та розподіл подальших завдань між членами Комісії, визначення показників і критеріїв результативності процесів, підходи до складання стратегічного плану діяльності НФаУ, плани щодо проведення навчання персоналу Університету з питанб управління якістю для підготовки до майбутньої сертифікації СУЯ. Також окремо обговорювалось питання розробки системи рейтингування викладачів НФаУ як один з елементів системи моніторингу процесів СУЯ. Були намічені подальші дії, серед яких розробка деяких системних документів, плану і програми навчання співробітників НФаУ, підготовка до проведення циклу внутрішніх аудитів та багато іншого.

Як завжди, нарада проходила жваво й енергійно, адже всі залучені фахівці є справжніми ентузіастами своєї справи і дійсно бажають зробити наш Університет ще кращим. Однак попереду ще велика робота, яка так чи інакше торкнеться всіх без виключення співробітників нашого Університету: впровадження СУЯ передбачає значні зміни у підходах до управління і організації діяльності всього колективу. Втім, сьогоденні труднощі лише збільшать цінність результату – у цьому мають бути впевнені всі наші колеги!

28.04.2015 audit ISO (2)

28 квітня 2015 р. успішно пройшов перший етап сертифікаційного аудиту Системи управління якістю Університету

28 квітня 2015 р. успішно пройшов перший етап сертифікаційного аудиту Системи управління якістю Університету. Аудит проводив керівник Органу сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ “ПРИРОСТ” Олександр Юрійович Береговенко та головний аудитор цього органу Віктор Андрійович Волосковець.

В ході аудиту були проаналізовані документовані процедури, що регламентують процеси нашої системи, Настанова з управління Університетом та інша документація, наявність якої вимагає стандарт ISO 9001. Також аудитори провели зустріч з ректором, першим проректором, проректором з наукової роботи, проректором з адміністративно-господарчої роботи, деканом факультету ступеневої фармацевтичної освіти, керівниками навчального і планово-фінансового віділу, відділу кадрів тощо.

28.04.2015 audit ISO (1) 28.04.2015 audit ISO (6)

Аудитори дали деякі рекомендації щодо підготовки до другого етапу аудиту, який відбудеться наприкінці травня, але в цілому залишились задоволені станом впровадження Системи, над створенням якої плідно працював чималий колектив наших співробітників протягом останнього року. Сподіваємось і віримо, що впроваджувана система зробить наш Університет ще кращим!

19-21 травня 2015 р. успішно пройшов заключний етап сертифікаційного аудиту Системи управління якістю (СУЯ) Національного фармацевтичного університету в міжнародній системі сертифікації DQS, метою якого було встановлення відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2008.

19-20.05.2015 isoГрупу аудиторів очолював керівник Органу сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ “ПРИРОСТ” (DQS-Україна) Олександр Юрійович Береговенко, до складу групи також входив аудитор цього органу Віктор Андрійович Волосковець та аудитор-експерт Ліана Федорівна Шапран.

В ході аудиту була проаналізована вся документація СУЯ, діяльність адміністративних і допоміжних структурних підрозділів, а також вибірково деяких кафедр НФаУ. Загалом було піддано аудиту понад 30 процесів, які забезпечують функціонування СУЯ Університету. Аудитори документально підтвердили відповідність діяльності НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, у тому числі здатність планувати свою діяльність відповідно до нормативних вимог і очікувань замовників, виконувати і контролювати управлінські, основні та забезпечувальні процеси за встановленими і регламентованими алгоритмами, а також застосовувати механізми постійного моніторингу і вдосконалення своєї системи управління. Аудитори підкреслили виражену готовність і спроможність всього колективу Університету докладати максимум зусиль для забезпечення високої якості освітніх послуг і постійного розвитку. Окремо аудиторами була відзначена роль керівництва Університету у справі формування і впровадження СУЯ, яка стала результатом творчої і наполегливої роботи ректора академіка НАН України Валентина Петровича Черних та першого проректора – представника керівництва з питань якості проф. Алли Анатоліївни Котвіцької.

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас з нашим спільним досягненням – визнанням Національного фармацевтичного університету одним з тих закладів, для яких якість освіти є наріжним принципом діяльності. Бажаємо всьому колективу НФаУ творчого натхнення та подальших професійних здобутків!

З повагою, колектив розробників Системи управління якістю НФаУ

Наказ № 293-адм від 10.11.2014р. «Про реалізацію проекту впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009»

Протокол № 1 від 05.11.2014 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 2 від 12.11.2014 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 3 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 4 від 17.12.2014 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 5 від 16.01.2015 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 6 від 21.01.2015 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол № 7 від 25.02.2015 засідання робочої комісії з розробки і впровадження Системи управління якістю

Протокол засідання адміністративної наради щодо впровадження системи управління якістю НФаУ від 03.03.2015 р. № 1

Наказ № 146 – Адм. «Про впровадження Системи управління якістю відповідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009» від 16.04.2015

Дерево процесів СУЯ

Схема процесів СУЯ НФаУ

П А-0-01-001 Політика Університету

Ц А-0-01-002 Цілі Університету

Результатність досягнення цілей 2015