Спеціальності Коледжу НФаУ

Коледж – вищий навчальний заклад І-II рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів для фармацевтичної галузі.

5.12020101 «Фармація»

Фармацевт готується до роботи в галузях фармацевтичного виробництва, оптової і роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними виробами, оптикою та ін.

Фармацевт забезпечує населення лікарськими препаратами, товарами медичного призначення і може займати первинні посади:

 • фармацевт;
 •  завідуючий відділом або замісник завідуючого відділом;
 •  завідуючий аптекою (аптечним пунктом);
 •  лаборант (фармація).

   Терміни навчання 

Денна форма

 • 3 роки на базі 9 класів
 • 2 роки на базі 11 класів

Заочна форма

 • 3 роки на базі 11 класів

5.12020102 « Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»

Технік-лаборант готується до роботи в галузях хіміко-фармацевтичних виробництв, в науково-дослідних установах, санітарно-епідеміологічних станціях, в санітарних лабораторіях, органах митного контролю.

Технік-лаборант забезпечує аналітичний контроль якості сировини, напівпродуктів, хімічних лікарських сполук, готових лікарських форм та препаратів і може займати первинні посади:

 •  технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження);
 •  технік-лаборант (хімічне виробництво);
 •  лаборант контрольно-аналітичної лабораторії;
 •  лаборант (фармація);
 • лаборант хімічного аналізу;
 •  лаборант спектрального аналізу.

Терміни навчання

   Денна форма

 •    3 роки на базі 9 класів
 •    2 роки на базі 11 класів

 5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів»

Технік-технолог готується для роботи в галузях хіміко-фармацевтичних виробництв, для роботи в цехах, на дільницях, у відділі головного технолога, у відділі технічного контролю фармацевтичних підприємств, у науково-дослідних інститутах і може займати такі посади:

 •  майстер зміни;
 •  технолог;
 •  технік;
 •  технік-лаборант;
 •  апаратник високої кваліфікації.

         Терміни навчання

Денна форма

 • 3 роки 6 місяців на базі 9 класів
 • 2 роки 6 місяців на базі 11 класів