Спеціальності та вартість навчання 

Підготовка іноземних громадян здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими та затвердженими НФаУ для факультету з підготовки іноземних громадян, або за індивідуальними планами і програмами, якщо це обумовлено певними угодами та контрактом.

Встановлена вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) іноземних громадян на 2019-2020 навчальний рік (наведено у таблиці).

Наявна

освіта

Спеціальність

Освітній

ступінь

Освітня

програма

Вартість навчання, екв. дол. США (за рік)

Навчання українською мовою Навчання англійською мовою Навчання російською мовою
Денна   Заочна   Денна   Заочна   Денна   Заочна  

Повна загальна

середня освіта

226 Фармація, промислова фармація

 

магістр

 

Фармація

 

4 р. 10 м.

 

3700

 

5 р. 6 м.

 

 

3500

 

4 р. 10 м.

 

4300

 

 

 

4 р. 10 м.

 

3700

 

5 р. 6 м.

 

 

3500

224 Технології медичної діагностики та лікування бакалавр

Лабораторна

діагностика

 

3 р. 10 м.

 

2850

 

 

 

 

 

 

 

3 р. 10 м.

 

2850

 

 

162 Біотехнології та біоінженерія бакалавр Біотехнологія

 

3 р. 10 м.

 

2850

 

 

 

 

 

 

 

3 р. 10 м.

 

2850

 

 

Напрям підготовки 6.120102

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування

 

магістр

Лабораторна

діагностика

 

1 р. 6 м.

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

1 р.6 м.

 

3500

 

 

Базова вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація

 

магістр

 

Фармація

 

1 р. 10 м.

 

3700

 

2 р. 6 м.

 

3500

 

1 р.10 м.

 

4300

 

 

 

1 р. 10 м.

 

3700

 

2 р. 6 м.

 

3500

Повна вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація

 

магістр

 

Фармація

 

1 р. 6 м.

 

3700

 

1 р. 6 м.

 

3500

 

1 р. 6 м.

 

4300

 

1 р. 6 м.

 

3700

 

1 р. 6 м.

 

3500

«Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація» 226 Фармація, промислова фармація

 

магістр

 

Фармація

 

3 р. 10 м.

 

3700

 

4 р. 6 м.

 

 

3500

 

3 р. 10 м.

 

4300

 

 

 

3 р. 10 м.

 

3700

 

4 р. 6 м.

 

 

3500

Базова або повна вища освіта за галуззю знань: «Біологія», «Фармація», «Медицина» 224 Технології медичної діагностики та лікування

 

бакалавр

Лабораторна діагностика

 

2 р. 10 м.

 

2850

 

 

 

 

    –

 

 

 

2 р. 10 м.

 

2850

 

 

Базова або повна вища освіта будь-якої галузі знань 073 Менеджмент

 

магістр

Якість, стандартизація та сертифікація

 

1 р. 6 м.

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

1 р. 6 м.

 

3500

 

 

Довузівська освіта (термін навчання 10 місяців) – екв. 1450 дол.США

 

image_pdfimage_print