Списки рекомендованих до зарахування осіб, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура

 

Рейтингові списки осіб, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура

  • Спеціальність073 Менеджмент

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8зЯ) (магістр)

заочна форма навчання

  • Спеціальність074 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8зА)

заочна форма навчання