Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули повну загальну середню освіту (денна форма)