Співробітники планово-фінансового відділу

П.І.Б.

Посада

Основні, крім поточних, обов’язки

Кирик Валентина Леонідівна заступник начальника відділу – провідний економіст
конт. тел. 706-22-47
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності університету;
·   складання проекту бюджетних запитів та кошторису на фінансовий рік, представлення на розгляд балансової  комісії;
·   проведення розрахунку кількості ставок НПП та НДП на підставі даних навчального відділу, про контингент тих, хто навчається;
·   розробка плану дій щодо залучення додаткових коштів на розвиток університету;
·    складання та представлення в МОЗ України щоквартальної звітності про фінансову діяльність університету
Уланова Світлана Михайлівна провідний економіст
конт. тел. 706-30-8
формування пакету документів з надання платних освітніх послуг:
–  розрахунок вартості платних послуг;
–  підготовка наказів про винагороду тим, хто організовує і проводить платні послуги;
·   розрахунок вартості видання навчальної і навчально-методичної літератури, підписних видань
Шинкарьова Ірина Петрівна провідний економіст
конт. тел. 706-30-89
розробка положень про оплату праці, надбавок і винагород;
·   підготовка наказів з оплати праці;
·   контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни;
·   складання штатного розпису університету
Щербініна Інна Миколаївна провідний економіст конт. тел. 706-30-89 розробка положень про використання стипендіального фонду;
·   розрахунок очікуваних доходів від навчання студентів, аспірантів, докторантів університету;
·   аналіз та контроль за використанням стипендіального фонду з виплат стипендій, премій, матеріальної допомоги;
·   складання щомісячної звітності та аналіз доходів університету від освітньої діяльності
Данилова Олена Миколаївна провідний економіст конт. тел. 706-22-47 складання проекту кошторису доходів за напрямками діяльності університету з розрахунками та обґрунтуваннями;
·   розрахунок та доведення до підрозділів лімітів по видаткам;
·   перевірка та узгодження договорів на послуги, роботи, придбання матеріальних цінностей;
·   проведення аналізу економічної ефективності надання майна в оренду;
·   розрахунок відшкодування орендарями витрат університету на утримання орендованого майна та  надання комунальних послуг, підготовка договорів з орендарями
Сердюк Ірина Петрівна провідний економіст конт. тел. 706-30-89 складання розрахунків вартості проживання в гуртожитках;
·   проведення аналізу витрат на комунальні послуги по корпусам та гуртожиткам університету
Тараскіна Інна Ігорівна економіст 1 категорії конт. тел. 706-22-47 формування пакету документів зі складання договорів на створення науково-технічної продукції;
·   участь у складанні перспективних та річних планів з НДР;
·   розрахунок кошторисів доходів та видатків на виконання науково-дослідних робіт з урахуванням джерел фінансування, аналіз їх виконання;
·   складання штатних розписів
Пінаєва Оксана Володимирівна економіст 1 категорії конт. тел. 706-30-89 облік доходів від платної послуги по відпрацюванню студентами занять з дисциплін, що були пропущені без поважної причини;
·   проведення маркетингових досліджень та вивчення пропозицій на ринку освітніх послуг для визначення цінової політики університету