Станков Панас Дмитрович (1887-?)

Директор Харківського фармацевтичного інституту

1930

Панас Дмитрович Станков народився у вересні 1887 р. в с. Кутовка Таврійської губернії в родині селян.

З 1903 р. по 1906 р. Панас Дмитрович навчався у вчительській школі в с. Демидово Тираспільського повіту і по її закінченні одержав право викладати в церковно-парафіяльній школі. Через рік він екстерном здав відповідний іспит у Тирасполі при реальному училищі та одержав право бути вчителем у двокласній земській школі. З 1907 р. по 1918 р.  працював вчителем і завідувачем у земських сільських школах Одеського повіту. Учителюючи, він вступив до Феодосійського вчительського інституту, але, не закінчивши його, знову повернувся до школи.

Після Лютневої революції у 1917 р. від учительської спілки П.О.Станкова було обрано членом Ради робочих депутатів в Одесі, з 1920 р. – членом Одеського повітового виконкому. Панас Дмитрович завідував відділами: спочатку Соцобезом, потім Нар світом, з кінця 1921 р. і до кінця 1922 р. – повітовим відділом народної освіти в Тирасполі. У 1923 р. він був переведений в Одесу інспектором Губернського відділу народної освіти. Одночасно продовжував свою освіту і вступив до економічного факультету Одеського інституту народного господарства, по закінченні якого в 1926 р. одержав кваліфікацію економіста-педагога.

З 1923 р. по 1927 р. Панас Дмитрович завідував Одеським хімічним технікумом і одночасно викладав там політекономію. У 1927 р. його перевели у Харків на посаду директора технікуму народного господарства, а в 1929 р. після злиття технікуму з Інститутом народного господарства — на роботу в Народний комісаріат освіти, на посаду старшого інспектора соціально-економічної освіти Упрофоса. У квітні 1930 р. Панаса Дмитровича призначено директором Всесоюзного заочного бухгалтерсько-економічного інституту (до 1933 р.) і водночас директором Харківського фармацевтичного інституту.

Панас Дмитрович Станков став директором у період, дуже складний для фармацевтичної освіти. З огляду на зростаючі потреби у висококваліфікованих кадрах фармацевтів, на прохання фармацевтичної громадськості Харкова на базі хіміко-фармацевтичного технікуму в 1930 р. було знову відкрито фармацевтичний інститут.

Колектив інституту, під керівництвом директора, робив все можливе для розширення матеріально-технічної бази інституту, поновлення видавничої діяльності.

Було відновлено чотирирічне навчання і підготовка фахівців в галузі керівництва аптек, контрольно-аналітичних лабораторій і галенових підприємств. Замість виконання дипломної роботи була введена екзаменаційна сесія за профільними дисциплінами.

На відкритій у 1930 р. кафедрі «Технологія лікарських форм і галенових препаратів» (зараз — кафедра аптечної технології ліків) професором С.Г.Ковальовим видано монографію «Технологія лікарських форм і галенових препаратів».

З ініціативи П.Д.Станкова в програму підготовки фахівців було введено нові курси: у 1930 р. студентам починають викладати інтегрований курс «Історія та організація фармацевтичної справи», що об’єднав і систематизував матеріали дисциплін «Фармацевтичне законодавство» і «Аптечний облік», а також збагатив зміст навчальної програми принципово новою інформацією.

Склавши на самому початку 1931 р. з себе обов’язки директора фармацевтичного інституту, П.Д.Станков продовжував керувати кафедрою політекономії.

Згодом (у вересні 1933 р.) Панаса Дмитровича Станкова призначено директором Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації педагогів.