Сторінка ректора

Черних  Валентин Петрович (народився 05.01.1940 р.) – визнаний учений у галузі органічного синтезу, педагог, організатор освіти і науки, державний та громадський діяч, ректор Національного фармацевтичного університету (НФаУ), академік НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, заслужений винахідник України,заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Почесний громадянин м. Харкова.

 

Біографічні дані

Освіта: закінчив з відзнаками Харківське медичне училище (1959), Харківський фармацевтичний інститут (1964), аспірантуру (1967) та докторантуру (1976) у Харківському фармацевтичному інституті.

Трудова діяльність: дежурант в аптеках м. Харкова (1960–1964); служба в армії (1964–1965); асистент (1967–1971), доцент (1971–1979), старший науковий співробітник (1974–1976), професор (1979–1985), завідувач кафедри органічної хімії (1985–2015) і одночасно декан (1971–1976), проректор з навчальної роботи (1976–1980); член-кореспондент (1997), академік НАН України (2015); ректор Національного фармацевтичного університету (з 1980).

Напрями наукових досліджень:

 1. Конструювання, синтез та модифікація нових гетероциклічних систем з ядрами, ланками та ансамблями циклів пірану, бензо- та тієнопіримідину, спіро-2-оксіндолу, бензотіазинондіоксиду; цілеспрямований синтез БАР – похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі гетероциклічних сполук з прихованими фармакофорами; використання найсучасніших методологічних, наукових та інструментальних підходів до створення нових високоефективних лікарських субстанцій; поєднання синтезу нових гетероциклічних сполук з використанням комбінаторної хімії, надвисокочастотної активації реагентів, механохімії, однореакторних багатокомпонентних перетворень, комп’ютерного моделювання та прогнозування біологічної активності, формування фокусованих бібліотек сполук із заданими властивостями, хімічна модифікація природних сполук з метою пошуку високоефективних лікарських засобів; використання сучасних фізико-хімічних методів для вивчення електронної і просторової будови синтезованих сполук, вивчення їх реакційної здатності і механізмів органічних реакцій, створення препаративних методів одержання БАР та розробка аналітичної нормативної документації і технологічних регламентів виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів; розробка нових методів проведення високоефективних схем паралельного та комбінаторного синтезу, які є доступними, екологічними, матеріало- та енергоекономними для промислового впровадження; створення потужного, сучасного циклу пошуку лікарських засобів з використанням комплексу методів хемо-, біоінформатики та високопродуктивного скринінгу.
 2. Аналіз стану фармацевтичної галузі, проблеми формування сучасної кадрової політики та наукового потенціалу, розроблення новітніх технологій освіти, оптимізація професійної підготовки фахівців за всіма напрямами їх фармацевтичної діяльності.

Наукові здобутки: створив новий напрямок цілеспрямованого синтезу БАР у ряді похідних дикарбонових кислот і гетероциклічних сполук та 16 лікарських препаратів різної фармакологічної дії (Глісульфазид, Діакамф, Сукцифенат, Анальбен, Пролідоксид, Перонікс, Кардацет, Мелін, Валькофен, Паравіт, Піфламін, Оксаглюкамін, Венотропін, Елгацин та ін.).

Наукова школа. Створив вітчизняну школу хіміків-синтетиків, підготував 60 кандидатів та докторів наук. Здійснює керівництво 4 докторських та 1 кандидатської дисертації.

Наукові праці. Автор та співавтор понад 1270 наукових праць, у тому числі 27 монографій, 126 патентів, 341 авторського свідоцтва, близько 700 наукових статей, 10 підручників і 76 навчальних посібників.

Підручник «Органічна хімія» відзначено Державною премією України (2000), нагородою ім. Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України (1997), дипломом «Кращий підручник» (2002). Друге видання підручника «Органічна хімія» (2007, 2008) та підручник «Клінічна фармація» (2013) отримали гриф МОЗ України «Національний підручник» (2014).

Внесок у розвиток фармацевтичної галузі,  освіти та науки України

 • Розроблено Концепції розвитку фармацевтичної освіти України (1991) та розвитку галузі (1999);
 • Відкрито 20 фармацевтичних факультетів у системі вищої школи України;
 • Ліцензовано 15 нових спеціальностей за напрямами: технологія фармацевтичних препаратів (1992); технологія парфумерно-косметичних засобів; клінічна фармація; економіка підприємства; маркетинг (1997); менеджмент організацій (1999); промислова біотехнологія; якість, стандартизація й сертифікація (2000); лабораторна діагностика (2001); педагогіка вищої школи (2003); екобіотехнологія; біотехнологія БАР (2005); адміністративний менеджмент (2006); логістика; фармацевтична біотехнологія (2011).

На базі НФаУ проведено заходи державного значення:

 • Національні з’їзди фармацевтів України  V (1999), VI (2005), VIІ (2010) VIІІ (2016), 
 • Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні» (2013),
 • VIІ Національний Конгрес патофізіологів України (2016).
 • Встановлено професійне свято «День фармацевтичного працівника» (1999).
 • Запроваджена нова державна нагорода — почесне звання «Заслужений працівник фармації України» (2005).
 • Прийнято Етичний кодекс фармацевтичного працівника України (2010).
 • Скульптурний комплекс «Фармація у віках» (2004) та «Особистості фармації» (2010) створено за участю фармацевтичної спільноти України;
 • Видано (вперше у світі) довідник «Фармацевтична енциклопедія» (2005, 2010, 2016).
 • Започатковано видання науково-практичних журналів: «Вісник фармації» (1993), «Клінічна фармація» (1999), «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» (2003), «Косметологія і аромологія» (2006), «Український біофармацевтичний журнал» (2008), «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації» (2008), «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (2015), Scientific journal «ScienceRise»/Pharmaceutical Science (2016).
 • В.П. Черних є одним із засновників Фармацевтичної асоціації України (1998).

Розвиток НФаУ: 

Новації. Харківський фармацевтичний інститут перший серед 900 вищих навчальних закладів СРСР був акредитований (1991), набув статусу Української фармацевтичної академії (1992), Національної фармацевтичної академії України (1999), Національного фармацевтичного університету (2002).

Університет переведено на 5-денний робочий тиждень (1986); уведено в навчальний план вивчення другої іноземної мови (1986); запроваджено госпрозрахунковий механізм господарювання (1990); набула подальшого розвитку система виховної роботи на нових демократичних засадах (1990); отримано сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (2015).

Рейтинг НФаУ. За рейтингом міжнародної кафедри ЮНЕСКО «Топ-200 кращих університетів України» НФаУ займає 22 місце (2016 р.), має один із найвищих показників якості науково-педагогічного потенціалу (90–94% викладачів з науковим ступенем).

Протягом останніх десятиріч НФаУ є флагманом фармацевтичної освіти України і забезпечує комплексну підготовку фахівців для фармацевтичної галузі, в якому отримали вищу фармацевтичну освіту понад 60 тисяч фахівців, серед яких понад 6 тисяч магістрів фармації для 82 країн світу.

Колектив університету нагороджено Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2005, 2016).

Структура НФаУ: 49 кафедр, 8 факультетів, факультет підвищення кваліфікації (1984), з 1993 — Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ); Коледж НФаУ (1992); Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти (1999); Центральна науково-дослідна лабораторія -ЦНДЛ (1989); Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських препаратів (1992); Науково-навчальна лабораторія органічного синтезу (1992); Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень (2002); Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень (2007), Науково-навчальна технологічна лабораторія (2008); Лабораторія клінічної діагностики (2008); Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських препаратів (2011); центри: видавничий (1993); клініко-діагностичний (2000), косметології та аромології (1997), первинної медико-санітарної допомоги студентам (2004), дистанційних технологій навчання (2007), наукова бібліотека, ботанічний сад, фізкультурно-оздоровчий комплекс.

Збудовано та реконструйовано 105 тис. м2 навчально-науково-виробничих площ: 6 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, фізкультурно-оздоровчий комплекс, харчувальний комплекс (5 пунктів харчування на 700 посадкових місць у навчальних корпусах та в гуртожитку № 3).

Навчальна література. Вперше у системі фармацевтичної освіти створені і постійно оновлюються навчально-методичні комплекси (підручник – базовий конспект лекцій – навчальний посібник – методичні рекомендації) з усіх дисциплін (понад 2000 найменувань). Навчальний процес на 100% забезпечено навчально-методичною літературою державною та іноземними мовами, якими користуються всі фармацевтичні факультети України та деяких країн СНД.

Наука. Здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів для ВНЗ та практичної фармації України та інших країн. В університеті функціонують 3 спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних та медичних наук за спеціальностями: 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія»; 15.00.03 – «стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»; 15.00.01 – «технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»; 14.03.05 – «фармакологія».

Проводиться весь комплекс науково-дослідних робіт — від субстанції до лікарських препаратів у різноманітних лікарських формах, від пошукових дослідів та розроблення науково-технічної документації до впровадження ліків у виробництво і медичну практику. НФаУ є власником 937 патентів на винаходи і корисні моделі, 83 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службові твори, 6 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Лікарські препарати. Розроблено для виробництва 261 новий лікарський препарат. На різних стадіях розробки та впровадження у промислове виробництво – 154 лікарських препарати (станом на 2017 р.)

Науковці НФаУ брали участь у розробленні Проекту концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у т. ч. біотехнологічними препаратами та вакцинами на 2012–2022 роки». Наукові розробки вчених університету отримали 37 державних та 325 галузевих нагород та відзнак.

Міжнародне співробітництво: У рамках науково-освітнього співробітництва НФаУ плідно співпрацює з галузевими ВНЗ та НДІ України, підтримує ділові відносини з 82 ВНЗ та науковими установами  44 країн світу.

Університет є дійсним членом 5 міжнародних асоціацій:

 • Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (European association of faculties of pharmacy — EAFP) (2010),
 • Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP) (2010),
 • Великої Хартії університетів (Magna Chartia Uneversitatum — MCU) (2013),
 • Євразійської асоціації університетів (Eurasian University Association — EAU) (2014),
 • Міжнародної асоціації університетів (International Association of University — IAU) (2015).

Викладачі мають індивідуальне членство у 49-ти професійних міжнародних асоціаціях, що надає можливість співпраці в сумісних проектах, пошуку грантів,  академічних обмінів, стажування.

Довідники. Започатковано щорічні видання НФаУ: інформаційно-аналітичний довідник «Здобутки і плани НФаУ» (1999), довідник «Організація навчального процесу» (1999) , «Статистичний довідник діяльності університету» (1991); «Докторські та кандидатські дисертації у 1995-2015 рр».

Спеціальні університетські проекти:

 • Золота Книга пошани, яка зберігає імена й досягнення видатних педагогів і вчених НФаУ (2005).
 • Почесний диплом НФаУ: «Почесний доктор», «Заслужений професор», «Заслужений співробітник», «Заслужений викладач» (2005).
 • Оригінальна поштова марка НФаУ створена на честь 210 річниці заснування фармацевтичної освіти (2015).

Громадська діяльність та нагороди В.П.Черних.

Участь у роботі державних, наукових, громадських установ, об’єднань: 

 • Спілка ректорів ВНЗ України; Рада ректорів ВНЗ ІІІ ІV р.а. Харківського регіону; Вчена медична рада МОЗУ; Відділення Хімії НАН України; Секція хімії та хімічної технології Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки; Експертна проблемна комісія «Клінічна фармакологія і клінічна фармація» МОЗУ та НАМНУ; Колегія Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації; ДП «Державний Експертний центр» МОЗУ; ДП «Фармакопейний центр»;
 • Голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01;
 • Президент Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»;
 • Офіційний спостерігач Американської Фармакопеї, індивідуальне членство у Міжнародній фармацевтичній асоціації (2002);
 • Член редколегій та редакційних рад, консультант 17 фахових наукових журналів.

Діяльність В.П. Черних відзначена державними нагородами:

 • ордени«Знак Пошани» (1971), «Трудового Червоного Прапора» (1986); повний кавалер ордена України «За заслуги» I (2004), II (2000), III (1996) ступенів; ордени князя Ярослава Мудрого V (2007), ІV (2010) ступенів;
 • нагрудні знаки: «Відмінник охорони здоров’я» (1985), «Відмінник освіти України» (1992), «Винахідник СРСР» (1985), «Петро Могила» (2005), «Слобожанська слава» (2004);
 • Почесні грамоти:ВР України (2005), МОН України (2000), МОЗ України (1996, 1999, 2000, 2002), Фармацевтичної асоціації України (1999, 2001), Харківської обласної державної адміністрації (2004).
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000),
 • Лауреат Національної медичної премії (2010);
 • звання «Почесний громадянин міста Харкова» (2011);
 • відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2013).

Публікації в пресі до 75-річного ювілею ректора НФаУ, професора В.П. Черних

 1. Gazeta farmaceutyczna, vol. XXIV, №2 (274) “W Narodowym Uniwersytecie Farmaceutycznym”
 2. Вестник КазНМУ, №1-2015. Казахстан. ” К 75-летию – профессора Черных Валентина Петровича”
 3. Буковинський медичний вісник, том 19, №1 (73) “До 75-річчя видатного науковця”
 4. Фармацевт практик №1(132) “До 75-річчя Валентина Петровича Черних”
 5. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики №17, 2015 “До 75-річчя видатного науковця”
 6. Современная фармация №2 “До 75-річчя видатного науковця”
 7. “Вестник Таджикского национального университета”, Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан “В преддверии юбилея”
 8. “Фармацевтичний журнал”, №6, 2014, “До 75-річчя видатного науковця Валентина Петровича Черниха”
 9. Химия гетероциклических соединений 2015, 51(1). Латвия. To the birthday of Professor Valentyn Petrovych Chernykh, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine
 10. Вестник фармации №4 (66). Витебский государственный медицинский университет, Белоруссия. “Поздравление юбиляру. Валентину Петровичу Черных – 75 лет!”
 11. Вісник НАН УкраїниПІВСТОЛІТТЯ В ІМ’Я ФАРМАЦЕВТИКИ. До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Черних”
 12. Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2014. №24 (195). Выпуск 28. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия “В преддверии юбилея”
 13. Информационно-аналитический портал Remedium. В преддверии юбилея
 14. Информационно-аналитический портал о высшем образовании в Украине и за рубежом. Виповнилося 75 років ректору Національного фармацевтичного університету Валентину Петровичу Черних
 15. Новий Колегіум №1, 2015 “До 75-річчя видатного науковця”
 16. Журнал органической и фармацевтической химии №1 (49), 2015 “До 75-річчя ректора Національного фармацевтичного університету, члена-кореспондента Національної академії наук України, лауреата Державної премії України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Валентина Петровича Черних”
 17. Вестник фармации №1(81), 2015 “До 75-річчя ректора Національного фармацевтичного університету, дійсного члена(академіка) Національної академії наук України, лауреата Державної премії України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Валентина Петровича Черних”
 18. Клиническая фармация №1(19), 2015 “До 75-річчя ректора Національного фармацевтичного університету, дійсного члена(академіка) Національної академії наук України, лауреата Державної премії України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Валентина Петровича Черних”