Стрижаченко Олександр Володимирович

 

prof-strizhachenko_fotoАдреса: м. Харків-61115, вул. Северина Потоцького (17 Партз’їзду).

Телефон: +38 (057) 771-81-59 (службовий)

Еmail: a.strizhachenko@mail.ru

 

Автобіографія. Народився у м. Харкові. У 1978 році закінчив Харківську загальноосвітню школу № 80. У 1983 році з відзнакою закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького за спеціальністю “Радіофізика та електроніка”. З 1983 року по 2001 рік працював на кафедрі фізики надвисоких частот Харківського держуніверситету на посадах молодшого наукового співробітника (1983-1989 рр.), наукового співробітника (1989-1991 рр.), старшого наукового співробітника (1991-2001 рр.). З 2001 р. по теперішній час працює у Харківському національному фармацевтичному університеті на посадах доцента (2001-2014 рр.) та професора кафедри фізики (з 2015 р.).

У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Власні електромагнітні         Н- коливання у циліндричних хвилеводних розширеннях і розгалуженнях та їх використання для вимірювання електромагнітних характеристик матеріалів” за спеціальністю “Радіофізика”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика приладів, елементів і систем” на тему “Електродинаміка хвилеводних розгалужень із анізотропним заповненням та вимірювання електричних параметрів кристалів” захистив у 2014 році.

Наукові інтереси           пов’язані з наступними науковими напрямками: дослідження взаємодії електромагнітного поля з речовиною; електродинаміка складнокомпозиційних хвилеводних і резонаторних структур із анізотропним та гіротропним заповненням; неруйнуючі вимірювання параметрів широкого класу речовин у мікрохвильовому діапазоні; математичне моделювання біологічних об’єктів.

Автор та співавтор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, автор монографії “Measurement of anisotropic dielectrics on microwaves. Theoretical analysis, devices, methods”, яка видана у Німеччині (2011 р.),          3 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

Керує виконанням кандидатської дисертації.

Сімейний стан – одружений.

Громадська діяльність. Курирує студентське наукове товариство кафедри фізики.

Наукова школа. Керує виконанням кандидатської дисертації, курсових та дипломних робіт.

Підручники. Вимірювання анізотропних діелектриків на надвисоких частотах. Теоретичний аналіз, пристрої, методи/ О. В. Стрижаченко.-Монографія.- Lambert Academic Publishing.- Germany. – 2011. – 282 С., ISBN 978-3-8454-4040-8.

Навчальні посібники. Лабораторний практикум з радіофізики та електроніки/ Звягiнцев А. А., Стрижаченко О.В.- 1998.- ХНУ ім. Каразіна, 52 с.

Методичні рекомендації. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з біофізики для студентів заочної та дистанційної форми навчання/Тіманюк В.О., Ромоданова Е.О., Животова О.М., Стрижаченко О.В., Тюкін М.Б., Свєтлов В.М.-2005.- НФаУ, 44 с.

Статті у спеціалізованих іноземних наукових журналах.

 1. Strizhachenko A.V. Measurement Process Automatization of Crystal Parameters on Microwave/ A.V. Strizhachenko // Telecommunications and Radio Engineering.- 2015.- Vol. 74, № 2.- P.183-187.
 2. Strizhachenko A. V. Diplexer on Cylindrical Waveguide with Anisotropic Crystal/ A. V. Strizhachenko// Radioelectronics and Communications Systems. – June 2015, Vol. 58, Iss. 6, PP. 269-273.
 3. Guangbin Yu. Analysis of a Rectangular Waveguide T-junction with a 2D Inclusion via Green’s Theorem/ Yu Guangbin, S. N. Shulga, O. V. Bagatskaya, A. V. Strizhachenko, Yu Zheng// Intern. Journ. of Engineering and Technical Research (IJETR).- Des. 2014, Vol. 2, Iss. 12, PP.51-56.\
 4. Strizhachenko A. V. The Diplexer on Cylindrical Waveguide with Anisotropic Crystal/ A. V. Strizhachenko, S. N. Shulga// Electrical and Power Engineering Frontier. – Des. 2014, Vol. 3, Iss. 4, PP. 31-35.
 5. Strizhachenko A.V. The Power Parameters of Semi-Opened Waveguide Junctions with Dielectric/A.V. Strizhachenko // Electrical and Power Engineering Frontier. – Sept. 2014, Vol. 3, Iss. 3, PP. 25-30.
 6. Strizhachenko A.V. The Measurement of Permittivity Tensor of Uniaxial Crystals with Tetragonal and Hexagonal Symmetry at Microwaves/ A.V. Strizhachenko // Electrical and Power Engineering Frontier.- 2013.-Vol. 2, № 1.- P.17-21.
 7. Strizhachenko A. The Spectral Analysis of Cylindrical – Radial Waveguide Junction with Laminated Dielectric Filling/ A. Strizhachenko, S. Shulga, A. Zvyagintsev // Telecom. and Radio Ing.- 2012.- Vol.71, № 1.- Р.72-78.    
 8. Стрижаченко А.В. Измерение анизотропных диэлектриков на сверхвысоких частотах. Теоретический анализ, устройства, методы/ А.В. Стрижаченко.-Монография.- Lambert Academic Publishing.- Germany. –  2011. – 282 С., ISBN 978-3-8454-4040-8.
 9. Strizhachenko A.V. The Automated Complex for Parameters Measurement of Anisotropic Crystal in the Microwave Range/ A.V. Strizhachenko //Telecom. and Radio Ing. -2010.-Vol. 69, №18.- Р.1673-1680.
 10. Strizhachenko A. V. Eigenoscillations in waveguide junctions filled with an anisotropic dielectric/ A. V. Strizhachenko, S. N. Shul’ga// Journal of Communications Technology and Electronics.- March 2010, Volume 55, Issue 3, PP. 285-289.
 11. Strizhachenko A. V. Resonance phenomena in a junction of cylindrical and rectangular waveguides/ A. V. Strizhachenko, S. N. Shul’ga// Journal of Communications Technology and Electronics.- May 2010, Volume 55, Issue 5, PP. 535-537.
 12. Стрижаченко А. В. Собственные колебания в волноводных разветвлениях с анизотропным диэлектриком / А.В. Стрижаченко, С. Н. Шульга // Радиотехника и электроника.- 2010.- Т.55, №3.- С.307-311.
 13. Chizhov V.V. Checking of Ferrite Element Parameters in Microwave Devices / V.V. Chizhov, A.A. Zvyagintsev, and A.V. Strizhachenko // Telecom. and Radio Ing.-2009.- Vol. 68 (15).- P.1361-1367.
 14. Стрижаченко А. В. Собственные колебания в волноводных разветвлениях с анизотропным диэлектриком / А. В. Стрижаченко, С. Н. Шульга // Радиотехника и электроника. – 2010. – Т. 55, N 3. – С. 307-311.
 15. Стрижаченко А. В. Резонансные явления в волноводном разветвлении цилиндрический – прямоугольный волноводы / А. В. Стрижаченко, С. Н. Шульга // Радиотехника и электроника. – 2010. – Т. 55, N 5. – С. 571-573.
 16. Strizhachenko A. V., Shul’ga S. N. Resonance phenomena in a junction of cylindrical and rectangular waveguides// Journal of Communications Technology and Electronics.- 2010.- Vol. 55, Iss. 5.- pp. 535-537.
 17. A. V. Strizhachenko Q-factor of electromagnetic oscillations of E-type in waveguide junction of plane waveguides with anisotropic dielectric/ A. V. Strizhachenko, S. N. Shul’ga// Radioelectronics and Communications Systems/-2010.- Vol. 53, Iss. 8.- pp. 438-441.
 18. Стрижаченко А.В. Автоматизированный комплекс для измерения параметров анизотропных кристаллов в микроволновом диапазоне / А.В. Стрижаченко, А. А. Звягинцев, В.В. Чижов // Приборы и техника эксперимента.- 2009, №3.- С.157-159 (Россия).
 19. Strizhachenko A.V. Electrodinamics of Waveguide Junctions with Anisotropic Filling / A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov // Telecom. and Radio Ing.-2007.- Vol. 66, № 6.- P.497-504.
 20. Strizhachenko A.V. Intrinsic Quality Factor of Electromagnetic Oscillations in Half-open Waveguide Junctions with Dielectric/ A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov // Radioelectr. and Communic. Sistems.- 2006.- V.49.- №5.- P.42-49.
 21. Strizhachenko A.V. Basic Q-Factor of Electromagnetic Modes in Semi-Opened Dielectric – Filed Waveguide Junctions/ A.V. Strizhachenko// Telecom. and Radio Ing.- 2005.- Vol. 63, № 8.- Р.713-727.
 22. Strizhachenko A.V. Dielectric Loss Measurement in Anisotropic Crystals / A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov // Telecom. and Radio Ing.-2003.-Vol.59, № 10-12.- Р.125-132.
 23. Strizhachenko A.V. Cylindrical-Rectangular Waveguide Junction as Model of Measurement Device / A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov, V.B. Andreev // Telecom. and Radio Ing.- 2002.- Vol. 58, № 5-6.-     С.7-11.
 24. Strizhachenko A.V. Measurement of Electrical Parameters of Uniaxial and Biaxial Crystals / A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov // Telecom. and Radio Ing.- 2002.- Vol. 57, № 6-7.-Р.116-123.
 25. Strizhachenko A.V. Resonance Phenomena in Orthogonal Waveguide Junctions with Anisotropic Filling / A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, V.V. Chizhov // Telecom. and Radio Ing.- 2001.- Vol.55, № 3.-P.20-27.
 26. Chizhov V.V. Measurement Process Automatization of Substance Parameters/ V.V. Chizhov, D.D. Litvinov, A.V. Strizhachenko// Int. Journ. of Infrared and Mil. Waves.-1999. – Vol. 20, № 11.- P.1933-1937.
 27. Zvyagintsev A.A. Resonant Phenomena in the Rectangular Ortogonal Junction with Anisotropic Crystal / A.A. Zvyagintsev , A.V. Strizhachenko, V.V. Chizhov // Int. Journal of Infrared and Mil. Waves.- 1998.-Vol. 19, № 4.- P.687-696.
 28. Zvyagintsev A.A. Natural Electromagnetic Waves in Cylindrical Waveguide Junctions and Their Use for Nondestructive Microwave Measurements of Electromagnetic Characteristics of Materials / A.A. Zvyagintsev, A.V. Strizhachenko, D.F. Furman // Int. Journ. of Infrared and Mil. Waves.-1995.-Vol.16, № 5.- Р.965-975.

Статьи в специализированных научных журналах Украины.

 1. Стрижаченко А. В. Диплексер на цилиндрическом волноводе с анизотропным диэлектриком/ А.В. Стрижаченко// Известия вузов. Радиоэлектроника.- 2015.-Т.58, № 6.- С.34-39.
 2. Шульга С.Н. Решение двумерной задачи рассеяния на теле в однородной среде методом нелокального граничного условия/ С.Н. Шульга, О.В. Багацкая, А.В. Стрижаченко/ Вісник ХНУ. Серія “Радiофiзика та електроніка”. – 2015.- № 1115.- С. 9-13.
 3. Стрижаченко А.В. Собственные колебания в электродинамической системе круглый – прямоугольный волноводы с диэлектриком/ А.В. Стрижаченко, С.Н. Шульга, А. А. Звягинцев //Радиофизика и радиоастрономия.- 2012.- Т.17, №4.- С. 369-375.
 4. Стрижаченко А.В. Узкополосные фильтры микроволнового диапазона/ А.В. Стрижаченко, А. А. Звягинцев, С.Н. Шульга, В.В. Чижов// Журнал нано- и электронной физики. – 2010.-T.2, № 3.- С.32-39.
 5. Стрижаченко А.В. Собственная добротность электромагнитных колебаний Е-типа в разветвлении плоских волноводов с анизотропным диэлектриком/ А.В. Стрижаченко, С.Н. Шульга // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2010. – Т.53, № 8. – С.51-54.
 6. Стрижаченко А.В. Разделитель частотных каналов на цилиндрическом волноводе с анизотропным диэлектриком/ А.В. Стрижаченко // Техника и приборы СВЧ.- 2009.-№2.- С.44-45.
 7. Стрижаченко А.В. СВЧ-комплекс для измерения параметров анизотропных диэлектриков / А.В. Стрижаченко, А. А. Звягинцев, В.В. Чижов, А.И. Иванов, В.Б. Андреев // Техника и приборы СВЧ.- 2009, №1. – С.34–37.
 8. Стрижаченко А.В. Электродинамика волноводных разветвлений с анизотропным заполнением / А.В. Стрижаченко // Изв. вузов. Радиоэлектроника.-2008.- Т.51, №8.- С.55-61.
 9. Стрижаченко А.В. Собственная добротность электромагнитных колебаний в полуоткрытых волноводных разветвлениях с диэлектриком / А.В. Стрижаченко, А.А. Звягинцев, В.В. Чижов // Изв. вузов. Радиоэлектроника.- 2006.-Т.49, №5.- С.59-66.
 10. Стрижаченко А.В. Метод вимірювання параметрів одновісних та двовісних кристалів/ А.В. Стрижаченко, В.В. Чижов, В.В. Попов // Вісник ХНУ. Радiофiзика i електроніка. – 2000, № 467.- С.117-121.
 11. 40. Пат. № 81632 Україна, МПК Н 01 Р 1/20. Розподільник частотних каналiв / Стрижаченко О.В., Звягiнцев А. А., Соловей В.В., Івановський О.I.; заявник та патентообладач Інститут Проблем Машинобудування НАН України. – № 200500275; заявл. 01.05; опубл. 25.01.08, Бюл. №2.

Дисципліни, які викладає доктор наук.

1) “Вища математика”.

2) “Біофізика”.

3)“Фізичні методи аналізу і метрологія”.

Хобі. Подорожі, походи. Здоровий спосіб життя.