Строки прийому та зарахування для отримання другої вищої освіти

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб проводиться у декілька сесій в такі строки:

1 сесія

крім вступників, які вступають на освітні програми «Економіка підприємства», «Менеджмент організації і адміністрування», «Логістика», «Маркетинг», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Адміністративний менеджмент», а також спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 2 липня
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня
Строки проведення вступних випробувань 24-28 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 29 липня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 5 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 7 серпня

1 сесія

для вступників, які вступають на освітні програми «Економіка підприємства», «Менеджмент організації і адміністрування», «Логістика», «Маркетинг», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Адміністративний менеджмент»

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

(для осіб, які мають право вступати на основі тільки вступних іспитів)

17 червня
Початок прийому заяв та документів 10 липня

Закінчення прийому заяв та документів

(для осіб, які мають право вступати на основі тільки вступних іспитів)

25 червня

Вступні іспити з іноземної мови

(для осіб, які мають право вступати на основі тільки вступних іспитів)

за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня
Строки проведення вступних випробувань 24-26 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 29 липня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 5 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 7 серпня

2 сесія

(за наявності вакантних місць)

(крім вступу на заочну форму навчання за освітніми програмами: «Економіка підприємства», «Менеджмент організації і адміністрування», «Логістика», «Маркетинг»)

Етапи вступної компанії

Денна, вечірня, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів 2 вересня
Закінчення прийому заяв та документів 23 вересня
Строки проведення вступних випробувань 24-26 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 26 вересня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 27 вересня
Терміни зарахування вступників не пізніше 27 вересня

3 сесія

(для вступу на заочну форму навчання за освітніми програмами: «Економіка підприємства», «Менеджмент організації і адміністрування», «Логістика», «Маркетинг»)

Етапи вступної компанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 9 грудня
Закінчення прийому заяв та документів 17 грудня
Строки проведення вступних випробувань 18-20 грудня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 23 грудня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 30 грудня
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 грудня

image_pdfimage_print