СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 2 липня (3 грудня*)
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня (21 грудня*)
Строки проведення вступних випробувань 27-31 липня (24-26 грудня*)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня (не пізніше 26 грудня*)
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 10 серпня (30 грудня) – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Терміни зарахування вступників не пізніше 10 серпня (не пізніше 31 грудня*) – за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*   при вступі на заочну форму навчання за спеціальностями 162 «Біотехнології та біоінженерія», 073 «Менеджмент» (за освітніми програмами «Менеджмент організації і адміністрування» та «Логістика»), 075 «Маркетинг».