Архіви

Кафедра аптечної технології ліків

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4
Тел.: (0572) 67-91-82, 67-91-84
Факс: (0572) 67-91-82
E-mail: atl@nuph.edu.ua
Web-сайт: atl.nuph.edu.ua

 

Т. в. о. завідувача кафедри:

Половко Наталя Пертівна.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Аптечна технологія ліків    3 курс
 • Біофармація   5 курс
 • Технологія гомеопатичних лікарських засобів 6 курс(дисципліна за вибором)

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ:

 • Навчальна пропедевтична практика з АТЛ 1 курс
 • Виробнича практика з АТЛ  4 курс

НАУКОВІ НАПРЯМКИ:

 • 0103U000477. – Створення складу і технології одержання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження;
 • 0103U000480. – Створення гомеопатичних лікарських засобів.

НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Кафедра АТЛ ім. Д.П. Сала НФаУ є опорною серед однопрофільних кафедр фармацевтичних ВУЗів і факультетів України і тому постійно займається підготовкою та виданням навчально-методичної літератури. Кафедра постійно надає консультативну допомогу кафедрам ВНЗ України з питань вивчення дисциплін: «Аптечна технологія ліків», «Біофармація» та «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» українською, російською та англійською мовами. Для цього на кафедрі розроблена та видана необхідна навчально-методична література: підручники, посібники, методичні вказівки (видані українською, російською та англійською мовами). На кафедрі проводяться засідання за участю фахівців фармацевтичних факультетів ВНЗ України по обговоренню суперечливих питань та обговоренню досвіду викладання дисциплін.

У 2012 році кафедрою було видано наступні навчальні посібники:

 1. Робочий журнал по виробничій практиці з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. фармац. вузів і факультетів / Тихонов О.І., Тихонова С.О., Гайдукова О.О., Подорожна Л.М., Олійник С.В.; За ред. акад. УАН О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 52 с.
 2. Рабочий журнал по производственной практике по аптечной технологии лекарств: уч. пособ. для студ. фармац. вузов и факультетов / Тихонов А.И., Тихонова С.А., Гайдукова Е.А., Подорожна Л.М., Олійник С.В.; Под ред. акад. УАН А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2012. – 52 с.
 3. Черних В.П.. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012 / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, С.С. Зуйкіна та ін. Посібник  вид. 16-те, перероб. та доп. – Х.: Вид –во НФаУ, 2012. – 256 с.
 4. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» з вивчення навчальних дисциплін / Під ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 66 с.

Список наукових публікацій за 2012 рік

 Статті:

 1. Міщенко І. О., Тихонов О. І. Обґрунтування складу та технології комбінованої м’якої лікарської форми хондропротекторної дії / І.О. Міщенко, О. І. Тихонов // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69) – С. 23–27.
 2. Богуцька О.Є. Визначення стабільності настойки «Гретавоск» // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 42 – 46.
 3. Шпичак О.С. Ідентифікація трави меліси, шишок хмелю та суцвіть лаванди у сумішах з рослинної сировини методом ТШХ / Вісник фармації. – 2012. – № 1(69) – С. 57 – 60.
 4. Тихонов О.І. Термографічний аналіз супозиторіїв андрогенної дії / О.І. Тихонов, А.Т. Олмесекова, В.В. Михайленко // Вісник фармації. – 2012. – № 1(69) – С. 30 – 32.
 5. Дегтярьова К.О., Тихонов О.І. Перспективи створення нового комбінованого лікарського засобу гепатопротекторної дії / К.О. Дегтярьова, О.І. Тихонов // Вісник фармації. – 2012. – № 2(70) – С. 3-6.
 6. Богуцька О.Є. Термогравіметричний аналіз настойки з біомаси личинок вогнівки бджолиної / О.Є. Богуцька // Вісник фармації. – 2012. – № 2(70) – С. 24-26.
 7. Михайленко В.В. Фармакологічне дослідження гелю «Апі-арт» / В.В. Михайленко, О.І. Тихонов, Л.В. Яковлєва, О.М. Шаповал // Вісник фармації. – 2012. – № 2(70) – С. 67-70.
 8. Ромась К.П. Експериментальне дослідження андрогенної активності капсул «Апінін» / К.П. Ромась, О.І. Тихонов, Є.О. Ковальова, В.П. Черненко // Вісник фармації. – 2012. – № 2(70) – С. 74-78.
 9. Тихонова С.О. Перспективи розробки інноваційних лікарських препаратів на основі нанотехнологій / С.О. Тихонова, О.І. Тихонов, О.О. Гайдукова // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71) – С. 3-7.
 10. Бербек В.Л. Розробка складу лікарського препарату у формі гранул на основі аргініну та продуктів бджільництва / В.Л. Бербек, О.І. Тихонов, К.П. Ромась // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71) – С. 12-15.
 11. Шпичак О.С. Ідентифікація та кількісне визначення фенол карбонових кислот у препараті «Апісед» методом диференціальної УФ – спектрофотометрії / О.С. Шпичак, О.І. Тихонов // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71) – С. 32-35.
 12. Тихонова С.О., Тихонов О.І., Гризодуб О.І., Юр’єва Г.Б., Гайдукова О.О., Товмасян Е.К., Скрипник-Тихонов Р.І. Пропозиції щодо розробки проектів загальних фармакопейних статтей Державної Фармакопеї України «Пілюлі для гомеопатичних лікарських засобів» і «Пілюлі гомеопатичні насичені» // Фармаком. – 2012. – № 3. – С. 55-60.
 13. Тихонов А.И., Олмесекова А.Т., Михайленко В.В. Разработка технологии приготовления суппозиториев «Липаргин» андрогенного действия. / Республиканский научный журнал «Хабаршысы». – № 4. – 2012. – С. 185-190.
 14. Шпичак О.С., Тихонов О.І., Баранова І.І. Обґрунтування вибору гелеутворювача при розробці складу гелю для застосування в спортивній медицині // Вісник фармації. – 2012. – №4(72) – С. 7-11.
 15. Олійник С.В., Тихонов О.І.  Технологічні аспекти створення орального лікарського засобу на основі лікарської рослини Цикламен Європейський // Вісник фармації. – 2012. – №4(72) – С. 15-18.
 16. Котенко О.М., Ханін В.А., Тихонов О.І., Живота Н.В., Азаренко Ю.М. Стандартизація та вивчення стабільності мазі «Ліповіт» // Вісник фармації. – 2012. – №4(72) – С. 43-46.

Патенти

 1. Патент на корисну модель 66824 Україна А61К 31/7008 (2006.01), А61К36/30(2006.01), А61К36/73, А61К31/196, А61К31/405, А61К31/5415, А61К31/10, А61К9/06, А61К19/02. Фармацевтична композиція / О.В. Доровський, Г.Г. Хорунжий, О.І. Тихонов, І.О. Міщенко – № а 2011 05479; заявл. 29.04.11; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. – С. 12.
 2. Патент на корисну модель 69859 Україна А61К 9/02(2006.101 А61К 9/02(2006.101) 3100(2006.01) Фармацевтична композиція «Лоравіт»/ О.І. Тихонов,І.В. Білошицька – № u 2011 14224; заявл. 01/12/2011; опубл. 10/05/2012, Бюл. № 9. – С. 2.
 3. Патент 75940 України на корисну модель, МПК(2012.01) А61К 35/42 (2006.01), А61Р 11/00. Гомеопатичний засіб для лікування гострих та хронічних обструктивних захворювань легенів / Тихонова С.О., Тихонов О.І., Шерємєт’єва А.В., Гращенкова С.А., Гайдукова О.О. – № u 201203558; заявл. 26.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. 24.
 4. Інноваційний патент Республіки Казахстан на винахід № 26350. Лікарський препарат – супозиторії андрогенної дії. Заявка № 2012/0081.1. Заяв. 20.01.2012.; опубл. 29.10.2012.

Інформаційні листи

 1. Тихонов О.І. Технологія виготовлення комбінованої мазі хондропротекторної дії в умовах аптек: інформ. лист / О.І. Тихонов, І.О.Міщенко. – К.: Укрмедпатентінформ, 2012. – № 18. – 4 с.
 2. Тихонов О.І., Технологія виготовлення настойки на основі личинок вогнівки бджолиної в умовах аптек: інформ. лист / О.І. Тихонов, О.Є. Богуцька. – К. : Укрмедпатентінформ, 2012. – № 116. – 4 с.
 3. Тихонов О.І., Яковлєва Л.В., Богуцька О.Є. Спектр фармакологічної дії настойки «Гретавоск»: інформ. лист / О.І. Тихонов, Л.В. Яковлєва, О.Є. Богуцька. – К. : Укрмедпатентінформ, 2012. – № 117. – 4 с.
 4. Тихонов О.І. Технологія виготовлення супозиторіїв «Ліпаргін» андрогенної дії в умовах аптек: інформ. лист / О.І. Тихонов, А.Т. Олмесекова. – К. : Укрмедпатентінформ, 2012. – № 260. – 4 с.

Заходи (2012 рік)

Проведено кафедрою:

 1.     Постійно діючий міжкафедральний науковий семінар “Актуальні проблеми сучасної технології ліків” за темами:  Організатор – Кафедра аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала

 • Переваги у використанні мікрохвильового випромінювання у процесі висушування порошків та гранул на основі рослинної сировини (26 січня 2012 р.)
 • Сучасні вимоги до контролю води очищеної. Валідація систем водопідготовки в умовах належної виробничої практики               (16 лютого 2012 р.)
 • Нормативно-технічна база, що регламентує обіг психотропних та наркотичних препаратів в аптечній галузі (22 березня 2012 р.)
 • Лікарські препарати для лікування захворювань бронхолегеневої системи: реалії та перспективи (19 квітня 2012 р.)
 • Нові напрямки в розробці ліофілізованих препаратів для ін’єкцій. Розробка та стандартизація вітчизняних реактивів для сучасних радіофармпрепаратів (29 листопала 2012 р.)

Заплановано на 2013 рік

 • Інформація для обговорення проекту про зміни вимог до опублікування результатів дисертаційних робіт (8 лютого 2013 р.)
 • Технологія захисту лікарських і парафармацевтичних засобів від фальсифікації  (лютий 2013 р.)
 • Використання нових технологій у виробництві препаратів на основі лікарської рослинної сировини  (березень 2013 р.)
 • Актуальні напрямки маркетингових досліджень фармацевтичного ринку (квітень 2013 р.)
 • Аналіз впровадження формулярної системи в медсанчастини для надання медичної допомоги чорнобильцям  (травень 2013 р.)

2.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична  конференція по апітерапії «Вуликотерапія. Доказова медицина та обмін досвідом»  (1-2 березня 2012 р.) , НФаУ, ННЦ Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича. м. Київ.

Прийнято участь:

1.      Конф. за підсумками практики студентів НФаУ. «Формування професійної компетентності студентів під час проходження навчально-виробничої практики» (29 березня 2012 р.), НФаУ, м. Харків.

2.  ІІ Всеукраїнська наук.- практ. конф. молодих вчених та студентів «Здобутки та перспективи розвитку фармації та медичної галузі в сучасному світі»   (29 березня 2012 р.) ДЗ «Луганський державний медични університет» м. Луганськ.

3. VІ з’їзд пасічників України        (31 березня 2012 р.) ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» м. Київ.

4.  Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених. «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»  (19-20 квітня 2012 р.) НФаУ, м. Харків.

5. VI наук.-практ. конф. з міжн. участю «Управління якістю фармації»        (12 жовтня 2012 р.) НФаУ, м. Харків.

6. Международная интернет – конференция молодых ученых и студентов «Современные достижения медицинской и фармацевтической науки»         23-25 жовтня 2012 р. ,ЗГМУ, м. Запоріжжя.

7. Науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету «Хімія природних сполук»         (30-31 жовтня) ТДМУ ім. Горбачевського, м. Тернопіль

8. Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень»         (02-03 листопада)

Київський медичний науковий центр, м. Київ

9.ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичне і медичне право України (фармацевтичне і медичне законодавство судова фармація, доказова фармація)»         (16-17 листопада 2012 р.) ХМАПО, м. Харків

10. ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (21-23 листопада 2012 р.), НФаУ, м. Харків.

У 2013 р. планується взяти участь у роботі:

1. Національного конгресу «Клінічна фармація: 20 років в Україні»     (21-22 березня 2013  р.) НФаУ, м. Харків.

2. V Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту»     (21-22 березня 2013 р.) ,м. Київ.

3.І міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань»      (11-12 квітня 2013  р.) НФаУ, м. Харків.

4. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»  (25-26 квітня 2013  р.), НФаУ, м. Харків.

5. Науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини»  (15-16 травня 2013 р.), м. Дніпропетровськ.

ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Знаходиться на розгляді у ВАК України докторська дисертація:

Соколова Людмила Володимирівна. Тема дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології отримання фітосубстанцій методом ліофілізації» (наук. консультант доктор фарм. наук С.О.Тихонова). Дата захисту – 5 червня 2012 р. при Вченій раді Д 64.605.02 при НФаУ за спеціальністю 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

 Затверджені ВАК України у 2012 р. кандидатські дисертації

 1. Ромась Катерина Петрівна. «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу» (наук. керівник, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Дата офіційного захисту – 23 грудня 2011 р. Диплом ДК № 004988 від 17 травня 2012 року (на підставі рішення Атестаційної колегії);
 2. Ємельянов Андрій Вікторович. «Розробка складу, технології та дослідження апіпрепарату для  ін’єкцій» (наук. керівник, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Дата офіційного захисту – 2 березня 2012 р. ДК № 004990 від 17 травня 2012 року (на підставі рішення Атестаційної колегії);
 3. Міщенко Ірина Олександрівна. «Розробка складу та технології комбінованої мазі хондропротекторної дії» (наук. керівник, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Дата офіційного захисту – 29 березня 2012 р. Диплом ДК № 007032 від 26 вересня 2012 року (на підставі рішення Атестаційної колегії). 

Пройшли апробацію кандидатські дисертації в 2013р.

 • Білошицька Ірина Вікторівна. «Розробка складу та технології антигістамінних супозиторіїв з лоратадину гідро хлоридом для дітей». (наук. керівник, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.
 • Олмесекова Адема Турсинбаївна. «Розробка складу та технології супозиторіїв андрогенної дії». (наук. керівник, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.

 Запланована апробація

докторської дисертації:

Богуцька Олена Євгенівна. «Теоретичні аспекти розробки нових протитуберкульозних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва (наук. консультант, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.

 кандидатських дисертацій:

 • Шереметьєва Алевтина Віталіївна. «Розробка стандартів до гомеопатичної лікарської форми – тритурації та опрацювання складу, технології і дослідження лікарського препарату з сурфактантом». Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.
 • Бербек Віолета Леонардівна. «Розробка складу та технології твердої лікарської форми андрогенної дії». Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.

 У 2013 р. заплановано до офіційного захисту

кандидатські дисертації

 • Білошицька Ірина Вікторівна. «Розробка складу та технології антигістамінних супозиторіїв з лоратадину гідро хлоридом для дітей». Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.
 • Олмесекова Адема Турсинбаївна. «Розробка складу та технології супозиторіїв андрогенної дії». Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Вчена Рада Д 64.605.02 при НФаУ.

 ВИКОНУЮТЬСЯ:

- докторська дисертація:

Шпичак Олег Сергійович. «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній медицині» (наук. консультант, акад. УАН, доктор фарм. наук, проф. О.І. Тихонов). Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Термін виконання: 2011-2016 р.р.

 - кандидатська дисертація:

Юрченко Влада Євгенівна. «Розробка складу та технології крему для терапії дерматологічних захворювань ускладнених демодексом» (наук. керівник, доктор фарм. наук, проф. Н.П. Половко). Спеціальність 15.00.01. – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

 В студентському науковому товаристві кафедри АТЛ ім. Д.П. Сала протягом 2011-2012 навчального року працювало 53 студенти 3-го, 4-го та 5-го курсів, а також магістри. З них дипломні роботи захистили 16 іноземних, 26 вітчизняних студентів та 1 магістерська робота.

 В 2012 р. студентами СНО опубліковано:

 • 40 тез доповідей;
 • 4 статті в наукових журналах (співавтори – студенти Скрипник-Тихонов Р.І., Хряпа Є.М.);
 • 1 патент (співавтор – студент Скрипник-Тихонов Р.І.).

На кафедрі в 2011-2012 навчальному році підготовлено та захищено:

 • 26 дипломних робіт;
 • 17 магістерських робіт.

Студенти СНТ кафедри АТЛ ім. Д.П. Сала протягом 2011-2012 навчального року приймали участь в:

 1. ІV підсумковій науково-практичній конференції «Досягнення клінічної та експериментальної медицини» (9 червня 2011 р., м. Тернопіль);
 2. ІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (17-18 листопада 2011 р., м. Харків);
 3. Інтернет-конференції «Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування» (22-27 листопада 2011 р., м. Харків);
 4. VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Досудове слідство, фармацевтичне та медичне право, як складова державної політики України в протидії наркозлочинності і розповсюдженню наркоманії: від поліцейської хімії та судової фармації до фармацевтичного та медичного законодавства, соціальної, доказової медицини і фармації» (18-19 листопада 2011 р., м. Харків);
 5. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної і медичної галузі в сучасному світі» (29 березня 2012 р., м. Луганськ);
 6. Конференції з практики в рамках профорієнтаційної неділі для студентів «Шлях до успешного працевлаштування» (26-31 березня 2012 р., м. Харків);
 7. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт по направленню  «Фармацевтичні науки», (2012 р., м. Тернопіль);
 8. Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (19-20 квітня  2012 р., м. Харків).

 Студенти СНТ кафедри АТЛ ім. Д.П. Сала виступили з доповідями на пленарному (2 студенти) та секційних (6 студентів) засіданнях Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (19-20 квітня в 2012 р., м. Харків) та були нагороджені дипломами.

Дипломом II степеню нагороджені учасники пленарного засідання:

 • студентка 4 курсу 2 групи ССО Котович Л.І. (науковий керівник –д. фарм. н., проф. Тихонова С.О.);
 • студент 5 курсу 7 групи Хряпа Е.М. (науковий керівник – к. фарм. н., доц. Богуцька Е.Е.);

Дипломом II ступеню нагороджені учасники секційного засідання:

 • студент 5 курсу 1 англ. групи Камугіша Роберт (науковий керівник – к. фарм. н., доц. Юр’єва А.Б.);
 • студент 5 курсу 7 групи Скрипник-Тихонов Р.І. (науковий керівник – к. фарм. н., доц. Юр’єва А.Б.);
 • студентка 3 курсу 3 групи Баша О.В. (науковий керівник – к. фарм. н., ас. Ковальова О.О.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 811 від 11.07.2012 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році» та на підставі  рішень  галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук студента 2012 року випуску НФаУ Скрипника-Тихонова Р.І. нагороджено ДИПЛОМОМ  І СТУПЕНЯ «ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ».

На 2013 рік заплановано:

Підготовка до захисту 27 магістерських, 10 дипломних робіт вітчизняними та іноземними студентами денної та заочної (дистанційної) форми навчання за наступними напрямками:

 • Створення складу та технології отримання біологічно активних речовин і лікарських засобів природного походження (№ держреєстрації 0103U000477);
 • Створення гомеопатичних лікарських засобів № держреєстрації 0103U000480).

ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД

5-6 грудня 2012 р. у Національному фармацевтичному університеті пройшов І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» серед студентів 4 курсу фармацевтичного факультету.

У Олімпіаді брало участь 56 студентів. Перше місце з дисципліни «Аптечна технологія ліків» зайняла студентка 4 курсу 1 групи Змисля Марія Вікторівна. 

Print Friendly

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • Одноклассники
 • В закладки Google
 • Блог Я.ру
 • Мой Мир
 • LiveJournal
 • MySpace
 • Блог Li.ру
 • Blogger