Терміни прийому документів

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити (співбесіду), що проводить НФаУ о 18.00 годині 20 липня 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 26 липня 11 серпня
Строки проведення співбесід 21-23 липня 23 липня
Строки проведення вступних іспитів 21-26 липня 23-26 липня
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 години

24 липня

не пізніше 12.00 години

24 липня

Строки виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

до 18.00 години

25 липня

до 18.00 години

25 липня

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

не пізніше

01 серпня

14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

до 18.00 години

06 серпня – за державним замовленням;

до 18 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 21 серпня
Терміни зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12.00 години 26 липня

за кошти фізичних та/або юридичних

осіб –

не пізніше 21 серпня

Терміни зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1)

не пізніше 12.00 години 07 серпня – за державним замовленням;

не пізніше 30 вересня –

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної
компанії
Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв

та документів

12 липня 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 24 липня 06 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань 25-31 липня 7-11 серпня

Строки оприлюднення

рейтингового списку

вступників

01 серпня не пізніше 14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 21 серпня – за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 21 серпня – за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування

вступників

не пізніше 21 серпня – за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 21 серпня – за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра (крім спеціальності 051 «Економіка») проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна, вечірня, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня

(3 грудня*)

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня

(21 грудня*)

Строки проведення вступних випробувань

27-31 липня

(24-26 грудня*)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня

(не пізніше 26 грудня*)

Строки виконання вимог до зарахування

не пізніше 10 серпня (30 грудня)–

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 10 серпня

(не пізніше 31 грудня*) – за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*     при вступі на заочну форму навчання за спеціальностями 162 «Біотехнології та біоінженерія», 073 «Менеджмент» (за освітніми програмами «Менеджмент організації і адміністрування» та «Логістика»), 075 «Маркетинг».

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за всіма формами навчання:

  • реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня;
  • складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;
  • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 02 липня і закінчується 09 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
  • основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
  • фахові вступні випробування проводяться з 27 липня по 29 липня;
  • надання рекомендацій для зарахування до 21 серпня;
  • виконання вимог Правил прийому для зарахування до 21 серпня;
  • наказ про зарахування видається не пізніше 30 вересня.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання при вступі на іншу спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) для здобуття ступеня бакалавра, магістра фармацевтичного спрямування на основі базової або повної вищої освіти, а також осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), виконують у повному обсязі навчальний план та вступають до НФаУ на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра фармацевтичного спрямування за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 06 серпня
Строки проведення вступних випробувань 7-11 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування

не пізніше 21 серпня –

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 21 серпня –

за кошти фізичних та/або юридичних осіб