Терміни прийому документів

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити (співбесіду), що проводить НФаУ о 18.00 годині 20 липня 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 26 липня 7 серпня
Строки проведення співбесід 21-23 липня 23-26 липня
Строки проведення вступних іспитів 21-26 липня
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами співбесіди та за квотами-2

не пізніше 12.00 години

24 липня*

8 серпня
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

не пізніше 12.00 години

01 серпня**

Строки виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2

до 18.00 години 25 липня*

 

за кошти фізичних та юридичних

осіб –

не пізніше 22 серпня

Строки виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

до 12.00 години 05 серпня – за державним замовленням;

до 25 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб**

Терміни зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 не пізніше 12.00 години 26 липня*

за кошти фізичних та юридичних

осіб – не пізніше 22 серпня

Терміни зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

не пізніше 12.00 години 07 серпня – за державним замовленням;

не пізніше 30 вересня –

за кошти фізичних та юридичних осіб

* – списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

** – рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3) із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної
компанії
Денна, вечірня форми навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв

та документів

12 липня 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 24 липня 07 серпня

Строки проведення

вступних фахових вступних випробувань

25-31 липня 8-13 серпня

Строки оприлюднення

рейтингового списку

вступників

не пізніше 12.00 години 01 серпня 14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування

до 12.00 години 05 серпня –

за державним замовленням

до 25 серпня – за кошти фізичних

та юридичних осіб

не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування

вступників

не пізніше 12.00 07 серпня –

за державним замовленням;

не пізніше 30 вересня – за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна, вечірня, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

(4 грудня*)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

(22 грудня*)

Строки проведення вступних випробувань

25-31 липня

(23-24 грудня*)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня

(26 грудня*)

Строки виконання вимог до зарахування

не пізніше 22 серпня (30 грудня)–

за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 08 серпня

(не пізніше 31 грудня*) – за кошти фізичних та юридичних осіб

*       при вступі на заочну форму навчання за спеціальностями 162 «Біотехнології та біоінженерія» 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (за освітніми програмами «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Логістика»), 075 «Маркетинг».

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання при вступі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) на основі базової або повної вищої освіти, а також на старші курсі, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна, вечірня, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 07 серпня
Строки проведення вступних випробувань 8-13 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб